Čtvrtek 20. června 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

235.
Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
/sněmovní dokument 2875/

Tento materiál obsahuje usnesení organizačního výboru číslo 192 ze dne 16. května letošního roku a požádám místopředsedu Poslanecké sněmovny Vojtěcha Pikala, aby z pověření organizačního výboru předložené návrhy uvedl, a jakmile se situace ve sněmovně uklidní a bude tady dostatečně klidné prostředí... tak můžete mluvit. Máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, pane předsedající, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, členové vlády, je mým úkolem, abych vás tady uvedl do návrhu na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání. Jak již bylo řečeno, ten dokument včetně krátkých medailonků navržených osobností naleznete pod sněmovním dokumentem 2875.

V tomto roce bylo návrhů poněkud více než v roce minulém. Celkem bylo navrženo 57 osobností, z nich bylo dál postoupeno tady plénum 48. Mám avizováno stažení jednoho z návrhů. Nicméně budeme se jim věnovat jednotlivě, a to zejména v hlasování. Nevidím důvod, abych vás tady v obecné rozpravě více zdržoval. Pokud si bude někdo přát obhájit svůj návrh nebo ho probrat podrobněji v rozpravě, tak je k tomu samozřejmě prostor. Jinak myslím, že ten návrh je k dispozici k prostudování, takže já už nebudu dále zdržovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za úvodní slovo panu místopředsedovi Poslanecké sněmovny Vojtěchu Pikalovi a první do všeobecné rozpravy se hlásí pan předseda Faltýnek. Poté eviduji přihlášku pana kolegy Munzara, jestli tomu dobře rozumím. Ano?

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já mám jednu prosbu. My bychom chtěli jako náš poslanecký klub před hlasováním o konkrétních jménech 30 minut přestávku, abychom si vzájemně my mezi sebou vyjasnili, jak budeme hlasovat. Omlouvám se. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili po skončení všeobecné rozpravy před hlasováním. V tom případě mohu dát slovo panu kolegovi Vojtěchu Munzarovi, protože požadavek na přestávku klubu hnutí ANO je po skončení všeobecné rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, já si dovoluji před vás předstoupit se žádostí o podporu nominace genpor. Ing. Jaroslava Selnera na udělení státního vyznamenání, Řádu bílého lva in memoriam, prezidentem České republiky. (Řečník se odmlčel kvůli silnému hluku v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám rozumím. Znovu požádám sněmovnu o klid. Chtěl bych, abychom mohli případné debaty přesunout na tu přestávku, o kterou požádal klub hnutí ANO. A myslím to vážně, když jsem říkal odleva doprava, tentokrát odprava doleva, jestli by se mohli jednotliví poslanci... Ještě vám nemohu udělit slovo zpátky, pane kolego, protože není... i předsedové klubů vedou debaty jistě důležité pro jednání Sněmovny, ale... Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Právě z úcty ke genpor. Jaroslavu Selnerovi bych vás, kolegyně a kolegové, požádal, abyste věnovali pozornost mému krátkému vystoupení, protože vás chci seznámit krátce s jeho životopisem. Právě jeho život, kladenského rodáka a jeho rodiny, je skutečnou historií 20. století. My nenalezneme až tolik příkladů mužů v uniformě s tak pestrým bojovým životopisem.

Zastával řadu velitelských a štábních funkcí v prvorepublikové armádě a slibu věrnosti demokratické republice vždy čestně dostál. Po okupaci okleštěného Československa se zapojil do obrany národa. Po útěku z protektorátu bojoval pod vedením plukovníka Karla Klapálka v obleženém Tobruku, kde byl dokonce raněn. Jako zpravodajec působil v Londýně pod legendárním plk. Františkem Moravcem. Na vlastní žádost se přesunul do Sovětského svazu za svým původním velitelem Klapálkem a zde se stal náčelníkem štábu 3. československé samostatné brigády. Aktivně se zapojil do extrémně těžkých bojů na Dukle. Tam jej dokonce těsně minula smrt. Po nich převzal velení samostatné brigády. Jeho velkým velitelským úspěchem se stal ohromující postup jeho brigády v bojích o Liptovský Mikuláš, druhé největší válečné bitvy na území Československa za druhé světové války.

Z předchozího vyplývá, že Jaroslav Selner prošel v těch nejtěžších bojových podmínkách prakticky celou druhou světovou válku. Vynikajícím způsobem se osvědčil na mnoha velitelských funkcích. Obdivuhodné. Avšak v podivném poválečném čase se nejdříve podílel na obnově vojenského školství, ale represe nastoleného režimu v 50. letech jej neminuly. V roce 1951 byl už v rámci schválené akce Lux Bedřichem Reicinem - stejně jako mnoho dalších válečných hrdinů - jako nepřítel lidově demokratického zřízení propuštěn z armády a perzekvován.

Z donucení se musel stát havířem na Ostravsku, poté se živil v Poldovce jako posunovač na vlečce. V uvolněnějších poměrech 60. let před vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 se mohl vrátit do školství na Filozofickou fakultu Karlovy univerzity. Odtud počátkem roku 1969 odešel a okupaci velmi těžce nesl a uzavřel se do sebe a záhy zemřel. Skutečné rehabilitace se však nedočkal.

Když v polovině 60. let minulého století v rámci rehabilitačního procesu žádal Jaroslav Selner na Ministerstvu obrany o odškodnění, přítomný funkcionář mu vmetl do tváře: Soudruhu, práce pro vlast se neplatí. Jaroslav Selner odvětil: Ano, práce pro vlast se neplatí, ale neměla by se ani trestat.

Protože skutečně, dámy a pánové, práce pro vlast se nemá trestat, naopak se má oceňovat. To mě vedlo k tomu osvojit si občanský návrh primátora Kladna a také starosty Brandýsa nad Labem na udělení Řádu bílého lva in memoriam panu Ing. Jaroslavu Selnerovi a žádám vás o podporu tohoto návrhu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do obecné rozpravy? Prosím, pan poslanec Martínek. Máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, rozhodl jsem se, že každý rok budu nominovat dvě osoby, které prací i ve volném čase, často bez nároku na odměnu, pomáhají pro ostatní ověřovat pravdivost informací. Letos jsem nominoval Petra Nutila, primárně za práci na manipulatori.cz, a Karla Kováře, primárně za rozvoj mediální gramotnosti, například v rámci projektu Jeden svět na školách.

Lidé, kteří pomáhají pomocí zdrojů vyvracet lži, si jistě ocenění zaslouží. Nechceme přeci, aby nám tu lidé podléhali manipulaci a chodili například kácet stromy na koleje. Šíření nenávisti a klamání lidí pomocí zavádějících zpráv je velmi nebezpečné. Je skvělé, že se o této problematice díky nominaci mluví. Snad si alespoň část obyvatel uvědomí, že je nutné informace ověřovat a nevěřit všemu, kde někdo útočí na nějakou osobu nebo skupinu osob. Informace nemusí být pravdivá jen proto, že ji sdílí známý na sociálních sítích nebo přeposílá v e-mailu.

Jako gesto má možnost Sněmovna a následně Hrad ocenit alespoň medailí Za zásluhy v oblasti vzdělávání třetího stupně tuto činnost a dát tak najevo, že je tato činnost důležitá. Medaili vyšších stupňů nebo vyššího řádu mohou nominovaní obdržet třeba až za celoživotní přínos později. Vyjádření pana mluvčího Ovčáčka k tomuto tématu mi přijdou silně nevhodná. Pomozme raději společnost na základě faktů spojovat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dále ve všeobecné rozpravě? Ano. Pan Stanislav Berkovec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, přeji vám hezký den. Dovolte, abych před vás předstoupil s návrhem, který už podávám počtvrté. A budu ho podávat dál, pokud nebude úspěšný. Je to pochopitelně spojeno s tím, co dělám posledních třicet let ve svém životě. Je to spojeno s motocykly. Ale je to také spojeno s politikou, s politikou let normalizace, kdy vlastně byl kontumačně odňat titul mistra světa v motokrosu panu Jaroslavu Faltovi. Pan Jaroslav Falta je stále aktivní, stále trénuje mládež. Dovolte několik faktů o něm.

Já jsem přesvědčen o tom - spolu s Ivo Helikarem, známým motoristickým novinářem, který dal podnět k návrhu na toto vyznamenání - že udělením státního vyznamenání nejlepšímu českému motokrosovému jezdci všech dob Jaroslavu Faltovi by se po dlouhých letech konečně smazal dluh, který má naše republika stále ještě nejen k tomuto mimořádnému sportovci, ale i k celému českému sportovnímu motoristickému odvětví.

Je jasné, že už se dnes nedá úplně napravit křivda s politickým dobovým pozadím, která nesportovními prostředky sebrala Jaroslavu Faltovi a naší zemi možnost vybojovat první a zatím také jediný titul mistra světa jednotlivců v prestižní motoristické sportovní disciplíně. Udělení vyznamenání by potvrdilo, že si je náš stát vědomý svých tehdejších pochybení a že ani po letech nezapomíná na sportovce, kteří vzorně reprezentovali svoji zemi na mezinárodním poli, ale politika je nenávratně poškodila. Někdy se totiž zapomíná, že poškozeni nebyli jen atlet Emil Zátopek, gymnastka Věra Čáslavská nebo hokejová reprezentace 50. let.

Sportovní aktivní kariéra netrvá věčně a sportovec má jen několik let, aby předvedl své špičkové výkony. A tak jako si Česká republika připomíná jedinečnost podobných špičkových osobností, měla by se umět postavit čelem i k tomuto sportovci světového formátu. Jaroslav Falta od českého státu ještě jistě žádnou satisfakci nečeká, ale na omluvu není nikdy pozdě.

Jaroslav Falta náš stát skvěle reprezentoval a ještě dnes je jeho jméno sportovní motoristickou veřejností u nás i po celém světě skloňováno s úctou. Není náhoda, že zvítězil v celostátní anketě o nejlepšího českého motokrosaře minulého století, ani že se po legendárním Františku Šťastném - jeho jsem měl možnost osobně poznat, i jeho vlastně svým způsobem poškodila politika té doby - zařadil na druhé místo ve stejné anketě o nejlepšího motocyklového sportovce.

Ještě dovolte okolnosti toho, jak se to tehdy stalo. Je to vlastně sportovní příběh Jaroslava Falty. V roce 1974 Jaroslav Falta na českém stroji ČZ bojoval o titul mistra světa královské motokrosové třídy 250 kubických centimetrů se sovětským jezdcem Gennadijem Mojsejevem, sedlajícím rakouskou značku KTM. Falta musel několikrát během sezóny odstoupit pro nezaviněnou technickou závadu svého motocyklu. Neměl však na výběr, starty na kvalitnější zahraniční technice byly tou dobou u nás oficiálně zakázané a jen zmínka o přechodu k zahraniční tzv. západní značce nebo stále klesající úrovni motocyklů ČZ vyvolávala hněv nadřízených orgánů, po nichž často následovala i různá nebezpečná udání. Je to takový náš hezký český zvyk. Přes tento technický hendikep si Jaroslav Falta udržoval až do posledního závodu seriálu mistrovství světa naději na zisk titulu mistra světa.

Závěrečný podnik třídy 250 se v roce 1974 odehrával ve švýcarském Wohlenu. Chtěl-li Falta získat titul světového šampiona, musel v jedné ze dvou rozjížděk zvítězit. Sovětská výprava, která částečně rovněž startovala na československých motocyklech ČZ, se však k tomuto startu postavila velice nesportovně. Nejen že do Wohlenu povolala jednoho jezdce navíc, který měl za úkol Faltu vyřadit ze hry o titul, ale i další sovětští jezdci měli rozkaz našeho jezdce z dobře rozjeté jízdy násilně odstranit. Soustavně do něj naráželi a blokovali ho po celou rozjížďku. A těchto ataků se účastnil i Faltův největší soupeř Gennadij Mojsejev. I on Faltu stejným způsobem zdržoval.

Československý závodník dokončil první jízdu na třetím místě. Po startu druhé jízdy došlo v úvodní zatáčce k hromadnému pádu a závod měl být podle pravidel zastaven a start opakován. Tomu však na poslední chvíli zabránil ředitel závodu, jinak dovozce značky KTM pro Švýcarsko, a závod proti regulím pokračoval dál. V té chvíli přišla řada na sovětského jezdce Viktora Popenka, který jel rovněž na továrním motocyklu ČZ. Na Jaroslava Faltu si počkal před zatáčkou a z boku do něj narazil takovým způsobem, že padajícímu Faltovi ještě roztrhl dres. V tu chvíli se zvedla divácká vlna nevole, návštěvníci závodu začali po jezdcích házet různé předměty a nakonec je dokonce vyhnali z tratě. Závod pokračoval dál a Falta se v posledním kole probojoval na první místo. V rozjížďce zvítězil a stal se mistrem světa. Titul mu však patřil přibližně půl hodiny. Sovětská výprava podala protest proti předčasnému startu a protest mezinárodní jury po hlasování všech svých členů uznala. Faltovi tak byla připsána minutová penalizace, i když šlo o sporný případ a do startovacího zařízení ve skutečnosti narazila ve chvíli startu minimálně polovina jezdeckého pole. Naše výprava se proti tomuto rozhodnutí na místě odvolala a spor se měl dořešit až po dvou dalších měsících tzv. od zeleného stolu na podzimním kongresu FIM v San Marinu.

Až potud hrála zápornou roli sovětská výprava. Vše další a bohužel také rozhodující už bylo ale v rukou československých funkcionářů, kteří svým jednáním způsobili, že Falta o titul skutečně přišel. Z pražského sídla Svazarmu mělo podle sportovních řádů na adresu federace přijít oficiální odvolání proti rozhodnutí jury wohlenského závodu, ale nikdo z československé strany se už neozval. Možná po nařízení z nejvyšších politických míst, možná jen z alibismu funkcionářů a pochopitelného strachu o kariéru. Na podzimní kongres FIM odjeli do San Marina tři pověření funkcionáři s politicky motivovaným příkazem, že odvolání podané vedoucím naší výpravy ve Wohlenu mají smést ze stolu, aby se o něm vůbec nezačalo jednat. Tolik tedy jenom stručný příběh Jaroslava Falty.

A na závěr moje osobní doporučení, protože pochopitelně pana Jaroslava Faltu znám. Je to člověk, který si naše společenské uznání a společenskou rehabilitaci rozhodně zaslouží. Děkuji vám za podporu a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Ano, hlásí se paní poslankyně Richterová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane ministře - jeden statečný, vážené kolegyně, vážení kolegové, já velice stručně zmíním jednu věc, jedno jméno, které nebudu jmenovat, ale velmi mě překvapilo, že ze svého středu chce naše ctěná Sněmovna tím, že je ten člověk navržený, ocenit někoho, kdo je aktivním politikem, sedí tu mezi námi. Já se domnívám, že jde o princip, který není úplně vhodný. Zkrátka jsou-li odborné celoživotní zásluhy, nechť jsou lidé navrhováni odbornými společnostmi, jinými tělesy, která také mají pravomoc toho člověka navrhnout. Ale skutečně zvažme, zda je hodno důstojnosti této instituce, abychom skutečně sami sobě navrhovali vyznamenání. My si myslíme, že to vhodné opravdu není. Děkuji. (Potlesk některých poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda poslaneckého klubu ANO Faltýnek s přednostním právem.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo a za ten příspěvek paní kolegyně. Ta naše přestávka je právě kvůli tady této věci a my to vyřešíme. Děkuji. To je informace i pro ostatní kolegy, nestihl jsem to všem říct osobně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Ondráček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Já k paní předřečnici, která mě zrovna v tuto chvíli neposlouchá (k poslankyni Richterové). Vážená paní kolegyně, až jednou v životě dosáhnete toho a tolika činnostmi se budete zabývat, co náš pan kolega, tak možná jednou vás někdy někdo navrhne. Zatím jste ještě nedokázala vůbec nic. (Bouchání do lavic a potlesk poslanců pirátské strany, potlesk i některých dalších poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan místopředseda Pikal do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych měl dvě technicistní věci a pak se možná vyjádřím k té věci, co se tady probírá. Jednak v tom materiálu není úplně dokonalá jedna věc, neboť se tam navrhuje v bodě 1 propůjčení v rámci občanské skupiny cizím státním příslušníkům. Zákon říká, že tam by se mělo udělovat, takže samozřejmě budeme navrhovat udělení, potom to budu číst, až budeme načítat hlasování, jenom na to upozorňuji. Historicky se to dělalo takhle a nikdo si toho nevšímal. Nicméně já jsem perfekcionista.

Druhá věc, na kterou bych chtěl upozornit, je, že byl navržen pan Karel Hrubý, což je určitě osobnost, která si ocenění zaslouží, nicméně již byla oceněna v roce 1995 Řádem Tomáše Garrigua Masaryka. Já jsem toto konzultoval s navrhovatelem panem poslancem Zaorálkem a on tedy tento svůj návrh stahuje, takže pokud by proti tomu nikdo nebyl, tak tento návrh bude stažen.

A pak možná k té diskusi, která se tady rozběhla. Já bych byl taky určitě radši, kdyby existovalo to těleso, které zákon předpokládá, jakýsi poradní sbor, na který by prezident delegoval částečně svoji pravomoc rozhodovat o těch vyznamenáních, kde by se to odborněji posuzovalo, kde by se návrhy scházely nějak transparentně, kde by seděli zástupci odborných společností apod. a třeba zástupci i dříve vyznamenaných. Některé ceny takhle fungují, fungují tak podle mě lépe a zvláště třeba v té oblasti medailí Za zásluhy o stát v oblasti vědy apod. by to podle mě bylo lepší. Tolik ode mě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane místopředsedo. Následují faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Kaňkovský, poté pan poslanec Plzák. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, kolegové, jenom krátce k vystoupení pana kolegy Zdeňka Ondráčka prostřednictvím pana předsedajícího. To, jestli tady někdo je, nebo není navržen z řad poslanců na státní vyznamenání, v tuto chvíli nechci komentovat. Je samozřejmě právo kohokoliv tady navrhnout také kohokoliv. Ale to, jakým způsobem se navezl pan kolega Ondráček prostřednictvím pana předsedajícího do naší kolegyně, kterou já osobně znám jako jednu z nejagilnějších členek této Poslanecké sněmovny, člověka, který se s velkým zaujetím věnuje sociální politice, a to nejenom tady ve Sněmovně, ale i na řadě dalších polí, to mě velmi mrzí, pane kolego, že se takovýmto způsobem do naší kolegyně navážíte. Považuji to za nepatřičné. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Plzák s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Plzák: Dobré dopoledne. Vážení kolegové, kolegyně, byl jsem členem podvýboru v minulém volebním období. A škoda, že tady není můj kolega Bartošek a Marek Benda. Měl bych dotaz na členy tohoto podvýboru. My jsme se v minulém volebním období zabývali a řešili jsme problematiku, a i jsme se na tom shodli, že vyznamenání by měli dostávat i lidé doposud žijící. A já jsem se díval, nikdo nezpochybňuje zásluhy lidí, kteří jsou tam uvedeni, ale to se nenašel jediný žijící člověk, který by si zasloužil například Řád bílého lva? Je tam, myslím, nominován pan prezident Kiska. Myslím ani Za hrdinství, ani Masaryka. Všichni jsou in memoriam. Tak jenom jestli by někdo z výboru mohl vystoupit a říct, proč se vlastně nenašel jediný žijící člověk, který by byl hoden tohoto nejvyššího státního vyznamenání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka pana místopředsedy Pikala. Máte slovo. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Je pravdou, že na Řád bílého lva jsou tam navrženy pouze dvě žijící osobnosti v občanské skupině, ve vojenské skupině nikdo navržen není. Ne, jsou tam žijící osobnosti na Řád bílého lva, je tam generál Jiří Šedivý jako žijící osobnost, je tam generál Petr Pavel jako žijící osobnost a je tam jako žijící osobnost kromě zmíněného pana prezidenta Kisky i George MacNeill Robertson. Takže myslím, že tam žijící osobnosti jsou.

Samozřejmě podvýbor v tomto období možná pracuje jinak než v minulém období, protože v tomto období jsme sestaveni paritně, tudíž podvýbor neuznal za vhodné, že by osobnosti nějak více třídil, pouze je předzpracuje, připraví medailonky a všechny osobnosti, které si osvojí alespoň jeden poslanec nebo je navrhne alespoň jeden poslanec, posíláme dál, protože vzhledem k tomu, že nereprezentujeme rozložení ve Sněmovně, necítíme se nějak úplně vhodní k tomu, abychom prováděli třídění předem, protože pak by tady zase byly výstupy s návrhy až na plénu a podobně, které by byly třeba zamítnuty jenom proto, že většina ve výboru potom nereprezentuje většinu na plénu. Samozřejmě vzhledem k množství, které se nám sešlo, je možná namístě zvážit jiný postup. S kolegy v podvýboru to jistě na příštím zasedání podvýboru v příštím období otevřeme, tedy v příštím roce.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další přihlášku do obecné rozpravy nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Na žádost poslaneckého klubu hnutí ANO vyhlašuji půlhodinovou přestávku. (Poslanec Faltýnek mluví s místopředsedou Pikalem u zpravodajského stolku.) Pane předsedo Faltýnku, hlásíte se ještě o slovo? Ano, hlásíte, tak prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji, pane místopředsedo. Měl bych prosbu, abychom rozpravu neuzavírali, abych měl ještě možnost po našem klubu vystoupit.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Bude sice následovat podrobná rozprava, ale respektuji vaše přání, takže od této chvíle vyhlašuji přestávku, aniž jsem ukončil obecnou rozpravu.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Prosím členy našeho klubu k předsedovi Sněmovny. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 11.14 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 11.44 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 11.44, skončil čas určený na přestávku poslaneckého klubu hnutí ANO. Jenom pro pořádek říkám, nebo připomínám, že jsem na jedné straně vyhlásil konec obecné rozpravy, ale opravil jsem se, protože jsem neviděl přihlášku pana předsedy Faltýnka. Doufám, že proti tomuto postupu předsedajícího není žádná námitka. Pokud ano, tak se s tím nějak vypořádáme. Žádnou námitku nevidím, takže platí, co jsem řekl na konci, že obecná rozprava je stále otevřena.

Do obecné rozpravy je v tuto chvíli přihlášen s přednostním právem pan předseda Faltýnek, po něm pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip a pan poslanec Václav Klaus. Prosím nyní pana předsedu Faltýnka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ještě jednou se omlouvám za to zdržení, ale jak už jsem avizoval, bylo vyvoláno vlastně nominací kolegy Maška, kterého navrhla nějaká bezpečnostní rada hradeckého kraje a následně si to vzal kolega Podal z SPD. My jsme se spojili s panem kolegou Maškem a já bych vám, vážené kolegyně, kolegové, přečetl jeho zprávu: "Vážení kolegové, nominace na státní vyznamenání v oblasti bezpečnosti pro občany si velmi vážím. Je to ocenění práce zdravotnických záchranářů a špičkového systému poskytování přednemocniční neodkladné péče v České republice, na němž jsem se aktivně podílel. Přesto musím nominaci odmítnout vzhledem k současné práci poslance Parlamentu, kde nepovažuji ocenění aktivních politiků za správné. Děkuji za pochopení." Děkuji. (Potlesk z lavic ANO a Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pane předsedo, ještě s faktickou poznámkou pan místopředseda Sněmovny Pikal. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Velice děkuji za to sdělení. Nicméně procedurálně asi budeme muset hlasovat, leda by to pan poslanec Podal stáhl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, rozumím. Nyní s přednostním právem pan místopředseda Sněmovny Filip. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, nebývá to ode mě zvykem, že bych nedodržel proceduru jednání Poslanecké sněmovny. A dovolím si udělat jednu výjimku. Požádám Sněmovnu, když se bude hlasovat individuálně, o doplnění seznamu kandidátů na státní vyznamenání, a to díky tomu, že mě oslovili pánové Schieferstein, inženýr Luděk Sedláček, inženýr Jiří Beroun, inženýr Jiří Richter, doktor Ivan Šimerka, inženýr Ivan Hurník, inženýr Martin Štajgl a docent inženýr Petr Otčenášek a samozřejmě docent František Hezoučký, a to abych požádal Sněmovnu, zda by nenavrhla panu prezidentovi, aby udělil státní vyznamenání inženýru Františku Poukarovi. Věřím tomu, že většina z vás inženýra Františka Poukara znala. Já jsem ho znal osobně.

On by se dožil letos 6. dubna 82 let a byl to jeden z generace českých, nebo československých a českých energetiků a jaderných energetiků. Mohl bych přečíst celý ten dopis, neučiním tak. Jen připomenu, že inženýr František Poukar stavěl několik vodních elektráren, podílel se na stavbě a dokončení vodního díla Lipno, které funguje dodnes, místo toho, aby se jaksi věnoval škole a učil na VUT Brno, kde později také učil, ale jenom při své volné chvíli, protože byl ředitelem výstavby jaderné elektrárny Dukovany a jeho spouštění, a po úspěšném spuštění jaderné elektrárny Dukovany přešel na zahájení výstavby jaderné elektrárny Temelín. Tam jsem ho poznal. On byl potom odvolán z funkce po roce 1989. A když se elektrárna zadrhla, tak byl povolán zpět, aby elektrárnu dokončil. Já si jeho práce nesmírně vážím jako většina energetiků v České republice. To není můj obor. A mám k němu velkou úctu. A stejně tak, řekl bych, vzpomínám na to, jakým způsobem on pracoval a jak mě seznámil s tím, co je jednou z největších energetických staveb mého Jihočeského kraje.

Proto bych chtěl, aby byl zařazen in memoriam mezi vyznamenané za zásluhy o stát v oblasti energetiky, vědy a strojírenství. Samozřejmě že dokumenty k jeho nominaci předám tak, aby byl ten soupis úplný. Snad jsem Poslanecké sněmovně sdělil důvody. A jestli chcete, já samozřejmě ty dokumenty přečtu kompletně, jak je mám. Ale vzhledem k tomu, že v tom seznamu není, tak požádám o doplnění toho seznamu právě o jméno inženýra Františka Poukara, když se hlasuje individuálně. Děkuju vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan místopředseda Pikal. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já samozřejmě respektuji právo pana místopředsedy navrhnout v tuto chvíli nějakou osobnost, nicméně budu potřebovat potom doplnit do toho usnesení nějaké záležitosti. Dovolím si podotknout v tuhle chvíli akorát, že zákon by znal například medaili Za zásluhy v oblasti vědy a hospodářství. Energetika tam výslovně není zmíněna, stejně jako strojírenství nebo například lékařství. Takže by to bylo v oblasti vědy a hospodářství. A já si ještě vyhledám pana místopředsedu, abychom doladili některé detaily.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Jedna omluva přišla nyní. Pan poslanec Stanislav Grospič se omlouvá z dnešního dne z rodinných důvodů.

Nyní budeme pokračovat v rozpravě. Na řadě je pan poslanec Klaus, připraví se pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Projednáváme návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání. Je jasné, že toto je kompetence prezidenta republiky, který se dle své vůle usnese, koho navrhne nebo komu to propůjčí a komu nepropůjčí, nicméně probíhá zde jakýsi politický akt, že se různé politické strany vyjadřují, navrhují různé osoby. Tak já bych se k jedné osobě rád vyjádřil. Já vnímám Řád bílého lva jakožto nejvyšší vyznamenání, které se dává za hrdinství, a v této souvislosti mi tam jedno jméno trošku osobně klade otazník, tak jsem vám to chtěl říci, jestli to také zvažujete, protože já upřímně nevím, jaké hrdinství předvedl generál Pavel kromě toho, že byl v KSČ a nyní si ho některé politické kruhy pěstují jako prezidentského kandidáta. To je sice samozřejmě statečné, pak když se do té volební bitvy ten člověk postaví, ale k tomu ještě zatím nedošlo. Já bych byl velice rád, kdyby prezident republiky dal Řád bílého lva komukoliv z českých vojáků, který nasazuje život třeba v zahraničí na těch misích, ale nevím, jestli toto je úplně vhodné vůči nejvyššímu českému státnímu vyznamenání.

A pak jsou tam dva další už na méně významná vyznamenání, takoví internetoví političtí pracovníci, tak tam bych také si dovolil říci, že je samozřejmě hezké, když někdo dělá politickou práci na internetu, ale v tomto ohledu má největší dosah myslím tady pan Okamura a pan Feri, takže také si myslím, že není vhodné, aby si tady vzájemně dávali státní vyznamenání za to, jak hezky politicky působí na sítích. Děkuji. (Potlesk některých poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Rakušan bere zpět svoji omluvu od 11.50 hodin, je zde přítomen. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Plzák. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji za slovo. Zareaguji na předřečníka. On asi narážel na toho youtubera zvaného Kovy, jestli se nemýlím, kterého navrhuje kolega Martínek. A on tam píše, že on je 17. nejvýznamnější aktivista, nebo já nevím, jak to tam říkáte přesně, já bych to musel přečíst, na sociálních sítích. Mě by zajímalo, kdo je těch 16 před ním u nás tedy, jestli byste mi to mohl říct, vyhlášených magazínem Forbes. To je jedna věc.

A druhá věc je - nechci se nikoho zastávat, ale pokud vím, tak generál Pavel, a to by vám tady asi řekli lidé z bezpečnostního výboru, ten nasazoval opravdu život. On vysvobozoval někde v zahraničí v čele speciální jednotky nějaké francouzské zajatce. Takže pokud to tady někdo bude chtít upřesnit, budu rád, ale já si opravdu myslím, že on opravdu ten život nasazoval. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Martínek s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Velice krátké doplnění, odpověď. To, o čem mluvíte, o tom žebříčku, tak to je samozřejmě dosah. Nemám na mysli, že budu oceňovat někoho, kdo má nejvyšší dosah, jenom kvůli tomu, že třeba má videa ohledně krkání nebo něčeho podobného. Tady jde o to, že pan Kovář se snaží svými videi doopravdy upozorňovat na aktuální témata, dávat rozbory, pomoci se zapojit i mladým, kteří ho sledují, do nějakého politického dění, informovat o možnostech, které jsou, informovat o aktuálních situacích, které se dějí, a vůbec dostávat svět, který se k těm mladým tolik nedostává, alespoň nějakým způsobem k nim. Doopravdy je to infotainment, který se snaží i mladé lidi zapojit do společenského života. (Potlesk poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pokračujeme ve faktických poznámkách. Na řadě je pan poslanec Lubomír Volný, po něm pan místopředseda Pikal. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já si myslím, že teď zazněla poměrně zajímavá informace ze strany předkladatelů návrhu ze strany pirátské, protože byla to strana pirátská, která tady navodila situaci, kdy aktivní politik se zřekl své nominace na státní vyznamenání. Já vás žádám, abyste stáhli návrhy na státní vyznamenání politických aktivistů. Politických aktivistů, kteří teď byli jednoznačně jako političtí aktivisté jedním vaším poslancem označeni. Jsou to lidé, kteří jsou aktivní politicky a neměli by být oceňováni státním vyznamenáním do té doby, dokud jsou politicky aktivní. Přesně podle vašeho principu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan místopředseda Pikal je na řadě. Máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych chtěl zareagovat na trošku jiné věci, které tu zazněly v rozpravě, a to je, za co která vyznamenání náleží. Řád bílého lva je nejvyšší vyznamenání osob, které se zvlášť vynikajícím způsobem zasloužily o Českou republiku. O nějakém nasazování života tam nezbytně nic není. Samozřejmě v té vojenské skupině se oceňují spíše lidé, kteří se vyznamenali ve vojenské oblasti, ať už se jedná o nějaké významné válečné činy nebo o nějaké činnosti v nějakých armádních strukturách. Oproti tomu za hrdinství v boji a za nasazení vlastního života k záchraně jiných lidských životů nebo značných materiálních hodnot slouží medaile Za hrdinství. Tak abychom si když tak uvědomili, kam patří které činy, co se ocenění týče. To je jenom moje technická poznámka.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Berkovec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a vážení kolegové, můj vzácný kolega pan doktor Plzák požádal někoho, jestli nemá někdo nějaké upřesnění, které se týká působení generála Pavla v bývalé Jugoslávii. Já jsem v té době tam působil několikrát jako reportér, jako válečný rozhlasový reportér. Bylo to v 90. letech. Byl jsem také mj. v tzv. Republice Srbská Krajina. Bylo to v době, kdy tam tehdy velel podplukovník Karel Blahna, vynikající paragán z Krumlova.

Bylo to v našem kempu Korenica Borje. Takže o té operaci u Bihaće něco vím. Měli jsme tam takové vypjaté chvilky, také jsem tam pak skončil jednou na ošetřovně. Bylo to dáno také tím, že jednak v bývalé Jugoslávii nás jako Čechy, tehdy to byl ještě československý kontingent UNPROFOR vlastně do roku 1993 - oni nás tam brali, protože nás znali, tak nás brali úplně jinak. To byla naše obrovská výhoda. Další výhoda byla, že naše takzvaná ótéčka nebo bévépéčka, bojová vozidla pěchoty, byla velmi výjimečná tvarem i vlastnostmi.

Nebylo to poprvé, co jsme pomáhali Francouzům. Naše tatrovky je tam tehdy tahaly ze sněhu. Proto právě byli tehdy zvoleni Čechoslováci pro tu speciální operaci u Bihaće, kde osvobozovali Francouze. Dopadlo to velmi dobře. Takže já mohu potvrdit, že tohle byli kluci, kteří tam opravdu byli činní. Zažil jsem tam nepěkné chvilky, když na vás šestnáctiletý kluk míří kalašnikovem, náš voják na něj, a teď tam stojíte několik hodin u Plitvických jezer. Nebylo to úplně komfortní.

Musím říci, že naši vojáci tam měli ten nejlepší kredit. To je jenom moje zkušenost. Odpovídám tak na dotaz kolegy Plzáka. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan místopředseda Okamura. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já bych chtěl poblahopřát mému kamarádovi, kolegovi a souputníkovi Radimovi Fialovi, že se mu právě narodila dcera Terezka. Takže Radime, já ti gratuluji. Ať vám to v rodince funguje. Máme tě rádi a Terezku také. (Velký potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Foldyna. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Já bych chtěl k projednávání pana generála Pavla říci jednu poznámku, že rozhodně tady asi nikdo nemůže zpochybnit jeho vojenské schopnosti a znalosti. Ale tady asi běží ta diskuse a polemika nad tím, jestli jako politruk je tak uplatnitelný, že musí dostat vyznamenání. On se totiž politicky angažoval v rámci vytváření svých vojenských funkcí a to je něco jiného. To jsme zažili v minulém režimu a on samozřejmě ten minulý režim zažil, takže on samozřejmě bohužel musel projít tou akademií a těmi věcmi, takže to zná. A oni ti lidé se prostě složitě mění, akorát se mění situace, které slouží. Čili voják je to určitě výborný, tomu rozumím, ale politruk je špatný.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji pěkné poledne. Nyní v obecné rozpravě pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, zapojím se do debaty týkající se přidělování a návrhu na propůjčení státních vyznamenání.

Již tady zazněla některá jména, která jsou navržena propůjčení Řádu bílého lva. Zazněla tady jména dvou žijících, čili tady je reminiscence na dotaz, který tady již dnes zazněl, že mezi těmi, kterým se propůjčuje tento Řád bílého lva, jsou všichni in memoriam. Nejsou, jsou tam dva bývalí vojáci Armády České republiky, generálové, kteří jsou na tato vyznamenání navrženi.

Mám s tím, jak už tady zaznělo i z úst předřečníků, určitý drobný problém v rámci angažovanosti těchto dvou mužů. Hovořím o dvou mužích, protože oba dva ke konci své kariéry, tedy konkrétně generál Šedivý, se začali vyjadřovat tak, jak bych od vojáka neočekával. Když se setkávám s vojíny, s vojáky v nižších hodnostech, které poslouchají rozkazy, tak jsem s nimi schopen diskutovat o politice, jsem s nimi schopen diskutovat o tom, jak se jim nelíbí společenský stav a že by chtěli změnit a upravit a řešit. Ale jsem schopen s nimi diskutovat v tom duchu, že vím, že jsou ozbrojeni, jsou cvičeni, aby bojovali, ale přesto vím, že musí poslouchat rozkazy a že prostě když ten rozkaz nedostanou, tak prostě ano, říkat to mohou, je to jejich názor, ale musí poslouchat rozkazy. Ale jsem velice obezřetný a dávám si velký pozor na to, jak hovoří ti, kteří ty rozkazy dávají. A jestli si někdo myslí, že generál České armády nedává rozkazy, tak se hluboce mýlí. A jestliže takovýto generál, pod jehož velením slouží elitní vojáci České armády, který je má na povel, který může rozkázat, a oni ho poslechnou na slovo, protože rozkaz se poslouchá, začne komentovat politiku, začne se do ní dokonce aktivně zapojovat, a dokonce ještě předtím než ukončí činnou službu, začne vystupovat v generálské uniformě a komentovat, to nepovažuji za správné.

Ano, může to být jednotlivý exces do budoucí politické dráhy. Tomu rozumím. Ale my tento řád, nejvyšší řád České republiky, navrhujeme přidělit člověku, který ještě nedokončil svoji životní dráhu, a nevíme, jak se jeho životní dráha ještě dále bude vyvíjet. Osobně si myslím, že není nic horšího než přidělit takovýto řád člověku, který se potom ukáže jako nehodný ten řád nosit. A je to velký problém. I lidský problém.

Chápu-li to, co tady zaznělo vůči kolegovi, který v této Poslanecké sněmovně sedí, a byť za svůj dosavadní život si určitě ten řád zasloužil, přesto zvážil svoji nominaci a přistoupil k ní tak, jak bych očekával, že by přistoupit měl. Tito dva pánové bohužel moji podporu nedostanou.

Druhý problém, který se v těch nominacích ukazuje, je o to vážnější, a tady si dovolím proti tomu i protestovat, je návrh na propůjčení Řádu bílého lva Georgi Robertsonovi. Tato nejvyšší hlava vojenského uskupení NATO je navržena, protože stála ve vedení NATO v době, kdy Česká republika do NATO vstupovala. Ale všichni víme, co následovalo. Bylo to bombardování Jugoslávie. Sotva jsme tam vstoupili, hurá na to, NATO. A jestliže česká společnost má velmi velké výhrady, které sdílím, vůči organizaci, jako je NATO, ne proto, že existuje, že sdružuje a umožňuje komunikovat mezi státy, ale výhrady vůči tomu, jak se chová, kam posílá vojáky a jak tito vojáci řeší problémy, tak si myslím, že navržení tohoto muže na propůjčení Řádu bílého lva je chybou. Proto budu hlasovat aktivně proti propůjčení řádu tomuto člověku.

Znovu se vrátím k tomu, co se stalo v Jugoslávii. Znovu se vrátím k tomu, že on nese nejenom morální, ale i politickou a výkonnou zodpovědnost za to, že byly bombardovány falešné cíle, že zemřeli nevinní lidé, civilisté, kteří v této válce ztratili iluze o demokracii a prosazování cílů demokracie. A dneska, když NATO uznává Kosovo, byť bylo rezolucí OSN jasně určeno, že Kosovo je srbské, když dneska tato organizace uznává okupaci Golan a další záležitosti jako už vyřešené, nemůžu se s tím smířit a prostě vidím v té organizaci určitý vážný problém, který před námi stojí i v 21. století. Proto udělení tohoto vyznamenání panu Georgi Robertsonovi nepodpořím a budu aktivně vystupovat proti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky, takže za prvé požádám o vystoupení pana poslance Válka a připraví se paní poslankyně Karla Šlechtová. Takže pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já prostřednictvím pana předsedajícího velmi děkuji za předchozí vystoupení, protože mi pomohlo jednoznačně se rozhodnout pro podporu obou generálů. Uvědomil jsem si, jak Francouzi jsou hrdi na generála de Gaulla, který se potom, co byl generálem, vrhl do politiky. Národ je na něho hrdý a myslím si, že my bychom na své generály také měli být hrdí a měli bychom je ocenit a v těchto dvou případech si myslím, že jsme právem hrdi na tyto generály. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Karlu Šlechtovou. Ještě se připraví pan poslanec Leo Luzar. Paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Karla Šlechtová: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové vlády, já se vyjádřím pouze velmi stručně, a to že mou podporu má pan generál Pavel a nemá ji pan generál Šedivý. Zdůvodnění zde nemohu příliš sdělovat, ale věřte mi, že i politická vyjádření pana generála Pavla jsou pro mě mnohem přípustnější než vyjádření pana generála Šedivého a jeho působení v oblasti veřejných zakázek na Ministerstvu obrany. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní se zatím poslední faktickou pan poslanec Leo Luzar. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Já jenom krátce fakticky vaším prostřednictvím zareaguji na generála de Gaulla, který zde byl zmíněn kolegou. Je to můj oblíbený generál. Taky se na něho pokusilo udělat desítky atentátů ve Francii tím lidem, který ho tak podporoval, díky bohu neúspěšně. Ve své době budil obrovské kontroverze, zvlášť s postupem Francie vůči bývalých koloniím a dalším. Postavil kontroverzně armádu Francie proti francouzskému lidu do kontroverze. A jeho historická role byla zhodnocena až po jeho smrti. A hodnocení bylo docela příkré, když se podíváte na jeho životopis a ty memoáry, které o něm jsou.

Čili ten příklad nebyl dobře zvolen. Ale ano, je to o tom, že aktivní voják, který má své vojenské a bojové zásluhy, když vstoupí do politiky, může vzbuzovat velké kontroverze a až po jeho smrti je možno říci, jestli to kladné převažuje nad tím záporným. Ale tady ještě nejsme v této situaci, abychom hodnotili, jestli to kladné převažuje nad tím záporným. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nemám nyní již další přihlášku, takže se rozhlédnu po sále. Já tedy obecnou rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečné slovo. Ano, pan místopředseda Vojtěch Pikal má zájem, tak prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych si dovolil jenom trochu shrnout tu rozpravu. Dozvěděli jsme se, že je tedy zde nový návrh na udělení medaile Za zásluhy. To znamená, že těch návrhů je celkem 30. Ovšem návrh číslo 14 na doktora Karla Hrubého je tedy stažen, takže těch návrhů je zase 29. A pak samozřejmě je zde ta otázka pana kolegy Maška. Tam ovšem hlasovat budeme a doufám, že budou když tak všichni respektovat přání kolegy Maška. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A přistoupíme k rozpravě podrobné. O slovo se přihlásil místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Paní a pánové, jenom opakuji ten návrh, který jsem přednesl v obecné rozpravě, aby do toho seznamu byl zařazen Ing. František Poukar na státní vyznamenání 1. stupně za zásluhy o stát ve věci hospodářství.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a táži se, kdo má ještě zájem vystoupit v podrobné rozpravě. (Hlásí se mpř. Pikal.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já si tedy dovolím navázat na kolegu místopředsedu. Já jsem si nakonec napsal, že by to mohl i Ing. František Koukal za zásluhy o stát v oblasti vědy, hospodářství a techniky - v prvním stupni tedy. Může být? Takže to je tolik.

Samozřejmě jinak se tedy hlásím k tomu sněmovnímu dokumentu 2875, ve kterém jsou všechny ty návrhy tak, jak byly předloženy organizačním výborem. Budu je vždycky potom opakovat jednotlivě před hlasováním. Takže doufám, že není nutné, abych je teď podrobně četl. Je tam samozřejmě i ten přílohový materiál, který je potom součástí toho, co se odesílá na Hrad. Pan místopředseda Filip slíbil, že potom k Františku Koukalovi ten materiál případně doplní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Táži se, jestli je ještě zájem do podrobné rozpravy vystoupit. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu tedy končím. Táži se na závěrečné slovo. (Mpř. Pikal: Ne.) Nemáte zájem. Tak. A teď vás tedy, pane místopředsedo, poprosím, abyste nás provedl hlasováním.

Já zagonguji, abychom přivolali poslance do poslaneckého sálu. (Gong.) Radši jsem zagongoval čtyřikrát po včerejší zkušenosti, aby všichni slyšeli. Slyším žádost o odhlášení. Takže vás odhlašuji a přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak jestli můžeme. (Předsedající: Ano prosím.) Děkuji. Budu se snažit nás tím provádět postupně. Takže nejdříve budeme hlasovat o všech těch jménech jednotlivě a poté o předání usnesení jako celku. Takže nejdříve jsou návrhy na propůjčení Řádu bílého lva ve vojenské skupině.

Jako první je to genmjr. Josef Ocelka, III. třída, in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 999, přihlášeno 138 poslanců, pro 135, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Takže jako druhý v této skupině je genpor. Ing. Jaroslav Selner, II. třída, in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1000, přihlášeno 140 poslanců, pro 138, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jako třetí v této skupině je arm. gen. Ing. Jiří Šedivý, II. třída.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1001, přihlášeno 136 poslanců, pro 13, proti 16. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Jako čtvrtý je to arm. gen. Ing. Petr Pavel, II. třída.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1002, přihlášeno 142 poslanců, pro 73, proti 18. Návrh byl zamítnut. Prosím. (Potlesk a současně pískot v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jako další je to arm. gen. Vojtěch Luža, I. třída, in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1003, přihlášeno 142 poslanců, pro 139, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jako šestý v této skupině je to genmjr. Karel Lukas, I. třída, in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1004, přihlášeno 142 poslanců, pro 139, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jako další je to genmjr. František Chábera, III. třída, in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1005, přihlášeno 142 poslanců, pro 139, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jako další je to brig. gen. Miroslav Antonín Liškutín, III. třída, in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1006, přihlášeno 143 poslanců, pro 139, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Další je div. gen. Hugo Vojta, II. třída, in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1007, přihlášeno 143 poslanců, pro 138, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Teď se přesouváme do další skupiny, což bude tedy II. udělení Řádu bílého lva v občanské skupině.

Jako první je zde Andrej Kiska, I. třída s řetězem.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1008 přihlášeno 145, pro 70, proti 18. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a jako druhý v této skupině je George MacNeill Robertson, I. třída.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1009 přihlášeno 144 poslanců, pro 69, proti 23. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

(Z místa se hlásí poslanec Volný.) Pardon, je to žádost o zpochybnění hlasování nebo o nějakou korekci? Prosím, tak pan poslanec Volný má slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Dobrý den, já bych chtěl jenom do záznamu oznámit, že jsem hlasoval proti, a mám tam ano. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře, děkuji. A pan místopředseda Pikal. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní se přesuneme k další skupině, což jsou návrhy na propůjčení Řádu Tomáše Garrigua Masaryka.

Jako první v této skupině je Adolf Rázek, V. třída, in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1010 přihlášeno 145 poslanců, pro 129, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A jako druhý v této skupině je Bohumil Laušman in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1011 přihlášeno 144 poslanců, pro 112, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Posouváme se do další skupiny, což jsou medaile Za hrdinství, čili jsou to návrhy na udělení medaile Za hrdinství.

Jako první je zde pplk. František Štamprech in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1012 přihlášeno 145 poslanců, pro 139, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jako druhý je zde Ignátz Duda in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1013 přihlášeno 145 poslanců, pro 94, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Další je Jaroslav Poledník in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1014 přihlášeno 146 poslanců, pro 141, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Další je Josef Bernat in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1015 přihlášeno 146 poslanců, pro 140, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a jako další je Štěpán Gavenda in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1016 přihlášeno 146 poslanců, pro 126, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a poslední v této skupině je Kurt Taussig.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1017 přihlášeno 146 poslanců, pro 142, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní se přesouváme k poslední skupině, což jsou návrhy na udělení medailí Za zásluhy.

Takže jako první v této skupině je prof. dr. Leopold Jaroslav Pospíšil v oblasti vědy, 1. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1018 přihlášeno 146 poslanců, pro 140, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jako druhá je zde prof. dr. CSc. Helena Haškovcová v oblasti vědy, výchovy a školství, 1. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1019 přihlášeno 148 poslanců, pro 145, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jako třetí je zde prof. dr. CSc. Augustin Svoboda v oblasti vědy a školství, 1. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1020 přihlášeno 148 poslanců, pro 145, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Další je Karel Kovář v oblasti kultury, školství a výchovy, 3. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1021 přihlášeno 146 poslanců, pro 33, proti 49. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jako další navržený na medaili Za zásluhy o stát je Vladimír Körner, a to v oblasti kultury a umění, 2 stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1022 přihlášeno 148 poslanců, pro 143, proti 0. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším navrženým je Petr Nutil v oblasti školství a výchovy, 3. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1023 přihlášeno 148 poslanců, pro 43, proti 26. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším navrženým je JUDr. Oldřich Lichtenberg v oblasti umění, 2. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1024, přihlášeno 148 poslanců, pro 43, proti 31. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jako další je navržen Vojtěch Jasný v oblasti kultury a umění, 1. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1025, přihlášeno 147 poslanců, pro 134, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jako další je navržený plk. Ing. Jaroslav Priščák, Ph.D., v oblasti sportu, 1. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1026, přihlášeno 148 poslanců, pro 123, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jako další je navržena Věra Šimková Plívová v oblasti kultury a umění, 2. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1027, přihlášeno 148 poslanců, pro 141, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším navrženým je Jaroslav Čvančara v oblasti vědy, kultury a výchovy, 1. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1028, přihlášeno 148 poslanců, pro 139, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším navrženým je pplk. ve výslužbě Tichomir Mirkovič v oblasti výchovy, 3. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1029, přihlášeno 146 poslanců, pro 121, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A další navrženou je npor. v. v. Božena Ivanová v oblasti výchovy a obrany, 3. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1030, přihlášeno 149 poslanců, pro 139, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším navrženým byl PhDr. Karel Hrubý, ale to bylo staženo, takže o tom nebudeme hlasovat. A dalším navrženým je MUDr. Jiří Mašek v oblasti bezpečnosti občanů, 2. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1031, přihlášeno 149 poslanců, pro 15, proti 7. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A dalším je Josef Němec v oblasti výchovy a sportu, 2. stupeň, in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1032, přihlášeno 150 poslanců, pro 141, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším navrženým je prof. Ing. Petr Sáha, CSc. v oblasti hospodářské, vědy, techniky a školství, 1. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1033, přihlášeno 149 poslanců, pro 117, proti 4. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším navrženým je Jožka Šmukař v oblasti kultury a umění, 1. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1034, přihlášeno 151 poslanců, pro 131, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším navrženým je prof. MUDr. Miloš Táborský v oblasti vědy, 2. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1035, přihlášeno 151 poslanců, pro 134, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A jako další je navržený Ing. Josef Kalbáč - a tady to není medaile Za zásluhy o stát, ale medaile Za zásluhy o územně samosprávní celek v oblasti kultury, výchovy a školství, 3. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1036, přihlášeno 151 poslanců, pro 29, proti 2. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A dalším navrženým je Jaroslav Falta v oblasti sportu, 1. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1037, přihlášeno 151 poslanců, pro 146, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším navrženým je loni zesnulý Václav Zapadlík v oblasti umění, 3. stupeň, in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1038, přihlášeno 151 poslanců, pro 107, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším navrženým je Adam Ondra v oblasti sportu, 3. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1039, přihlášeno 151 poslanců, pro 97, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Další navrženou je PharmDr. Zuzana Holubcová v oblasti vědy, 3. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1040, přihlášeno 151 poslanců, pro 79, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším navrženým je Tomáš Mikolov v oblasti vědy, 3. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1041 přihlášeno 151 poslanců, pro 34, proti žádný (na světelné tabuli 1). Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším navrženým je Ing. Josef Bartoněk Za zásluhy o stát, 1. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1042 přihlášeno 150 poslanců, pro 44, proti žádný (na světelné tabuli 1). Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším navrženým je Mikuláš Kroupa v oblasti kultury a výchovy, 1. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1043 přihlášeno 151 poslanců, pro 59, proti 3. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším navrženým je Jiří Sozanský v oblasti kultury a umění, 2. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1044 přihlášeno 151 poslanců, pro 130, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším navrženým je Emir Nemanja Kusturica Za zásluhy i stát v oblasti umění, 2. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1045 přihlášeno 147 poslanců, pro 94, proti 20. Návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A poslední je Ing. František Poukar v oblasti vědy, hospodářství a techniky, 1. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1046 přihlášeno 149 poslanců, pro 49, proti žádný. Návrh byl zamítnut.

 

Je to tedy již poslední návrh, takže my nyní budeme - pardon, je tady kontrola hlasování. Tak prosím. Pan poslanec Ondráček. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Chtěl bych zpochybnit hlasování. Na sjetině mám, že jsem se zdržel, a hlasoval jsem pro. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Mám žádost o odhlášení všech. Budeme hlasovat o tom, jestli souhlasíme s tím, že na návrh pana poslance Ondráčka zpochybňujeme hlasování. Je to k tomu poslednímu návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí se zpochybněním hlasování? Kdo je proti?

hlasování číslo 1047 přihlášeno 147 poslanců, pro 144, proti žádný. Návrh byl přijat a budeme tedy znovu hlasovat. Poprosím pana místopředsedu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, budeme znovu hlasovat o Ing. Františku Poukarovi návrh na udělení medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy, hospodářství a techniky, 1. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1048 přihlášeno 148 poslanců, pro 81, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Dominik Feri chce k hlasování něco nám sdělit.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. U hlasování 1045 mám na sjetině, že jsem hlasoval pro, ale zdržel jsem se. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, pro stenozáznam. Děkuji. A jestli mám správně své záznamy, tak to bylo již poslední hlasování o konkrétním návrhu, pane místopředsedo.

 

Takže přistoupíme k hlasování o usnesení Poslanecké sněmovny. Já ho přečtu: "Poslanecká sněmovna předkládá prezidentu republiky podle § 8 zákona číslo 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních, návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání spolu s charakteristikami kandidátů, které tvoří přílohu tohoto usnesení."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto usnesení? Kdo je proti tomuto usnesení?

hlasování číslo 1049 přihlášeno 148 poslanců, pro 139, proti 4. Návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji. A s přednostním právem si přeje vystoupit předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Za klub KDU-ČSL chci říct, že v tom návrhu usnesení byla řada jmen, která skutečně ocenění zaslouží, a jsou to kvalitní lidi. Ale vzhledem k tomu, že do seznamu těch, kteří byli navrženi, byl i jeden z lidí, kteří veřejně podpořili anexi Krymu, tak to je pro nás naprosto nepřijatelné. A bohužel to je důvod, proč jsme nemohli podpořit usnesení jako celek, protože KDU-ČSL se vymezuje vůči anexi Krymu a nesouhlasí s ní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Pane místopředsedo, chcete nám ještě něco sdělit? Jestli ne, tak vám moc děkuji, že jste nás provedl hlasováním.

Přečtu omluvy. Paní poslankyně Helena Langšádlová se omlouvá dnes mezi 12.10 a 12.45 z pracovních důvodů. Předseda PS Radek Vondráček se omlouvá od 12.30 do konce jednacího dne. Paní poslankyně Alena Gajdůšková požádala o zrušení zaslané omluvy, a to od 12 hodin, kdy již bude přítomna na jednání schůze. Pan poslanec Robert Králíček se omlouvá z jednání schůze Poslanecké sněmovny mezi 16. a 20. hodinou z rodinných důvodů. Paní poslankyně Jana Mračková Vildumetzová se omlouvá mezi 14.30 a 18.00 z pracovních důvodů. A pan poslanec Radovan Vích se omlouvá dnes v době od 13 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů.

 

Nyní přistoupíme k projednávání dalšího bodu schůze Poslanecké sněmovny. Jedná se o bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP