Úterý 16. dubna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

214.
Návrh na změny zasedacího pořádku poslanců
v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Na lavice vám byl dnes rozdán aktualizovaný písemný podklad a o slovo požádal pan předseda poslaneckého klubu Strany přímé demokracie poslanec Radim Fiala. K návrhu na změny se připojily poslanecké kluby ODS a ČSSD. Samozřejmě předsedové klubů mají také možnost k tomu vystoupit. Pane předsedo, máte zájem na úvod? Není zájem.

Otevírám tedy všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Pan poslanec Volný se hlásí v rozpravě. Požádám kolegyně a kolegy, aby diskuse mimo pořad schůze přenesli do předsálí. (Poslanec Lubomír Volný mimo mikrofon směrem k předsedajícímu: Nejsem si jistý, jaký je zasedací pořádek.) Pane poslanče, mluvíme o prvním bodu našeho jednání a to je změna zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny. Ještě chviličku. Prosím o klid ve Sněmovně, opravdu ostatní debaty do předsálí.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Dobrý den dámy a pánové, děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych vznést protinávrh k tomu návrhu, který jste všichni obdrželi na svých lavicích dneska, s tím, že bych vás chtěl požádat o podporu změny zasedacího pořádku v tom smyslu, že na čísle 129 by zasedala paní poslankyně Ivana Nevludová, na čísle 135 pan poslanec Marian Bojko a na čísle 113 Lubomír Volný.

Podstatou tohoto návrhu je skutečnost, že my v našem bývalém klubu SPD jsme měli nějaké vnitrostranické rozpory. Bereme na vědomí, že běžným řešením těchto rozporů v rámci Poslanecké sněmovny je změna zasedacího pořádku, nicméně chtěl bych vás požádat, dámy a pánové, abyste ponechali případné další spory mezi poslanci klubu SPD a nezařazenými poslanci hnutí Jednotní - alternativa pro patrioty mezi pánskou společností, umožnili mi kdyžtak do nějakých případných sporů více zabrousit a popřípadě s kolegy vyjít ven si vyříkat nějaká nesouhlasná stanoviska a abyste vynechali kolegyni Ivanku Nevludovou z řešení případných sporů. Celý můj protinávrh spočívá v tom, že Ivanka s Marianem, všeobecně oblíbení členové Poslanecké sněmovny, by zasedali společně mimo poslanecký klub SPD, v jehož řadách bych já jako nezařazený poslanec zůstal sedět na místě 113. Prosím vás, vážení kolegové, dámy a pánové, abyste vyhověli tomu, že případné spory budeme řešit my, pánové, pouze mezi sebou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, potom v podrobné rozpravě musíte na tento návrh odkázat nebo ho přečíst znovu, až otevřu, samozřejmě, rozpravu podrobnou. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, mohu tedy rozpravu ukončit. Prosím, pane poslanče, jestli máte zájem tento návrh opravdu načíst, musíte v podrobné rozpravě. Samozřejmě můžete použít to své zdůvodnění z obecné rozpravy. (Poslanec Lubomír Volný mimo mikrofon: Myslím, že je otevřena.) Ano, už je otevřena podrobná rozprava.

 

Poslanec Lubomír Volný: Můj protinávrh zní tak, aby na čísle 129 zasedala paní poslankyně Ivana Nevludová, na čísle 135 pan poslanec Marian Bojko a na čísle 113 pan poslanec Lubomír Volný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To je pozměňovací návrh. Pokud se nikdo nehlásí dál do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím a ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova, páni předsedové klubů. Není tomu tak. Budeme mít tedy dvě hlasování, a to o pozměňovacím návrhu pana poslance Volného a potom o návrhu, který byl předložen předsedy klubů.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 28, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro pozměňovací návrh pana poslance Volného. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 28. Z přítomných 184 pro 65, proti 24. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o původním návrhu, jehož autorem jsou předsedové příslušných poslaneckých klubů, kteří se k tomuto bodu přihlásili.

Rozhodneme v hlasování číslo 29, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro změnu zasedacího pořádku. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 29, z přítomných 184 pro 142 poslanců, proti 5. Návrh byl přijat. Konstatuji, že změna zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny byla schválena. Její realizace připadá na zítřejší den v 9.00 hodin při pokračování schůze, protože jde nejen o rozhodnutí, ale i o technické zajištění tohoto kroku.

 

Končím první bod naší schůze a budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze bodem

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP