(17.50 hodin)
(pokračuje Brabec)

Já bych si v této chvíli právě dovolil odkázat na další jednání. Podle mých informací a našich odhadů samozřejmě bude minimálně několik týdnů trvat, než budou tyto informace doplněny, a potom znovu půjdou tím kolečkem. To znamená, i na tu doplněnou dokumentaci bude probíhat opět veřejné projednání, takže všichni budou mít možnost zjistit, co nového se tam objevilo a jak si žadatel poradil s těmi dodatečnými požadavky zpracovatele posudku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Takže děkuji, že jsem dostala ještě slovo. Já na vás, pane ministře, budu mít další otázku, která pro vás bude stejně těžká. Chci se vás zeptat také zase na váš osobní názor. A doufám, že to nebudete vnímat tak, že chci, abyste řekl něco, co pak může ovlivňovat nějaké další procesy.

V Moravskoslezském kraji nejenom že se chystá tato spalovna nebezpečných odpadů, ale v různé fázi přípravy jsou další spalovny, to se týká Dětmarovic, Karviné a ještě jedné spalovny v Ostravě. A vlastně tyto kapacity by převyšovaly vůbec potřeby Moravskoslezského kraje. Já to třeba vůbec nechápu, proč v takhle zatíženém kraji vůbec někdo uvažuje o tom, že bude stavět spalovny. Tak by mě zajímalo, co vy za tím vidíte, že zrovna Moravskoslezský kraj je takto postižen jednak tou kvalitou ovzduší - to asi víme, proč to je. Ale proč jsou další zájmy tam stavět další zdroje znečištění? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Tak. Můj názor, a tady si ho dovolím určitě říct, protože si myslím, že to není nic, co by pak mohlo být jakýmkoliv způsobem zneužito. Můj názor je, že - a myslím, že stejný názor má v tomto případě i kraj, o městu Ostrava ani myslím nepochybuji, že pokud bude nějaká kapacita z hlediska spalování a ukáže se, že tam - teď se bavíme o spalovnách, nebo řekněme ZEVO, tedy nějaké kombinované výrobě, v ideálním případě samozřejmě i s nějakou dodávkou tepla, tedy výrobu, resp. zpracování komunálního odpadu, přeměně na tepelnou energii, tak by podle mého názoru určitě měla maximálně tedy zpracovávat třeba odpady z Moravskoslezského kraje. Jinými slovy tak, aby ten proud, který jde někam jinam, např. dneska jde na skládku, tak v budoucnu v souvislosti samozřejmě s novou odpadovou legislativou směřoval... směřoval... například částečně přirozeně budeme hlavně podporovat recyklaci, třídění. Ale pokud bude takováhle dohoda, tak je podle mě maximálně možné, že by tam byly zpracovány odpady, které pocházejí z kraje. Ani si neumím příliš představit, že by, protože přece jenom je to vysoká investice, že by tam vznikaly další konkurenční ZEVA, protože samozřejmě je to o nějaké návratnosti, prosté ekonomické návratnosti takhle velké investice, aby mohly vznikat konkurenční projekty, protože se domnívám, že když se dneska podíváme na tu bilanci odpadů v rámci třeba kraje, tak je zřejmé, že takové zařízení se tam třeba může uživit možná jedno. (Upozornění na čas.) Pardon. Navíc kraj má samozřejmě nějakou zpracovanou... plán odpadového hospodářství, a tam by to mělo být zohledněno.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Ještě stihneme položit jednu otázku. Pan poslanec Marian Jurečka není přítomen, to znamená, interpelace propadá. Paní poslankyně Karla Maříková stahuje svoji interpelaci. Pan poslanec Martin Jiránek položí interpelaci paní ministryni Martě Novákové. Prosím.

 

Poslanec Martin Jiránek: Dobrý den, dámy a pánové. Já mám otázku, nebo několik otázek, k projektu Národního inovačního fondu. Národní inovační fond byl projekt, který se od roku 2015 tři roky připravoval na Ministerstvu průmyslu a obchodu. V únoru minulého roku byla v tiskové zprávě oznámena potěšující zpráva, že se v následujících několika týdnech tento fond spustí, a pak byl vlastně po několika týdnech naopak zavřen. To, jestli byl zavřen a jak byl zavřen, to jako nechci nyní řešit. Já mám dotaz, co se vlastně s jeho aktivitami děje dál, protože ten fond měl pomáhat investicemi startupům a různým vědeckým a univerzitním projektům v tzv. pre-seed fázi. To znamená ve fázi nápadů, ve fázi počátečního projektu. A byla na to připravena miliarda korun z evropských fondů, zhruba.

Takže pokračovalo to tak, že vlastně při přerušení bylo argumentováno tím, že jeho činnost převezme Českomoravská záruční a rozvojová banka. V dokumentu o ukončení tedy projektu NIF je dokonce i harmonogram činností spojených s rozjetím, spuštěním této činnosti pod právě Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Pro únor 2019, což je vlastně minulý měsíc, bylo jako poslední aktivita avizováno vyhlášení výzvy na výběr finančních zprostředkovatelů.

Uplynul tedy rok a já mám dvě otázky. V jaké fázi je nyní projekt v rámci právě Českomoravské záruční a rozvojové banky? Jsou již sepisovány smlouvy s finančními zprostředkovateli? (Upozornění na čas.) A jenom tak rychle druhá otázka. Byl tedy podpořený již finančně nějaký startup? A pokud ne, jaký je časový výhled, že se začnou ty startupy podporovat? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, vážené dámy a pánové, celá ta záležitost se týká období, kdy já jsem na Ministerstvu průmyslu a obchodu nebyla, takže jsem si posbírala nějaké informace.

Tak jak jste říkal, Národní inovační fond byl schválen v říjnu 2015, kdy tehdejšímu ministrovi to vláda uložila. A vlastně cílem bylo, abychom podporovali vlastními silami podporu startupům, takže byla založena vlastně společnost, která měla připravovat tyto projekty. Projekt byl realizován jako alternativa k plánované spolupráci s Evropským investičním fondem. Ta strategie byla přehodnocena za minulé vlády v rámci nové politiky Ministerstva průmyslu a obchodu, v květnu 2018 byly přípravy tohoto projektu z rozhodnutí vlády ukončeny.

Prostředky původně určené na ten Národní inovační fond ve výši 44 milionů eur byly realokovány do dalších programů OP PIK, tak aby nedošlo k ohrožení jejich čerpání. Prostředky Národního inovačního fondu se v závislosti s probíhající analýzou finančních nástrojů přesunou k využití připravované spolupráce ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

Stěžejním programem je v současnosti tzv. fond fondů s alokací 40 milionů eur z programu OP PIK ve správě Evropského investičního fondu. Tento fond bude podporovat investice do inovativních startupových projektů prostřednictvím vybraných finančních zprostředkovatelů - správců fondů. Řešením pro podporu začínajících podnikatelů je intenzivnější využívání finančních nástrojů Českomoravské záruční a rozvojové banky. Cílem je vytvořit funkční mechanismy, které nasměrují investice soukromých finančních institucí do rozvoje ekonomiky, a to v násobcích dostupných veřejných zdrojů, přičemž je reálné dosahovat multiplikačního efektu 5 až 20, a to bez vlivu na státní rozpočet.

Cílem je tedy vytvořit národní rozvojovou investiční banku, to znamená transformovat ještě i tu činnost Českomoravské rozvojové banky. Takže vlastně na tomto Ministerstvo průmyslu a obchodu včetně Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj jako tři klíčoví akcionáři Českomoravské záruční a rozvojové banky pracujeme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP