Středa 17. dubna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Tomio Okamura)

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti
mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně
některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb.,
o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 299/ - druhé čtení

Budeme pokračovat v podrobné rozpravě, která je již otevřena. My jsme pouze přerušili bod v otevřené podrobné rozpravě.

Teď ještě přečtu omluvu. Pan poslanec Petr Venhoda se omlouvá mezi 15.30 a 19.00 hodin z důvodu návštěvy u lékaře.

Podívám se, zdali je ještě nějaký zájemce o vystoupení v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím. Podrobnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan ministr spravedlnosti Kněžínek? (Ministr spravedlnosti vrtí nesouhlasně hlavou.) Paní poslankyně Válková? Není zájem. Jestli jsem viděl správně, tak tady nemáme žádný návrh ani na vrácení návrhu, ani na zkrácení lhůty, ani aby se garanční výbor návrhem zákona nezabýval. Končím tím pádem druhé čtení tohoto návrhu zákona. To snad bylo nejkratší vůbec možné, kdy tady seděli u stolku zpravodajů naši poslanci.

 

Vrhneme se na další návrh zákona a je to

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP