Úterý 28. května 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

40.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění
zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona
č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 448/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Bod jsme přerušili v pátek 26. 4. během 28. schůze Poslanecké sněmovny a tam jsme přerušili, takže já prosím, aby se... Ano, ve svém vystoupení byl přerušen zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Ondřej Profant, takže prosím, aby se případně ujal slova a dokončil svou zprávu zpravodaje. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Profant: Děkuji. Tak já asi začnu od začátku, jelikož jsem minule stihl jenom pár vět.

Bohužel tento zákon je přesným opakem zákona, který jsme schvalovali před chvílí. Je to ukázka toho, jak digitalizace vypadat nemá.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás přeruším a vyzvu kolegy ke klidu, případně aby se usadili na svých místech nebo šli jednat mimo jednací sál, pokud neprobírají tento tisk. Není to úplně příjemné.

 

Poslanec Ondřej Profant: V roce 2010 byly zahájeny práce na zavedení bezvýznamového identifikátoru. To znamená, abychom přestali používat rodné číslo, což je důležité právě pro ty digitální agendy, aby tam byla zaručena nějaká anonymita a nedocházelo k únikům informací a podobně, aby se lépe pracovalo s informačními systémy. Zdůrazňuji rok 2010. A nyní nám vláda předkládá odsunutí těchto termínů. Primárně jde o termín 2019, konec roku, kdy je v současné legislativě zakotveno, že se přestanou zapisovat rodná čísla do občanských průkazů, a to z toho důvodu, že už nebudou potřeba a že nechceme, aby byla zneužívána třeba k různým podvodům a podobně.

Nicméně jak jsme si mohli přečíst v mezirezortním připomínkovém řízení, tak většina těch ministerstev za těch devět let neudělala vůbec nic. Asi nejmarkantněji je to vidět u Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí. Takže smysl novely je: vlastně vláda neplnila úkol, který jí uložil zákon již před mnoha lety, a teď nás vláda žádá, aby se to dále odložilo, protože to nestihli. Navíc ještě je to předkládáno v § 90, takže se má všechno schválit v prvním čtení.

Velmi podrobné připomínky napsal Úřad pro ochranu osobních údajů, který v dvanácti bodech velmi jasně vylíčil, proč jsou argumenty vlády špatně a proč je tam vidět, že se vláda na to vykašlala a reálně na těch věcech asi nepracovala, pokud nemá stále nic hotové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji za zpravodajskou zprávu. Než budeme pokračovat v rozpravě, tak vás seznámím s omluvami. Omlouvá se nám pan poslanec Ondráček od 17.40 hodin z pracovního důvodu, setkání v rámci skupiny přátel ČR - Ázerbájdžán, omlouvá se nám pan poslanec Kupka z dnešního jednání od 18.15 do konce jednacího dne z osobních důvodů, omlouvá se nám paní poslankyně Maxová od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se nám pan poslanec Radim Fiala z dnešního jednání od 14 hodin do konce jednacího dne a stejně tak ve středu, ve čtvrtek a v pátek po celé jednací dny.

Budeme tedy pokračovat. Já otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádné přihlášky. Pan poslanec Kupka se hlásí z místa. Prosím.

 

Poslanec Martin Kupka: Dobrý den ještě jednou. Já bych chtěl v tomto případě jednak uplatnit právo veta pro projednání podle § 90 za klub Pirátů a za klub občanských demokratů a zároveň bych chtěl navrhnout zamítnutí toho zákona. Protože jak zaznělo, tohle je jenom odpověď na to, že ministerstva - teď nejde jenom o Ministerstvo vnitra, ale o další rezorty - prostě reálně za těch deset let, které měla k dispozici na to, aby naplnila platný zákon, tak se na to reálně nepřipravila. Vláda se pravidelně chce pyšnit tím, jak zavádí elektronické agendy, jak se snaží elektronizovat, elektronizovat českou veřejnou správu, tak reálná odpověď spočívá v tom. Zároveň se často skloňuje, jak je potřeba zajistit bezpečnou identifikaci vůči státu. Tak přímá odpověď na to, jak reálně chce stát zajistit bezpečnou identifikaci, že znovu chce pozdržet ten bezvýznamový identifikátor, který je nepochybně jasnou odpovědí na to, jak zajistit opravdu bezpečnější pohyb lidí na sítích ve vztahu ke státu.

Jako jediný možný nástroj z hlediska Poslanecké sněmovny pokládám to, opravdu ten návrh zamítnout a přimět tímto ministerstva a vládu, aby platný zákon - kdo jiný by měl platný zákon naplňovat než fakticky vláda a jednotlivá ministerstva? Tak opravdu přivést ministerstva k tomu, že ten zákon naplní, jak by měla.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Takže já registruji veto a registruji návrh na zamítnutí. Budeme tedy pokračovat běžným způsobem. A nyní s přednostním právem pan ministr Hamáček.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, jenom velmi stručně. Já samozřejmě rozumím tomu, co tady padlo ze strany pana poslance Profanta a pana poslance Kupky, a nijak nezastírám, že to pokládám za problém. Pokud ústřední orgán státní správy není schopen devět let reagovat na platný zákon, tak ten problém opravdu někde je a nebudu ten postup hájit. Chci jenom upozornit, že po mém nástupu na ministerstvo jsme se tomu věnovat začali. A toto je samozřejmě pouze cesta, jak lidem tu situaci víc nezkomplikovat.

Já rozumím tomu, že nás, nebo že Ministerstvo vnitra a další ministerstva můžete peskovat za to, že jsme nepostoupili v tom bezvýznamovém identifikátoru, ale pokud ten zákon zamítneme, tak to jediné, čeho docílíme, je to, že tady bude celá řada občanů, kteří prostě pokud se budou chtít prokázat rodným číslem, tak si budou muset od Ministerstva vnitra vyžádat další papír. Tak já rozumím, že chcete potrestat vládu za to, že něco nedotáhla do konce, nebo že udělala někde chybu, ale tak prosím netrestejme občany. A bohužel ten návrh na zamítnutí znamená, že opravdu lidé, kteří nebudou mít rodné číslo, a to jsou tedy občané narození před 1. lednem 1969, to znamená, pokud nebudou mít zapsané rodné číslo v občanském průkazu, tak opravdu budou muset na ministerstvo a budou si muset žádat ještě o jeden papír. To mně přijde absurdní.

Já za sebe říkám, že my se tomu tématu věnujeme. Máme úkol z vlády navrhnout příslušnou legislativu do konce roku a do konce roku to bude. Ale prosím, netrestejme občany tím, že abychom vyčinili ministerstvům, tak jim to ještě zkomplikujeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Klaus. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Já se omlouvám, ještě vystoupím, a sice z tohoto důvodu. Já jsem tady před devíti lety nebyl, když se to přijímalo, ten zákon. Tak nemohl by mi někdo vysvětlit, v čem je to tak grandiózně dobré, že jako člověk nebude mít rodné číslo a bude mít nějaké jiné číslo? Čím vám ta kvalita života tak neuvěřitelně stoupne? Nebo kde je ta kriminalita, kolik trestných činů se stalo na základě toho, že měl někdo rodné číslo v občanském průkazu?

Já vám tady nechci pískat ten souboj, co vláda stihla, nestihla. Jestli to má rychle udělat, nemá. Ale může mi to někdo vysvětlit lidsky, v čem je tedy ta fatálně přidaná hodnota, že půjdu z práce šťastný, že už nebudu mít rodné číslo a budu mít jiné číslo, které si budu někde zapisovat, teď aby to nikdo neviděl, že, tak kam, kam jo a kam co... Tak vysvětlete mi to. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. A pan poslanec Profant se hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Já se to pokusím panu kolegovi trošku objasnit. Ono jde o to, že budeme používat agendové identifikátory, které budou pro každou agendu jiné. To znamená, že jejich případný únik bude bezpečnější, bude výrazně hůře ztotožnitelný s danou osobou. V tom agendovém identifikátoru není datum narození a nepovažuje se za důvěrný údaj, protože třeba když budete měnit nějakou smlouvu po telefonu, nebo něco takového, typicky s mobilním operátorem, tak se vás přesně dneska zeptají na rodné číslo, protože předpokládají, že ho nevíte. A to opravdu lze pak změnit někomu jinému smlouvu a ten člověk z toho má jenom problémy.

Takže tento princip prostě souvisí s tím, že máme základní registry, že je to jedna centralizovaná databáze a ta poskytuje ty základní údaje všem dalším agendovým systémům. To znamená přesně to, o čem jsme se tady bavili. Když já se ztotožním, tak třeba ten policista již vidí, že mám řidičský průkaz, trestní rejstřík, nejvyšší dosažené vzdělání a podobné věci. Což samozřejmě ve spoustě případů může hrát roli a občanovi usnadnit život, protože dneska je prostě u spousty věcí složité se prokázat, že já mám třeba potřebnou kvalifikaci, certifikaci nebo oprávnění. A tohle tu je.

Já tedy musím pana Hamáčka pochválit, že opravdu v roce 2018 se stala ta schůzka mezi ministerstvy, kde ale bylo řečeno, že se nic neděje. A bohužel je to vizitkou této vlády, ale ne úplně asi vnitra, ale celé vlády, kde prostě je velký problém s těmi dvěma ministerstvy, která svírá ten nejtěžší vendor lock-in, o kterém se tu často bavíme. To znamená Ministerstvo financí dlouhodobě ovládané hnutím ANO, kde dokonce v mezirezortu Ministerstvo financí napsalo, že by se od principu základních registrů mělo ustoupit. A pak je tu Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde už jsme se setkali tady u reformy důchodů, že nám bylo řečeno, jak smíme a nesmíme hlasovat, jak máme určovat hranice, protože prostě informační systém to neumí. A to jsou reálné problémy. A tohle, to že na to není vláda vlastně připravena, je jenom průvodní jev těch dalších problémů. A na to tu třeba já, a myslím, i pan poslanec Kupka chceme upozornit. Že ta situace je špatná a je potřeba na tom začít pracovat a přestat se vymlouvat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Klaus. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Profantovi vaším prostřednictvím, že se toho vysvětlování ujal. Tři čtvrtiny toho tedy věnoval zase nějakému vláda-nevláda a tomu meritu věci věnoval úvodní tři minuty. A já bych vás teď požádal - já jsem se snažil opravdu dávat pozor a nepřesvědčilo mě to tedy.

Ale nemohl byste, když jste měl ten pedagogický výstup, si představit, že mluvíte třeba k babičce v Chocni, a vysvětlit jí to, v čem to bude ta výhoda? Když je jí třeba 75 let, už třitisíckrát v životě někomu dala rodné číslo, má ho její pojišťovna, doktor, úplně všichni. A teď stát zase bude vytvářet nějakých dalších 27 čísel, jestli jsem tomu dobře porozuměl, která budou nekompatibilní a míň důvěrná. Co to té babičce přinese? Jestli byste mi to nemohl vysvětlit. Já jsem se opravdu snažil. To není na vás útok, nezlobte se.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za faktickou poznámku. V tuto chvíli dalších faktických poznámek přihlášených nemám. Stejně tak nemám přihlášek do rozpravy. Takže pokud se nikdo nehlásí, tak budu nucen rozpravu ukončit. Takže rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele, či zpravodaje. (Není.) Není tomu tak. V tom případě nyní budeme hlasovat o návrzích. Svolám kolegy do sálu. (Gong.)

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, který zde zazněl v obecné rozpravě od pana poslance Kupky. Je zde žádost o odhlášení. Já vás tedy odhlásím. Prosím, přihlaste se znova svými kartami. Až se nám počet přihlášených ustálí, budeme hlasovat... Vypadá to, že jsme všichni.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zamítnutí. Kdo je proti zamítnutí?

hlasování číslo 20 je přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 42, proti 72. Návrh na zamítnutí byl zamítnut. Tedy nebyl přijat.

 

Budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru - pokud zde nejsou nějaké námitky proti hlasování. (Nebyly.)

 

Takže organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu?

Pokud tomu tak není, tak zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přikázání. Kdo je proti přikázání? Já vám děkuji.

hlasování číslo 21 je přihlášeno 157 poslanců a poslankyň, pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru k projednání. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru, nebo výborům k projednání? Nikoho nevidím. V tom případě konstatuji, že jsme tuto věc projednali, a děkuji navrhovateli a zpravodaji.

 

Budeme pokračovat. Jako další je zde bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP