(18.40 hodin)
(pokračuje Fiala)

Tento citát je citát z vyjádření Nejvyššího kontrolního úřadu. Nejsou to slova politické opozice. Jsou to slova této instituce. A znovu říkám, že Nejvyšší kontrolní úřad konstatuje, že na růstu inkasa daní se věci jako kontrolní hlášení EET podílely pouze menší měrou a že jejich vliv nebyl ze strany Ministerstva financí věrohodně kvantifikován. Takže ekonomické přínosy jsou při nejmenším sporné. To je jasné z toho vyjádření Nejvyššího kontrolního úřadu.

A pokud jde o otázky svobody, ochrany, rovnoprávnosti a záruk před zneužíváním, zde se opřu zase o názor významné skupiny ústavních právníků. Tito ústavní právníci konstatovali například, že dochází ke znevýhodnění malých živnostníků oproti velkým podnikatelům a nejvíc znevýhodnění jsou malí živnostníci staršího věku, že se zvětšuje riziko zneužití informací shromažďovaných státem a že stát míří do stavu, kdy tu bude existovat nepočetná vrstva hyperbohaté elity a početná vrstva hůře či lépe placených zaměstnanců, do stavu, kdy tu bude společnost, v níž je většina lidí závislá na jednom či nemnoha zaměstnavatelích, velkých zaměstnavatelích, a tím pádem to nebude společnost, která je plně svobodná. Já myslím, že ani tato varování vlivné skupiny ústavních právníků není možné brát na lehkou váhu.

Takže jsme slyšeli vyjádření ústavních právníků, slyšeli jsme tady mými ústy, připomněl jsem to, co o dopadech a ekonomických přínosech EET říká Nejvyšší kontrolní úřad. A toto, dámy a pánové, je prosím projekt, kterému tato a předcházející vláda - osobně pan premiér a tehdy ministr financí - věnovali tolik času, tolik pozornosti, tolik energie, a ve kterém, a to jim přiznejme, po pravdě řečeno, dotáhli věci nejdál.

A třetí, poslední poznámka, a bude to znova i otázka, zní takto: V kterém pořadí důležitosti ve státních záležitostech se nachází nezbytnost zavést EET pro učitele klavíru, maloměstskou švadlenu nebo ošetřovatelku starých a nemocných lidí? Ve kterém pořadí důležitosti? A já nemyslím, že to je otázka stranická nebo otázka ideologická nebo otázka opoziční. Není. Já si zase pomůžu zprávou Nejvyššího kontrolního úřadu, u které nebudete moct označit, že to je asi nějaký pravicový think tank nebo něco podobného. Je to nezávislá instituce. A chci vám sdělit, že v té zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2018 se výraz EET vyskytuje přesně dvakrát. Jednou, když Nejvyšší kontrolní úřad konstatuje, že ekonomický přínos nebyl vypočítaný, a podruhé se tam EET vyskytuje ve vysvětlivkách značek. Žádné naléhání na zavedení třetí a čtvrté vlny EET tam prostě nenajdete. Žádné potvrzení ekonomického přínosu. Žádné potvrzení dopadu na naše finance. Žádný tlak na to, aby EET bylo zavedeno. Nic takového tam prostě není. Naopak se ve zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu vyskytuje leccos, čemu vláda buď pozornost vůbec nevěnuje, nebo o tom jenom sporadicky řeční, nebo o tom píše na Facebooku, píše statusy na Facebook, ale nejsou žádné reálné výsledky.

Ano. O čem tady hovořím a o čem se hovoří ve zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu? Například o čtyřech kilometrech dálnic za minulý rok, nebo o nezahájené důchodové reformě, nebo o byrokracii, o minimálních ambicích této vlády, o projídání ekonomického růstu, o nulových výsledcích, o růstu mandatorních výdajů, které budou v budoucnosti prostě neudržitelné. Dámy a pánové, znovu pouze cituji ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu, který dává vládě určité zrcadlo toho, čeho dosáhla a čemu se věnuje.

A na základě toho znovu říkám: toto, co nám tady navrhujete, to už není politika, to není ekonomické opatření, to není věc nějakého politického názoru. To už je opravdu čirá posedlost.

My v Občanské demokratické straně jsme se roky snažili této posedlosti bránit. Dosáhli jsme aspoň několika odkladů. A budeme bránit, a to tady chci říct, budeme bránit ty nejmenší do poslední barikády a do poslední minuty i na tomto jednání. A z tohoto místa také slibuji, že když nám lidé dají důvěru, tak tyto absurdní případy, o kterých jsem tady mluvil, ty absurdní případy, na které chce vláda EET uvalit a na které už je uvalila, že všechny tyto věci jednoduše zrušíme. Stát pod naším vedením nebude otravovat život drobným živnostníkům. Ano, odtud prohlašuji, nebude otravovat život drobným živnostníkům.

Dámy a pánové, stát se má důsledně starat o to, aby kontroloval ty velké, nadnárodní společnosti, oligarchy, ty, kteří skutečně mají vliv na to, co se v naší ekonomice třeba negativního děje. Stát má ale dát ruce pryč od ekonomických aktivit lidí, kteří se jen tak tak protloukají, lidí, kteří si pomáhají, sotva živí sebe a své rodiny, kteří si nestěžují. A já považuji za ostudné, aby stát takovéto lidi sekýroval, dohlížel na ně, shromažďoval o nich informace a choval se k nim jako k potenciálním podvodníkům, zlodějům a zločincům. Ne, dámy a pánové, toto není slušné. To není ani odpovědné. To nepřináší vůbec žádné řešení toho, co naše společnost, co naše republika potřebuje, a otravuje to život především těm poctivým, normálním lidem, kterým chce vláda znovu tímto opatřením ztížit život.

Na závěr mi dovolte, abych zopakoval to, co jsem tady už řekl, a řeknu to v jedné větě. Ještě jednou říkám, toto je ostudné a je to posedlost. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní se porozhlédnu, jestli máme někoho ještě přihlášeného do obecné rozpravy. Tak ještě pan poslanec Ferjenčík. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Jenom upozorňuji, že budeme končit v 19 hodin. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuju za slovo, pane předsedo. Já se obávám, že to asi nestihnu celé, protože jsem zatím stihl představit jen dva z těch svých osmi pozměňovacích návrhů, které podávám k tomuto tisku. Uvidíme, kam se dostanu. Začal jsem osvobozením burčáku, protože si myslím, že to je velká skupina lidí, co to prodává sezónně, a v EET to podle mě nemá vůbec co dělat. Pokračoval jsem návrhem, který předkládám společně s paní kolegyní Kovářovou ve věci účtenek, aby si mohli řemeslníci ty účtenky tisknout sami. A teď se pokusím představit ty další pozměňovací návrhy, které dávám.

Začnu asi takovým tím radostným, blíží se Velikonoce a já jsem proto připravil, trochu inspirován i těmi vánočními kapry, připravil jsem takový sváteční balíček jako pozměňovací návrh k EET. Navrhuji osvobodit následující věci z EET, a to prodej vánočních stromků a jmelí. Myslím, že skutečně ve chvíli, kdy se vánoční stromky prodávají pár dní v roce, tak je absurdní kvůli nim nutit celý ten sektor lesních školek - nemyslím ty pro děti - si pořizovat EET pokladny. Stejně tak jako vánoční stromky, tak i jmelí si myslím, že je zcela namístě vyjmout z EET. Myslím si, že je namístě, aby se lidé mohli líbat bez státního dozoru.

Dále bych chtěl vyjmout z EET prodej velikonočních pomlázek a kraslic, protože to jsou skutečně zase věci, které se prodávají jednorázově jednou v roce pár dnů až týdnů. A skutečně nutit lidi, co třeba i pro radost část roku pletou pomlázky a prodávají je na trzích, nebo barví kraslice a prodávají je lidem zase na trzích, aby si lidé mohli zpestřit Velikonoce nějakým profesionálním výrobkem, tak si myslím, že je skutečně zbytečné je do toho EET zahrnovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP