(13.00 hodin)

 

Poslanec Jan Volný: N706 - specializovaná ambulantní zdravotní péče.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 809. Přihlášeno 184, pro 86, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N707 - zubní péče.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 810. Přihlášeno 186, pro 87, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N708 - ostatní činnosti související se zdravotní péčí.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 811. Přihlášeno 186, pro 87, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N709 - činnosti související s ochrannou veřejného zdraví.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 812. Přihlášeno 186, pro 86, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: N710 - ostatní činnosti související se zdravotní péčí.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 813. Přihlášeno 186, pro 86, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

S přednostním právem se přihlásil pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych narušil ten stereotyp a požádal zejména kolegy z levicových stran, to znamená sociální demokracie a komunistické strany, aby zvážili své hlasování v příštích 12 hlasováních, které se týká sociálních služeb.

Měli jsme tady mimořádnou schůzi k financování sociálních služeb. Máme ten bod po dohodě všech zařazen na pátek. Dlouhodobě si myslím, že je na tom politická shoda, že peníze do této činnosti patří. V okamžiku, kdy i tyto služby zatížíme EET, vzniknou dodatečné náklady provozovatelům nebo klientům a nakonec to stejně zaplatí veřejné rozpočty, ať už státní, krajské nebo veřejné.

V této chvíli nepoužiji žádnou ironickou ani vtipnou poznámku na EET, ani ideologický pohled, který určitě dobře znáte. Vydržte tu chvilku, přečtu vám těch 12 činností bez těch NACE, jenom čeho se to týká. A chtěl bych požádat o vstřícnost v hlasování, abychom nezatěžovali tyto služby zbytečnými náklady, které nakonec, jak jsem říkal, zaplatí veřejné rozpočty.

Ty činnosti jsou: sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách, sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním, sociální péče v zařízeních pro osoby závislé na návykových látkách, sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální péče v domovech pro seniory, sociální péče v domovech pro osoby ze zdravotním postižením, ostatní pobytové sociální péče, ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory, ambulantní nebo terénní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, a poslední, sociální služby poskytované dětem.

Myslím, že se můžeme shodnout, myslím, že takřka všichni, že v těchto oblastech prostě nedochází k daňovým únikům a že ty dodatečné náklady by opravdu nesly veřejné rozpočty. Proto vás opravdu žádám, abyste v těchto 12 hlasováních ty naše návrhy podpořili a nezatěžovali sociální služby anebo klienty sociálních služeb dodatečnými náklady. Děkuji za pochopení. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S přednostními právy jsou v tomto pořadí přihlášeni: pan místopředseda vlády Jan Hamáček, pan předseda Ivan Bartoš, pan předseda Miroslav Kalousek. Prosím máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové. Já chci za sociální demokracii říci, že vnímám aktuální těžkou situaci ve financování sociálních služeb, a proto sociální demokracie v těchto 12 hlasováních podpoří pozměňovací návrhy pana Stanjury. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Bartoš.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já děkuji tady panu Stanjurovi, že řekl, o jaké body se jedná. A ještě, kdyby někdo váhal, tak si sáhněte na to vaše individuální svědomí. To jsou třeba momenty zejména u terénních služeb, kdy ten člověk je třeba nějaký invalida nebo nemohoucí doma a vy za ním přijedete a on si zaplatí třeba nákup. Může to být třeba úklid bytu. Může to být pomoc s oblékáním a na lůžko. Jsou to navíc oblasti, kde ti pracovníci, kteří je poskytují, neberou žádné extra velké peníze. A skutečně zatížit toto nějakou další administrativou, ať digitální, nebo papírovou, která by v rámci i té interakce, která je často osobní, ti sociální pracovníci jsou v těch rodinách vítanými hosty, tak i ten aspekt, kterému se říká sociální, by to v tuto chvíli přesouvalo do jakéhosi režimu na, tady máš účtenku a uvidíme se za týden.

Takže já vás prosím o podporu těchto následujících hlasování, skutečně tu výjimku tam mít. V této oblasti to EET není vůbec žádoucí. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Prosím sněmovnu o klid, ať slyšíme argumentaci těch, kteří vystupují s přednostním právem. Budou vystupovat v následujícím pořadí: pan předseda Výborný, paní ministryně, místopředsedkyně vlády Schillerová a pan předseda Kováčik. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych chtěl také poprosit o podporu této výjimky. Protože pokud jste tady dobře poslouchali, to, co kolega Stanjura tady předčítal, o jaké služby se jedná, a v situaci, kdy tady dlouhodobě řešíme stav financování sociálních služeb, tak toto je skutečně rozumný krok. Já bych chtěl poděkovat panu vicepremiérovi, který se k tomu postavil tak, jak zde sdělil, protože to je vzkaz všem těm, kteří nejenom tu péči potřebují, ale kteří ji také poskytují.

Pokud si dovedete představit, že ten poskytovatel té služby vytahuje někde u lůžka člověka, který tady možná prožívá posledních pár dnů v rámci paliativní hospicové péče, jak vytahuje tu účtenku, kasu a řeší EET, tak to by mi skutečně přišlo hluboce nedůstojné. Chtěl bych poprosit i paní ministryni Schillerovou i hnutí ANO, aby se k tomuto postavili s rozumem a se sociálním citem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní místopředsedkyně vlády. Prosím máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych vám vysvětlila, jak to je v tom zákoně. Je potřeba si ho nastudovat. Neziskový sektor nepodléhá už dnes v účinném zákoně, nepodléhá EET, to znamená, vůbec žádné EET mít nemusí. V oblasti sociálních služeb se shodneme, že převážně funguje neziskový sektor. A pokud by se jednalo o podnikatelský sektor, tak já nevím, jestli přijímá v této oblasti platby v hotovosti. Protože to se týká jenom plateb v hotovosti. Bezhotovostního styku se to samozřejmě netýká. A neziskového sektoru se to netýká už teď.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Kováčik. Po něm jsou přihlášeni pan předseda Kalousek, pan předseda Stanjura a pan předseda Výborný. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. No, kdyby to byl pouze neziskový sektor, tak se to ani nenavrhuje. Kdyby to byl pouze neziskový sektor, tak se o tom tady nediskutuje a vůbec to není součástí toho návrhu. Nám se ten požadavek zdá sociální, zdá logický. Nicméně protože držíme slovo, které jsme dali, a pokud to slovo změníme, tak to není rozhodnutí jednotlivce, dovolte mi proto, abych se s klubem KSČM o té změně poradil. Proto žádám o přestávku na poradu klubu KSČM v délce 20 minut. Děkuji. Klub KSČM současně zvu do prostor klubu na poradu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, pane předsedo. Té žádosti samozřejmě vyhovím. Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny na poradu klubu KSČM do 13.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 13.09 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP