(12.40 hodin)
(pokračuje Munzar)

Můj poslední pozměňovací návrh ruší zavádění celkově třetí a čtvrté vlny EET, protože jak jsem řekl, příjmy z těch prvních vln jsou neprokazatelné, stejně tak očekávání z dalších vln nejsou jednoznačná. Naopak by to vedlo ke zvýšení nákladů na výkon podnikání, zvýšení administrativních nákladů a zvýšení regulace ze strany státu.

Hlasování dnes každého z nás nejen o zákonu jako celku, ale o dílčích pozměňovacích návrzích jasně ukáže, v jakém prostředí chceme, aby podnikatelé a živnostníci žili a podnikali - buď v přátelském prostředí, nebo v prostředí strachu a stresu před neadekvátním přístupem Finanční správy ve jménu svatého boje za zvyšování příjmů státního rozpočtu a ve jménu permanentní preventivní nedůvěry vůči podnikatelům. Rozhodnutí dnes je na každém.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tu mám jednu faktickou poznámku. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Svoboda, takže já vám dám slovo. Takže vy ji stahujete, nebo to bylo omylem. Takže do obecné rozpravy se nám hlásí pan poslanec Marian Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, zbývající členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych stručně a věcně k tomuto zásadnímu tématu, jakým je rozšíření elektronické evidence tržeb a některé úpravy v zákoně o DPH, řekl několik svých pohledů.

Já jsem tady hovořil v prvním a druhém čtení i na jednáních výborů, jak hospodářského, tak rozpočtového, ale já si tak kladu tři klíčové otázky a byl bych rád, kdyby paní ministryně v závěru na ně odpověděla možná v trošku širším kontextu: proč to vlastně děláme, jak to děláme, jaký bude výsledek.

Protože jestli tady máme mantru, že za každou cenu musíme na všechny podnikatelské činnosti v České republice naroubovat EET jenom proto, že si říkáme, že je to spravedlivé, že se tím srovná konkurenční prostředí, tak si myslím, že v mnoha případech jak na území České republiky, tak v zahraničí vidíme, že to takhle prostě není a že to tak úplně nefunguje. Protože potom bychom se mohli ptát, proč třeba tady máme různé výše například výdajových paušálů pro živnostníky, mohli bychom se dívat do Rakouska, do Švýcarska a do jiných států, kde dokonce jdou tak daleko, že mají nejenom právě rozdílné přístupy k různým typům evidence tržeb, ale třeba mají rozdílné přístupy v tom, že v některých částech alpských kantonů mají třeba i nižší DPH na různé typy výrobků, služeb v rámci jednoho státu právě proto, aby dokázali odlišit různá specifika těch činností v různých regionech, aby dokázali podporovat aktivitu, činnost těch lidí, udržitelnost služeb atd.

Když jsem byl ministrem minulé vlády, tak už koaliční smlouva, když jsme ji tady uzavírali, jasně zněla, že elektronická evidence tržeb se bude vztahovat na vybrané typy činností a živností, nikoliv pro všechny paušálně. Byla tam také část koaliční smlouvy, která říkala, že to bude realizováno a zaváděno tak, že to nebude znamenat vyšší náklady pro živnostníky, kteří budou tento režim zavádět. To se bohužel také nestalo. Ano, já jsem opakovaně řekl, že to, jakým způsobem jsme EET aplikovali, bylo chybou a bylo i mou osobní chybou, že jsem tady na jednání vlády na tento způsob v principu přistoupil a že jsem tehdy slepě věřil tomu, že tady v Poslanecké sněmovně, případně v Senátu, některé parametry tehdy schvalované elektronické evidence tržeb změníme.

Nicméně tehdy jsme jako KDU-ČSL alespoň prosadili to, že se třetí a čtvrtá vlna posune do tohoto období. A my jsme dnes v situaci, kdy právě o tom se bude jednat, rozhodovat a my budeme mít v rukou osud těchto desetitisíců a statisíců lidí, kteří v těchto oborech podnikají.

Tady si kladu otázku, proč to děláme. Paní ministryně, pan premiér a někteří další říkají - i poslanci vládní, koaliční -, že je to za účelem zvýšení výběru daní a posílení příjmů státního rozpočtu. Ale sama paní ministryně, je to ve stenozáznamu, na jednání hospodářského výboru řekla, že vlastně ruku v ruce s tímto zavedením třetí a čtvrté vlny očekává - a to je součástí tohoto balíčku - snížení DPH pro mnoho vybraných položek a že toto snížení DPH vlastně bude znamenat nevýběr do státního rozpočtu ve výši 3,5 mld. korun. A tedy očekávané zvýšení příjmů, na jedné straně zavedení třetí a čtvrté vlny právě ve výši někde okolo 3,5 mld. Kč, vykupujeme tím, že na jiné straně snižujeme DPH u některých činností a bude to znamenat nevýběr 3,5 mld. korun. Děláme tedy něco, co vlastně tomu státnímu rozpočtu vyšší příjmy nepřinese.

Bohužel ono snížení DPH se netýká všech těch, na které dopadne třetí a čtvrtá vlna. Tedy ani ten argument, který by to vyvážil a řekl by plošně ano, části podnikatelů zvyšujeme jejich zátěž, ale vyvažujeme to nějakým krokem, že jim zůstane nějaká vyšší část z prodeje, z tržby, ale to prostě nebude platit pro všechny. Tady se na jedné straně říká zaklínadlo "my tím budeme zvyšovat, srovnávat podnikatelské prostředí", ale na druhé straně selektivně, jenom pro některé typy podnikatelských činností, budeme snižovat DPH. Už tady to samo si ve své logice prostě odporuje a nesedí to. Bohužel. Tedy i to, jak to děláme, prostě není férové, není to rovné a spravedlivé pro všechny a prostě ani být nemůže.

A jaký bude ten výsledek? Pro státní rozpočet nula od nuly pojde, prostě 3,5 mld. na jedné straně odpustíme snížením DPH a na druhé straně někteří věří, že to dokážeme vybrat.

Já tady použiji na všechny ty tři otázky ten příklad, který se tady tak krásně prolíná bohužel celou tou tematikou EET, a to je prodej vánočních kaprů. Můj předřečník kolega poslanec Munzar tady použil spoustu opravdu absurdních příkladů, pro které činnosti to chceme zavádět rozhodnutím nás, poslanců a Parlamentu České republiky. Proč my na tom příkladu těch kaprů, v situaci, kdy víme, že tento typ prodeje se realizuje zhruba čtrnáct dní před vánočními svátky, proč my na tento typ prodeje aplikujeme EET? Ano, je tady návrh, který říká - budeme to moci těm prodejcům zjednodušit, těm, kteří ty kapry v těch mrazových podmínkách vytahují z kádí, buď mají rukavice, nebo nemají, mezitím je zabíjejí, mezitím jim odstraňují šupiny a kuchají je, tak my jim to zjednodušíme tím, že budou vytahovat a mokrýma rukama, nebo si budou sundávat rukavice z rukou, budou muset vytahovat ty papírové bločky, budou doufat, že se jim to někde nerozpustí, nespadne. Propánajána, jaképak to je zjednodušení?

A takhle my to aplikujeme na obrovské množství činností. Vždyť ti podnikatelé mají většinu svých tržeb přes faktury. Tady se argumentuje živnostníky typu instalatéra apod. Vždyť dnes většina lidí, kteří stavějí, tak to financují přes stavební spoření, přes hypoteční úvěry a potřebují mít doklady o tom, že jim ta část byla provedena, jinak jim to nikdo nezaplatí.

U těch kaprů víme, kolik daný subjekt vylovil, je u toho celou dobu státní dozor v podobě veterinárního dozoru. Přesto my to tam roubujeme. Jaký bude ten efekt? Klademe si tu otázku? Já jsem vyzval paní ministryni, ať si to jde zkusit, ať si to zkusí s těmi bločky, jaké to je zjednodušení v době 21. století. Bohužel, neslyšel jsem na to adekvátní reakci, že by paní ministryně řekla ano, myslím si, že tady je to nelogické. A v mnoha ohledech je to nelogické, proč to po těchto subjektech chceme.

Stát má mít určitou míru efektivity. Je toto efektivní, co teď budeme dělat? Já si to prostě nemyslím.

Nicméně nechci prodlužovat své vystoupení a nechci tady být brán jako někdo, kdo něco obstruuje, já jsem tady většinu svých faktických výhrad řekl v rámci prvního a druhého čtení. Přesto bych vás chtěl, kolegyně a kolegové, tak jak jsem vás oslovoval v posledních dvou třech týdnech, požádat o podporu mých pozměňovacích návrhů, které jsem tady představil, přednesl, o kterých si myslím, že dávají logiku.

Upozornit bych chtěl především na ten jeden, který by v dané situaci v České republice, kdy tady řešíme už čtvrtým rokem kalamitní situaci v sektoru vlastnictví a sektoru trhu se dřevem, který by mohl pomoci nejenom v této oblasti, ale tento návrh by mohl pomoci snížit znečištění ovzduší především ve smogových regionech, jako je Ostravsko, a mohl by také pomoci motivovat domácnosti, aby používaly ekologičtější obnovitelné palivo, jako jsou pelety, brikety a palivové dříví. Já navrhuji v rámci tohoto balíčku snížení DPH na tyto položky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP