(16.40 hodin)
(pokračuje Mihola)

Myslím, že je to stručné, jasné, výstižné a konzultoval jsem to především s odborníky z řad historiků. Za všechny mohu zmínit docenta Jaroslava Šebka, ale byla jich docela dlouhá řada. Ti mě v tom podpořili a s těmi jsem i nakonec sestavil formulaci, která je v odůvodnění tohoto návrhu. Ten návrh mají všechny poslanecké kluby zde ve Sněmovně k dispozici, a protože si myslím, že ta věc je úplně jasná, že není potřeba o tom nějak příliš meditovat, dlouho přemýšlet, že buďto v tom má člověk jasno dnes a tady, anebo nebude mít jasno, ani kdyby to bylo za měsíc, tak myslím, že kdo chcete, vyjádřete souhlas tady s tím, a zároveň jako reakci na to, co se děje v ruské Dumě, svým podpisem. Nikdo není nucen, všichni jsou zváni. Považoval bych za ideální, pokud to, tak jak z těch vyjádření je patrno, vnímáme jasně jako invazi a okupaci, tak to dejme i do toho kalendáře významných dnů. Protože skutečně 21. srpen patří k nejtragičtějším datům naší moderní historie.

Vpád vojsk Varšavské smlouvy byl bezdůvodný, znamenal konec demokratizačních a humanistických snah o reformu socialistického systému v Československu, ale především také, jak jsem zdůraznil, i oběti na životech nevinných civilistů. Proto se domnívám, že by tento den měl být připomínán jako památka těchto nevinných obětí a jako memento, aby se už nikdy nic takového nestalo. Děkuji za pozornost a prosím o podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Poprosím případně větší klid v sále během projevů. Jako další je přihlášena do rozpravy paní poslankyně Němcová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěla k této věci přičinit několik poznámek. Tou první je to, že poslanecký klub Občanské demokratické strany se včera na svém pravidelném jednání zabýval informacemi, které přicházely o tom, co se aktuálně odehrává v ruské Dumě, a svůj názor jsme sdělili včera na pravidelné tiskové konferenci. Z něj bych tedy zmínila zejména to, že zásadním způsobem náš poslanecký klub odmítá přepisování dějin, opakované snahy, které přicházejí z ruské strany, ať už se podíváme na různé provokace směrem k Pobaltí, k severským státům, ale i opakované provokace směrem k České republice, ať už jsou to ty spanilé jízdy Nočních vlků nebo podobné aktivity.

Tedy zabývali jsme se tím, vítáme stanovisko Ministerstva zahraničních věcí, které kritizuje návrh ruského zákona. Připomenu, že tímto zákonem by měli být uznáni účastníci sovětské okupace Československa z roku 1968 za válečné veterány. Ministr zahraničí Tomáš Petříček sdělil, a tím podtrhl vážnost té situace, že takováto aktivita je v příkrém rozporu s mezinárodním právem.

Za druhé je třeba zmínit, že na to reagovala také slovenská strana, tehdy jsme byli okupované Československo, takže jestliže by se dnes ozval český Parlament, tak stejnou měrou se to týká také Slovenska. Slovenský premiér Peter Pellegrini uvedl, že návrh ruského zákona bude jedním z témat jeho nadcházející oficiální návštěvy Moskvy. Rovněž tak zdůraznil, že okupaci šedesátého osmého roku považuje za hrubé porušení mezinárodního práva.

Jestliže tedy pro našeho ministra zahraničních věcí, jestliže pro nejvyšší reprezentanty Slovenské republiky je to téma, které chtějí přenést, nejenom je projednat na domácí půdě, ale přenést je k tomu přímému partnerovi, tedy k ruské straně, myslím, že je adekvátní, aby svůj postoj sdělila i Poslanecké sněmovna. Z toho důvodu i vítám, že na půdu Poslanecké sněmovny se toto téma dostalo. Děkuji svým kolegům z KDU-ČSL, kteří tento náš návrh, který jsme včera řekli na tiskové konferenci, sem přenesli. Jsem ráda, že o něm můžeme jednat, a všestranně podporujeme usnesení, které bylo navrženo.

Jenom pro doplnění je třeba dodat toto: Návrh zákona, tak jak mluvil pan předseda Poslanecké sněmovny, že to není možná tak vážné, tak je třeba říci, že návrh zákona předložila ruská komunistická strana, která uspořádala setkání u kulatého stolu, a to se uskutečnilo 30. května, pokud jsou informace, které máme z českých zdrojů, přesné. Schůzky se podle informací zúčastnili zástupci všech poslaneckých frakcí - všech poslaneckých frakcí! - dále členové výboru pro obranu a představitelé ministerstva zahraničí i společenských organizací. Čili průřezové názorové politické spektrum i společenské organizace se zúčastnily jednání tohoto kulatého stolu a výsledkem setkání více než 60 účastníků bylo schválení rezoluce s výzvou poslancům, aby předlohu zákona podpořili.

Jsem přesvědčena, tak jak zde bylo řečeno, že vzhledem k tomu, že loni uplynulo 50 let od okupace - a mezi námi, já také patřím mezi ty pamětníky, bylo mi tehdy 16 let, nejsem určitě sama v Poslanecké sněmovně, kdo si uvědomuje, jak nesmírně byl poznamenán jeho život, život jeho blízkých, životy jeho rodiny po dobu následujících 20 let. Byla zde řeč o mrtvých, byla zde řeč o stotisících, kteří emigrovali z naší země, a dodnes je musíme postrádat, protože jsme přišli o vynikající talenty, mozky a lidi, kteří nejsou prostě nahraditelní. Ale nebyla zde řeč o těch, kteří zůstali, z nichž řada byla pozavíraných v době normalizace. Nebyla zde řeč o těch, kteří v zoufalých aktech - a připomněli jsme si to letos v lednu, úmrtí Jana Palacha, následné úmrtí Jana Zajíce a potom činy obdobného charakteru - kteří ze zoufalstvím nad tím, do jakého marasmu upadala tehdejší československá společnost, zvolili tu nejstrašlivější zbraň a sami sebe sprovodili ze světa na protest právě proti tomu, co se v naší zemi odehrávalo. I na ty je třeba vzpomenout. Na všechny životy, během nichž nemohli lidé v těch 20 letech uplatnit všechny své schopnosti, vzdělání i talenty k tomu, aby vedli normální, běžný svobodný život, tak jako si jej užíváme dnes my.

Chci říct tedy jako pamětník, že musíme k tomu říct jednoznačné slovo, že to byla okupace, že to byl válečný akt, že to bylo porušení mezinárodního práva. A můj osobní dodatek k tomu je, že jsem přesvědčena, že tímto testovacím balonkem, ať už to má nějaký hlubší význam na vnitřní život současného Ruska, nebo nemá, tak je to testovací balonek, kterým si Rusko znovu ověřuje, kam až může zasahovat území jeho vlivu, jestli může dosáhnout zase zpátky tam, kde bylo před rokem 1989. A musíme jednoznačně říct, že to nikdy nepřipustíme.

Dále bych chtěla říct, a to už je můj závěr, že myslím, že poslední bod, osmý bod návrhu usnesení říká, že požadujeme, aby předseda Poslanecké sněmovny informoval o tomto usnesení předsedu Dumy, a možná můžeme využít i druhou cestu, budeme-li to pokládat za rozumné, ale to je jen doporučení vůbec nenavrhuji, aby to bylo v usnesení. Myslím, že je správné, aby to byl předseda Sněmovny, ale vzhledem k tomu, že organizační výbor dnes, asi před dvěma hodinami, schválil cestu místopředsedy, prvního místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa, účast na 2. mezinárodním fóru, které se jmenuje Rozvoj parlamentarismu a pořádá jej Státní duma Federálního shromáždění Ruska v Moskvě, bude to zhruba za měsíc, 30. 6. až 3. 7. letošního roku, tak by bylo dobré, poté co bude informovat předseda poslaneckého sněmu svého partnera na ruské straně, aby tuto příležitost využil i první místopředseda Sněmovny vzhledem k tomu, že tam bude zúčastněno asi 120 delegací z celého světa, parlamentářů, tak by bylo dobré, aby oni slyšeli hlas české Poslanecké sněmovny. Děkuji vám. (Potlesk z řad ODS.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP