(Schůze zahájena v 10.31 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 32. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám.

Poprosím vás, abyste se už usadili na svých místech, poprosím vás o klid v sále. Já vás nyní všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili, a tím odprezentovali na dnešní schůzi, případně mi sdělili, kdo žádá o vydání karty náhradní. V tuto chvíli s náhradní kartou číslo 10 hlasuje pan poslanec Holomčík, mám nahlášeno. (Hluk v sále.) Tak já ještě chviličku počkám skutečně... Paní poslankyně a ministryně Dostálová hlasuje s náhradní kartou číslo 12.

Opravdu už začala schůze, já vás poprosím, abyste se podle toho zachovali.

Schůzi jsem svolal § 84 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou dne 21. června tohoto roku.

A nyní na úvod schůze přistoupíme k určení dvou ověřovatelů schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Černochovou a poslance Petru Vránu. Má někdo jiný návrh na osoby ověřovatelů? Nikoho nevidím, že by se hlásil, budeme tedy hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro navržené osoby ověřovatelů. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1. V tuto chvíli je přihlášeno 133 poslanců, pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 32. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Janu Černochovou a poslance Petra Vránu.

 

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Andrea Babišová - osobní důvody, Jiří Běhounek - pracovní důvody, Josef Hájek od 10 do 14 hodin - zdravotní důvody, Radek Koten - zdravotní důvody, Pavel Kováčik do 12 hodin - zahraniční cesta, Martin Kupka do 12 hodin - pracovní důvody, Helena Langšádlová od 10.30 do 12 hodin - pracovní důvody, Jana Levová - zdravotní důvody, Taťána Malá do 15 hodin - rodinné důvody, Patrik Nacher do 14 hodin - rodinné důvody, Ivana Nevludová do 12 hodin - osobní důvody, Vojtěch Pikal do 11.30 - pracovní důvody, Michal Ratiborský - zahraniční cesta, Kateřina Valachová - rodinné důvody, Lubomír Volný do 12 hodin - osobní důvody, Ivo Vondrák - zahraniční cesta, Václav Votava - pracovní důvody.

 

V souladu s článkem 72 odst. 2 Ústavy ČR můžeme nyní přistoupit k projednání jediného bodu pořadu 32. schůze. Je jím

 

1.
Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky

Hned v úvodu se na mě obrátil pan předseda poslaneckého klubu ODS, že je o tom širší shoda, že bychom hned na začátku hlasovali o tom, že můžeme jednat i po 21. hodině, neboť máme všichni zájem na tom, aby se tento bod a schůze ukončila v tento jednací den.

 

Já vás všechny poprosím o soustředění, budeme hlasovat o tom, že dneska budeme hlasovat i po 21. hodině.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 2. Přihlášeno 151 poslanců, pro 141, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tak tedy návrh na vyslovení nedůvěry vládě ČR. Skupina 66 poslanců využila svého práva a podle § 84 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podala návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Po dohodě stran... nebo prosím, aby se nyní ujal slova zástupce navrhovatelů, a tím je pan místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Fiala. Následně se bude pořadí řečníků s přednostními právy řídit tím pořadím, jak jsme se domluvili na grémiu minulý pátek. To znamená vždy zástupce vlády... Ještě vystoupí pan premiér samozřejmě, poté vždy člen vlády, předseda opozičního klubu, jeden z navrhovatelů, tak aby všichni přihlášení měli prostor se vyjádřit. Poté bude otevřena rozprava a mohou se hlásit poslanci bez přednostního práva.

Za navrhovatele pan místopředseda Petr Fiala. Máte slovo. (Není zapnutý mikrofon.) Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dámy a pánové, jistě není potřeba připomínat, proč jsme se tu dnes sešli. A já půjdu rovnou k jádru věci.

Myslím, že je nám všem jasné, že v tento konkrétní moment stojí v jedné konkrétní věci většina této Sněmovny proti většině občanů. Dokonce se dá říct, že momentálně politické poměry v této Sněmovně jsou v jedné konkrétní věci téměř zrcadlově obráceny k názoru veřejnosti mimo tuto Sněmovnu. Co mám na mysli? Mimo tuto Sněmovnu, mimo tento sál, je zhruba třetina, nebo si zhruba třetina občanů ČR myslí, že nemáme žádný problém a že má všechno pokračovat jako dosud. Tady ve Sněmovně je to naopak, aspoň v tuto chvíli. Většina této Sněmovny zastává politickou pozici, že není potřeba dělat nic.

Nicméně vyzývám vážené poslankyně, vážené poslance, využijme tuto schůzi na to, abychom ještě jednou zvážili, zda je to správné, zda je správné nedělat nic, zda je to dlouhodobě únosné a dokdy je něco takového vlastně vůbec možné. Mimo tuto Sněmovnu si asi jen třetina lidí myslí, že předseda vlády nemá žádný problém. Že není třeba nějak řešit soubor obrovských střetů zájmů předsedy vlády, které mají dnes nejenom domácí, ale i mezinárodní rozměr. Které mají politický a ekonomický rozměr. Které mají trestněprávní rozměr. A které mají nejen symbolicko-politický, ale dnes už i velmi konkrétní ústavní rozměr.

Ústavní rozměr předsedy vlády, nebo ústavní rozměr problémů předsedy vlády spočívá v jeho ústavním slibu člena vlády. Předseda vlády za těchto okolností podle mého názoru, podle mého přesvědčení nemůže v plném rozsahu plnit svůj ústavní slib, protože mezi jeho ústavním slibem a jeho osobními zájmy, zájmy jeho rodiny, zájmy jeho podnikatelského impéria, je zde očividný, zjevný konflikt. A za chvíli budu i velmi konkrétní, abych vyjádřil, v čem tento konflikt spočívá. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP