(11.30 hodin)
(pokračuje Ťok)

I bez toho, že bychom podlehli vábení ke zrušení a novému vypsání tendru, jsme se dostávali do značného časového presu. Koncem srpna roku 2018 bylo zrušeno prvoinstanční rozhodnutí úřadu, ale do nového rozhodnutí úřadu zůstalo v platnosti předběžné opatření, jímž se zadavateli zakazuje uzavřít smlouva s vybraným uchazečem. Samotnou stížnost Kapsche úřad zamítl až 20. září, aniž by však zrušil předběžné opatření, které nám zakazovalo smlouvu uzavřít. Přesto jsme ji v ten den k údivu mnohých uzavřeli zcela legálně. Ministerstvo se totiž vzdalo práva na rozklad a předběžné opatření tím zaniklo ze zákona. Tento postup jsme zvolili, abychom hájili zájmy státu a předešli dalším účelovým námitkám a zdržováním. Aby celé naše několikaleté snažení mělo smysl, bylo ministerstvo povinno smlouvu uzavřít do konce října roku 2018. Nový provozovatel totiž podle smlouvy musel dostat na přípravu bodového systému - ne, nového systému 14 měsíců. Stihli jsme to jen taktak. Kdybychom se rozhodli tendr zadat znovu, nestihli bychom to zcela jistě. U takové soutěže totiž nelze počítat jen s lhůtami ze zákona, ale i s tím, že se účastníci soutěže budou obracet na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který žádné závazné termíny nemá. A proč si myslet, že když dnes tendr (nesroz.) ÚOHS trvá téměř půl druhého roku, napodruhé to bude kratší.

Dámy a pánové, rád bych ještě okomentoval jednu věc. Kromě jiných nesmyslných tvrzeních o tom, jak stát prodělal a jak by Kapsch vybíral mýto zdarma, jen kdyby mohl, přišla od této firmy někdy v červenci roku 2018 nabídka, aby stát vybíral mýto sám. Údajně by stačilo, aby si od Kapsche odkoupil unikátní provozně-personální know-how. Musím říct, že jsme se touto nabídkou, byť svou povahou byla spíše neformální, zabývali a došli jsme k závěru, že je to další vějička, která byla na nás nastražena. Kromě toho, že bychom si svůj systém koupili podruhé, si máme koupit lidi, kteří nám druhý den mohou dát výpověď. Zákon logicky ani nepřipouští, aby stát tímto způsobem nakupoval firmy. Nemluvě o tom, že Kapsch usiloval na stát převést všechna nákladová střediska systému a profitabilní části by si ponechal pod svou kuratelou. Kapsch navíc neprovozuje mýtný systém sám. Podstatnou část mu zajišťují subdodavatelé, které stát opět musel vysoutěžit, a to, jak známo, vyžaduje čas, který jsme neměli. A to už nemluvím o tom, že bychom v takovém případě byli nuceni systém provozovat na základě servisní smlouvy s firmou Kapsch, o které pan Feix cudně ve své nabídce pomlčel, a nikdy neřekl, kolik by za stát musel ročně platit.

Celkově je zcela evidentní, že návrh byl jen dalším ze způsobů, jak využít časového presu, do kterého nás dostali, a k tomu, abychom při výběru mýta i nadále byli plně závislí na stávajícím dodavateli. Ono mimochodem platí, že ta šance, aby stát mýto provozoval sám, tady byla, nikoli však v roce 2018, ale už v roce 2015, jak jsem uvedl dříve.

Tím se dostávám k úplnému závěru. Jak už jsem zmínil, v průběhu let 2015 a 2016 docházelo v rámci tehdejší koalice k politickým půtkám o to, zda je možné ihned vyhlásit tendr na dalších deset let, zda rozšířit rozsah zpoplatnění atd. To byly politické otázky a já se ne vždy nutně účastnil na debatě na jejich řešení. Nicméně mohu potvrdit, že šlo o různá jednání na koaličním půdorysu - předsedů stran, řídícího výboru na mýto nebo dopravní koaliční rady. Samotná jednání o dodatku se smlouvou Kapsch, přirozeně i o přípravě zadávacího řízení na nového provozovatele mýtného systému, jeho vyhodnocení a vyhlášení vítěze už ale probíhala plně v režii Ministerstva dopravy a jeho expertů. Taková smlouva nebo i jen dodatek k ní, to je pro představu zhruba 300 stran odborného právního textu, které musíte s protistranou pečlivě probrat a odsouhlasit. V zadávacím řízení se hodnotí nabídky, aniž by při tom docházelo k jakýmkoliv jiným než formálním kontaktům s uchazeči skrze profil zadavatele. A tak tomu také v tomto případě bylo.

To je prakticky vše, co k tomu mohu sdělit. A jak jsem řekl na začátku, Ministerstvo dopravy ani já osobně nemáme žádné informace o tom, že by se orgány činné v trestním řízení zabývaly dodatkem ke smlouvě s firmou Kapsch nebo zadávacím řízením na výběr mýta, na kterých ministerstvo během mého působení pracovalo.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Než budeme pokračovat, tak vás seznámím s dalšími omluvami. Pan poslanec Rozner se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Lesák od 14.30 do 19.00 z pracovních důvodů, pan poslanec Richter se omlouvá od 14.30 do 17.00 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Grospič od 12.00 hodin do konce jednání z pracovních důvodů, pan ministr Jan Kněžínek z dnešního dopoledního jednání z pracovních důvodů.

Jenom na vysvětlenou toho dalšího postupu. Tento bod jsme do programu zařadili na 13. schůzi, teď máme 27. schůzi, a tehdy ho navrhl pan předseda Jan Bartošek. Proto je i po pevném zařazení tohoto bodu navrhovatelem a já ho nyní prosím, aby vystoupil. Současně ho prosím, aby se poté stal v souladu s tradicí zpravodajem tohoto bodu. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, nepochybně mnoho z nás má na pana ministra v této věci řadu otázek, a proto má řeč nebude příliš dlouhá, abyste se mohli zeptat. Rád bych však objasnil, proč se KDU-ČSL rozhodla zařadit tento bod na program jednání Poslanecké sněmovny. Ti z vás, kteří máte dobrou paměť, si možná vzpomínáte, že KDU-ČSL navrhovala zařazení tohoto bodu na schůzi Sněmovny 22. května 2018. Tedy téměř před rokem.

Není to téma nové. Již tehdy jsme upozorňovali na to, že výběrové řízení na mýtný systém provází celá řada nejasností, které by měly být objasněny. Vůle vlády, resp. vládní koalice byla jiná. Bod se sice zařadil, ale neposunoval do programu, protože se ukazovalo, že vlastně vláda informovat o ničem nechce, patrně s nadějí, že celé téma vyšumí a nebudeme se tím muset zabývat. Možná kdyby tehdy vláda o výběrovém řízení na mýtný systém Poslaneckou sněmovnu z iniciativy KDU-ČSL informovala, nemuseli bychom být svědky událostí posledních dní. Tehdy to ještě mohlo být bez policie. Dnes už se to bez ní bohužel obejít nejde.

Lidovci dlouhodobě upozorňovali, že hnutí ANO od roku 2014 nezvládá na Ministerstvu dopravy řádnou přípravu tendrů, konkrétně otevřeného tendru na mýtný systém. Bohužel se to projevilo v roce 2016, kdy tento systém byl bez řádné soutěže prodloužen u společnosti Kapsch. A nyní se ukazuje, že také výběrové řízení z minulého roku vzbuzuje velkou pozornost.

Je potřeba také zmínit, abychom nebojovali minulé války, ale soustředili se na to, co se děje teď a tady, proto je důležité zmínit i roli pana poslance Faltýnka prostřednictvím pana předsedajícího, kdy se mohu vyjádřit nejenom jako předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL, ale také jako místopředseda strany, která byla v minulé koaliční vládě. Nepamatujeme, že by padlo ať už na úrovni koaliční rady vlády, nebo tzv. monitorovacího výboru pro výběr mýtného systému nějaké pověření pro pana poslance Faltýnka, aby vyjednával výběr mýtného systému, případně dojednával záležitosti s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Kolegové, kteří se účastnili minulé vlády, opravdu nepamatují, že by pověření, o kterém pan poslanec Faltýnek mluví, reálně vzniklo. Možná to vzniklo někde uvnitř hnutí ANO, ale to je potom jiná záležitost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP