(13.50 hodin)
(pokračuje Pikal)

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Má někdo návrh na další výbor? Není tomu tak. V tom případě projednávání tohoto návrhu končím v prvním čtení. Uvidíme se nad ním ve druhém čtení. Děkuji navrhovatelce, děkuji zpravodaji.

 

Nyní je zde bod

 

88.
Návrh poslanců Zuzany Ožanové, Dana Ťoka a Milana Ferance
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 330/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 330/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedla poslankyně Zuzana Ožanová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, tento návrh zákona vychází zcela a výhradně z praxe. Problém odstavování dlouhodobě nepojízdných vozidel se netýká jenom Prahy, Ostravy, ale i dalších měst. S tímto problémem se setkáváte, kdykoliv vidíte na parkovišti dlouhodobě zaparkované auto, které nesplňuje definici vraku. Tento návrh zákona se snaží vnést trošku povinnosti pro provozovatele vozidel. To znamená, vozidlo, které nebude mít platnou technickou prohlídku déle než šest měsíců, nesmí být odstavováno na pozemních komunikací a vlastník pozemních komunikací bude moci činit kroky k tomu, aby toto vozidlo mohl odstranit. Pokud se týče spolupráce s úřady, tak tady bude státní správa zasahovat v nejmenší možné míře, a to pouze vždy na základě žádosti vlastníka pozemní komunikace.

Za mě je to vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Kohoutek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Kohoutek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Novela reaguje na stávající problém, kdy na silnicích měsíčně překážejí vozidla, která tam jejich majitelé zanechali, protože nejsou formálně nebo technicky způsobilá k provozu. To znamená, že mají například prošlou technickou kontrolu nebo jim byl technický průkaz odebrán pro nějakou závadu policejní kontrolou.

Novela navrhuje stanovit výslovný zákaz odstavovat na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích vozidla, která po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozována na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou.

Podle platného zákona tato vozidla není možné odklízet, protože nesplňují definici vraku uvedenou v § 19 zákona o pozemních komunikacích, podle kterého je vrakem vozidlo, které je pro závady technického stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla.

Problém s odstavenými auty, která jejich majitelé zanechali na silnici a nereagují na výzvy k jejich odtažení, je problémem, který je potřeba řešit. To je vše, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášek. Pokud se nikdo nehlásí z místa - pan poslanec Vácha. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Já jsem se přihlásil faktickou, tak mi ji potom můžete smazat. Já bych chtěl jenom připomenout, že od 8. 10. 2018 je ve Sněmovně podobný návrh, předložený opozicí pod číslem 296. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pokud se tedy již nikdo další nehlásí do rozpravy, v tom případě rozpravu končím. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání, pokud není zájem o závěrečná slova. Není. V tom případě rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázat návrh jinému výboru jako garančnímu? Pokud tomu tak není, zahájím hlasování.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 138, přihlášeno 122 poslanců a poslankyň, pro 92, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme přikázali návrh hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Pokud tomu tak není, tak jsme tímto ukončili projednávání tohoto tisku.

Děkuji navrhovatelce a zpravodaji.

 

Máme zde ještě další tisk, kterým je

 

39.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění
zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona
č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 448/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že bylo navrženo, abychom se zákonem vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády by návrh měla uvést paní ministryně Jana Maláčová, která zastoupí pana ministra Jana Hamáčka. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Dobrý den. Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych uvedla vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., jehož účelem je odložení ukončení zápisu rodných čísel do občanských průkazů o tři roky, tedy dnem 31. prosince 2022. Důvodem odložení ukončení zápisu rodných čísel do občanských průkazů o tuto dobu je zamezení vzniku problémů, které by vyvstaly v aplikační praxi.

V současné době řada agend orgánů veřejné moci není pro skutečnost, že by rodné číslo nebylo uváděno v občanském průkazu, uzpůsobena. Rovněž řada informačních systémů soukromých subjektů, jako jsou například banky, pojišťovny nebo telefonní operátoři, funguje právě na bázi rodného čísla jako jednoznačného identifikátoru fyzické osoby. Ačkoliv rodné číslo pro ztotožňování fyzických osob nemělo být v budoucnu využíváno, půjde nadále o důležitý údaj, který by většina orgánů České republiky neměla jak doložit v případě, že by ho po nich orgány veřejné moci či soukromoprávní subjekty vyžadovaly.

Protože se ukázalo, že partikulární řešení náhrady rodných čísel v jednotlivých agendách nejsou efektivní, je potřeba nadresortního koordinovaného přístupu. Věci se proto ujme Ministerstvo vnitra, které v mezidobí ve spolupráci s ostatními ministerstvy připraví komplexní řešení minimalizace využívání rodného čísla při ověřování totožnosti fyzických osob.

Vzhledem ke skutečnosti, že zápis rodných čísel do občanských průkazů bude ukončen dne 31. prosince 2019, je nezbytné, aby předkládaný návrh zákona nabyl účinnosti co nejdříve, nejpozději však 31. prosince 2019. Z tohoto důvodu si vás dovoluji požádat o schválení návrhu v prvním čtení podle § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Ondřej Profant.

 

Poslanec Ondřej Profant: Vážení kolegové, tento zákon co se týče textace je velmi jednoduchý. Vlastně jenom zaměňuje dvě čísla, odkládá účinnost přestat zapisovat rodná čísla do občanských průkazů. Problém je, kam až tato problematika sahá. Už v roce 2010 - máme rok 2019, to znamená, že je to devět let, co se začalo pracovat na tom, že rodné číslo -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás přeruším. Vidím, že sněmovna je neklidná, poslanci hromadně opouštějí sál, takže myslím, že tento zákon již dnes nedojednáme. Vaši zpravodajskou zprávu bude lépe vyslechnout někdy, až tu bude větší klid.

Já bych tedy ukončil pro dnešní den jednání Sněmovny. Přerušuji jednání 28. schůze Poslanecké sněmovny do čtvrtka 9. května do 9.00 hodin.

 

(Jednání skončilo ve 14.00 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP