Středa 5. června 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

184.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poprosím Poslaneckou sněmovnu o klid, abychom slyšeli, co bude říkat předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník. Takže požádám vás ještě jednou o klid, abychom slyšeli. A pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Přeji dobré odpoledne. Po tom dopoledním maratonu vás teď snad trochu rozptýlím volebními body. Je jich poměrně hodně. Celkem osm volebních bodů. Slibuji, že vystoupení omezím na skutečně nezbytně nutné minimum, tak abych vás nezdržel příliš dlouho.

První volební bod je návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. V tomto bodu byla lhůta na návrhy do 10. května a volební komise obdržela pouze jeden jediný návrh, je to návrh na rezignaci paní poslankyně - dnes již nezařazené - Zuzany Majerové Zahradníkové ze stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. Proti této rezignaci nebyl podán žádný návrh na nové obsazení. Je to obsaženo v usnesení číslo 121 volební komise. A já, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Já ještě předtím přečtu jednu omluvu, abychom na to nezapomněli. Pan poslanec Lubomír Volný se omlouvá dnes od 14.00 do 15.00 z pracovních důvodů vyšetřovací komise OKD.

Takže já otvírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Podívám se, zdali se někdo nehlásí. Nehlásí se nikdo, takže rozpravu končím. Prosím. A pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Pokud nebyl podán žádný návrh, konstatuji, že o návrhu na veřejné hlasování se nehlasuje. A já vás prosím, pane předsedající, abyste nechal hlasovat Sněmovnu o rezignaci paní poslankyně z orgánů Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já zagonguji, protože byla určitá prodleva, ať svolám poslance do jednacího sálu.

A zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 814, přihlášeno 186 poslanců, pro 145, proti 1. Návrh byl přijat. Takže tento bod končím.

 

Dále máme další bod a jedná se o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP