Středa 5. června 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Radek Vondráček)

148.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb.,
o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 205/ - třetí čtení

Projednávání tohoto bodu jsme opětovně přerušili v pátek 31. května tohoto roku. Bod byl přerušen, proběhlo hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. U stolku zpravodajů už zaujala své místo místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová a pan zpravodaj už je připravený u pultíku, aby nás provedl hlasováním. Já připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 205/6 a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 205/7.

Teď poprosím pana zpravodaje garančního výboru, pana poslance Jana Volného, aby nám zrekapituloval, kam jsme se v hlasování dostali v pátek 31. 5., a budeme pokračovat v hlasování o dalších pozměňovacích návrzích. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Zdravím, kolegové, kolegyně, vážená vládo, pane předsedo parlamentu. My jsme se dostali k hlasování pozměňovacího návrhu N2646, a to k bodu N349, který jsme odhlasovali. Dnes budeme pokračovat v této spanilé jízdě pozměňovacím návrhem N350 a dále.

To znamená, já bych chtěl požádat o hlasování o bodu N350 - výstavba mostů a tunelů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Všichni víme, o čem hlasujeme. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.) Stanovisko výboru? (Zpravodaj nereaguje.) Haló. (Ministryně předsedajícímu napovídá, že to už se neříká.) Nečteme?

 

Poslanec Jan Volný: My jsme se domluvili, že stanovisko výboru je - (Předsedající: Negativní u všech?) Ne negativní není, výbor nepřijal usnesení a to platí pro všechny body.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Výborně. Budu se tedy dotazovat pouze paní ministryně na stanovisko ministerstva.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování 451 přihlášeno 170, pro 74, proti 90. Prosím.

 

Poslanec Jan Volný: N351 - výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování 452 přihlášeno 171, pro 74, proti 90. Návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Jan Volný: N352 - výstavba inženýrských sítí pro kapaliny.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování 453 přihlášeno 173, pro 75, proti 91. Návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Jan Volný: N353 - výstavba inženýrských sítí pro plyny.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování 454 přihlášeno 172, pro 74, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N354 - výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a elektrokomunikace.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování 455 přihlášeno 172, pro 74, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N355 - výstavba vodních děl.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování 456 přihlášeno 173, pro 75, proti 89. Nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Jan Volný: N356 - výstavba ostatních staveb.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování 457 přihlášeno 174, pro 76, proti 89. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N357 - demolice.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování 458 přihlášeno 174, pro 75, proti 90. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N358 - příprava stavenišť.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování 459 přihlášeno 175 poslanců, pro 74, proti 91. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N359 - průzkumné vrtné práce.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování 460 přihlášeno je 175 poslanců, pro 75, proti 92. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N360 - elektrické instalace.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování 461 přihlášeno 175, pro 75, proti 92. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N361 - instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování 462 přihlášeno 176, pro 77, proti 91. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N362 - ostatní stavební instalace.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování 463 přihlášeno 176, pro 74, proti 89. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N363 - omítkářské práce.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování 464 přihlášeno 178, pro 77, proti 91. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N364 - truhlářské práce.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování 465 přihlášeno 178, pro 77, proti 89. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N365 - obkládání stěn a pokládání podlahových krytin.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování 466 přihlášeno 180, pro 78, proti 88. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N366 - sklenářské, malířské a natěračské práce.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování 467 přihlášeno 180, pro 81, proti 88. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N367 - sklenářské práce.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování 468 přihlášeno 180, pro 80, proti 88. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N368 - malířské a natěračské práce.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování 469 přihlášeno 181, pro 80, proti 92. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N369 - ostatní kompletační a dokončovací práce.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování 470 přihlášeno 181, pro 78, proti 86. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N370 - pokrývačské práce.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování 471 přihlášeno 182, pro 79, proti 89. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N371 - ostatní specializované stavební činnosti.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování 472 přihlášeno 182, pro 80, proti 92. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N372 - montáž a demontáž lešení a bednění.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování 473 přihlášeno 182, pro 80, proti 89. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N373 - jiné specializované stavební činnosti.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování 474 přihlášeno 182, pro 79, proti 92. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N374 - obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování 475 přihlášeno 182, pro 81, proti 90. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N375 - obchod s ostatními motorovými vozidly kromě motocyklů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování 476 přihlášeno 183, pro 78, proti 89. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N376 - oprava a údržba motorových vozidel kromě motocyklů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování 477 přihlášeno 182, pro 79, proti 93. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N377 - velkoobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla kromě motocyklů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování 478 přihlášeno 184, pro 80, proti 91. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N378 - maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla kromě motocyklů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování 479 přihlášeno 184, pro 80, proti 90. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N379 - obchod, oprava a údržba motocyklů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování 480 přihlášeno 185, pro 79, proti 90. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N380 - zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se základními zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilní surovinou a polotovary.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování 481 přihlášeno 185, pro 79, proti 91. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N381 - zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s palivy, rudami, kovy, průmyslovými chemikáliemi.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování 482 přihlášeno 186, pro 81, proti 90. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N382 - zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se dřevem, stavebním materiálem.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování 483 přihlášeno je nás 186, pro 80, proti 90. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N383 - zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování 484 přihlášeno je nás 186, pro 81, proti 89. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N384 - zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s nábytkem, železářským zbožím, potřebami pro domácnost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování 485 přihlášeno 186, pro 81, proti 93. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N385 - zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s textilem, oděvy, kožešinami, obuví a koženými výrobky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování 486 přihlášeno 186, pro 81, proti 87. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N386 - zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s potravinami, nápoji, tabákem a tabákovými výrobky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování 487 přihlášeno 186, pro 80, proti 88. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N387 - zprostředkování specializovaného velkoobchodu s ostatními výrobky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 488, přihlášeno 186, pro 80, proti 92. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N388 - zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s papírovými výrobky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 489, přihlášeno 186, pro 82, proti 91. Nebyl přijat.

 

Za chviličku, pane zpravodaji. S přednostním právem pan předseda klubu ODS.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Jenom pro stenozáznam, u předchozího hlasování 488 jsem hlasovat pro, na sjetině mám proti, nevznáším námitku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jan Volný: N389 - zprostředkování speciálního velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení ostatních výrobků.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 490, přihlášeno 186, pro 82, proti 92. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N390 - zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod, velkoobchod v zastoupení.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 491, přihlášeno 186, pro 83, proti 94. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N391 - velkoobchod s obilovinami, surovým tabákem, osivy a krmivy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 492, přihlášeno 186, pro 78, proti 94. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N392 - velkoobchod s květinami a jinými rostlinami.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 493, přihlášeno 186, pro 80, proti 89. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N393 - velkoobchod s živými zvířaty.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 494, přihlášeno 186, pro 80, proti 89. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N394 - velkoobchod se surovými kůžemi, kožešinami a usněmi.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 495, přihlášeno 187, pro 80, proti 89. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N395 - velkoobchod s ovocem a zeleninou.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 496, přihlášeno 187, pro 80, proti 90. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N396 - velkoobchod s masem a masnými výrobky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 497, přihlášeno 187, pro 81, proti 93. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N397 - velkoobchod s mléčnými výrobky, vejci, jedlými oleji a tuky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 498, přihlášeno 187, pro 80, proti 87. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N398 - velkoobchod s nápoji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 499, přihlášeno 187, pro 81, proti 89. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N399 - velkoobchod s tabákovými výrobky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování rovných 500, přihlášeno 187, pro 80, proti 94. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N400 - velkoobchod s cukrem, čokoládou a cukrovinkami.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 501, přihlášeno 187, pro 80, proti 90. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N401 - velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 502, přihlášeno 188, pro 78, proti 95. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N402 - specializovaný velkoobchod s jinými potravinami.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 503, přihlášeno 188, pro 81, proti 93. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N403 - nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 504, přihlášeno 188, pro 80, proti 91. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N404 - velkoobchod s textilem.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 505, přihlášeno 188, pro 76, proti 91. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N405 - velkoobchod s oděvy a (nesroz.).

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 506. Přihlášeno je 188, pro 78, proti 85. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N406 - velkoobchod s oděvy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 507. Přihlášeno je 188, pro 78, proti 89. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N407 - velkoobchod s obuví.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 508. Přihlášeno je 188, pro 76, proti 84. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N408 - velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 509. Přihlášeno je 188, pro 78, proti 89. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N409 - velkoobchod s potravinami, porcelánem, keramickými a skleněnými výrobky a čisticími prostředky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 510. Přihlášeno je 188, pro 79, proti 89. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N410 - velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 511. Přihlášeno je 188, pro 77, proti 87. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N411 - velkoobchod s pracími a čisticími prostředky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 512. Přihlášeno je 188, pro 80, proti 95. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N412 - velkoobchod s kosmetickými výrobky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 513. Přihlášeno je 188, pro 77, proti 92. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N413 - velkoobchod s farmaceutickými výrobky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 514. Přihlášeno je 188, pro 82, proti 91. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N414 - velkoobchod s nábytkem, koberci a svítidly.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 515. Přihlášeno je 188, pro 79, proti 91. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N415 - velkoobchod s hodinkami, hodinami a klenoty.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 516. Přihlášeno je 188, pro 82, proti 96. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N416 - velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 517. Přihlášeno je 188, pro 80, proti 95. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N417 - velkoobchod s počítači a softwarem.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 518. Přihlášeno je 188, pro 82, proti 91. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N418 - velkoobchod s elektronickými a elektrokomunikačními zařízeními.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 519. Přihlášeno je 188, pro 81, proti 95. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N419 - velkoobchod se zemědělskými stroji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 520. Přihlášeno je 189, pro 82, proti 90. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N420 - velkoobchod s obráběcími stroji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 521. Přihlášeno je 189, pro 81, proti 93. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N421 - velkoobchod s těžebními a stavebními stroji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 522. Přihlášeno je 188, pro 82, proti 92. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N422 - velkoobchod se stroji a zařízeními pro textilní průmysl.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 523. Přihlášeno je 189, pro 79, proti 89. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N423 - velkoobchod s kancelářským nábytkem.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 524. Přihlášeno je 189, pro 80, proti 86. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N424 - velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízeními.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 525. Přihlášeno je 189, pro 83, proti 90. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N425 - velkoobchod s ostatními stroji a zařízení.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 526. Přihlášeno 189, pro 80, proti 89. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N426 - velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 527. Přihlášeno 189, pro 82, proti 90. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N427 - velkoobchod s pevnými palivy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 528. Přihlášeno 190, pro 82, proti 89. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N428 - velkoobchod s kapalnými palivy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 529. Přihlášeno 190, pro 81, proti 81. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N429 - velkoobchod s plynnými palivy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 530. Přihlášeno 190, pro 82, proti 90. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N430 - velkoobchod rudami, kovy a hutními výrobky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 531. Přihlášeno 190, pro 79, proti 93. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N431 - velkoobchod s dřevem a stavebními materiály.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 532. Přihlášeno 190, pro 81, proti 91. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N432 - velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými potřebami.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 533. Přihlášeno 190, pro 82, proti 88. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N433 - velkoobchod s chemickými výrobky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 534. Přihlášeno 190, pro 82, proti 91. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N434 - velkoobchod s ostatními meziprodukty.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 535. Přihlášeno 190 poslanců, pro 81, proti 85. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N435 - velkoobchod s papírenskými meziprodukty.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 536. Přihlášeno 190, pro 81, proti 88. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N436 - velkoobchod s ostatními meziprodukty.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 537. Přihlášeno 190, pro 80, proti 85. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N437 - velkoobchod s odpady a šrotem.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 538. Přihlášeno 190, pro 83, proti 92. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N438 - nespecializované velkoobchody.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 539. Přihlášeno 190, pro 81, proti 89. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N439 - maloobchod s převahou potravin, nápojů, tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 540. Přihlášeno 190, pro 79, proti 91. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N440 - ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 541. Přihlášeno 190, pro 79, proti 87. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N441 - maloobchod s ovocem, zeleninou.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 542. Přihlášeno 190, pro 81, proti 91. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N442 - maloobchod s masem a masnými výrobky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Hlasování 543... kdo je proti? Pardon, ještě jsem se nezeptal.

Hlasování 543. Přihlášeno 190, pro 83, proti 92. Nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Jan Volný: N443 - maloobchod s rybami, korýši a měkkýši.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 544. Přihlášeno 190 poslanců, pro 83, proti 89. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N444 - maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 545. Přihlášeno 190, pro 83, proti 90. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N445 - maloobchod s nápoji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 546, přihlášeno 190, pro 81, proti 90. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N446 - maloobchod s tabákovými výrobky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 547, přihlášeno 190, pro 81, proti 87. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N447 - ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 548, přihlášeno 190, pro 78, proti 84. Nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Jan Volný: N448 - maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 549, přihlášeno 190, pro 81, proti 88. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N449 - maloobchod s počítači a softwarem.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 550, přihlášeno 190, pro 83, proti 91. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N450 - maloobchod s telekomunikačním zařízením.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 551, přihlášeno 191, pro 80, proti 84. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N451 - maloobchod s audio- a videozařízeními.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 552, přihlášeno 191, pro 77, proti 84. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N452 - maloobchod s textilem.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 553, přihlášeno 191, pro 80, proti 84. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N453 - maloobchod se železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 554, přihlášeno 190, pro 81, proti 85. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N454 - maloobchod s koberci, podlahovými krytinami a nástěnnými obklady.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 555, přihlášeno 191, pro 83, proti 84. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N455 - maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 556, přihlášeno 191, pro 79, proti 82. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N456 - maloobchod s nábytkem a svítidly.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? (Z pléna se ozývá: Nejde.) Nejde? Pokus číslo dva. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 557, přihlášeno 190, pro 79, proti 89.

 

Zarovnáme to na 560 hlasování, zaznamenal jsem požadavek na krátkou přestávku. Pět minut? (Ozývá se deset.) Deset? Dobře. Tak prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Volný: N457 - maloobchod s knihami.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 558, přihlášeno 191, pro 80, proti 85. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N458 - maloobchod s novinami, časopisy a papírovým zbožím.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 559, přihlášeno 191, pro 77, proti 84. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N459 - maloobchod s audio- a videozáznamy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 560, přihlášeno 191 poslanců, pro 80, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Vyhlašuji desetiminutovou přestávku. Přerušuji jednání do 10.17.

 

(Jednání přerušeno v 10.07 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 10.17 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Budeme pokračovat. S dovolením přečtu ještě několik omluv, než kolegové přijdou. Je zde zrušení omluvenky paní poslankyně Matušovské od 9.20 - to k tomu patří. Omlouvá se pan poslanec Vít Rakušan mezi 9.00 a 9.15 z důvodu pracovního jednání. Omlouvá se paní poslankyně Tereza Hyťhová do 10 hodin ze zdravotních důvodů. A to je zatím vše. (Předsedající gonguje.)

Dáme ještě prostor kolegyním a kolegům, aby zaujali svá místa v sále, a pokračovali bychom hlasováním pět set šedesát jedna. Stále nám ještě poslankyně a poslanci přicházejí, ale já myslím, že už se do toho pomaličku můžeme pustit. Pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Volný: Pokračoval bych dále. N460 - maloobchod se sportovním vybavením.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 561. Přihlášeno 188, pro 66, proti 75. Návrh přijat nebyl.

 

Já jsem tam vzadu zaregistroval žádost o odhlášení. Trváte na tom ještě v tuto chvíli? (Ano.) Takže vás všechny odhlásím a poprosím vás o nové přihlášení. Vyšlo to nachlup přesně, bylo to v pořádku. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Volný: N461 - maloobchod s hrami a hračkami.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 562. Přihlášeno 158, pro 72, proti 76. Zamítnut.

 

Poslanec Jan Volný: N462 - maloobchod s oděvy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 563. Přihlášeno 166, pro 72, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N463 - maloobchod s obuví a koženými výrobky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 564. Přihlášeno 172, pro 76, proti 81. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N464 - maloobchod s farmaceutickými přípravky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 565, přihlášeno 175, pro 78, proti 81. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N465 - maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 566, přihlášeno 177, pro 79, proti 77. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N466 - maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 567, přihlášeno 181, pro 78, proti 89. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N467 - maloobchod s květinami, rostlinami, osivy, hnojivy, zvířaty pro zájmový chov a krmivy pro ně.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 568, přihlášeno 182, pro 80, proti 86. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N468 - maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 569, přihlášeno 182, pro 79, proti 83. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N469 - ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 570, přihlášeno 182, pro 79, proti 84. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N470 - maloobchod s fotografickými a optickými zařízeními a potřebami.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 571, přihlášeno 183, pro 80, proti 82. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N471 - maloobchod s pevnými palivy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 572, přihlášeno 183, pro 81, pro 81. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N472 - maloobchod s kapalnými palivy, kromě pohonných hmot.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 573, přihlášeno 184, pro 79, proti 82. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N473 - maloobchod s plynnými palivy, kromě pohonných hmot.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 574, přihlášeno 184, pro 81, proti 94. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N474 - ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 575, přihlášeno 184, pro 79, proti 87. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N475 - maloobchod s použitým zbožím.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 576, přihlášeno 185, pro 84, proti 79. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N476 - maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve stáncích a na trzích.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 577, přihlášeno 186, pro 81, proti 79. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N477 - maloobchod s textiliemi, oděvy a obuví ve stánkovém prodeji a na tržištích.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 578, přihlášeno 186, pro 82, proti 85. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N478 - maloobchod s ostatním zbožím ve stáncích a na tržištích.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 579 přihlášeno 186, pro 83, proti 81. Nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N479 - maloobchod prostřednictvím internetu a zásilkového zboží.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 580 přihlášeno 186, pro 83, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Okamžik, já jenom předám řízení schůze. I tak se mi o tom bude zdát v noci. (Pobavení.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážení paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Požádám zpravodaje, aby přednesl další pozměňovací návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N480 - maloobchod prostřednictvím internetu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 581. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 581 z přítomných 186 pro 82, proti 86. Návrh byl zamítnut. Další návrh?

 

Poslanec Jan Volný: N481 - maloobchod prostřednictvím zásilkové služby.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 582. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 582 ze 188 přítomných pro 79, proti 81 poslanců. Návrh byl zamítnut. Další návrh?

 

Poslanec Jan Volný: N482 - ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 583. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování číslo 583 z přítomných 188 pro 81, proti 82. Návrh byl zamítnut. Další návrh?

 

Poslanec Jan Volný: N483 - železniční osobní doprava meziměstská.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 584. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 584 z přítomných 188 pro 80, proti 84. Návrh byl zamítnut. Další návrh?

 

Poslanec Jan Volný: N484 - železniční nákladní doprava.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 585. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 585 z přítomných 188 pro 81, proti 80. Návrh byl zamítnut. Další návrh?

 

Poslanec Jan Volný: N485 - městská a příměstská osobní pozemní doprava.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: (Ministryně: Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 586. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 586 z přítomných 188 pro 83, proti 84. Návrh byl zamítnut. Další návrh?

 

Poslanec Jan Volný: N486 - taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 587. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 587 ze 188 pro 81, proti 78. Návrh byl zamítnut. Další návrh?

 

Poslanec Jan Volný: N487 - ostatní pozemní osobní doprava.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 588. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování číslo 588 ze 188 přítomných 78 pro, proti 75. Návrh byl zamítnut. Další návrh?

 

Poslanec Jan Volný: N488 - meziměstská pravidelná pozemní osobní doprava.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 589. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 589 ze 188 přítomných pro 79, proti 76. Návrh byl zamítnut. Další návrh?

 

Poslanec Jan Volný: N489 - osobní doprava lanovkou nebo vlekem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 590. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 590 z přítomných 188 pro 82, proti 82. Návrh byl zamítnut. Další návrh?

 

Poslanec Jan Volný: N490 - nepravidelná pozemní osobní doprava.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 591. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 591 z přítomných 188 pro 82, proti 84. Návrh byl zamítnut. Další návrh?

 

Poslanec Jan Volný: N491 - jiná pozemní osobní doprava.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 592. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 592 z přítomných 188 pro 79, proti 73. Návrh byl zamítnut.

 

Moment! Hlásí se pan kolega Munzar.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, u hlasování číslo 590 mám na sjetině zdržel se, přesto jsem hlasoval pro vyjmutí této činnosti. Nezpochybňuji hlasování, pouze pro stenozáznam. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Bude zaznamenáno. Já ještě při této příležitosti přečtu omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, a to od 10 do 10.45 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan kolega Marek Výborný. Můžete pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Volný: N492 - silniční nákladní doprava.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 593. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 593 z přítomných 188 pro 84, proti 81 poslanců. Návrh byl zamítnut. Další návrh?

 

Poslanec Jan Volný: N493 - stěhovací služby.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 594. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 594 ze 188 pro 83, proti 78. Návrh byl zamítnut. Další návrh?

 

Poslanec Jan Volný: N494 - potrubní doprava.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 595. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 595 ze 188 pro 81, proti 78. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N495 - potrubní doprava ropovodem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 596. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 596 ze 188 pro 75, proti 83. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N496 - potrubní doprava plynovodem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 597. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 597 z přítomných 188 pro 84, proti 82. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N497 - potrubní doprava ostatní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 598. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 598 ze 188 pro 83, proti 81 poslanec. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N498 - námořní a pobřežní osobní doprava.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 599. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 599 z přítomných 188 pro 79, proti 86. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N499 - námořní a pobřežní nákladní doprava.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 600. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 600 z přítomných 188 pro 80, proti 81. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N500 - vnitrozemská vodní osobní doprava.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 601. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování číslo 601 ze 188 pro 78, proti 80. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N501 - vnitrozemská vodní nákladní doprava.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 602. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování číslo 602 ze 188 pro 78, proti 80. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N502 - elektrická osobní doprava.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 603. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 603 ze 188 pro 82, proti 86. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N503 - vnitrostátní pravidelná letecká osobní doprava.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 604. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 604 ze 188 přítomných pro 78, proti 85. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N504 - vnitrostátní nepravidelná letecká osobní doprava.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 605. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 605 ze 188 pro 79, proti 85. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N505 - mezinárodní pravidelná letecká osobní doprava.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Hlasování 606. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 606 z přítomných 188 pro 81, proti 78. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N506 - mezinárodní nepravidelná letecká osobní doprava.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 607. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 607 z přítomných 188 pro 81, proti 81 poslanec. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N507 - ostatní letecká osobní doprava.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 608. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 608 ze 188 přítomných pro 80, proti 77. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N508 - letecká nákladní doprava.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 609. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 609 ze 188 přítomných pro 81, proti 84. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N509 - kosmická doprava. (Rozruch a potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 610. Ptám se, kdo je pro. (Rozruch zprava.) Prosím o klid! Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování číslo 610 z přítomných 189 pro 85, proti 82. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Jan Volný: N510 - skladování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě pane zpravodaji, hlásí se pan poslanec Václav Klaus. Pravděpodobně k hlasování. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klaus: Já se omlouvám. Já jsem se spletl. Myslím, že na kosmickou dopravu by EET mělo být. Ale nezpochybňuji hlasování. (Smích z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jistě. Tam je příjem větší než 600 tisíc korun v hotovosti. Tak. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: Takže N510 - skladování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 611. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 611 z přítomných 189 pro 83, proti 84. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N511 - činnosti související s pozemní dopravou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 612. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 612 ze 189 přítomných pro 82, proti 81 poslanec. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N512 - činnosti související s vodní dopravou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 613. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 613, ze 189 pro 81, proti 81 poslanec. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N513 - činnosti související s leteckou dopravou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 614. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 614, z přítomných 189 pro 83, proti 83. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N514 - manipulace s nákladem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 615. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 615, z přítomných 189 pro 81, proti 82. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N515 - ostatní vedlejší činnosti v dopravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 616. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 616, z přítomných 190 pro 80, proti 85. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N516 - základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 617. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 617, ze 190 přítomných pro 82, proti 80. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N517 - ostatní poštovní a kurýrní služby.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 618. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 618, z přítomných 190 pro 81, proti 79. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N518 - ubytování v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 619. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 619, z přítomných 190 pro 80, proti 77. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N519 - hotely.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 620. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 620, ze 190 pro 82, proti 81. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N520 - motely, hotely.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 621. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 621, z přítomných 190 pro 82, proti 80. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N521 - ostatní podobná ubytovací zařízení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 622. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 622, z přítomných 190 pro 82, proti 82. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N522 - rekreační a ostatní krátkodobé ubytování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 623. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 623, ze 190 pro 83, proti 78. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N523 - kempy a tábořiště.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 624. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 624, z přítomných 190 pro 82, proti 76. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N524 - ostatní ubytování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 625. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 625, ze 190 pro 80, proti 84. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N525 - ubytování v zařízených pronájmech.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 626. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 626, ze 190 přítomných pro 84, proti 82. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N526 - ubytování ve vysokoškolských kolejích a domovech mládeže.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 627. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 627, z přítomných 190 pro 84, proti 83. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N527 - ostatní ubytování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 628. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 628, z přítomných 190 pro 80, proti 78. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N528 - stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 629. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 629, z přítomných 190 pro 78, proti 84. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N529 - poskytování cateringových služeb.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 630. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 630, ze 190 přítomných pro 80, proti 78. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N530 - poskytování ostatních stravovacích služeb.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 631. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 631, ze 190 přítomných pro 79, proti 78. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

 

Poslanec Jan Volný: N531 - stravování v závodních kuchyních.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 632. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování 632 ze 190 přítomných pro 80, proti 83. Návrh byl zamítnut.

 

Pane zpravodaji, moment. Z dalšího jednání se omlouvá pan ministr Antonín Staněk od 10.45 do konce jednacího dne. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N532 - stravování ve školních zařízeních a menzách.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Hlasování 633. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 633 z přítomných 190 pro 83, proti 86. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N533 - poskytování jiných stravovacích služeb.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 634. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování 634 z přítomných 190 pro 79, proti 82. Návrh byl zamítnut.

 

Na požadavek z pléna vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami. A můžeme pokračovat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N534 - pohostinství.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 635 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 635 z přítomných 176 pro 81, proti 86. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N535 - vydávání knih.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 636. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování 636 ze 180 přítomných pro 80, proti 84. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N536 - vydávání adresářů a jiných seznamů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 637. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování 637 z přítomných 183 pro 80, proti 83. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N537 - vydávání novin.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 638. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování 638 z přítomných 183 pro 80, proti 83. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N538 - vydávání časopisů a ostatních periodických publikací.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 639. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 639 z přítomných 184 pro 77, proti 81. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N539 - ostatní vydavatelská činnost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 640. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování 640 z přítomných 184 pro 82, proti 83. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N540 - vydávání počítačových her.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

hlasování 641, které jsem zahájil, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 641 z přítomných 184 pro 82, proti 82. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N541 - ostatní vydávání softwaru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 642. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování 642 ze 184 pro 79, proti 86. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N542 - produkce filmů, videozáznamů a televizních programů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 643. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování 643 z přítomných 184 pro 81, proti 83. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N543 - postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 644. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování 644 z přítomných 184 pro 80, proti 87. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N544 - distribuce filmů, videozáznamů a televizních programů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 645. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování 645 z přítomných 184 pro 82, proti 86. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N545 - promítání filmů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 646. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování 646 z přítomných 184 pro 80, proti 86. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N546 - pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelská činnost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 647. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování 647 z přítomných 184 pro 79, proti 85. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N547 - rozhlasové vysílání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 648. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování 648 z přítomných 185 pro 80, proti 78. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N548 - forma televizních programů a televizní vysílání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 649. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování 649 ze 185 pro 82, proti 84. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N549 - ostatní činnosti související s pevnou telekomunikační sítí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Hlasování 650. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 650, ze 185 pro 80, proti 85. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N550 - poskytování hlasových služeb přes pevnou komunikační síť.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 651. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 651, ze 187 pro 79, proti 84. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N551 - pronájem pevné telekomunikační sítě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 652. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 652, ze 188 pro 83, proti 85. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N552 - přenos dat přes pevnou telekomunikační síť.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 653. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 653, ze 188 pro 78, proti 80. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N553 - poskytování přístupu k internetu přes pevnou telekomunikační síť.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 654. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 654, z přítomných 188, pro 81, 85 proti. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N554 - ostatní činnosti související s pevnou telekomunikační sítí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 655. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 655, ze 188 pro 77, proti 81. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N555 - činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 656. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 656, ze 188 pro 78, proti 79. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N556 - poskytování hlasových služeb přes bezdrátovou telekomunikační síť.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 657. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 657 ze 188 pro 79, proti 77. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N 557 - pronájem bezdrátové telekomunikační sítě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 658. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 658, ze 188 pro 77, proti 80. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N558 - přenos dat přes bezdrátovou telekomunikační síť.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Hlasování 659, které jsem zahájil. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 659, ze 188 pro 78, proti 84. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N559 - poskytování přístupu k internetu přes bezdrátovou telekomunikační síť.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 660. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 660, ze 188 pro 81, proti 85. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N560 - ostatní činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 661. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 661, z přítomných 188 pro 80, proti 83. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N561 - činnosti související se satelitní komunikační sítí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 662. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 662, z přítomných 188 pro 79, proti 80. Návrh byl zamítnut.

 

Zarovnáme si ještě nakulato hlasování, vnímám požadavek na přestávku, ale ještě chviličku pojedeme. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N562 - ostatní telekomunikační činnost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko paní ministryně. (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 663. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 663, z přítomných 188 pro 80, proti 79. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N563 - programovaní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 664. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 664, z přítomných 188 pro 77, proti 73. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N564 - poradenství v oblasti informačních technologií.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 665. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 665, z přítomných 188 pro 79, proti 80. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Jan Volný: N565 - správa počítačového vybavení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 666. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 666, z přítomných 187 pro 72, proti 72. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N566 - ostatní činnost v oblasti informačních technologií.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 667. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 667, ze 188 pro 77, proti 80. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N567 - činnosti související se zpracováním dat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 668. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 668. Z přítomných 188, pro 76, proti 84. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N568 ... (O slovo se hlásí poslanec Ferjenčík.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pardon. Pane zpravodaji, ještě kolega Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl jenom nahlásit chybu. V hlasování číslo 666 jsem hlasoval pro, ale na sjetině mám zdržel se. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Bude poznamenáno ve stenozáznamu. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N568 - činnosti související s webovým portálem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 669. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 669. Z přítomných 188, pro 79, proti 84. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N569 - činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 670. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 670. Z přítomných 188, pro 79, proti 88. Návrh byl zamítnut.

 

Vyhlašuji přestávku do 11.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 11.22 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 11.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, hygienická přestávka skončila, budeme pokračovat. Děkuji zpravodaji, že je na svém místě. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, abychom mohli pokračovat. Posečkáme na paní ministryni financí, aby nám mohla sdělovat stanovisko k jednotlivým pozměňovací návrhům.

Počet přihlášených je dostatečný, můžeme tedy rozhodovat podle zákona o jednacím řádu. Prosím o klid a pana zpravodaje o další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: Jedeme dál. N570 - ostatní informační činnost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 671. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 671. Z přítomných 131 poslance pro 57, proti 63. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N571 - centrální bankovnictví.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 672. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 672. Z přítomných 156 pro 62, proti 76. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N572 - ostatní peněžní zprostředkování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 673. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 673. Ze 163 přítomných pro 66, proti 78. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N573 - činnost holdingových společností.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 674. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 674. Ze 170 přítomných pro 57, proti 80. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N574 - činnost trustů, fondů a podobných finančních subjektů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 675. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 675. Z přítomných 171 poslance pro 64, proti 75. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N575 - finanční leasing.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 676. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 676. Ze 174 pro 70, proti 80. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N576 - ostatní poskytování úvěrů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 677. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 677. Z přítomných 177 pro 74, proti 78. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N577 - poskytování úvěrů společnostmi, které nepřijímají vklady.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, paní ministryně, stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 678. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 678. Ze 178 pro 73, proti 79. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N578 - poskytování obchodních úvěrů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 679. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 679. Ze 179 pro 72, proti 85. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N579 - ostatní činnost zastaváren.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 680. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 680. Ze 179 pro 71, proti 76 poslanců. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N580 - ostatní poskytování úvěrů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 681. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 681. Z přítomných 179 pro 72, proti 77. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N581 - ostatní finanční zprostředkování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 682. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 682. Z přítomných 179 pro 74, proti 79. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N582 - faktoringové činnosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Hlasování 683, které jsem zahájil. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 683. Ze 180 pro 75, proti 82. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N583 - obchodování s cennými papíry na vlastní účet.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 684. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 684. Ze 182 přítomných 78 pro, 81 proti. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N584 - jiné finanční zprostředkování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 685. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 685. Z přítomných 182 pro 76, proti 81. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N585 - životní pojištění.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 686. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 686, ze 183 pro 75, proti 74. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N586 - neživotní pojištění.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 687. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 687, ze 183 pro 78, proti 81. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N587 - zajištění.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 688. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 688, ze 183 pro 78, proti 79. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N588 - penzijní financování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 689. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 689, ze 183 pro 79, proti 75. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N589 - řízení a správa finančních trhů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 690. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 690, z přítomných 184 pro 78, proti 79. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N590 - obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 691. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 691, ze 185 pro 81, proti 82. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N591 - ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 692. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 692 ze 185 pro 79, proti 86. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N592 - vyhodnocování rizika škod.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 693. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 693, ze 185 pro 80, proti 78. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N593 - činnost zástupců pojišťoven a makléřů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 694. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 694, z přítomných 185 pro 81, proti 78. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N594 - ostatní pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 695. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 695, z přítomných 185 pro 77, proti 79. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N595 - správa fondů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 696. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 696, ze 185 pro 78, proti 79. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N596 - nákup a následný prodej vlastních nemovitostí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 697. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 697, ze 185 pro 78, proti 79. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N597 - pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 698. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 698, z přítomných 187 pro 80, proti 80. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N598 - pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 699. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 699, ze 187 pro 82, proti 84. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N599 - pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 700. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 700, ze 188 pro 81, proti 84. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N600 - správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 701. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 701, ze 188 pro 83, proti 82. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N601 - správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 702. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 702, ze 188 pro 82, proti 81. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N602 - zprostředkovatelské činnosti realitních agentur.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 703. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 703, z přítomných 188 pro 83, proti 81. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N603 - správa nemovitostí na základě smlouvy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 704. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování 704 z přítomných 189 pro 81, proti 87. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Jan Volný: 604 - právní činnost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 705. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 705 ze 189 pro 83, proti 82. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N605 - účetnické a auditorské činnosti, daňové poradenství.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 706. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 706 ze 189 přítomných pro 82, proti 86. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N606 - činnost vedení podniků.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 707. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 707 z přítomných 189 pro 85, proti 83. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N607 - poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 708. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 708 z přítomných 189 pro 82, proti 86. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N608 - ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 709. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 709 z přítomných 189 pro 81, proti 80. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N609 - architektonická činnost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 710. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 710 z přítomných 189 pro 82, proti 84. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N610 - inženýrské činnosti a související technické poradenství.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 711. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 711 z přítomných 189 pro 84, proti 87. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N611 - geologický průzkum.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 712. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 712 ze 189 přítomných pro 86, proti 86. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N612 - zeměměřická a katastrální činnost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 713. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 713 ze 189 pro 84, proti 87. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N613 - hydrometeorologické a meteorologické činnosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 714. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 714 ze 189 pro 83, proti 87. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N614 - ostatní inženýrské činnosti a související technologické poradenství.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 715. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 715 ze 189 pro 80, proti 85. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N615 - technické zkoušky a analýzy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 716. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 716 ze 189 pro 82, proti 77. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N616 - zkoušky a analýzy vyhrazených technických zařízení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 717. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 717 ze 189 pro 85, proti 79. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N617 - ostatní technologické zkoušky a analýzy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 718. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 718 z přítomných 189 pro 83, proti 88. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N618 - výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 719. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 719 ze 189 pro 81, proti 85. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N619 - ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 720. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 720 ze 189 pro 81, proti 89. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N620 - výzkum a vývoj v oblasti lékařských věd.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 721. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 721 z přítomných 189 pro 84, proti 87. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N621 - výzkum a vývoj v oblasti technických věd.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 722. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 722 ze 189 pro 83, proti 85. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N622 - výzkum a vývoj v oblasti jiných přírodních věd.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 723. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 723 ze 189 pro 81, proti 84. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: N623 - výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 724. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 724 z přítomných 188 pro 81, proti 79. Návrh byl zamítnut.

 

Předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Můžeme pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Volný: Ano, děkuji. N624 - činnost reklamních agentur.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 725, přítomno 189, pro 84, proti 91. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Jan Volný: N625 - zastoupení médií při prodeji reklamních časů a prostorů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 726, přihlášeno 189, pro 84, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N626 - průzkum trhu a veřejného mínění.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 727, přihlášeno 189, pro 83, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N627 - specializované návrhářské činnosti.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 728, přihlášeno 189 poslanců, pro 83, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N628 - fotografické činnosti.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 729, přihlášeno 189, pro 80, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N629 - překladatelské a tlumočnické činnosti.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 730, přihlášeno 189, pro 80, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N630 - ostatní profesní, vědecké a technické činnosti.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 731, přihlášeno 189, pro 83, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N631 - poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 732, přihlášeno 189, pro 80, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N632 - poradenství v oblasti požární ochrany.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 733, přihlášeno 189, pro 79, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N633 - jiné profesní, vědecké a technické činnosti.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 734, přihlášeno 189, pro 83, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N634 - veterinární činnost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 735, přihlášeno 189, pro 81, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N635 - pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 736, přihlášeno 189, pro 82, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N636 - pronájem a leasing nákladních automobilů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 737, přihlášeno 189, pro 82, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N637 - pronájem a leasing rekreačních a sportovních potřeb.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 738, přihlášeno 189, pro 83, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N638 - pronájem videokazet a disků.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 739, přihlášeno 189, pro 82, proti 92. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N639 - pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřeby, převážně pro domácnosti.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 740, přihlášeno 189, pro 81, proti 89. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N640 - pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 741 přihlášeno 189, pro 84, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N641 - pronájem a leasing stavebních strojů a zařízení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 742 přihlášeno 189, pro 84, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N642 - pronájem a leasing kancelářských strojů a zařízení včetně počítačů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 743 přihlášeno 189, pro 81, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N643 - pronájem a leasing vodních dopravních prostředků.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 744 přihlášeno 189, pro 78, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N644 - pronájem a leasing leteckých dopravních prostředků.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 745 přihlášeno 189, pro 84, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N645 - pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 746 přihlášeno 189, pro 81, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N646 - leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě chráněných autorským právem.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 747 přihlášeno 189, pro 82, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N647 - činnost agentur zprostředkujících zaměstnání.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 748 přihlášeno 189, pro 83, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N648 - činnost agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 749 přihlášeno 189 poslanců, pro 82, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N649 - ostatní poskytování lidských zdrojů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 750 přihlášeno 189, pro 82, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N650 - činnost cestovních agentur.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 751 přihlášeno 189, pro 84, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N651 - činnost cestovních kanceláří.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 752 přihlášeno 189, pro 83, proti 78. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N652 - ostatní rezervační a související činnost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 753 přihlášeno 189, pro 82, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N653 - průvodcovská činnost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 754 přihlášeno 189, pro 82, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N654 - ostatní rezervační a související činnost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 755 přihlášeno 189, pro 84, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N655 - činnost soukromých bezpečnostních agentur.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 756 přihlášeno 189, pro 80, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N656 - činnosti související s provozem bezpečnostních systémů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 757 přihlášeno 189 poslanců, pro 82, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N657 - pátrací činnost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 758 přihlášeno 189 poslanců, pro 84, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N658 - kombinované pomocné činnosti.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 759 přihlášeno 189 poslanců, pro 81, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N659 - všeobecný úklid budov.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 760 přihlášeno 189 poslanců, pro 81, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N660 - specializované činnosti a úklid budov a průmyslových zařízení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 761, přihlášeno 188, pro 82, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N661 - ostatní úklidové činnosti.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 762, přihlášeno 188, pro 84, proti 90. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N662 - činnosti související s úpravou krajiny.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 763, přihlášeno 188, pro 81, proti 89. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N663 - univerzální administrativní činnost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 764, přihlášeno 189 poslanců, pro 80, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní jednání přerušíme. Budeme mít přestávku do 12.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.22 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 12.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Je 12.30 hodin, budeme pokračovat v jednání. Prosím pana zpravodaje a paní ministryni, abychom mohli pokračovat.

Ještě pan poslanec k hlasování.

 

Poslanec Petr Třešňák: Jenom k hlasování. V hlasování číslo 696 jsem hlasoval pro, na sjetině mám proti. Nezpochybňuji hlasování, jen pro stenozáznam.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nezpochybňujete hlasování. Bude to zaznamenáno.

Ještě potřebujeme, aby přišla paní ministryně.

Zaznamenal jsem žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Prosím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

Paní ministryně je také tady. Budeme pokračovat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Takže N664, kopírování, příprava dokumentů a ostatní specializované kancelářské pomocné činnosti.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 765, přihlášeno 168, pro 75, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N665, činnost zprostředkovatelských středisek po telefonu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 766, přihlášeno 174, pro 76, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N666, pořádání konferencí a hospodářských výstav.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 767, přihlášeno 177, pro 78, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N667, inkasní činnost, ověřování solventnosti zákazníka.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 768, přihlášeno 179, pro 76, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N668, balicí činnost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 769, přihlášeno 180, pro 80, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N669, ostatní podpůrné činnosti pro podnikání.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlasné stanovisko.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 770, přihlášeno 181, pro 82, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N670, všeobecné činnosti veřejné správy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 771, přihlášeno 181, pro 80, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N671, regulace činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, vzdělávání, kultury a sociální péče kromě sociálního zabezpečení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 772, přihlášeno 181, pro 78, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N672, regulace a podpora podnikatelského prostředí.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 773, přihlášeno 183, pro 80, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N673, činnost v oblasti zahraničních věcí.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 774, přihlášeno 184, pro 82, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N674, pomoc cizím zemím při katastrofách nebo nouzových situacích přímo nebo prostřednictvím mezinárodních organizací.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 775, přihlášeno 185, pro 82, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N675, rozvíjení vzájemného přátelství a porozumění mezi národy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 776, přihlášeno 185, pro 80, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N676, ostatní činnost v oblasti zahraničních věcí.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 777, přihlášeno 185, pro 81, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N677, činnost v oblasti obrany.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 778, přihlášeno 185, pro 83, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

 

Poslanec Jan Volný: N678 - činnost v oblasti spravedlnosti a soudnictví.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 779 přihlášeno 185, pro 83, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N679 - činnost v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 780 přihlášeno 185, pro 83, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N680 - činnost v oblasti protipožární ochrany.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 781 přihlášeno 185, pro 80, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N681 - činnost v oblasti povinného sociálního zabezpečení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 782 přihlášeno 185, pro 82, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N682 - předškolní vzdělávání.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 783 přihlášeno 185, pro 83, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N683 - primární vzdělávání.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 784 přihlášeno 185, pro 82, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N684 - sekundární všeobecné vzdělávání.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 785 přihlášeno 185, pro 80, proti 79. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N685 - základní vzdělávání na druhém stupni základních škol.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 786 přihlášeno 185, pro 81, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N686 - střední všeobecné vzdělávání.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 787 přihlášeno 185, pro 79, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: ¨N687 - sekundární odborné vzdělávání.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 788 přihlášeno 185, pro 83, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N688 - střední odborné vzdělávání na učilištích.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 789 přihlášeno 185, pro 82, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N689 - střední odborné vzdělávání na středních odborných školách.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 790 přihlášeno 186, pro 84, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N690 - postsekundární, nikoliv terciární vzdělávání.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 791 přihlášeno 186, pro 80, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N691 - terciární vzdělávání.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 792 přihlášeno 186, pro 81, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Ještě vás v tuto chvíli seznámím s omluvami. Pan poslanec Schwarzenberg, který mezitím přišel, se omlouvá z jednání mezi 11.30 do 12.30 z pracovních důvodů. Ministr obrany Lubomír Metnar se omlouvá z dnešního jednání od 12 hodin do konce jednacího dne z důvodu naléhavých pracovních povinností v rezortu Ministerstva dopravy. (Upozornění na chybu ze sálu.) Obrany samozřejmě, promiňte.

Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jan Volný: N692 - sportovní a rekreační vzdělávání.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 793 přihlášeno 188, pro 79, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N693 - umělecké vzdělávání.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 794 přihlášeno 188, pro 79, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N693 - umělecké vzdělávání.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 795 přihlášeno 187, pro 83, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N694 - činnost autoškol a jiných škol řízení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Promiňte, teď se to podařilo. Zahájeno hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 796 přihlášeno 188, pro 84, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N695 - činnost autoškol.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 797, přihlášeno 188, pro 83, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N695 - činnost autoškol.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 798, přihlášeno 188, pro 82, proti 88. Návrh nebyl přijat

 

Poslanec Jan Volný: Pane předsedající, dejte mi dvě minuty na konzultaci s paní kolegyní.

(Jednání pokračovalo v 12.54 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dobře, přerušuji jednání do 12.53 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.51 hodin.)

 

Je 12.53 hodin, ale počkáme na příchod paní ministryně. Mezitím - je tu žádost o odhlášení, všechny jsem vás odhlásil, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

 

Paní ministryně Schillerová je zpátky, současně se omlouvá od 16.00 hodin z dnešního dne z pracovních důvodů. My můžeme pokračovat v hlasování.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji. Takže N696 - činnost leteckých škol.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro ? Kdo je proti?

Hlasování číslo 799, přihlášeno 177, pro 82, proti 89. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N697 - činnost ostatních škol - řízení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti ?

Hlasování číslo 800, přihlášeno 179, pro 78, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N698 - ostatní vzdělávání.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 801, přihlášeno 181, pro 82, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N699 - vzdělávání v jazykových školách.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 802, přihlášeno 181, pro 85, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N700 - environmentální vzdělávání.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 803, přihlášeno 181, pro 83, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N701 - inovační vzdělávání.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 804, přihlášeno 181, pro 80, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N702 - jiné vzdělávání.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 805, přihlášeno 183, pro 83, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N703 - podpůrné činnosti ve vzdělávání.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 806, přihlášeno 184, pro 81, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N704 - ústavní zdravotní péče.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 807, přihlášeno 184, pro 82, proti 79. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N705 - všeobecná ambulantní péče.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 808, přihlášeno 184, pro 83, proti 76. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N706 - specializovaná ambulantní zdravotní péče.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 809. Přihlášeno 184, pro 86, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N707 - zubní péče.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 810. Přihlášeno 186, pro 87, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N708 - ostatní činnosti související se zdravotní péčí.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 811. Přihlášeno 186, pro 87, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N709 - činnosti související s ochrannou veřejného zdraví.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 812. Přihlášeno 186, pro 86, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N710 - ostatní činnosti související se zdravotní péčí.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 813. Přihlášeno 186, pro 86, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

S přednostním právem se přihlásil pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych narušil ten stereotyp a požádal zejména kolegy z levicových stran, to znamená sociální demokracie a komunistické strany, aby zvážili své hlasování v příštích 12 hlasováních, které se týká sociálních služeb.

Měli jsme tady mimořádnou schůzi k financování sociálních služeb. Máme ten bod po dohodě všech zařazen na pátek. Dlouhodobě si myslím, že je na tom politická shoda, že peníze do této činnosti patří. V okamžiku, kdy i tyto služby zatížíme EET, vzniknou dodatečné náklady provozovatelům nebo klientům a nakonec to stejně zaplatí veřejné rozpočty, ať už státní, krajské nebo veřejné.

V této chvíli nepoužiji žádnou ironickou ani vtipnou poznámku na EET, ani ideologický pohled, který určitě dobře znáte. Vydržte tu chvilku, přečtu vám těch 12 činností bez těch NACE, jenom čeho se to týká. A chtěl bych požádat o vstřícnost v hlasování, abychom nezatěžovali tyto služby zbytečnými náklady, které nakonec, jak jsem říkal, zaplatí veřejné rozpočty.

Ty činnosti jsou: sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách, sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním, sociální péče v zařízeních pro osoby závislé na návykových látkách, sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální péče v domovech pro seniory, sociální péče v domovech pro osoby ze zdravotním postižením, ostatní pobytové sociální péče, ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory, ambulantní nebo terénní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, a poslední, sociální služby poskytované dětem.

Myslím, že se můžeme shodnout, myslím, že takřka všichni, že v těchto oblastech prostě nedochází k daňovým únikům a že ty dodatečné náklady by opravdu nesly veřejné rozpočty. Proto vás opravdu žádám, abyste v těchto 12 hlasováních ty naše návrhy podpořili a nezatěžovali sociální služby anebo klienty sociálních služeb dodatečnými náklady. Děkuji za pochopení. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S přednostními právy jsou v tomto pořadí přihlášeni: pan místopředseda vlády Jan Hamáček, pan předseda Ivan Bartoš, pan předseda Miroslav Kalousek. Prosím máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové. Já chci za sociální demokracii říci, že vnímám aktuální těžkou situaci ve financování sociálních služeb, a proto sociální demokracie v těchto 12 hlasováních podpoří pozměňovací návrhy pana Stanjury. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Bartoš.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já děkuji tady panu Stanjurovi, že řekl, o jaké body se jedná. A ještě, kdyby někdo váhal, tak si sáhněte na to vaše individuální svědomí. To jsou třeba momenty zejména u terénních služeb, kdy ten člověk je třeba nějaký invalida nebo nemohoucí doma a vy za ním přijedete a on si zaplatí třeba nákup. Může to být třeba úklid bytu. Může to být pomoc s oblékáním a na lůžko. Jsou to navíc oblasti, kde ti pracovníci, kteří je poskytují, neberou žádné extra velké peníze. A skutečně zatížit toto nějakou další administrativou, ať digitální, nebo papírovou, která by v rámci i té interakce, která je často osobní, ti sociální pracovníci jsou v těch rodinách vítanými hosty, tak i ten aspekt, kterému se říká sociální, by to v tuto chvíli přesouvalo do jakéhosi režimu na, tady máš účtenku a uvidíme se za týden.

Takže já vás prosím o podporu těchto následujících hlasování, skutečně tu výjimku tam mít. V této oblasti to EET není vůbec žádoucí. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Prosím sněmovnu o klid, ať slyšíme argumentaci těch, kteří vystupují s přednostním právem. Budou vystupovat v následujícím pořadí: pan předseda Výborný, paní ministryně, místopředsedkyně vlády Schillerová a pan předseda Kováčik. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych chtěl také poprosit o podporu této výjimky. Protože pokud jste tady dobře poslouchali, to, co kolega Stanjura tady předčítal, o jaké služby se jedná, a v situaci, kdy tady dlouhodobě řešíme stav financování sociálních služeb, tak toto je skutečně rozumný krok. Já bych chtěl poděkovat panu vicepremiérovi, který se k tomu postavil tak, jak zde sdělil, protože to je vzkaz všem těm, kteří nejenom tu péči potřebují, ale kteří ji také poskytují.

Pokud si dovedete představit, že ten poskytovatel té služby vytahuje někde u lůžka člověka, který tady možná prožívá posledních pár dnů v rámci paliativní hospicové péče, jak vytahuje tu účtenku, kasu a řeší EET, tak to by mi skutečně přišlo hluboce nedůstojné. Chtěl bych poprosit i paní ministryni Schillerovou i hnutí ANO, aby se k tomuto postavili s rozumem a se sociálním citem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní místopředsedkyně vlády. Prosím máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych vám vysvětlila, jak to je v tom zákoně. Je potřeba si ho nastudovat. Neziskový sektor nepodléhá už dnes v účinném zákoně, nepodléhá EET, to znamená, vůbec žádné EET mít nemusí. V oblasti sociálních služeb se shodneme, že převážně funguje neziskový sektor. A pokud by se jednalo o podnikatelský sektor, tak já nevím, jestli přijímá v této oblasti platby v hotovosti. Protože to se týká jenom plateb v hotovosti. Bezhotovostního styku se to samozřejmě netýká. A neziskového sektoru se to netýká už teď.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Kováčik. Po něm jsou přihlášeni pan předseda Kalousek, pan předseda Stanjura a pan předseda Výborný. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. No, kdyby to byl pouze neziskový sektor, tak se to ani nenavrhuje. Kdyby to byl pouze neziskový sektor, tak se o tom tady nediskutuje a vůbec to není součástí toho návrhu. Nám se ten požadavek zdá sociální, zdá logický. Nicméně protože držíme slovo, které jsme dali, a pokud to slovo změníme, tak to není rozhodnutí jednotlivce, dovolte mi proto, abych se s klubem KSČM o té změně poradil. Proto žádám o přestávku na poradu klubu KSČM v délce 20 minut. Děkuji. Klub KSČM současně zvu do prostor klubu na poradu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, pane předsedo. Té žádosti samozřejmě vyhovím. Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny na poradu klubu KSČM do 13.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 13.09 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 13.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené poslankyně, vážení poslanci, mám tady další žádost o pauzu. Požádal mě předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek, takže vyhlašuji pauzu do 14.00 hodin, ale ve 14.00 se tady sejdeme, protože budeme pokračovat v programu schůze - a tím je volba, tím máme ty volby. Takže tady se sejdeme a budeme jednat dále. Nyní pauza třicet minut do 14.00 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 13.30 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, po avizované pauze tedy pokračujeme v programu schůze Poslanecké sněmovny. Já přečtu omluvy. Paní poslankyně Helena Válková se omlouvá dnes od 12.30 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů, pan poslanec Lukáš Černohorský se omlouvá dnes od 13 hodin, a to z důvodu pracovního jednání vyšetřovací komise pro OKD, paní poslankyně Markéta Adamová se omlouvá dnes mezi 14.00 a 14.40 z pracovních důvodů, paní poslankyně Radka Maxová se omlouvá dnes od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Daniel Pawlas se omlouvá dnes do 17 hodin z pracovních důvodů a pan poslanec Karel Krejza se omlouvá mezi 14. a 19. hodinou z osobních důvodů.

 

Přikročíme k odsouhlasenému programu schůze Poslanecké sněmovny. Takže jako další bod tady máme

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP