(17.30 hodin)
(pokračuje Adamec)

Ale já musím tedy říct jednu věc. My jsme se tady bavili už včera o těch kamionech, že policie, dopravní policie - a teď mám na mysli speciálně dopravní policie České republiky - postihuje velmi málo přestupků, které se dějí na našich komunikacích. Velmi málo. A dělá to velmi jednoduše. Postihuje ty, které jednoduše umí změřit, zajistit a které umí přes úřady vymáhat. A já vám to řeknu, co oni dneska dělají většinově, a teď neberu nehodovku, tam je to jiná situace. Oni sedí v těch maskovaných autech a číhají na to, kdo pojede rychleji, kde mají jasné zdokumentování přestupku, fotografii z radaru, kterou pošlou hned do centrální databáze, a vás už pak jenom vyberou, oznámí vám přestupek a buď platíte na místě, nebo ve správním řízení, pak to musíte vyřídit se všemi následky. Jinde jsem dopravní policie České republiky za několik let, co se pohybuji na českých silnicích, prostě neviděl. A v Praze to není jinak. To vám řeknu zcela otevřeně. Není to jinak. Měří i tady v Praze, protože to je výhodné a protože to je jednoduché, a dokumentují si s tím vlastní činnost.

Mně vadí filozofie návrhu tohoto jednoduchého zákona. Já si vůbec nemyslím, že bychom to měli řešit tímto způsobem. Ať to dělá Policie České republiky se vším všudy, protože co jí pak už jenom zbude. Opravdu málo a pro to zřízena nebyla.

Takže navrhuji ještě další krok, který tady ještě nepadl, zamítnout tento návrh zákona v prvním čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Registruji návrh na zamítnutí tohoto zákona. Další v pořadí v obecné rozpravě je pan poslanec Svoboda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo. Budu se vaším prostřednictvím obracet na navrhovatele.

Velmi se divím, že něco takového navrhujete. Znáte hlavní město Prahu - možná stejně dobře nebo líp než já. Znáte velmi dobře problematiku obecní policie i policie státní. A víte, že jsme se celá ta léta, od toho roku 2010, kdy já o tom mám povědomí, snažili o to, aby městská policie plnila povinnosti městské policie. My tu policii prostě potřebujeme proto, aby se starala o věci, které jsou pro to město potřebné. Opakovaně říkáme, že potřebujeme městské strážníky, tak jako byli ti strážníci prvorepublikoví, kteří mají svůj okrsek, chodí po ulicích a starají se o to, co se v jejich městské části děje. Mě vůbec nezajímá, aby městský policista se zabýval rychlostí jízdy nebo jízdou ve vyhrazeném jízdním pruhu. Já potřebuji, aby se staral o svůj okrsek, aby ho tam každý znal, aby tam byl pravidelně, aby byl schopen řešit celou řadu konfliktů, které na té městské úrovni vznikají, aby byl schopen být takovou výstrahou, která je proti páchání městské trestné činnosti. Prostě když je ten policista přítomen na svém okrsku, v každém případě to dělá zásadní problém zlodějům, dělá to zásadní problém narušování veřejného pořádku. Řešíte všechny problémy, například které jsme si vytvořili kuřáckým zákonem, to znamená, tu skupinu kouřících před hospodou a házejících nedopalky všude. To všecko můžou řešit jenom městští strážníci. A když jim dáme tuto úlohu, tak vám skoro garantuji, že jich polovina bude měřit rychlost a druhá polovina bude hlídat vyhrazené jízdní pruhy. To je velmi snadná činnost. Velmi snadno se tam dosáhne úspěchu pro toho strážníka. A bude třeba i také ohodnocen jako dobrý strážník, protože zjistil 25 jezdců ve vyhrazeném jízdním pruhu. Ale nebude to strážník, který když bude někde nepořádek, když bude někde domácí násilí, tak bude schopen tam zasahovat, bude schopen to řešit a bude tím mementem na místě pro všechny ty, kteří chtějí porušovat městský řád, kteří chtějí porušovat naše zákony, že tam je někdo, kdo má na to tu uniformu a kdo má na to tu pravomoc.

Velmi, velmi bych varoval před tím, abychom městské strážníky zatěžovali jakoukoli jinou činností, než jaká je jim z principu toho města uložena.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Mám tady dvě faktické poznámky. První je pan poslanec Milan Brázdil a připraví se pan poslanec Leo Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Brázdil: Děkuji za slovo. Reagoval bych na všechny svoje předřečníky v tom smyslu, cítím z toho, že vlastně proč rozdělovat policii na městskou a státní. Furt řešíme, ti musejí dělat to, ti ono, prachy na to jdou ze státu jako takového. (Reakce v pravé části sálu.) Aspoň teď jste říkal, že to jsou peníze z veřejného... Tak dobře, nerozumím úplně do detailu. Na druhou stranu cítím tu potřebu sjednotit tu policii. Ta se vyhrazuje vůči oné. Je tam prostě diskrepance. Já bych to viděl jako prostě vyřešení celého problému. Vzniklo to tady po revoluci. Možná to bylo i předtím. Ale já bych navrhl, nebo teď to nemůžu navrhnout, jenom se zamyslet nad tím, zda by nebylo výhodné sloučit tyto dvě policie. Děkuju. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Než předám slovo panu poslanci Leo Luzarovi, poprosím Poslaneckou sněmovnu, abychom se ztišili... Ještě stále nejsme ztišení... Tak zkusme to. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, v celé diskusi, která je tady o pravomocech městské policie versus státní policie, tady zapomínáme na jednu drobnost, na takový detail. Kdo je velitelem městské policie? Řekněme si to. Kdo posílá městskou policii vykonávat prioritně činnosti, o které by se měla městská policie v tom konkrétním městě starat? Kam si chodí městská policie pro příkazy a rozkazy k tomu, co je pro tu městskou část, město, obec důležité a kam by měli upřít svoji pozornost? A my tímto návrhem dáváme městské policii možnost něco řešit na místě a ne ve správním řízení. Protože samozřejmě tyto přestupky by ta městská policie měla dokumentovat a nahlásit na správní řízení a to by potom mělo ukládat sankce za porušování zákona, protože to je porušení zákona. A správní řízení je složitější a byrokratičtější než to řešení na místě. To si zase řekněme, že tady tento rozdíl také existuje.

Ale mně vadí, když ti starostové, kteří by měli rozhodovat, jestli prioritně městská policie bude postihovat přestupky v dopravě, anebo bude prioritně sloužit k tomu, aby se starala o ty problémy, které ta obec má v jiných oblastech než dopravní, najednou říkají my nic, my nerozhodujeme, my neřídíme tu městskou policii, to oni sami si vybírají, že 90 % svých činností budou v rámci dopravy řešit, a ne těch, co my chceme. Prostě je to o spolupráci, která v té obci je. A mně to vadí, když se tady najednou zapomíná, že to je i úloha těch starostů a těch primátorů, kteří si zřídili městskou policii, aby taky tu městskou policii směřovali v tom, co je pro to město a obec důležité a aby fungovala tak, jak by fungovat měla. (Hluk v sále. Poslanci se různě houfují do hloučků.)

Můžu tady říct historický příklad Ostravy, kdy v poměru vůči jiným městským policiím ta městská policie se spíše výrazně zaměřovala na nedopravní činnost. (Upozornění na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Chtěl bych opravdu poprosit všechny poslance a poslankyně, pokud řeší něco, co nesouvisí s tímto bodem a je pro vás tak důležité, abyste to řešili v předsálí.

Máme tady tři faktické poznámky a jednu přihlášku do obecné rozpravy. První faktická poznámka je paní poslankyně Černochová. Připraví se pan poslanec Svoboda a pan poslanec Adamec. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Nerada tady někoho poučuji, ale vzhledem k tomu, co tady zaznělo z úst dlouholetého člena bezpečnostní komise pana poslance Milana Brázdila, tak musím.

Městská policie vznikla na základě zákona o obecní policii. Financování městské policie funguje tak, že městskou policii platí kraje, obce, tam, kde se rozhodnou, že městskou policii zřídí. Městská policie není standardní orgán činný v trestním řízení. Myslím tím standardní, jako je Policie České republiky. Působí zejména na úseku veřejného pořádku, to znamená na dopravě, na oblasti životního prostředí. A samozřejmě na základě koordinačních dohod, pane kolego Brázdile prostřednictvím pana místopředsedy, může spolupracovat s Policií České republiky. Ale spojovat městskou policii a Policii České republiky je holý nesmysl, protože tyto dva orgány jsou úplně odlišné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP