Středa 5. června 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Pikal)

187.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kvorum bylo stejné. Vydáno i odevzdáno 176 lístků, 89 bylo kvorum. Petr Ptáček získal 88 hlasů a Miroslav Volařík 56. Takže tady ta volba byla neúspěšná o jeden hlas. My jsme ty lístky přepočítávali a konstatuji, že po trojnásobné kontrole opravdu nedošlo k chybě. Volba je neúspěšná, končí, nikdo nebyl zvolen a bude vyhlášena nová lhůta.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, děkuji. Končím tedy tento bod, jestli jsem to pochopil? Ano. A další je bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP