(13.50 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Takže já přeji těm podnikatelům, kteří mají navržené snížené DPH, pokud by se o tom hlasovalo zvlášť, tak bychom to podpořili, je to věc, kterou oceňuji na tomto návrhu zákona, ale není jich dostatečně dost. Myslím, že mnohem lepší by bylo vrátit se ke dvěma sazbám, nechat 10 %, bylo by to prostě systémové a výhodnější a byla by to aspoň nějaká kompenzace pro ty ostatní, které chceme zatížit EET ve třetí a čtvrté vlně. Ale aby to nezapadlo, abych nebyl obviňován, že jsme pouze kritičtí, je to věc, která si zaslouží podporu. Taky to naši kolegové v Senátu prosadili, v rámci daňového balíčku to vrátili sem, ale vy jste to tak potichu odmítli, abyste to mohli o půl roku nebo o rok později schválit a chválit se a říkat: milí podnikatelé, podívejte se, máte nižší sazbu DPH. To je pravda, ještě mi to řeknete, je to pravdivá věta, ale měla by být za tím ještě čárka, ale díky nám to máte později o mnoho měsíců, než jste to mohli mít, protože Senát na vás myslel, Senát to do daňového balíčku navrhl, ale my jsme to z politických důvodů, z politických důvodů odmítli. Protože kdyby vláda byla proti, tomu rozumím, kdyby měla nějaké odborné argumenty, např. nechci zvyšovat nerovnoměrnost podnikatelského prostředí a ty rozdíly. Ale vláda je pro, ale pouze v okamžik, který jí přijde za vhodný, a paní ministryně to nazvala, já myslím, že je to třešnička na dortu, jestli si pamatuji tu debatu ve druhém (čtení). Jaká třešnička na dortu? Buď ty daně jsou vysoké, nebo ne. Jestli myslíme, že jsou, tak se mají snížit a není to žádná třešnička na dortu, ale je to jasné a správné opatření.

Když se podíváte na to odůvodnění, velmi dobré je číst si nejenom ten soubor, který obsahuje všechny pozměňovací návrhy se zdůvodněním poslanců, ale velmi dobré je také si číst odmítavá stanoviska ministerstev. Někdy, když je to - a je to jako u stanoviska vlády k nějakému návrhu zákona. Když je to vládní poslanec, tak přesto, že ten text je úplně negativní, tak je tam neutrální stanovisko. Tady se velmi často, velmi těžko hledají argumenty pro to odmítnout. Já bych tomu ještě rozuměl, kdyby to byl názor paní ministryně, která řekne: v těchhle případech jsem proti, úředníci, nemusíte žádným způsobem hledat odůvodnění, vláda rozhodla, že žádné výjimky nebudou. To mi přijde jako správné, logické, i pro opozici pochopitelné. Nutit k tomu ty úředníky, aby psali, proč teda výjimka bude nebo nebude, mi přijde zbytečné mrhání času jak těch úředníků, tak nás, kteří se to snažíme poctivě číst.

Kdybych měl shrnout stanovisko našeho klubu, je stejné celou dobu, kdy projednáváme EET. Je zbytečná, nepřináší peníze. Na rozdíl od prvního projednávání v minulém koaličním období dneska jsou pro to důkazy, resp. vláda nemá žádné důkazy pro to, že by nějaké peníze do rozpočtu přibyly. Že je to byrokratická překážka, je pravda. V minulých dnech jsme viděli, kolik malých provozoven na venkově zaniklo. Pak se k tomu říkalo, no ale celkově zato v Praze máme víc prodejen. No to je možné, ale my jsme upozorňovali na ty negativní dopady zejména v malých obcích a na venkově, kde každá služba, která ubude, je zejména pro ty, kteří nejsou úplně mobilní, nemají svoje auto, nemají kvalitní veřejnou dopravu, hrozně složité takovou službu zajistit, získat jinde.

Pro pana zpravodaje mám písemně tu variantu. Já myslím, že to není nic proti ničemu, že vlastně zachovává, jenom předřazuje za ten návrh na zamítnutí ty nejabsurdnější případy podle číselníku NACE.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Mám zde dvě faktické poznámky, než dám slovo dalším řečníkům v rozpravě. Je to pan poslanec Ferjenčík, poté pan poslanec Bláha. Tak, prosím o klid v sále a pan poslanec Ferjenčík dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat vaším prostřednictvím na paní ministryni, která tvrdí na serveru Novinky.cz, že kvůli nám se odkládá snížení DPH na vodné a stočné. Já se tady proti tomu musím velmi silně ohradit, protože to není pravda. Snížení DPH na vodné a stočné se odložilo proto, protože vy jste pro něj před několika měsíci nehlasovali, když nám to navrhl Senát, který implementoval všechny ty změny daní, které zavádíte do tisku 205, do tisku 206. Takže snížit DPH na vodné a stočné jste mohli několik měsíců zpátky. Tak si dneska nevymýšlejte! Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, konstatuji nevyužití času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bláha, poté pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Bláha: Dobrý den, kolegyně a kolegové. Poslouchám celou řadu připomínek a jenom bych chtěl připomenout jednu zásadní věc. Jak tady kolegové neustále říkají, že chtějí pomoct podnikatelům, tak veškeré asociace v České republice podporují EET. Všichni podnikatelé, kteří podnikají ve službách, čekají na snížení DPH. To DPH, o kterém tady ODS mluví - tak kdo zavedl, že v okamžiku, kdy si jdu do cukrárny koupit indiána a odnáším si ho domů, tak mě to stojí 5 % DPH, a když si ho sním na místě, tak za to platím 21 % DPH nebo v té době 19 % DPH? Za čí vlády to bylo, kdo pomohl nám podnikatelům v tom, že se za přidané služby platilo 19 %?

Takže já bych chtěl jenom říct, že ti, co brání dalšímu rozvoji podnikání, tady teď mluvili dvě hodiny. A všichni podnikatelé, kteří podnikají a opravdu chtějí poctivě podnikat, to vědí. A jestli si neuvědomujete, že největší spása pro každého podnikatele je to, že když on podniká poctivě a vedle něho kolega nepoctivě, tak je rozdíl 50 % ve výdajích na platech zaměstnanců, na odvodech DPH a na daních. Dělá to 50 %, rozdíl mezi poctivým a nepoctivým. Tak se nad tím zamyslete.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času a jako další je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Svoboda a pan poslanec Ferjenčík. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak já už nebudu reagovat na pana poslance Bláhu, protože bych mohl říkat, kdo snižoval daňové sazby, ale nebudu.

Já bych chtěl jenom procedurálně navrhnout, protože máme poslední den schůze, takže bych chtěl procedurálně navrhnout vyřazení všech neprojednaných bodů této 28. schůze. Jsme ve variabilním týdnu, v pátek, v poslední jednací den, jednání by mělo končit zhruba za minutu třicet.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, já tady ten návrh mám, chtěl jsem to provést až po tom, co vyčerpáme ty faktické poznámky a uzavřeme ten bod, jestli by to nevadilo. Dobře.

Tak prosím nyní pana poslance Svobodu, poté pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Hezké dobré poledne, moje poznámka je k poslanci Bláhovi, kterého vždycky rád poslouchám.

Podnikatelé nejsou jenom truhláři, pekaři, zámečníci, ale také lékaři. A podnikatelé lékaři s EET nesouhlasí. Abyste měl aspoň jeden příklad podnikatelského (nesrozumitelné), která nesouhlasí s EET, abyste to měl kompletní všecko.***
Přihlásit/registrovat se do ISP