(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a jako poslední zatím mám přihlášenu do obecné rozpravy paní poslankyni Golasowskou. Paní poslankyně, vyzývám vás k vystoupení. Máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěla říct, že samozřejmě KDU-ČSL taky vítá jakékoliv zvýšení důchodů pro seniory. My jsme v minulém roce předkládali několik pozměňovacích návrhů, které se týkaly zejména nízkých důchodů žen, taky se týkaly důchodů ovdovělých a další z návrhů se týkal dřívějšího věku odchodu do důchodu pro ženy, které vychovaly děti.

Já bych dneska chtěla předložit nebo chtěla bych vás seznámit s pozměňovacím návrhem, který se týká nízkých důchodů žen. My víme, že ženy mají v průměru o 2 tisíce korun nižší důchody než muži. Přitom ženy, které se staraly o děti a vychovávaly je, často přišly o kariérní postup v práci nebo o práci, kterou dělaly rády, ale z důvodu pobytu na rodičovské dovolené, při více dětech i delšího než tři roky, na toto místo již nenastoupily. I toto je pak často důvodem nízkých důchodů žen, které, ač vychovaly nové daňové poplatníky, jsou pak bity na stáří nízkými důchody.

Proto předkládáme návrh, aby k důchodu dostala každá žena za vychované dítě 500 korun. Je to ocenění ženy společností jako mámy a finanční přilepšení, aby důchodkyně nemusely často potupně prosit o dávky, neboť nízká výše jejich důchodu jim na pokrytí jejich potřeb často nestačí. Navíc takto investované peníze důchodkyně neutratí v takzvaných daňových rájích, ale vrátí se opět do systému formou nákupu za spotřební zboží, léky a podobně. Tento návrh je alespoň malým přilepšením ženám matkám, na které by společnost neměla zapomínat, ale naopak jim jako poděkování za výchovu dětí pomoci zkvalitnit jejich jedinou etapu života a ocenit tak jejich přínos společnosti.

Musím ještě zdůraznit, že tento pozměňovací návrh i přes zaměření na ženy počítá samozřejmě i s navýšením důchodu pro muže, pokud pečovali o děti, takže se nedá říct, že tento pozměňovací návrh je diskriminační, jak by se někomu mohlo zdát. Zároveň bych chtěla říct, že tento návrh je pouze dílčí a že KDU-ČSL bude předkládat novelu zákona k důchodovému pojištění, která bude komplexnější.

K tomuto pozměňovacímu návrhu se ještě přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a nyní se tedy rozhlédnu po sále, zdali je ještě nějaký další zájem o vystoupení v obecné rozpravě. (Poslanec Brázdil se hlásí z lavice.) Nikoho nevidím. Je. Faktickou poznámku vidím. Ano, takže pan poslanec Brázdil. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Milan Brázdil: Dobrý den, děkuji za slovo. Nechtěl jsem zdržovat, nicméně vy asi víte, že tu máme nějaký integrovaný záchranný systém, že tu jsou policajti, hasiči a ti mají, protože jsou státní, určité benefity v tom smyslu sociálním, když se jim něco stane, tak prostě je o ně postaráno. A mně se to zdá být velmi nespravedlivé, aby ta nejmenší složka, zdravotnická záchranná služba - mimochodem, je jich čtrnáct, čtrnáct krajů, čtrnáct záchranek - aby ta, která je nejmenší a nadělá nejvíc práce, má největší množství výjezdů, byla úplně mimo.

Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, o ně nikdo nezavadí v tom smyslu, že bychom něco pro ně udělali. A mezi nimi jsou lidé, kteří mají problémy se zády, on tam je dvacet osm let, a nejsou to jenom záchranáři, možná i horská služba, on se tomu věnuje, maká jak šroubeček, věnuje tomu v podstatě půlku života a tento člověk v případě zdravotních problémů prostě jde na dlažbu. Není o ně postaráno.

Paní ministryně, my jsme už spolu o tom hovořili, zkuste se prosím zamyslet. Myslím si, že ti lidé si to zaslouží. A každý z nás, jak tu jsme, jednou bude možná mít problém na dálnici nebo doma a bude rád, když k nim přijede člověk šťavnatý, který práci má rád, ale ten, který nebude moct, aby nezůstal na dlažbě. Moc vás o to prosím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zatím se tedy rozhlédnu, jestli ještě někdo chce vystoupit, abych někoho nepřehlédl. Já tedy končím obecnou rozpravu a táži se na případná závěrečná slova po obecné rozpravě. (Ministryně Maláčová signalizuje souhlas z lavice.) Máte zájem. Paní ministryně, prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Já bych chtěla ve stručnosti reagovat na ty výzvy prostřednictvím pana předsedajícího k udržitelnosti důchodů. Víte, že ta problematika dodatečných příjmů důchodového systému je pro mě klíčová. Víte, že existuje shoda, že v Komisi pro spravedlivé důchody bude to téma projednáváno na podzim, to znamená v září tohoto roku, pravděpodobně, pokud se posuneme.

My jsme začali nižšími penzemi žen. Tam je to rozdělené do dvou oblastí - budoucí důchodkyně, současné důchodkyně. Dospěli jsme k řešením. Pak jsme se zaobírali třetím pilířem a jeho efektivností - to rozebereme na té červnové schůzi. Pak jsme se bavili o dřívějším odchodu do důchodu u fyzicky náročných profesí, tomu se budeme věnovat v létě, a pak právě přijde ta velká oblast příjmů.

A pokud se ptáte mě jako sociální demokratky, kde vezmeme finanční prostředky na důchodový systém, tak já říkám, že s tím, jak bude přicházet proměna naší ekonomiky, takzvaný Průmysl 4.0 s přicházející robotizací, digitalizací, tak bude potřeba tomu také přizpůsobit daňový systém. Není možné, aby se většina daňových příjmů v naší zemi skládala ze zdanění práce a spotřeby. A já si myslím, že ta udržitelnost penzí může být do budoucna, kromě dalších drobných změn, které ten systém vylepší a přizpůsobí na 21. století, bude potřeba, aby ti velcí a silní platili více na daních. Jenom ještě, protože si myslím, že čísla jsou důležitá - naše země dává 8 % HDP zhruba, průměr Evropské unie je 12 % nebo 11 % HDP, takže vidíte, že jsme silně pod průměrem. Toliko k udržitelnosti. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byla paní ministryně. Nyní se táži, zdali má zájem o závěrečné slovo pan poslanec Roman Sklenák jako zpravodaj. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Já jsem bedlivě poslouchal představení těch pozměňovacích návrhů svých kolegyň a kolegů. Samozřejmě pokud se k nim přihlásí v podrobné rozpravě, tak se jimi budeme zabývat jak na výboru, tak potom ve třetím čtení zde. Ale už teď mohu konstatovat, jak jsem nahlédl do systému a podíval se na to paragrafové znění, že některé z nich jsou zpracovány tak, že není možné je s určitou zodpovědností přijmout. Pokud předkládáme pozměňovací návrhy, tak bychom vždycky měli vedle té ideje, čeho chceme dosáhnout, taky dbát na to, aby ty návrhy byly legislativně správné a taky aby byly technicky proveditelné. Myšlenka, že ženě za každé vychované dítě přidáme od příštího ledna k důchodu 500 korun, je jistě akceptovatelná, ale musíme si také uvědomit, že pokud bychom něco takového schválili, musí tohle někdo aplikovat v praxi. A já jsem přesvědčen, že v podstatě třeba tahle věc je technicky nemožná k tomu datu 1. ledna zvládnout.

Tolik jenom v tuto chvíli, samozřejmě budeme se tím zabývat v dalším projednávání.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já přečtu omluvu. Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura se omlouvá z pracovních důvodů do 13.00 hodin a tím pádem má přednostní právo pan poslanec Bauer a hlásí se. Prosím. Za klub ODS byl určen. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP