Úterý 28. května 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

236.
Usnesení Poslanecké sněmovny k odsouzení politicky motivovaného násilí

Prosím, aby se slova ujal místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, aby přednesl návrh usnesení. Jde o dohodu předsedů poslaneckých klubů, rozprava se nevede. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, v poslední době došlo ke dvěma fyzickým politickým útokům. Konkrétně se jedná o pana Dominika Feriho a Ladislava Jakla. Na základě dohody všech poslaneckých klubů na grémiu navrhuji, aby Poslanecká sněmovna přijala toto jednověté usnesení: "Poslanecká sněmovna odsuzuje vyvolávání nenávisti k lidem na základě jejich politického názoru."

Děkuji za pozornost. (Potlesk zejména ze střední části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Tomiu Okamurovi.

 

Přistoupíme k hlasování o předneseném návrhu usnesení.

Rozhodneme v hlasování číslo 17, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 17: z přítomných 177 poslanců pro 170, proti nikdo. Usnesení bylo schváleno. Děkuji panu místopředsedovi za návrh.

 

A budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze, a to zákony v prvním čtení. Jako první projednáme návrh

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP