(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členy vlády tady také vidím, minimálně dva, tak vítám vás, zahajuji druhý jednací den 30. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás tady vítám.

Požádám vás o klid. A zahájíme dnešní jednací den. Aby byla zaznamenána vaše účast, nejprve vás všechny odhlásím a požádám vás o to, abyste se znovu přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan kolega místopředseda Hanzel má náhradní kartu číslo 12.

Sděluji vám, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: předseda Radek Vondráček z důvodu zahraniční cesty, Jan Bauer je na zahraniční cestě, Marian Bojko z pracovních důvodů, Radim Fiala bez udání důvodu, Pavel Juříček z důvodu zahraniční cesty, Miroslav Kalousek do 12 hodin ze zdravotních důvodů, Jiří Kobza z důvodu zahraniční cesty, do 11.30 Martin Kupka z pracovních důvodů, Leo Luzar z důvodu zahraniční cesty, Tomio Okamura z důvodu zahraniční cesty, Zuzana Ožanová z důvodu zahraniční cesty, Petr Pávek také z důvodu zahraniční cesty, stejně jako Mikuláš Peksa a Pavel Pustějovský.

Z členů vlády se omlouvají: do 15.30 z pracovních důvodů Andrej Babiš, od 15.30 Marie Benešová z pracovních důvodů, Klára Dostálová z důvodu zahraniční cesty na celý den, do 15.30 Jana Maláčová z pracovních důvodů, Lubomír Metnar z pracovních důvodů, Tomáš Petříček z pracovních důvodů, Robert Plaga z pracovních důvodů, Miroslav Toman od 14.30 z pracovních důvodů.

Nyní tedy budeme pokračovat jednáním. Měli bychom zahájit projednávání bodů z bloku třetího čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Prosím, poslouchejte, abychom věděli, které můžeme už projednat dnes. Jsou to body 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 a 156, sněmovní tisky 205, 240, 286, 298, 299, 300, 301 a 332. Poté bychom pokračovali blokem zákonů v prvém čtení.

Připomínám, že v 15.30 hodin bude zahájena 31. schůze Poslanecké sněmovny. Předpoklad tedy ukončení dnešního jednání dopolední části je ve 14 hodin vzhledem k tomu, že hlasujeme ve třetím čtení a zákon o jednacím řádu předpokládá hlasování do 14 hodin.

Dále se omlouvá paní poslankyně Tereza Hyťhová do 9.30 z důvodu dopravy a omluvu na dvě části, tedy na dopolední, odpolední část od 12.30 do 14.30 pan poslanec Jiří Běhounek. Jeho omluva skončí tedy po začátku 31. schůze.

Tolik tedy k programu schůze a můžeme tedy začít bodem 148.

Hlásí se pan kolega Ferjenčík ke změně programu. Prosím o klid sněmovnu. Slovo má pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já navrhuji přeřadit právě bod 148 na konec bloku třetích čtení. Myslím si, že je to velmi kontroverzní návrh, abychom stihli ty ostatní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. O vašem návrhu dám hlasovat, pokud nebudou žádné další návrhy na změnu programu. Nikoho nevidím, že by se hlásil, takže to bude jediný návrh na změnu programu.

 

Tedy bod 148, tisk 205, třetí čtení dát na konec bloku třetích čtení. Procedurální návrh je hlasovatelný.

Zahájil jsem hlasování číslo 29 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 29 ze 146 přítomných pro 64, proti 78. Návrh byl zamítnut. Budeme tedy pokračovat podle pořadu schůze.

 

Otevírám bod

 

148.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb.,
o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 205/ - třetí čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 10. 5. na 28. schůzi Poslanecké sněmovny. Rozprava ve třetím čtení byla přerušena. Místo u stolku zpravodajů zaujali místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová a zpravodaj garančního a rozpočtového výboru Jan Volný. Připomínám, že návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 205/6, který vám byl doručen 23. dubna, a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 205/7.

Budeme pokračovat v přerušené rozpravě, pokud se tedy nehlásí paní ministryně nebo pan zpravodaj. Pan zpravodaj se hlásí. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo, jsme v rozpravě.

 

Poslanec Jan Volný: Vážení kolegové, vážené kolegyně, pane předsedající, já bych chtěl tímto načíst ještě jeden legislativně technický návrh pro třetí čtení k pozměňovacímu návrhu A5 a A6 paní kolegyně Kovářové.

K pozměňujícímu návrhu A6 se doplní bod X5, který zní: X5 v poznámce pod čarou číslo 1 a na konci textu doplňují slovy "směrnice Rady EU 2018/1713 ze dne 6. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty uplatněné na knihy, noviny a časopisy." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. A ještě mi dovolte, abych konstatoval omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Z pracovních důvodů se do 9.30 omlouvá pan poslanec Dominik Feri a z důvodů zdravotních se omlouvá ministr životního prostředí Richard Brabec.

Nyní nevidím žádnou přihlášku do rozpravy. Vidím, ano, pana předsedu klubu ODS a potom pana místopředsedu Fialu. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobrý den. Děkuji za slovo. Já jsem minule načetl protinávrh k proceduře a povedlo se mi tam vyrobit asi tři chyby. Takže nebudu to celé číst znova. Jenom pro pana zpravodaje, že mu dám upravený návrh toho protinávrhu k proceduře, kde ty dva překlepy, které se mi tam povedly, plus že mi jeden pozměňovací návrh vypadl, je upraven, tak aby to bylo všechno formálně v pořádku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Dále se do rozpravy hlásí pan místopředseda Petr Fiala. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. (V sále je hlučno.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem vystupoval k tomuto bodu ve druhém čtení a dnes bych mohl klidně všechno, co jsem tady říkal, zopakovat slovo od slova, protože se ukazuje, že vláda nevidí problémy, které jsou spojeny s EET, neslyší ty rozumné důvody a naše výhrady k tomu, aby byla zavedena další fáze elektronické evidence tržeb, a že vláda je rozhodnuta dovést svou posedlost do úplného konce. Ano, dámy a pánové, posedlost, to je to slovo, které jsem v této souvislosti použil ve druhém čtení a které tady mohu zopakovat, protože platí, že i užitečné a třeba i zajímavé nápady nebo dokonce dobré úmysly -***
Přihlásit/registrovat se do ISP