Středa 17. dubna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

145.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb.,
o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 297/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně financí Alena Schillerová, kterou zde vítám, a zpravodaj garančního výboru, kterým je rozpočtový výbor, pan poslanec Jan Řehounek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 297/2, který byl doručen dne 13. března 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 297/3. (V sále je hlučno.)

Nyní se táži navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nicméně než jí dám případně slovo, tak prosím o klid. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokud nechcete projednávat otevřený tisk, prosím, čiňte tak venku. Pokud chcete projednávat otevřený tisk, prosím o klid. Děkuji.

Prosím, paní ministryně, jestli máte zájem. Prosím.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, jenom velice krátce. Jak již bylo uvedeno při předešlých čteních tohoto návrhu zákona, je zpracován na základě povinnosti transponovat evropskou směrnici o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi. Jedná se o přepracovanou směrnici regulující tyto instituce, která rozšiřuje požadavky na jejich činnost. Povinnost transponovat všechna ustanovení byla řešena již před Evropským soudním dvorem, který rozhodl, že ačkoliv není systém zaměstnaneckých penzí v České republice zaveden, je Česká republika přesto povinna tuto směrnici transponovat, a veškerá její ustanovení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Chtěl bych se zeptat pana zpravodaje, jestli má ještě zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Jestliže tomu tak není, otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Bauer. Prosím, pane poslanče. A znovu bych požádal sněmovnu o klid.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny. Dámy a pánové, dovolte mi jenom krátké vystoupení. Na tomto vládním návrhu zákona je asi nejzajímavější to - ano, už to tady zaznělo z úst paní ministryně financí -, že zmíněný zákon upravuje unijní pravidla zaměstnaneckého penzijního pojištění, přestože u nás systém zaměstnaneckých penzí vůbec neexistuje, ale prostě to už tady zaznělo i během toho prvního nebo druhého čtení.

Nicméně co je na tomto vládním návrhu daleko zajímavější, je pozměňující návrh poslaneckého klubu Občanské demokratické strany a některých dalších jiných poslanců, který byl do systému zaveden pod č. 2371. A dovolte mi, abych jenom zkráceně připomenul, přestože jsem se již ve druhém čtení o tomto pozměňujícím návrhu zmiňoval - podstatou tohoto pozměňujícího návrhu je možnost ve třech variantách odložit účinnost zrušení karenční doby v České republice. Jedna varianta je od 1. 1. 2020, druhá varianta je od 1. 1. 2021 a třetí varianta je bez časového určení. Nicméně je to deklarováno tak, aby účinnost zrušení karenční doby korespondovala s plnohodnotným zavedením elektronické eNeschopenky do právního řádu České republiky. (V sále je hluk a neklid.)

Děláme to hlavně z toho důvodu, aby především Ministerstvo práce a sociálních věcí, především paní ministryně měla dostatečný čas a klid na práci, na přípravu kvalitní legislativy, tak aby skutečně od 1. 1. 2020 mohla fungovat v České republice plnohodnotná eNeschopenka. To za prvé. A za druhé, děláme to také z toho důvodu, že chceme umožnit premiérovi České republiky Andreji Babišovi, který dal veřejný slib, že karenční doba, nebo zrušení karenční doby v České republice, nebude zrušena do té doby, dokud nebude zavedena plnohodnotná eNeschopenka. Tak jak jsme včera viděli přípravu...

Pane místopředsedo, já neslyším ani sám sebe.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám rozumím, pane poslanče. Já bych chtěl znovu vyzvat sněmovnu ke klidu. A pány poslance a paní poslankyně, kteří chtějí něco projednávat, čemuž rozumím, aby se odebrali do předsálí. Prosím, abyste se případně usadili ve svých lavicích, když je tady takový neklid, a snad můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji. Tak jak jsme ze včerejší diskuse nad sněmovním tiskem č. 204 slyšeli, tak první etapa založení elektronické neschopenky byla odpískána paní ministryní a je velmi pravděpodobné, že plnohodnotná verze, pokud vůbec bude připravena, by měla platit od 1. 1. 2020. Proto si myslím, že je namístě, a z tohoto důvodu jsme předložili tento pozměňující návrh, aby pan premiér České republiky mohl dostát svému slibu a aby čas, kdy bude zrušena karenční doba, korespondoval s plnohodnotným zavedením elektronické eNeschopenky, což je pravděpodobně podle posledního návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí termín od 1. 1. 2020.

Především pro přítomné, ne všechny, ale některé poslance hnutí ANO, kteří mají velké obavy, že tento termín nebude naplněn, bych chtěl upozornit, že to je pravděpodobně první, ale ne poslední hlasování, kdy dostaneme možnost posunout účinnost karenční doby. Já předpokládám, že pravděpodobně podobná diskuse proběhne ve třetím čtení i nad sněmovním tiskem č. 204.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní zde mám s faktickými poznámkami poslankyni Gajdůškovou, poté poslance Ferjenčíka. Takže prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji, vážený pane předsedající, za slovo. Jenom fakticky a rychle. Není žádná faktická, není žádná věcná vazba mezi eNeschopenkou a tím, odkdy a jak se vyplácí nemocenská. Prosila bych, abychom takto o tom nehovořili.

Jestli někdo dal politický slib, to je věc jiná. Ministerstvo práce a sociálních věcí ale bylo připraveno a je připraveno, pokud mám informace, k tomu, aby spustilo první etapu eNeschopenky od 1. 7. 2019, tedy v termínu, v kterém má platit placení nemocenské od prvního dne nemoci. Byla bych velmi nerada, abychom zklamali občany, kteří čekají, že už dál nebudou trestáni za to, že onemocní.

A poslední poznámka. Zaměstnavatelé na tom netratí. Naopak tím, že se jim současně snížily sociální odvody, tak v podstatě ročně všem těm zaměstnavatelům zůstává půl miliardy. Takže prosím, abychom skutečně věci říkali tak, jak jsou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní prosím poslance Ferjenčíka s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Chtěl jsem jenom sdělit, že považuji za mimořádně nešťastné řešit eNeschopenku v rámci tisku o zaměstnaneckém penzijním pojištění. Myslím, že to věcně žádným způsobem nesouvisí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To jsou v tuto chvíli všechny faktické poznámky, pokud jsem někoho neodmazal. Poslanec Bauer, prosím. Omlouvám se.

 

Poslanec Jan Bauer: Jenom krátce mi dovolte reagovat na pana kolegu Ferjenčíka. Ano, částečně s vámi souhlasím, mimo jiné i z toho důvodu jsme načetli pozměňovací návrh do sněmovního tisku 204, který se přímo týká samotné eNeschopenky, ale nemohu s vámi úplně souhlasit. Pokud byste si dobře prostudoval a pročetl tento vládní návrh zákona, tak velmi dobře zjistíte, že se týká okruhu několika zákonů. Proto ho nelze považovat za přílepek, protože mimo jiné se týká i zákoníku práce. A právě o tom je ten pozměňovací návrh, takže s vámi musím nesouhlasit. Okruh zákonů, kterých se tento vládní návrh zákona týká, je mimo jiné o zákoníku práce.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím poslance Juříčka, který se ještě přihlásil s faktickou poznámkou. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji. Dámy a pánové, děžko se poslouchají věci, které tady zaznívají od paní kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího paní kolegyně Gajdůškové. Prostě není to pravda. Slovo i slovní dohoda anebo slovní smlouva platí i v obchodním právu. Bohužel v politickém právu ne.

A jestli paní Gajdůšková prostřednictvím předsedajícího si myslí, že podnikatelům těch 0,2 % snížení sociálního uhradí očekávaných 8,5 miliardy ztráty, tak je opravdu na omylu. Prosím vás, neříkejme tady nepravdy, protože, omlouvám se, ale tohle to jsem opravdu nemohl vydržet. Všichni přece víme, jak to je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. A než postoupíme v rozpravě dál, tak zde mám nějaké omluvenky. Omlouvá se poslanec Ivan Jáč mezi 16. a 21. hodinou z pracovních důvodů, mám pocit, že to už jsem četl, omlouvá se nám pan místopředseda Hanzel z dnešního jednání mezi 10.30 a 11.15 z osobních důvodů a omlouvá se nám poslanec Bláha mezi 10. a 12. hodinou z pracovních důvodů. Tolik omluvy.

Nyní bychom měli pokračovat dál v rozpravě. Mám vyčerpané faktické poznámky, stejně tak mám vyčerpané písemné přihlášky do rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy z místa. Pokud tomu tak není, rozpravu končím a ptám se paní navrhovatelky a pana zpravodaje, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan zpravodaj, prosím.

 

Poslanec Jan Řehounek: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já bych tady jenom shrnul, o co opravdu v tomto sněmovním tisku jde. Jak tady říkala paní ministryně za navrhovatele, je to opravdu transpozice směrnice Evropské unie týkající se zaměstnaneckého penzijního připojištění. A dovolím si navázat na své dva předchůdce, to znamená poslankyni Gajdůškovou a poslance Ferjenčíka prostřednictvím pana předsedajícího. Opravdu pozměňovací návrh týkající se eNeschopenky nemá žádnou věcnou spojitost. Vládní návrh se opravdu týká pouze změny zákona č. 340/2006 Sb., o zaměstnaneckém penzijním připojištění. A prosím, řešme věci, které spolu souvisí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. To byla závěrečná slova. A nyní prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko výboru. Prosím.

 

Poslanec Jan Řehounek: Děkuji ještě jednou. Já bych tady s dovolením citoval z usnesení rozpočtového výboru, který navrhl Poslanecké sněmovně hlasovat o návrzích podaných v následujícím pořadí. To znamená, jako první bychom hlasovali ve třech variantách pozměňovací návrh A3. Vždy upozorním jenom na to, že pokud bude některá z těchto variant přijata, tak se o té další, případně dalších, nehlasuje. V případě, že bude přijata kterákoli z variant A3, jsou tři ty varianty, stávají se pozměňovací návrh A1 společně s pozměňovacím návrhem A2 automaticky legislativně technickými změnami ve znění pod bodem 1 tohoto usnesení a není o nich třeba dále hlasovat. V případě, že nebude žádná z variant A3 přijata, tak jsou pozměňovací návrhy A1 a A2 nehlasovatelné. Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B a naposledy bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já jsem úplně nerozuměl proceduře s těmi legislativně technickými změnami. Chápu to tak, že pokud bude schválena jedna z variant A3, je potřeba hlasovat i A1, A2, nebo jsou automaticky? (Zpravodaj: Ne, ne, jsou automaticky.) Dobře. Tak jestli je shoda na této proceduře, která je poměrně jednoduchá, tak bych ji nechal odhlasovat.

 

To znamená, já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tuto navrženou proceduru. Kdo je proti? Nikdo.

hlasování 34 je přihlášeno 174 poslanců a poslankyň, pro 158, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Omlouvám se poslancům, že jsem je nesvolal. (Gong.) Činím tak nyní před věcnými hlasováními. A prosím pana zpravodaje, aby pokračoval v proceduře.

 

Poslanec Jan Řehounek: Dobře. To znamená, jak jsem již avizoval, nyní bychom hlasovali pozměňovací návrh A3, varianta 1. Kolega poslanec Bauer, který je předkladatelem tohoto pozměňovacího návrhu, ho tady uvedl, já ho jenom v krátkosti shrnu. Odkládá účinnost tohoto zákona na dobu, pokud nebudou přijaty změny zákona 259/2017 Sb., kterým se mění zákon 589/1992 a dále související zákony ve znění zákona 92/2018. To znamená odložená platnost na neurčito ve smyslu přijatých změn těch věcí, o kterých se tady poslanec Bauer zmínil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Poprosím sněmovnu o klid... Poprosím sněmovnu o klid. Poprosím o stanovisko výboru. (Nedoporučující.) A stanovisko ministerstva? (Negativní.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 35 je přihlášeno 174 poslanců a poslankyň, pro 39, proti 56. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Řehounek: Děkuji. Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A3 ve variantě 2, který říká, že tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Negativní.) Negativní, děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 36 je přihlášeno 174 poslanců a poslankyň, pro 34, proti 63. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Řehounek: Nyní budeme hlasovat variantu pozměňovacího návrhu A3 variantu 3 - tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. Stejně jako v předchozích dvou variantách stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Negativní.) Negativní, děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 37 je přihlášeno 175 poslanců a poslankyň, pro 39, proti 72. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Řehounek: Nyní tedy jenom připomenu to, co jsem říkal v návrhu procedury, že pozměňovací návrhy pod písmeny A1 a A2 se staly nehlasovatelnými. To znamená, nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh pod bodem B, který říká, že vlastně účinnost zní "dnem jeho vyhlášení". A stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Pozitivní.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 38 je přihlášeno 176 poslanců a poslankyň, pro 131, proti 38. Návrh byl přijat.

 

Podle mě jsme se tímto vyrovnali se všemi návrhy. Je tomu tak?

 

Poslanec Jan Řehounek: Ano, je tomu tak. A nyní bychom hlasovali o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, než se tak stane, přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 297, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou." To je návrh usnesení.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 39 je přihlášeno 176 poslanců a poslankyň, pro 165, proti nikdo. Návrh a zákon byly přijaty.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Já vám děkuji, to je vše. Děkuji panu zpravodaji, děkuji paní ministryni v roli navrhovatele, a tím jsme se vypořádali s tímto zákonem, já jeho projednávání končím a posuneme se dál.

 

Jako další nás čekají body z bloku druhých čtení. Je to bod 4, kterým je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP