(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím paní ministryni o odpověď.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou povinnými subjekty - cituji "státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a také veřejné instituce". A právě poslední ze jmenovaných povinných subjektů vyvolává největší debatu, jelikož pojem veřejná instituce již několik let není konkrétně definován a nepanuje jednoznačná shoda na tom, které právnické osoby mohou být za veřejnou instituci považovány. Názor na to, zda zákonu 106/1999 Sb. podléhají i státem ze sto procent vlastněné obchodní korporace, donedávna prošel i judikaturním vývojem. Nicméně nadále diskutabilní zůstává rozsah případné povinnosti u dotčeného subjektu.

Připomínám dvě věci: Ministerstvo financí není gestorem tohoto zákona, čili zákona 106/1999 Sb., je to Ministerstvo vnitra, a není tedy namístě podávat zde jeho výklad. V každém případě ale povinnost dle tohoto - tam, kde se skutečně prosadí - zákona dopadá na statutární zástupce těchto korporací a nikoliv na akcionáře. Každopádně dle mých informací informace běžného charakteru státem vlastněné akciové společnosti standardně poskytují na základě žádosti nebo zveřejněním ať již na webu, či v rámci výroční zprávy.

Společnosti zastávají směrem k veřejnosti otevřený a transparentní přístup, aspoň takto jsem byla informována. Ale samozřejmostí, a to je zřejmě jablko sváru, zůstává chráněné obchodní tajemství. Akciové společnosti státu totiž neposkytují informace, které by mohly ohrozit jejich relevantní pozice na trhu a které zasahují do jejich obchodní činnosti. Stejně tak se neposkytují informace o probíhajícím trestním řízení nebo týkající se trestního řízení, pokud by jejich poskytnutí ohrozilo či zmařilo účel trestního řízení.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl připomenout, že tato otázka už judikaturně vyřešena je, a to nálezem ve věci Letiště Praha, kde rozhodoval Ústavní soud. A nyní aktuálně rozhodoval opět znovu v kauze Pražská plynárenská Servis distribuce a další nálezy, kde dovodil, že pokud je ta entita stoprocentně vlastněna, tak v tom případě se uplatní zákon č. 106/1999 Sb. Naopak, v kauze ČEZ, který není stoprocentně vlastněný, tak tam se ten zákon neuplatní. Rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny státní orgány a osoby. Takže domnívám se, že to stanovisko je jasné.

Já jsem se díval na několik akciových společností. Bohužel v těch výročních zprávách to není. Stejně tak ty akciové společnosti nedodržují vyhlášku 442/2006 Sb., která stanoví strukturu povinně zveřejňovaných informací. Takže se domnívám, že stát jakožto vlastník by měl zajistit, že skutečně budou plnit ty povinnosti, které jim vyplývají z právních předpisů, a že nebudou vystaveny té sankci, kterou by jim mohly uložit finanční úřady podle zákona o účetnictví. (Upozornění na čas.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní ministryně má zájem? Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Já celkem už nemám, co bych k tomu dodala. Trvám na té odpovědi, tak jak jsem ji uvedla. Je to věc orgánů, statutárních zástupců těchto korporací. Já samozřejmě netuším, kam konkrétně míříte. To znamená, že pokud jste někde učinil nebo učinil někdo žádost podle zákona 106, tak předpokládám, že statutární orgány společnosti konají podle zákona, ve světle judikatury. A pokud ne, tak jsou tam opravné prostředky, případně další soudní spor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Vojtěch Munzar s interpelací na pana ministra Richarda Brabce. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci Programu péče o krajinu, konkrétně zajišťování malých projektů typu sečení luk, likvidace náletů apod. Podle mých informací došlo v posledních letech k tomu, že např. ve středních Čechách se sdružilo vždy několik malých projektů do jednoho, na ně AOPK celkově vypsala celkovou poptávku a tím sdružením se vyloučily ty nejmenší skupiny dobrovolníků, kteří při své práci dříve tyto malé a jednorázové projekty zajišťovaly. Na zajištění těch větších projektů či více projektů za sebou nemají časové kapacity.

Mně to přijde škoda zejména proto, že kdysi si v rámci Programu péče o krajinu tyto malé skupiny nakoupily pracovní vybavení a to bez užitku kvůli tomu leží ladem. Já jsem vás chtěl poprosit, pane ministře, požádat, jestli byste se na tu záležitost blíže nepodíval a nezajistil takový model vypisování projektů, aby tyto nejmenší dobrovolnické skupiny nebyly vyloučeny a jejich potenciál se maximálně využil. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo a děkuji za ten dotaz. Já už jsem se na to díval. A podle informací, které mám, a budu rád, když mi potom dáte nějaké konkrétní náměty, protože kolegové, my jsme to samozřejmě zjišťovali i ve středních Čechách. Já můžu říct, že speciálně v regionálním pracovišti střední Čechy třeba v letošním roce byla podpořena nebo bude podpořena naprostá většina projektů a pouze projekty, které obsahovaly nějaké formální či věcné nedostatky, např. neodpovídají předmětu podpory či jsou formálně neúplné, podpořeny nebyly. Této situaci lze potom samozřejmě předejít konzultací z projektu s blízkým příslušným regionálním pracovištěm AOPK.

Vy dobře víte, že je to maximální podpora vždycky ve výši 250 tisíc korun na jeden projekt. A já jsem dodržel to, co jsem slíbil. A zvýšili jsme letos Program péče o krajinu, který já také považuji, v tom se asi shodujeme, za velmi vhodný pro ty menší projekty, ze 150 milionů korun na 200 milionů korun ročně, právě abychom pokryli více těch menších projektů. Takže já jsem to opravdu zkoumal i s kolegy, zda by k něčemu takovému mohlo dojít, že by třeba byli vyřazeni ti malí, což určitě není záměr. Naopak, aby nějak docházelo k diskriminaci či zvýhodňování určitých skupin žadatelů, to opravdu nepřichází v úvahu. Byl jsem ubezpečen, že v těch středních Čechách skutečně k takové situaci nedošlo, nebo že nemají moji kolegové žádný takový námět třeba z trhu, že by k něčemu takovému došlo. Ale samozřejmě pokud jsou takové konkrétní projekty, konkrétní žadatelé, na které se nedostalo, tak jsme připraveni se o tom bavit.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Já děkuji za upřesnění. Ono se nejedná, pane ministře, o to, že by byl někdo vyloučen, ale jednalo se o to, že v rámci jednoho projektu bylo třeba více uvedeno luk nebo více těch požadavků. A ty malé skupinky se pak do toho nemohly přihlásit, protože na to neměly časovou kapacitu. O to se mi jednalo. Já vám to kdyžtak i osobně řeknu, nějaké konkrétní příklady. Budu rád, když se na to podíváte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je paní poslankyně Věra Kovářová s interpelací na pana ministra Tomáše Petříčka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, můj dotaz je jednoduchý. Přijde vám jako šéfovi diplomacie normální, že hnutí ANO vám do vašeho rezortu navrhuje své neúspěšné straníky? Dle informací z médií se například stane exministr dopravy Dan Ťok velvyslancem v Indonésii. Dále má prý do diplomacie mířit exministryně Marta Nováková, kterou nakonec sám pan premiér odvolal. Bývalá primátorka hl. města Adriana Krnáčová má údajně mířit do Řecka.

Vážený pane ministře, chtěla bych se vás zeptat, zda tyto kroky, resp. úvahy s vámi byly konzultovány a zda s těmito personálními tahy souhlasíte. Myslíte, že je v pořádku, aby neúspěšní politici byli odměňováni takovými zlatými padáky v diplomacii? V interpelaci, kterou jsem podávala na pana premiéra Babiše, on potvrdil, že se žádná takováto nominace nechystá. Nicméně z předcházejících informací z tisku, kdy se k této tematice vyjadřoval, ta vyjádření byla jiná, než jaká byla v té odpovědi.

Takže vám předem vám děkuji za písemnou odpověď a doufám, že se mi dostane odpovědi náležité. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP