(10.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády. Paní poslankyně Kovářová - ještě jedna faktická poznámka. Prosím, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, opět bych ráda reagovala na vaše vyjádření k rozpočtovému výboru, na který bych si prý měla vzpomenout. Ano, já jsem na ten rozpočtový výbor také nezapomněla, kde jsme prosazovali dotační titul na základní školy. A nezapomněla jsem na toto hlasování pro to, protože vy jste hlasoval v rozpočtovém výboru proti tomuto dotačnímu titulu. Vy jste ten dotační titul jako ministr financí musel udělat, protože o tom rozhodla Poslanecká sněmovna, a vy potom plníte úkoly, které vám zadá Poslanecká sněmovna.

A já tady pořád slyším: já jsem to zařídil, já jsem sehnal peníze (řečeno vždy s velkým důrazem na slovo já). Měl byste si uvědomit, že ty peníze, to jsou daně českých občanů. To nejsou vaše peníze, protože vy se dost často vyhýbáte placení daní. Vzpomeňme si jen na korunové dluhopisy, kde jste ušetřil a ročně ušetříte x desítek milionů korun. Takže se tady neodvolávejte jenom: já, já, já. Vždycky víme, jak tito jájínkové dopadají. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce paní Věře Kovářové. Další faktická poznámka - od Jana Volného. Přihlášený je pan předseda Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Nemůžu nereagovat na paní kolegyni, která tady mluvila přede mnou. Já si na ten rozpočtový výbor, první rozpočtový výbor, taky dobře pamatuji. Pamatuji si, jak tady žehrala a plakala, že pan kolega, bývalý ministr financí Kalousek, jí ty peníze nechtěl dát, a že tedy doufá, že nová garnitura ty peníze dá. Jednalo se tenkrát o půl miliardy, pamatuji si to dobře. A jednalo se především o školy kolem Prahy, to znamená kolem velkých sídliště. A bylo to podle mého názoru, nechci paní kolegyni sahat do svědomí, směřováno právě do jejího volebního obvodu. Ale to není nic proti ničemu. To bych ani tak jako úplně nevylučoval. Ale to, že jsme tenkrát nehlasovali pro, protože jsme tady byli noví a mysleli jsme si, že se nemá rozpočet cupovat ještě dřív, než bude schválen a než se na něj podíváme. Ale potom pan ministr opravdu to, co slíbil v té chvíli, kdy jsme hlasovali proti, že určitě to bude priorita jeho ministrování na jeho Ministerstvu financí, tak to splnil a udělal ten projekt a program, a ne o půl miliardě, ale o daleko větších číslech, jak o tom mluvil. Takže prosím vás, zase si tady takhle nehrajme na to, kdo co zařídil. Myslím si, že to bylo opravdu v té druhé fázi, v tom druhém balíku právě práce pana ministra financí Babiše. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě jedna faktická poznámka paní poslankyně Věry Kovářové. Pan kolega Stanjura ještě posečká. Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Nepamatuji si, že bych plakala. Pamatuji si na to, že jsem měla připravenou řadu argumentů a měla jsem také připraveno také to, že školy a třídy chybí za několik miliard korun. A ještě jednou bych byla ráda, aby bylo jasno ohledně pana Kalouska. Pan Kalousek jako ministr financí tento dotační titul měl připraven. Padla vláda, a tudíž nemohlo dojít ke schválení tohoto dotačního titulu. Takže nezapomínejte na to, hlasovali jste tehdy proti. Možná jste tehdy nevěděli. Ale my jsme věděli, protože známe starosti našich starostů a našich občanů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. A než dám další faktickou poznámku panu místopředsedovi Pikalovi, přečtu ještě omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se paní poslankyně Kateřina Valachová z dnešního jednání z pracovních důvodů. A pro poslance - kvůli odpoledni se omlouvá zejména pan ministr Antonín Staněk z dnešního jednání po celý den z pracovních důvodů.

Pane místopředsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobrý den. Děkuji za slovo. Jenom bych se chtěl obrátit na pana premiéra s jednoduchým dotazem, jestli ten materiál, který tedy mají zpracovaný, ten investiční plán, já jim neberu, že je jejich, já jim to přeju, že něco takového vytvořili, myslím, že je to dobře, nicméně bych se chtěl zeptat, jestli je to tedy materiál vládní, nebo koaliční, nebo je to materiál ANO, abychom věděli, jak se na něj máme potom obracet s nějakými dalšími dotazy o informace z toho materiálu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak pro pana premiéra ještě jednou ocituji jeho slova: "Jakmile národní investiční plán vláda schválí, budete s jeho obsahem seznámen." Dneska mi řekl, že mi nic nepošle.

Pokud ho vláda neschválí, tak nic takového není. Možná je to další propagační příručka hnutí ANO. V pořádku. Každá politická strana či politické hnutí může mít svoje propagační předměty a propagační materiály. Ale nemluvte tady o tom, že vláda má nějaký investiční plán. Aby ho vláda měla, musí ho schválit. Pokud ho schválí, my jako poslanci na to máme nárok. Pokud ho neschválí, já tomu rozumím, že mi ho nemůžete poslat, protože nic takového jako národní investiční plán schválený vládou České republiky prostě neexistuje. Takhle jednoduché to je.

A už hodinu tady pan premiér mlží, místo aby řekl, že se to vládě předloží a vláda to schválí, pak na to máme nárok, nebo ne. A když to bude interní materiál vašeho hnutí, tak já ten materiál ani nechci. To je jako váš materiál, to je v pohodě, to mi vůbec jako nevadí, že ho nemám. Ale podívejte se na své odpovědi, co jste mi napsal, a pak porovnejte s tím, co jste mi dneska říkal. Nebudu používat silná slova. To je diametrální změna názoru. Mohl bych použít i silnější slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Pan předseda vlády má ještě zájem vystoupit. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Tak já nevím, co je na tom nepochopitelného. Je to interní materiál. A já jsem vám napsal, že pokud ho vláda schválí, tak vám ho dám. Tím, že ho vláda neschválila, tak vám ho nemůžu dát. To je logické. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě pan poslanec Michálek se hlásí do rozpravy. Jinak tedy položím dotaz panu předsedovi Stanjurovi, jestli má zájem o usnesení Poslanecké sněmovny. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Je potřeba, aby tady existoval nějaký elementární záměr ten národní investiční plán vládě předložit. Pokud ten plán bude vládě předložen, tak skutečně potom máte možnost odmítnout poskytnutí té informace do té doby, dokud to rozhodnutí nebude přijato. Ale pokud je to nějaký materiál, který... Vy jste říkal, že z něj budete čerpat pro x dalších rozhodnutí, a vypadá to, že vládě ho vůbec nepředložíte, a podle toho, co tady na plénu Poslanecké sněmovny zaznělo, tak za posledních pět měsíců jste ho nepředložil ani jste nevyvinul žádnou aktivitu, aby byl vládě předložen, navzdory tomu, že jste ho už oficiálně představil na tiskové konferenci, a na vzdory tomu, že jste ho tady představoval, že jste tady s ním máchal, tak nejsou splněny důvody podle zákona o svobodném přístupu k informacím, abyste mohl ten materiál odepřít. To si myslím, že je poměrně zásadní věc.

Doporučuji vám, abyste se tím zabýval, protože pokud úřední osoba vykonává svoji pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu, tak to může mít i trestněprávní důsledky. Pokud vy se rozhodnete, že budete poslancům dlouhodobě zatajovat takto zásadní informace, aniž byste splnil ty zákonné předpoklady, tak to může mít i tyto negativní důsledky. Ale předpokládám, že pro vás, který už jste trestně stíhán, tak je to celkem jedno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP