Čtvrtek 20. června 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Radek Vondráček)

237.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad jednání 30. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem sedm odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Pro dnešek nám zbývá projednat ještě jednu odpověď na písemnou interpelaci. Já upozorňuji všechny poslance na § 112 odst. 6. Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

Tou jednou interpelací, kterou jsme ještě neprojednali, je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci usnesení Senátu k duplicitám kontrol. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 482. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Paní poslankyně je přítomna. Pan premiér je omluven z důvodu zahraniční cesty. Důvod pro přerušení tedy i nadále trvá a my nemůžeme pokračovat v rozpravě k této interpelaci.

Vzhledem k tomu, že se jedná o jedinou, tak mi nezbývá než konstatovat, že jsme pro dnešní den ukončili projednávání odpovědí na písemné interpelace poslanců. A teď si nejsem zcela jist, jak zněla dohoda předsedů klubů, ale pokračujeme v 10 hodin dle schváleného pořadu schůze. Děkuji vám, že jste se přišli na nás podívat. Pokračujeme v 10 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 9.07 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 10.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nyní bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům 223, sněmovní tisk 455, Zpráva o činnosti Kontrolní rady Technologické agentury za rok 2018, bodem 19, sněmovní tisk 409, vládní návrh zákona o pozemních komunikacích ve druhém čtení, a bodem 235, což je sněmovní dokument 2875, to jsou návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání.

Mám tady ještě omluvy došlé předsedovi a vzhledem k tomu, že nevím, jestli byly všechny přečteny, budu je konstatovat ještě jednou. Pan kolega Gazdík z důvodu jednání, pan ministr Toman ze zdravotních důvodů, pan místopředseda Pikal do 10.15 z osobních důvodů, pan poslanec Rakušan z důvodu jednání ve volebním kraji a pan poslanec Hanzel z dnešního jednání od 9 do 12 hodin z pracovních důvodů.

Nyní je ještě čas, abychom se zabývali případnými změnami programu schůze, ale pokračovat budeme dnes po těch třech pevně zařazených bodech, pokud nic nezměníme, body z bloku zpráv, návrhů a dalších. Odpoledne samozřejmě vzhledem k tomu, že je čtvrtek, bude bod 238 - Ústní interpelace.

Kdo se tedy hlásí ke změně programu? Vidím pana předsedu Faltýnka. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Dobré ráno, nebo dobré dopoledne, kolegyně, kolegové, vážený pane místopředsedo. Nestihl jsem sice oběhnout všechny poslanecké kluby, nicméně bych chtěl navrhnout tuto změnu programu. Nám se nepodařilo v úterý doprojednat zákony vrácené Senátem. Zítra máme, aspoň z mého pohledu, relativně nekonfliktní třetí čtení, čili jestli by bylo možné pevně zařadit body z bloku zákony vrácené Senátem, to se týká konkrétně bodů 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 11, na pátek 21. června po třetích čteních. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Kdo dál k pořadu schůze? Pokud nikdo, tak můžeme hlasovat o tomto návrhu, s tím, že by byly zítra po třetích čteních zařazeny návrhy vrácené a zamítnuté Senátem. Chce je někdo opakovat? Vnitrozemská plavba, daň z nemovitosti, prodej v maloobchodě, tlumočníci, znalci, související s tlumočníky a znalci, o obcích a kumulace funkcí. Takhle by to bylo zařazeno zítra po třetích čteních.

Rozhodneme o tom v hlasování 997, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 997, z přítomných 115 pro 105, proti nikdo. Změnili jsme zítřejší pořad schůze. Po třetích čteních bychom probírali zákony vrácené a zamítnuté Senátem.

 

Pan kolega Vít Kaňkovský ruší omluvu, která podle mého soudu ještě nebyla načtena. Ale jsou tu omluvy pana ministra Vojtěcha Adama, Dany Balcarové, Jiřího Maška a pana poslance Pavla Jelínka.

Můžeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze.

 

Prvním bodem dnešního jednání po písemných interpelacích je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP