(15.00 hodin)
(pokračuje Kubíček)

Obavy existují o tom, že sedm tisíc lidí, kteří pracují v této firmě, může přijít o práci, a hovoří se i o dalších tisících pracovníků, kteří jsou navázáni na činnost této firmy.

Pane premiére, co činíte, abyste zajistil, že nový vlastník této společnosti udrží stabilitu a další rozvoj společnosti a svou činností či nečinností nezavdá příčinu k markantnímu nárůstu nezaměstnanosti v regionu? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji a nyní má slovo předseda vlády Andrej Babiš. Pane premiére, zase vašich pět minut. Tak, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Takže děkuji za slovo. No, k tomu dotazu ve věci ArcelorMittal Ostrava bych tedy rád uvedl, že celý proces prodeje a já osobně a nový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček osobně sledujeme. Já jsem tu firmu navštívil několikrát, znám ji dobře. Samozřejmě firma byla velice nešťastně zprivatizována. Nejdřív na tom vydělaly finanční skupiny deset miliard. No a stávající majitel si vzal padesát miliard dividend místo toho, aby tuto částku, nebo aspoň větší část, investoval do firmy. A místo toho to vypadá, že investoval do svojí firmy v Polsku. Takže to určitě se nám nelíbí, a proto my tento proces sledujeme, jednak intenzivně komunikujeme s odbory, já se s nimi domlouvám, posíláme si nějakou korespondenci, koordinujeme svoje kroky, a jednak já jsem byl na to už víckrát interpelován, naposledy 24. dubna 2019.

Takže teď uvedu aktuální informace. Minulý pátek, 31. května, proběhlo jednání zástupců společnosti Liberty House Group, to je ta firma, která má teď odkoupit ArcelorMittal od stávajícího majitele. Společně s panem místopředsedou vlády Havlíčkem jsme trvali na zárukách ze strany nového vlastníka, aby nám garantoval, že i nadále zajistí stabilitu společnosti ArcelorMittal Ostrava, že bude investovat do jejího rozvoje a že také zajistí kontrolu nad souvisejícím energetickým zdrojem. Za tímto účelem jsme požadovali, aby byla zajištěna trvalá možnost státu podílet se na strategických rozhodnutích souvisejících s dalším rozvojem společnosti prostřednictvím členství v dozorčí radě společnosti ArcelorMittal Ostrava. Toto nám bylo přislíbeno. Za účelem stvrzení této dohody bude mezi státem a společností Liberty House Group podepsáno, respektive teď budeme o tom vyjednávat, memorandum o spolupráci mezi novým majitelem, odbory a státem. A teď se ta dohoda připravuje.

Chci jen připomenout, že Evropská komise 17. dubna 2019 ve své tiskové zprávě oznámila, že britská společnost Liberty House je vhodným zájemcem o několik hutí společnosti ArcelorMittal v Evropě, a může je tedy převzít. Vlastní rozhodnutí Komise není zatím k dispozici, protože při zveřejnění je nutno respektovat oprávněný zájem podniku a ochranu jejich obchodního tajemství. Včerejšího dne, tedy 5. června, zástupci našeho stálého zastoupení v Bruselu v neformální komunikaci s Komisí zjistili, že Komise s podniky spadajícími pod transakci ArcelorMittal stále řeší odtajnění textu rozhodnutí, takzvaný confidentiality claims. Očekává se, že by tento proces mohl být do konce měsíce června ukončen, a poté by měla být k dispozici nedůvěrná verze rozhodnutí. Účelem je, aby finální rozhodnutí obsahovalo co nejvíce informací.

Chci vás ubezpečit, že vláda velmi pozorně vnímá aktuální vývoj v ocelářském sektoru Evropské unie, kdy některým význačným evropským ocelářským podnikům hrozí snižování výroby. Jedná se o takové firmy, jako je ArcelorMittal, Tata Steel Europe nebo British Steel, který má existenční problémy i v rámci údajného brexitu. Jedná se o takové firmy, jako Arcelor... Pardon, to už jsem četl.

Snažíme se dělat maximum pro zachování konkurenceschopnosti českého ocelářství a výroby a v minulosti naše europoslankyně Charanzová se v tom významně angažovala ve prospěch českých ocelářů. A my obecně hájíme zájmy našich ocelářů a podporujeme ta opatření, která pomáhají českým firmám k zachování konkurenceschopnosti, a boj s nekalými obchodními praktikami některých dovozců. Oceňuji, že přes turbulentní vývoj v ocelářském odvětví v Evropské unii i v globálním měřítku zůstávají české ocelářské podniky konkurenceschopné a nejsou nuceny omezovat výrobu. Jsem přesvědčen, že k tomu přispívá i správné zacílení antidumpingových a protisubvenčních opatření. Ta v současnosti pokrývají téměř veškerý výrobní program českých výrobců, který byl předmětem tlaku dovozu ze třetích zemí za dumpingové ceny. Trh Evropské unie není chráněn ani proti případnému náhlému navýšení dovozu ze třetích zemí, protože v únoru letošního roku byla zavedena ochranná opatření (upozornění na čas), která v případě vyčerpání - dočtu jenom větu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já se táži... Děkuji panu předsedovi vlády a táži se pana poslance Kubíčka, chce-li položit předsedovi vlády doplňující dotaz. Ano, máte zájem. Prosím, vaše minuta.

 

Poslanec Roman Kubíček: Ano, mám zájem, aby to pan předseda dočetl, protože jsem to neslyšel celé úplně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře, takže pan předseda si přeje reagovat a máte dvě minuty. Pane předsedo, prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Takže byla zavedena ochranná opatření, která v případě vyčerpání celní kvóty ukládají na veškerý dovoz ze třetích zemí dodatečné clo. Česká republika podpořila přijetí těchto obchodněpolitických názorů. Na to se nám podařilo u Evropské komise prosadit takové úpravy ochranných opatření, které odpovídají zájmům českého ocelářského odvětví.

Takže chci jenom zopakovat, že vzhledem k strategickému významu ArcelorMittal Ostrava pro Českou republiku a pro Moravskoslezský kraj zvláště má česká vláda eminentní zájem na zachování výroby, pracovních míst, zajištění investic do ekologie této společnosti a na její prosperitě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji a nyní s další interpelací vystoupí paní poslankyně Květa Matušovská, která byla vylosována, a bude to ve věci České dráhy, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová ve věci vymírající venkov. Tak, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, ráda bych vás interpelovala a zeptala se na avizovanou výměnu generálního ředitele Českých drah, která by podle mých dostupných informací měla proběhnout na pondělním jednání dozorčí rady.

Půl roku se stabilizuje vedení Českých drah a nový ministr se rozhodne v této době odvolat generálního ředitele? Jaký je důvod, pane premiére? Nevěřím, že by to udělal sám bez vašeho zadání. Byznysmeni z celé Evropy dali generálnímu řediteli Kupcovi důvěru, půjčili mu půl miliardy eur a na základě znalostí stability, na základě jasné strategie firmy. České dráhy mají rating, vydaly nejlevnější dluhopisy a mají peníze na rozvoj. Podepsaly smlouvy s kraji na další roky a váš ministr dopravy, který si sotva sedl do křesla, už vyměňuje generálního ředitele? Je cílem destabilizovat a oslabit státní akciovku? Je snad naším cílem, nebo vaším, nasměřovat peníze na obnovu vozidel, která teď na Českých drahách jsou, správným směrem? I dozorčí rada se ústy profesora Moose pochvalně vyjádřila na adresu současného vedení a ministr dopravy vyhodí šéfa? Jaký je důvod? Na základě čeho ministr tohoto manažera odvolává, aniž by se s ním sešel a promluvil si s ním. Pane premiére, kolik ředitelů ročně musí mít České dráhy, abyste je totálně zlikvidovali?

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji a slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Tak já myslím, že přečtu ještě omluvu. Pan poslanec Radek Holomčík požádal od 15.10 hodin do konce jednacího dne o omluvu z pracovních důvodů.

Tak, pane premiére, vašich pět minut. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. No, České dráhy téměř zlikvidovali naši předchůdci. To byly časy, kdy tam seděl v dozorčí radě Martin Roman a seděl na různých pozicích, a pan Žaluda. To by bylo na dlouhé povídání - Škoda Transportation - a my se samozřejmě snažíme tu společnost stabilizovat. Takže já samozřejmě jsem si v rámci této interpelace vyžádal...

A ještě chci říct, že to není první společnost. Já bych jenom chtěl připomenout, že v rámci Ministerstva financí, když jsem byl ministr financí, tak jsem zachránil od bankrotu České aerolinie, které vlastně také naši předchůdci prodali za cenu jednoho motoru Korejcům, kteří tam nic nedělali, akorát si zavedli tu linku. Teď ta společnost skončila v privátních rukou. A takových společností bylo vícero. Letiště, které se tunelovalo v minulosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP