(17.30 hodin)
(pokračuje Maláčová)

Myslím si, že budeme diskutovat právě o zavedení nových příjmů důchodového systému. Myslím si, že bychom měli mít také diskusi, zaznívá to od většiny členů důchodové komise, o tom, jaké penze čekají osoby samostatně výdělečně činné, protože víte, že to je věc, která bude postupem času stále a stále více nabíhat. Minimálně v této oblasti by měla být větší informovanost, co se týká proporce jejich odvodů a potom jejich budoucího důchodu. Ale máme také spoustu dalších věcí.

Ale já si myslím, že kdyby se nám podařilo těch prvních pět kroků, které všechny už běží, tak je to velmi slušná důchodová reforma, i když to slovo nemám ráda, protože si myslím, že důchodová reforma v České republice bohužel díky předchozím vládám v podstatě znamená privatizaci důchodového systému. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Co se týká vaší poznámky prostřednictvím pana předsedajícího, tak si myslím, že rušení veřejných služeb v oblasti sociálních služeb jsme všichni mohli pocítit právě za těch předchozích vlád v praxi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já bych poprosil o dodržování času na otázky i na odpovědi. Děkuji. Přečtu omluvu. Paní poslankyně Karla Maříková se omlouvá dnes od 17.30 do konce jednání z pracovních důvodů.

Další na řadě je paní poslankyně Olga Richterová s interpelací na paní ministryni Janu Maláčovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, vážení další přítomní členové vlády, já bych zase navázala na to téma sociálních služeb, ale z jiného úhlu pohledu. Zajímá mě, zda se hodláte v novele zákona 108 o sociálních službách věnovat nerovnosti mezi sociálními službami provozovanými kraji a obcemi jakožto příspěvkovými organizacemi a službami provozovanými organizacemi neziskovými. Sešly se mi z terénu konkrétní podněty jak k oblasti rozdělování dotací, tak zajišťování části agendy prostřednictvím zaměstnanců kraje, což vlastně ulehčí příspěvkové organizaci, a také třeba k tématu stanovování podmínek pro uznatelné náklady rozdílným způsobem. Je to dobře vidět třeba na tématu pobytových služeb, například domova pro seniory. Jako konkrétní příklad můžu uvést Pardubický kraj, z kterého pocházejí moji rodiče, tak ho dobře znám. Spoustu let jsem tam žila a tam je jeden domov pro seniory zřizovaný organizací Naděje a nedostává z krajského rozpočtu nic, zatímco ty krajské mají desítky až stovky milionů ročně. Takže jeden člověk, jeden občan této země má úplně rozdílné služby, i když samozřejmě povinnosti jsou pro provozovatele totožné, ale přece jen se samozřejmě to množství peněz odrazí. To je jedna významná nerovnost. A co se týče vlastně těch výpomocí pracovníky třeba krajského úřadu, to se zase odráží v tom, jak si potom kraj stanoví podmínky pro poměr pracovníků v přímé - nepřímé péči a opět to výrazně znevýhodňuje organizace, které si vše musí zajistit samy.

Zajímá mě, zda se s tímto budete nějak vyrovnávat v novele zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. My v novele zákona č. 108 také budeme řešit tyto věci, které jste zmiňovala. Ale začnu od začátku. Ta konkrétní východiska tak, jak je zvykem na Ministerstvu práce a sociálních věcí, představíme příští týden. Přiznám se, že už jsme je diskutovali včera v Senátu Parlamentu České republiky, to znamená, že už tuto novelu intenzivně konzultujeme. Počítáme tam s tím, že se v podstatě kompletním způsobem přepracuje systém sociálních služeb. Chceme, aby potřebnost sociálních služeb vznikala na základě jasných kritérií. Ten konkrétní popis, nebo rozpad jasných kritérií nebude čas tady asi popisovat, je to složitější systém, ale když to mám říct velmi obecně, tak podle počtu obyvatel v daném kraji, podle věkové struktury obyvatel v daném kraji, podle počtu příspěvků na péči, protože to si myslím, že je nejlepší cesta, která vypovídá o zdravotním stavu těchto osob v daném kraji, ale také podle počtu sociopatologických jevů v daném kraji. Takže to bude nové, pevné kritérium, na základě kterého by se měly stanovit jednotkové náklady pro sociální služby. Chtěli bychom, aby výdaje na sociální služby byly mandatorním výdajem. Chtěli bychom, aby bylo víceleté financování sociálních služeb. Chtěli bychom, aby bylo ale taky jasné kofinancování sociálních služeb ze strany krajů a obcí až do výše jedné třetiny. O tom rozpadu mezi obcemi a kraji chceme ještě diskutovat v rámci kulatých stolů, které Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje.

Další důležitý aspekt je, že chceme poskytovatelům značně administrativně odbřemenit a chceme také pomocí zejména standardů sociálních služeb zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. Chceme také zjednodušit informovanost a přehlednost o poskytovaných sociálních službách v jednotlivých krajích.

V podstatě, abych to shrnula, dnešní systém se opravdu liší kraj od kraje. Je velmi závislý na tom, jaká je situace a jakou náklonnost k systému sociálních služeb daná politická reprezentace má, a my bychom právě chtěli zavést, řekněme, jednotný systém pro celou Českou republiku. Je to na diskusi. Příští týden představíme ten diskusní papír a poté se uskuteční dva kulaté stoly a poté chceme, představuji si to v řádu několika dalších týdnů, návrh vyslat do mezirezortního připomínkového řízení.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: V pořádku, takže jdeme dál. Další interpelace je pan poslanec Petr Třešňák opět na paní ministryni Janu Maláčovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Vážená paní ministryně, rád bych se zeptal, co vás vedlo k odvolání člena Dozorčí rady Vojenské zdravotní pojišťovny pana Jančíka. A dále se chci zeptat, kdo byl vybrán jako jeho nástupce, jaká kritéria rozhodovala z pohledu odbornosti a případně z jakých kandidátů bylo vybíráno, a následně, zda je možné předložit jejich životopisy.

Druhá obdobná otázka se týká i nominace MPSV do Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, tedy z jakých kandidátů bylo vybíráno a jaká byla jejich odbornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Ministerstvo práce a sociálních věcí má ze zákona právo a povinnost nominovat své zástupce do dozorčích rad zdravotních pojišťoven. Původním zástupcem MPSV ve zdravotní pojišťovně Škoda byl pan profesor Vilém Kahoun, bývalý politický náměstek členky vlády a mé předchůdkyně paní ministryně Němcové, a ve Vojenské zdravotní pojišťovně zastupoval MPSV bývalý pracovník rezortu Ing. Ivo Jančík. Je obvyklé, že do dozorčích rad zdravotních pojišťoven jsou nominováni lidé, kteří mají přímou vazbu k Ministerstvu práce a sociálních věcí jakožto jeho zaměstnanci nebo osoby, které mají důvěru představitele rezortu. Vždy musí být zároveň odborně schopen v dozorčí radě rezortu fungovat.

Do Vojenské zdravotní pojišťovny jsem nominovala Ing. Markétu Wernerovou, která je v současné době zaměstnankyní Ministerstva práce a sociálních věcí, v minulosti působila v několika manažerských pozicích a byla také členkou Poslanecké sněmovny. Do dozorčí rady zdravotní pojišťovny Škoda jsem nominovala pana Mgr. Karla Horčičku, který je dlouholetým radním Středočeského kraje a žije v Mladé Boleslavi. Zdravotní pojišťovna Škoda je malou regionální pojišťovnou, která působí zejména na Mladoboleslavsku, a největším jejím partnerem je hlavní poskytovatel zdravotnických služeb v regionu, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav. Tuto nemocnici zřizuje a její ztrátu dofinancovává Středočeský kraj. I proto je zde spojení člena rady kraje, který mimochodem z titulu své funkce je členem valné hromady příslušné oblastní nemocnice, důležité. Členství v dozorčí radě zdravotní pojišťovny Škoda je bez jakéhokoliv honoráře. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Prosím.

 

Poslanec Petr Třešňák: Já paní ministryni poděkuji za informace. Byť ty nominované představila, jestli by bylo možné obdržet jejich detailnější životopisy. (Poslanec mluví velmi tiše, ministryně neslyší.) Jestli by bylo možné obdržet písemně detailnější životopisy těchto dvou osob.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní ministryně ještě odpoví. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP