(15.10 hodin)

 

Poslanec Ivan Bartoš: Budu reagovat krátce. Jestli něco obdivuji na panu Klausovi a na jeho takovýchhle výstupech, je, že devět měsíců nebo deset měsíců práce, u které nebyl, která ho nezajímala, dokáže takhle trefně shrnout ve třech větách, které se nezakládají na pravdě už jen z toho pohledu, že já nějak nepodléhám zbytečným emocím, popsal jsem pouze věci tak, jak byly. Kdybyste na těch jednáních byl nebo vás ta digitalizace zajímala, tak byste možná takhle nemluvil. Takže já jsem se tu rozhodně nerozplýval, mé emoce jsou přirozené. Nejsem ten, kdo by vyřvával a hrál nějaká divadla na kamery. Prostě jsem popsal tu situaci. Tak si příště odpusťte takovéhle osobní věci. A já vás velmi rád potkám. Vy jste určitě odborník na řadu věcí, na bankovnictví. Účastněte se s námi těch pracovních skupin v projektu SONIA nebo digitalizace stavebního řízení. Je to moderní. Je to přínosné. Je to cool. Bude se vám to líbit. A pak třeba budete vystupovat s nějakým jiným vystoupením. Prostřednictvím pana předsedajícího jsem se na vás samozřejmě obracel. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji panu předsedovi. Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Lipavského. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane předsedající, já to chápu tak, že pan poslanec Klaus hájí ty pravé konzervativní hodnoty, což je ten papír. A možná by se tím vyřešil i problém s kůrovcovým dřevem, že se z něj ten papír vyrobí. Tak opravdu tohle asi není ta cesta, kterou se chceme vydat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Chvojka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem taky jedním z těch, kteří podepsali tento návrh zákona. A jsem za to rád. Určitě v České republice chybí ve 21. století větší digitalizace nebo větší elektronizace státní správy. Je to dobrý krok a jsem rád, že se na něm dohodly politické strany napříč Poslaneckou sněmovnou. Ale chtěl bych, aby to nebylo vykládáno zle, udělat ještě malou rekapitulaci toho, co se udělalo, než se podal tento zákon, v rámci Ministerstva vnitra a českého státu. Protože jsem legislativec, který je tady delší dobu, tak jenom krátkou rekapitulaci pro případný záznam.

Myslím, že byla zásadní novela zákona o základních registrech, kterou koneckonců máme na programu. Ta reflektovala dosavadní zkušenosti s provozem a využíváním základních registrů státu.

Velmi dobrý zákon byl taky zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Ten představuje moderní normu, která upravuje používání elektronického podpisu a dalších elektronických autentizačních prvků, což si myslím, že je taky velmi prospěšná věc pro občany České republiky.

Koncepční novela zákona o informačních systémech veřejné správy, která zefektivňuje řízení informačních systémů veřejné správy státem. Taky velmi důležitý zákon.

Novela zákona o občanských průkazech, která zavedla elektronické občanské průkazy jako hlavní prostředek elektronické identifikace občanů.

Zákon o elektronické identifikaci, který vyplnil poslední výraznou mezeru, která bránila využívání online služeb ve veřejném sektoru stanovením pravidel jednoznačné identifikace v elektronickém světě.

A v neposlední řadě také zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, který zajišťuje, že i hendikepované osoby mohou používat online služeb veřejného sektoru.

Chtěl jsem udělat jenom krátkou rekapitulaci, že toto není první vlaštovka, ale že těch kroků, co se týče Ministerstva vnitra či i bývalé vlády, tedy té, co byla před tou vládou bez důvěry, byla spousta. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A jsou zde dvě faktické poznámky. Jako první pan předseda Stanjura, poté paní poslankyně Válková. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak mně to nedá, abych nereagoval na vystoupení svého kolegy předsedy poslaneckého klubu ČSSD vaším prostřednictvím. To je takový ten úřední jazyk. Já bych řekl úplně k ničemu. Klíčový úkol je, aby těch regulací, razítek, potvrzení bylo méně. To je klíčový úkol. Toho se ovšem sociální demokraté bojí jako čert kříže. Až ve druhém je umožnit těm, kteří chtějí, aby komunikovali se státem elektronicky. A to přináší tento návrh zákona. Takže takhle jednoduché to je. Samozřejmě pokud ten zákon schválíme a současně vláda bude přicházet s dalšími a dalšími regulacemi, příkazy, přestupky, tak to v zásadě ničemu nepomůže.

Takže ten zákon je dobře napsaný, má nějaký smysl. Ale to klíčové není ten seznam zákonů, který přednesl pan předseda Chvojka. Klíčové je snižovat počet razítek a potvrzení. Stát o nás ví úplně všechno a chce to po nás pořád dokola. Pořád občanku, rodné číslo, zdravotní pojišťovnu. Pořád dokola. Každé to ministerstvo to drží u sebe a nepustí to. To je ten základní problém. Takže ten zákon je dobře, přináší nějakou možnost. Ale ten hlavní úkol nás teprve čeká - snižovat byrokratickou zátěž občanů, učitelů, podnikatelů, lékařů, aby měli čas na svou profesi a nemuseli pořád něco zbytečně vyplňovat. A ne že jsme tady vyplnili poslední místo. Omlouvám se, ale je vidět, že to píšou úředníci, kteří neznají normální komunikaci mezi normálními lidmi. Všechny štve, že musejí pořád něco vyplňovat. To je ten klíčový problém.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Válková, poté pan poslanec Bláha, poté pan poslanec Klaus. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Já tady promluvím opatrně za možná ty konzervativnější a starší z nás. Když jsem si četla ten zákon, který tedy samozřejmě jinak nepatří do oblasti mé působnosti, netýká se to ani justice, ani není komplikovaně napsaný, ale o to si myslím, že je důležitější říct, že je přehledný, srozumitelný a koncipovaný tradičně. Takže tady není ta zrada. A četla jsem si ho pozorně z jednoho důvodu. Hlavně jsem se soustředila na to, zda třeba ti z nás, kteří nechtějí z jakéhokoli důvodu digitálně přistupovat ke komunikaci s úřady, zda jim bude zachováno to dosavadní postavení, právo, možnost kontaktního místa. Nic, co by toto ohrožovalo, jsem tam nenašla. Teď jsem se utvrdila ještě jednou. Takže z mého pohledu na jedné straně pro ty, kteří si chtějí usnadnit pozici, výrazné usnadnění. Pro ty, kteří chtějí setrvávat v konzervativnějším stavu a postupně se učit, tak vítám to, že nejsou k ničemu nuceni. Tohle vždycky budu sledovat v zájmu nás, naší starší generace, konzervativnější, i spoluobčanů, kteří nejsou třeba tak hned pružně přizpůsobiví. Takže i já zvednu velmi ráda pro to ruku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Nyní je tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Bláha, poté pan poslanec Klaus, poté bych dal slovo panu poslanci Chvojkovi a poté pan poslanec Kupka.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, o podobě práva na digitální služby Hospodářská komora většinu z nás informovala už minimálně před rokem. Rok se o tom bavíme na skupině, o snižování podnikatelské zátěže, a rok víme, že to má význam, a všichni to podporujeme. Tak o to víc mě mrzí, že vlastně místo toho, abychom se bavili o těch změnách, tak tady zase řešíme, kdo na tom získá své politické body. Takže pojďme politické body hodit za hlavu a pojďme se bavit opravdu o podobě tohoto zákona. Myslím si, že je opravdu přelomový. A jsem rád, že Hospodářská komora se postarala o to, aby zákon podobného ražení vznikl. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. Nyní prosím pana poslance Klause, poté pan předseda Chvojka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Navázal bych na pana poslance Stanjuru vaším prostřednictvím, protože o to tady jde. Kdyby to měl být přelomový zákon, tak to bude zákon, kde stát přestane občany buzerovat v nějakých jeho činnostech, ať už podnikatele, nebo občany. Mně osobně, a jsem asi trošku konzervativní, ale mně je úplně jedno, jestli mě stát buzeruje digitálně, nebo papírově, nebo jak. Čili to je to, oč tady běží. To by byl přelomový zákon.

Nyní tady řešíme technicistní zákon, kde jsem si jenom dovolil upozornit na takovou jako komickou část toho, co tady... tři řečníci se střídali, kteří většinou na sebe zuřivě útočí, a všichni to jednoznačně velebili, tak to mi přišlo na tom legrační, tak proto jsem vystoupil.

Ale znovu, až přijde čas, v této Sněmovně by měly být zákony, které budou odebírat byrokratické povinnosti občanům a firmám. A je úplně jedno jakou formou. Nicméně vám přeji všem tu radost z přijímání tohoto zákona. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP