(9.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Vzhledem k tomu, že jsem požádal kolegy, kteří diskutovali, aby diskuse přenesli do předsálí, zazvonil jsem, odhlásím vás všechny a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. K proceduře ještě nemůžete hovořit, pane kolego, protože nejdřív hlasujeme o zamítnutí, pak předloží pan zpravodaj proceduru a k té se budeme vyjadřovat. Upozornil jsem na to kolegu Skopečka, který samozřejmě také přednášel ještě v rozpravě, což je samozřejmě jeho právo to přednést.

Počet přihlášených... jakmile se ustálí, tak zahájím hlasování číslo třicet jedna, ve kterém budeme rozhodovat o návrhu na zamítnutí, který padl ve druhém čtení, s tím, že... posečkám malý moment.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 31 a ptám se, kdo je pro zamítnutí návrhu zákona. - Už jsem zahájil hlasování, pane místopředsedo - Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 31 - z přítomných 172 pro 75, proti 93. Návrh byl zamítnut.

 

Budeme tedy pokračovat. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Nejdříve požádám zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy, před hlasováním k nim sdělil stanovisko výboru. O totéž požádám paní ministryni. Nejdříve tedy stanovisko zpravodaje k proceduře a potom se budeme o případných požadavcích na změnu procedury zabývat. Tak, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Dobrý den, páni kolegové, kolegyně, předsedající, páni ministři, bude to trošičku komplikovanější procedura, máme i více návrhů na schválení procedury. Jednu proceduru schválil rozpočtový výbor, já předpokládám, že ta se bude hlasovat až poslední, protože je tady spousta protinávrhů.

Já jsem si dovolil připravit jeden protinávrh jako zpravodaj, kde jsem zohlednil požadavky předkladatelů pozměňovacího návrhu, který podával pan kolega Stanjura, a předřadil jsem jím vybraných 48 bodů z tohoto velkého balíku 751 bodů jako hlasování 1 až 48. Následně bychom hlasovali o 50 bodech rozpočtového výboru, kde jsem si dovolil zohlednit i požadavek kolegů pirátů, pana Ferjenčíka, a navrhuji předřadit bod A3 před bod A2 až B8, to jsou ty ryby. To znamená, tam bychom to předřadili. A jako poslední hlasování, jako celek, bychom hlasovali o zbytku bodů, které jsou obsahem pozměňovacího návrhu pana kolegy Stanjury. To je můj návrh procedury.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan kolega Skopeček pravděpodobně trvá na svém návrhu, o kterém bychom hlasovali. Nyní pan kolega Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já jsem jen z vystoupení pana zpravodaje nepochopil tu třetí část. To znamená, ty moje zbývající návrhy navrhujete hlasovat en bloc, což podle mě není možné, byl by to nezákonný postup. Jinak s těmi prvními dvěma částmi souhlasím. Děkuji panu zpravodaji, že navrhuje předřazení těch 48 bodů, považuji to za vstřícný krok, ale myslím si, že se musí o každém pozměňovacím návrhu hlasovat zvlášť.

Pokud na svém návrhu bude pan zpravodaj trvat, tak to berte jako protinávrh, to znamená, až po posledním hlasování o pozměňovacích návrzích buď rozpočtového výboru, nebo ostatních, které zazněly v průběhu druhého čtení, to znamená, které jsou obsaženy v usnesení rozpočtového výboru pod písmenem A, tak potom o těch zbývajících pod písmenem N - o každém zvlášť.

S tou první částí, s těmi prvními dvěma částmi, o kterých mluvil pan zpravodaj, souhlasím. V tom se ty naše návrhy neliší.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře.

 

Poslanec Jan Volný: Dobře, já to akceptuji a považuji to jako proceduru č. 2, druhá varianta, kterou předkládá pan kolega Stanjura, s tím, že se liší od mé varianty č. 1 tím, že jeho pozměňovací návrh se bude hlasovat jednotlivě.

Pak si dovolím ale navrhnout proceduru č. 3, protože já nevidím potom žádnou logiku v tom, aby se hlasovalo 48 bodů toho velkého pozměňovacího návrhu zvlášť. A pak navrhuji proceduru, kde by zůstala změna předřazení bodu A3 před B2 až 12, ale hlasoval by se rozpočtový výbor jako takový, těch 50 bodů, jako první a potom by se hlasoval pozměňovací návrh pana Stanjury po bodech jednotlivě jako poslední část hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Tak kolega Stanjura ještě jednou.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za tento návrh č. 3. Pokud pan zpravodaj stáhne návrh č. 1, tak já stáhnu návrh č. 2 a měli bychom jenom jeden návrh procedury. Protože to, co navrhl teď pan zpravodaj, mně vyhovuje, plní ten cíl, který jsem měl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Takže váš návrh, pane předsedo, je, aby ta hlasovací procedura byla v podstatě ta třetí varianta, kterou nyní přednášel pan zpravodaj. (Ano.) Pane zpravodaji?

 

Poslanec Jan Volný: Ano, jsem pro, stahuji č. 1, pokud pan kolega stahuje č. 2. Hlasovali bychom o proceduře č. 3.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Prosím ji ještě jednou zopakovat, abychom ji dobře slyšeli. A potom ještě další přihlášení k proceduře. Pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Volný: To znamená, budeme hlasovat od pořadového č. 2, protože jedničku už jsme prohlasovali, to bylo to zamítnutí zákona, tak jak to rozhodl rozpočtový výbor, po bod 50 a následně by bylo hlasování pozměňovacího návrhu 2646 pana kolegy Stanjury, jednotlivě všech 751 bodů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Tak ještě pan kolega Černohorský.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom požádat před hlasováním o proceduře, zdali bychom mohli dostat přestávku 45 minut. Ať si můžeme sednout podle té nově změněné procedury. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Mohu požádat o to, aby posečkali piráti na prohlasování té procedury? (Odpověď mimo mikrofon.) Před prohlasováním procedury. Abychom měli o čem jednat na těch klubech, myslím logicky. Ještě chce pan kolega Skopeček.

 

Poslanec Jan Skopeček: Jen zopakuji, co jsem navrhoval. Abych učinil formalitám zadost, navrhuji protinávrh, aby se o mém pozměňujícím návrhu pod písmenem SD2658, pozměňující návrh M, hlasovalo před A3. Zdá se mi to logičtější, protože ta výjimka se navrhuje na delší období, od 14. prosince. I 14. prosince se už prodávají kapři. Zdá se mi logické, aby se delší interval hlasoval první. Pokud nebude přijatý, aby se hlasovala varianta kratší. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP