(Jednání pokračovalo v 10.17 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Budeme pokračovat. S dovolením přečtu ještě několik omluv, než kolegové přijdou. Je zde zrušení omluvenky paní poslankyně Matušovské od 9.20 - to k tomu patří. Omlouvá se pan poslanec Vít Rakušan mezi 9.00 a 9.15 z důvodu pracovního jednání. Omlouvá se paní poslankyně Tereza Hyťhová do 10 hodin ze zdravotních důvodů. A to je zatím vše. (Předsedající gonguje.)

Dáme ještě prostor kolegyním a kolegům, aby zaujali svá místa v sále, a pokračovali bychom hlasováním pět set šedesát jedna. Stále nám ještě poslankyně a poslanci přicházejí, ale já myslím, že už se do toho pomaličku můžeme pustit. Pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Volný: Pokračoval bych dále. N460 - maloobchod se sportovním vybavením.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 561. Přihlášeno 188, pro 66, proti 75. Návrh přijat nebyl.

 

Já jsem tam vzadu zaregistroval žádost o odhlášení. Trváte na tom ještě v tuto chvíli? (Ano.) Takže vás všechny odhlásím a poprosím vás o nové přihlášení. Vyšlo to nachlup přesně, bylo to v pořádku. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Volný: N461 - maloobchod s hrami a hračkami.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 562. Přihlášeno 158, pro 72, proti 76. Zamítnut.

 

Poslanec Jan Volný: N462 - maloobchod s oděvy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 563. Přihlášeno 166, pro 72, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N463 - maloobchod s obuví a koženými výrobky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 564. Přihlášeno 172, pro 76, proti 81. Nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP