Středa 17. dubna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

171.
Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Dávám slovo paní místopředsedkyni volební komise. Dámy a pánové, prosím o klid, ať ještě můžeme dokončit tento bod.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Druhým volebním bodem je návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky. Dnes by mělo proběhnout druhé kolo první volby, jelikož jsou stále k dnešnímu dni v Kontrolní radě Technologické agentury neobsazena tři místa. První kolo první volby proběhlo dne 27. března 2019 na 27. schůzi Poslanecké sněmovny. V něm byli zvoleni pan Lubomír Grmela, paní Anna Putnová a pan Martin Wichterle.

Do druhého kola postoupil dvojnásobek kandidátů na zbývající tři neobsazená místa, to je šest kandidátů: pan Rostislav Drochytka, pan Martin Nečaský, pan Eduard Palíšek, paní Vlasta Radová, paní Hana Vykopalová a paní Mirka Wildmannová.

Protože se jedná o druhé kolo tajné volby, prosím, pane předsedo, abyste tento bod přerušil a vyhlásil konání tajných voleb. Volební lístky se budou vydávat zhruba patnáct minut, tedy od 13.30 do 13.45. Výsledky volby vyhlásím na začátku dnešního odpoledního jednání a zároveň avizuji, že vyhlásím novou lhůtu k bodu Návrhy na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní místopředsedkyně. Přerušuji projednání tohoto bodu na provedení tajné volby. Současně připomínám, že jednání organizačního výboru začne ve 13.35 hodin. Pokračovat budeme ve 14.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 13.31 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji... Nicméně členy vlády tady nemáme. Takže já bych asi vyhlásil pauzu na pět minut a dám prostor členům vlády, aby se aspoň jeden dostavil. Takže přerušuji jednání do 14.35 hodin.

 

(Jednání přerušeno od 14.31 do 14.35 hodin.)

 

Vážené dámy a pánové, tak, máme tady už člena vlády, takže teď jsem chtěl přerušit na 15 minut, ale už se dostavil pan ministr kultury. Takže nyní tedy můžu zahájit odpolední program. Nicméně s přednostním právem předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL, pan předseda Bartošek. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane předsedo, já vás ještě požádám o 15 minut přestávky na poradu klubu KDU-ČSL. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Takže se sejdeme v 14.50 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 14.36 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 14.50 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, po pauze bychom pokračovali v jednání. Mám tady zájem. Paní poslankyně Monika Jarošová se chtěla vyjádřit ještě k hlasování před polední pauzou. Paní poslankyně, prosím.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji. Ještě než oznámím výsledky voleb, tak bych chtěla říct, že u hlasování číslo 48 jsem se zdržela, a na sjetině mám, že jsem hlasovala ano. Ale nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní, než začneme projednávat další body dle schváleného pořadu schůze, tak zároveň požádám místopředsedkyni volební komise poslankyni Moniku Jarošovou, aby nás seznámila s výsledkem volby, která proběhla před polední přestávkou. Jednalo se o bod 171 Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky. Prosím.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji. Volili se tři členové. Kvorum bylo 71, počet vydaných hlasovacích lístků 141, počet odevzdaných platných i neplatných 140, počet neodevzdaných hlasovacích lístků jeden. Rostislav Drochytka získal 77 hlasů, Martin Nečaský 27 hlasů, Eduard Palíšek 84 hlasů, Vlasta Radová 47 hlasů, Hana Vykopalová 68 hlasů a Mirka Wildmannová 4 hlasy. Ve druhém kole byl tedy zvolen Rostislav Drochytka a Eduard Palíšek. Tímto volba končí.

Jinak, vážený pane předsedající, jak již jsem avizovala v předchozím vystoupení, vyhlašuji lhůtu pro nominace poslaneckých klubů k dnes přerušenému bodu Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, a to do úterý 23. dubna 2019 do 14 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní, než zahájím další bod, tak přečtu omluvy. Z dnešního jednání se... (O slovo se hlásí místopředseda Pikal.) Tak prosím ještě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych se chtěl ještě paní místopředsedkyně k předchozímu bodu zeptat. Pokud vím, tak jsme volili tři osoby a zvoleny byly jenom dvě. Tak bych se chtěl zeptat, jestli bude další kolo, nebo jak se bude teď postupovat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Chcete se vyjádřit, paní poslankyně? Nebo se vyjádříte až následně? (Poslankyně Jarošová: Následně.) Tak paní poslankyně zjistí a dá vám vědět, jestli to tedy nevadí.

Z dnešního jednání se od 17.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů omlouvá poslanec Dominik Feri. Dále se omlouvá pan poslanec Pour z dnešního zasedání od 18.45 do konce jednání. Dále se omlouvá dnes od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů paní poslankyně Radka Maxová. Dále se omlouvá dnes od 14.30 do 15.00 z důvodu zasedání výboru pro evropské záležitosti, které právě prý probíhá, pan poslanec František Kopřiva. Dále se omlouvá pan poslanec Václav Votava od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Dále se omlouvá pan poslanec Klaus od 14.30 do 18 hodin z důvodu vyklízení kanceláře předsedy výboru. (Smích v sále.) A dále se omlouvá poslankyně Taťána Malá z dnešního jednání od 14.30 do 16 hodin.

 

Nyní tedy otevřeme další bod, který je pevně zařazený. Jedná se o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP