(Schůze zahájena v 15.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 31. schůzi Poslanecké sněmovny. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 49 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou dne 23. května tohoto roku.

 

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jiřího Miholu a poslance Víta Rakušana. Má někdo jiný návrh? Nevidím, nechám o těchto dvou jménech hlasovat.

Zahajuji hlasování o ověřovatelích zápisu a ptám se, kdo je pro, aby ověřovateli zápisu byl poslanec Jiří Mihola a poslanec Vít Rakušan. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1. Přihlášeno 114 poslankyň a poslanců, pro 110, zdrželi se 4. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 31. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jiřího Miholu a poslance Víta Rakušana.

 

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 31. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

 

Znovu zagonguji, poprosím vás o to, abyste se ztišili, a budeme hlasovat o pořadu schůze.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 2. Přihlášeno 134 poslanců, pro 130, zdrželi se 4. Návrh byl přijat. Pořad schůze byl schválen.

 

Nyní přistoupíme k jedinému bodu pořadu, kterým je

 

1.
Kritická situace ve financování sociálních služeb v roce 2019 a její řešení

Prosím, aby se slova ujal předseda strany KDU-ČSL poslanec Marek Výborný. A ještě jednou vás poprosím, vážené kolegyně, kolegové, abychom se ztišili a mohli začít projednávat tento bod. Můžete, pane předsedo.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, pravděpodobně všichni, tak jak tady sedíme, máme ve svém okolí, ve svých rodinách, u svých sousedů, kolegů, přátel někoho, kdo je klientem v rámci celého systému sociálních služeb v České republice. Zcela jistě máme ve svých rodinách seniory, kteří jsou například klienty pobytových zařízení domovů pro seniory. Máme ve svém okolí často osoby s hendikepem, autisty, dnes je Světový den roztroušené sklerózy, osoby trpící různými nemocemi, často osoby upoutané na lůžko, které se o sebe nemohou, nedokážou samy postarat.

K základním atributům moderního státu, moderního sociálního státu patří, že se dokáže postarat o ty, kteří se sami o sebe postarat nemohou. A my jsme dnes v České republice v situaci, kdy tady, sice ne bezprostředně dnes nebo zítra, ale pokud se nic nestane a pokud vláda bude stále před tím problémem strkat hlavu do písku, tak tady hrozí nejpozději na začátku září kolaps sociálních služeb. Nemaluji čerta na zeď, jako lidovec bych si to neměl dovolit, ale říkám to zcela jasně a jednoznačně. Pokud vláda nedostojí svému slibu - a věřím, že mě poslouchá i předseda poslaneckého klubu hnutí ANO, vládní strany... škoda, že neposlouchá - tak ten slib tady padl v době, kdy se schvaloval státní rozpočet pro rok 2019.

Jsem rád, že paní hejtmanka Vildumetzová souhlasně kývá hlavou, protože ono se to týká i krajů. Týká se to sociální komise Asociace krajů, týká se to vás, protože finanční prostředky na sociální služby od roku 2015, jak všichni dobře víme, jdou a jsou přerozdělovány přes jednotlivé kraje. Kraje tady fungují jenom jako průtokový ohřívač. Ty finanční prostředky přerozdělují svým zprostředkovatelům sociálních služeb, dále je poskytují na obce a poskytují je samozřejmě také charitám, diakoniím, nadějím a dalším neziskovým organizacím, které často suplují roli, a je to tak v pořádku, kterou má zastávat stát.

Od roku 2015 s výjimkou loňského roku jsme vždy pravidelně v těchto týdnech a měsících svědky naprosto trapné situace, kdy tady kraje, potažmo neziskový sektor, charity, diakonie, prostě poskytovatelé sociálních služeb, přicházejí s otevřenou dlaní, žadoní, prosí: Vládo, pane premiére, paní ministryně, prosím dofinancujte to, co jste slíbili v roce 2015, protože přece, a to všichni víme, není možné, aby na jedné straně stát přenesl zodpovědnost, v tomto případě zodpovědnost za financování sociálních služeb, na kraje a obce a zároveň řekl: ale finanční prostředky na to si nalezněte sami. Takto prostě není možné řídit tento stát.

Proto jsme v situaci, která tady nastala - a my jsme na ni upozorňovali v době schvalování rozpočtu hnedka po Novém roce - v březnu tohoto roku zařadili mimořádný bod na jednání Poslanecké sněmovny, kde jsme požadovali, a byl tam konkrétní termín, jestli se nepletu, 20. duben 2019, kdy jsme chtěli od vlády jasné ujištění, že chybějící 2 miliardy na financování sociálních služeb budou skutečně krajům, potažmo dalším poskytovatelům poskytnuty. Vláda, respektive vládní koalice, toto usnesení odmítla, prohlasovala, schválila takové gumové usnesení, jako že je potřeba ten problém řešit, ale bez toho, že by učinila další kroky.

A my jsme dnes v situaci, kdy je konec května, a pokud ty nutné finanční prostředky ve výši 2 miliard korun nebudou krajům k dispozici nejpozději do poloviny června, tak ten transfer, který potom musí následovat přes jednání zastupitelstev krajů, následně také zastupitelstev obcí, ten transfer se nestihne tak, aby jednotlivé organizace byly schopny financovat služby vůči klientům. Znovu připomínám, jsou to služby pro maminky v azylových domech, jsou to služby vůči hendikepovaným, autistům, seniorům, vůči těm, kteří jsou upoutáni na lůžko často doma a šetří finanční prostředky státu, protože samozřejmě domácí péče je výrazně levnější než péče v pobytových zařízeních. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP