(Jednání pokračovalo v 17.05 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 17.05 hodin, skončil čas vyměřený na přestávku poslaneckého klubu KSČM. Budeme pokračovat v našem jednání. Jsme v obecné rozpravě. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Bláha, nicméně zde nemáme žádného člena vlády, tak bych poprosil z tohoto místa, pokud někde v předsálí členové vlády slyší, aby se některý z nich dostavil, abychom mohli pokračovat v jednání. (Do jednacího sálu vchází ministryně Benešová.) Paní ministryně Benešová už je tady, můžeme pokračovat.

Pan poslanec Bláha vystoupí s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, vůbec nechci hrotit debatu. Vůbec nechci ostřit ostří, ale musím se tvrdě ohradit vůči slovům, která tady zazněla. Věřte tomu, že většina podnikatelů si velice váží svých lidí. Uvědomuje si, co dobří lidé pro každého podnikatele jsou, a snaží se najít cestu, aby jim poskytli co nejvíce výhod. Ale pokud bychom se měli bavit o tom, kdo je tady největší vykořisťovatel, tak je to rozhodně stát, protože prostřednictvím zaměstnávání lidí ve zdravotnictví nedodržuje vůbec nic, nebo policie - nedodržuje vůbec nic. V rámci pracovní doby byste se mohli všech sestřiček, doktorů a jiných zeptat, kdo tady nedodržuje nejvíc pracovní dobu a volno mezi prací atd. Jestliže někdo porušuje zákon, tak je to stát. Já bych chtěl jenom říci, že jestliže chceme tuhle cestu navolit a najít, čím bychom lidem nejvíc pomohli, tak se pojďme bavit o práci v neděli a ušetříme pracovní síly, které pak můžeme použít jinde. To znamená, zrušme práci v neděli, tak jako to je ve všech vyspělých zemích kolem nás, kam se ženeme. Zrušme práci ve svátek a budeme mít víc lidí na práci v normální den a možná se pak budeme moci začít bavit o tom, že pět týdnů bude přijatelných pro každého podnikatele. Zkuste jít dneska do nějakého obchodu. Jestliže to někdo nejvíc odnese, tak to jsou lidi právě v obchodech a ve výrobě s čerstvými potravinami. Pracují 365 dní v roce a za kolegyni musí zaskočit kolegyně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane poslanče, čas vypršel. Omlouvám se. Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, mně to nedá. Fakt mně to nedá. Když poslouchám kolegu poslance Bláhu, tak mám pocit, že opravdu, jak jsem to říkal posledně - je tu nová doba! Vládní poslanec strany, která je sedm let ve vládě, říká, že stát podvádí, nedodržuje zákony. (Důrazně.) Pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, je to normální tohle, co tady říkáte? Nebo jsem někde jinde než v Poslanecké sněmovně?

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Bláha bude reagovat faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážení kolegové, kolegyně, já musím reagovat, protože na to se nedá nereagovat. Já jsem tady dva roky. (Zvýšeným hlasem.) Ale vy o tom, jaká je pracovní doba, jak pracují lidi v nemocnicích, víte celou dobu, co jste tady v Poslanecké sněmovně. Nikdo to neřekne, všichni o tom mlčíte a v klidu to přecházíte! Takže to si myslím, že je daleko horší než jmenovat věci pravým jménem. Protože pokud je pojmenuju, tak to je první bod, který můžu udělat pro to, abych ty věci řešil. Jestliže něco přehlížím, obcházím nebo nechci vidět, tak samozřejmě to nikdy nevyřeším. Pojďme si přiznat pravdu, jak funguje naše zdravotnictví, jak lidi musí pracovat navíc a jak to ve skutečnosti opravdu je, a pak to můžeme řešit.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Adamce. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, paní ministryně, kolegyně, kolegové, já se omlouvám, já jsem špatně počítal, dneska je nějaký divný tlak. Takže je to pět let, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího. A je úplně jedno, jestli jste tu dva roky, ale jste členem hnutí, které je pět let u vlády, proto jsem to tady říkal, a za pět let se dá udělat spousta práce, a ne tady po pěti letech přijít s takovouto kritikou svých vládních ministrů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Budou následovat faktické poznámky pana poslance Svobody a pana poslance Bláhy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo. K tomu, abych promluvil, mě vyprovokoval pan poslanec Bláha. My jsme tu otázku práce ve zdravotnictví už mnohokrát řešili a dospěli jsme k nejkrásnější věci, že nařídíme koncepci jenom v květnu, tím pádem za deset měsíců od toho května budou termíny porodu. Ten měsíc se bude rodit a bude se velmi intenzivně pracovat v nemocnicích včetně nedělí a svátků, a když to všechno odrodíme, tak budou takzvané dorodničky, to znamená, vyjedeme s vozy do ulice, povezeme ta miminka, všem je ukážeme a budou to tři dny slávy v Budějovicích, nebo můžou být dorodničky třeba v Liberci. A to vyřeší otázku práce ve zdravotnictví. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP