Středa 5. června 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

189.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak i v tomto případě se nacházíme v nové volbě. Je to tedy první volba první kolo. Jak bylo řečeno, budeme obsazovat tři místa ve Státním fondu rozvoje bydlení. Ta tři místa se uvolní až 9. července, kdy skončí funkční období pánům Janu Baborovi, Františku Benešovi a Václavu Horáčkovi. Vzhledem ke lhůtám Poslanecké sněmovny se volební komise rozhodla vyhlásit ty návrhy a lhůtu s dostatečným předstihem. Lhůta byla do 10. května 2019 a v usnesení číslo 123 volební komise přijala tyto návrhy poslaneckých klubů: Jan Babor, navržen sociální demokracií, Michal Kučera, navržen TOP 09, Jaroslava Nestěrová, navržená KSČM, a Stanislav Pfléger, navržen hnutím ANO.

I v tomto případě zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou, a protože ta místa se uvolní až 9. července, tak v usnesení konstatujeme, že v případě zvolení započne čtyřleté funkční období nejdříve dnem 10. července.

I zde prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy a poté o hlasování o tajné volbě.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, otevírám rozpravu a nemám nikoho přihlášeného, takže se rozhlédnu. Rozpravu tedy končím a prosím, předávám vám slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Takže prosím o hlasování o návrhu volební komise na provedení tajné volby a poté přerušení bodu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 816 přihlášeno 155 poslanců, pro 130, proti 22. Návrh byl přijat.

 

Já přerušuji tento bod. Další bod máme

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP