(15.00 hodin)
(pokračuje Rakušan)

Mluvila tady paní ministryně Dostálová o výstavbě bytů v České republice. Kdy jindy by se měly stavět byty, ať už soukromníci, developeři, než v době objektivní ekonomické konjunktury? A proč se nestaví? Protože jste zkomplikovali stavební řízení. Za Ministerstvo pro místní rozvoj nesete zodpovědnost celou dobu vládního angažmá hnutí ANO. A stavební řízení v České republice nefunguje. Slibujete velkou novelu a nereflektujete na to, že tady byly pozměňovací návrhy opozice, které mohly aktuální situaci se stavebním právem výrazně zlepšit. Vy, hnutí ANO, jste zablokovali výstavbu bytů v České republice.

A když se budeme bavit o sociální politice, já jako starosta - abych nekumuloval funkce, v pondělí jsem se svého mandátu vzdal - jsem zažil tu vaši sociální politiku v praxi. Uplácení sociálními dávkami místo vytváření sociální motivace a sociálních pobídek. Nedefinovaná politika sociálního bydlení, kdy zase veškerou odpovědnost přenášíte na města a obce. A když už se tady zmiňujete, třeba paní ministryně Schillerová, o tom, že tento stát hospodaří dobře - díky komu? Díky městům a obcím, které mají svoje rozpočty naštěstí ve srovnání se státním rozpočtem stále ještě v pořádku.

Pereme se tady nehorázným způsobem o dvě miliardy korun pro ty nejpotřebnější v České republice. Tahají se tady mezi sebou dvě ministryně, která nakonec bude mít tu zásluhu na tom, že se někde ty peníze najdou. Ale už vůbec nevidíme toho člověka v České republice, toho nejpotřebnějšího, toho posledního, který samozřejmě ty peníze od státu nutně potřebuje.

Na závěr bych chtěl pouze říci, že tato vláda samozřejmě naši důvěru nemá, protože je vládou minulosti, je vládou nekomunikace a vládou absolutního uzavření ve vlastní a jediné pravdě. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan místopředseda Sněmovny Pikal se omlouvá dnes od 15.15 do 17.30 hodin z pracovních důvodů. S přednostním právem nyní v pořadí vystoupí pan ministr Vladimír Kremlík, připraví se pan místopředseda Sněmovny Tomio Okamura. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, vážená veřejnosti vlevo ode mne na galerii, já jsem u svých předřečníků zaznamenal jednu věc. Ve dvou případech tam bylo zmíněno, že údajně tato vláda nestaví dálnice. Chtěl bych prokázat, že tato vláda dálnice a silnice staví. A předvedu vám to na číslech. Tato vláda staví nové dálnice, staví obchvaty měst na silnicích I. třídy, a to v současné době celkem na 243 kilometrech. Dálnice na zelené louce z toho tvoří celkem 132 km, modernizace D1 je na 52 km a 59 km tvoří novostavby obchvatů měst na silnicích I. třídy. To jsou čísla. Teď bych vám ukázal grafy. (Ukazuje tabule s grafy.) Tady vidíte na této tabuli - (Hovoří mimo mikrofon.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane ministře, když nebudete mluvit do mikrofonu, nebude vás slyšet.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Tady tady na této tabuli vidíte, co v současné době tato vláda staví. Červené úseky jsou projekty v realizaci v roce 2019, modré projekty jsou ve střednědobém výhledu. Tak prosím, takto je vidíte všichni. Tuto tabuli nechám tady k dispozici, abyste se všichni mohli podívat a seznámit se s tím, o čem hovořím. (Bere druhou tabuli ze stolku zpravodajů.) Tady červeně jsou projekty, které jsou v letošním roce, v roce 2019, realizovány na českých dálnicích a silnicích. Zase nechám k dispozici tady na pultíku. (Odkládá tabuli na stolek zpravodajů.)

A dovolil bych si pokračovat. Co se stalo v pondělí, toto pondělí? Možná řada z vás ví. V pondělí jsme otevřeli na jihočeské dálnici D3 dalších osm kilometrů, a to v úseku Bošilec - Ševětín. Celková částka za tuto stavbu činila přibližně 1,2 mld. korun. Dalších 30,5 km je právě teď v tuto chvíli ve výstavbě a za dva roky budeme mít kompletní obchvat Českých Budějovic. Je to málo? Jsou to věci, které slouží veřejnosti, které slouží nám všem. Včera ŘSD otevřelo pro řidiče obchvat Lechovic, a to na silnici I/53 o celkové délce 4,4 km.

Tedy říkám, tato vláda, Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic staví. Zkrátka stavíme tak, jak se už dlouho nestavělo. Řada z nás to vidí, když cestuje po území České republiky. Tak jak já jsem hovořil se zástupci stavebních firem, tak nastává situace, kdy stavební firmy nemají kapacity, nemají lidi, nemají dělníky, kteří by mohli pracovat.

Jen za uplynulý rok, to znamená za rok 2018, bylo otevřeno celkem 57,5 km dálnic a silnic I. třídy. Zcela nových bylo 12 km dálnic, znovu postavená a modernizovaná D1 pak dělala z tohoto počtu 26 km a následně 19,5 km. Co se děje? Doháníme dluhy z minulosti. Vzpomeňte si například vy všichni na rok 2010, kdy se zastavila příprava. Jak můžeme otevírat nové dálnice, pokud se pozastavily přípravy těchto dálnic? I přesto se s tím dokážeme vypořádat a postupujeme tak, jak vám tady na místě ukazuji. Zároveň jsme museli zintenzivnit práce na D1, kde je nyní v současné době rozkopáno celkem 52 km dálnice na pěti úsecích. A ještě letos bychom chtěli zahájit modernizaci dvou úseků, tzn. celkem 19 km. Celkem je k dnešnímu dni hotovo 90 km dálnice, která je postavená prakticky nová ve stejné stopě. Kdybychom to neudělali, těžko bychom mohli po této dálnici jezdit.

Co se týká železnice. Řada z vás si pamatuje, že v minulém roce byl dokončen nejdelší český železniční tunel, železniční tunel v Ejpovicích, který měří celkem 4,1 km a který zkrátil cestu mezi Prahou a Plzní o 11 minut na 1.14 hodin času. Nyní se testuje v tunelu zvýšení rychlosti až na 200 km v hodině. Zase jsou to konkrétní kroky, konkrétní opatření pro veřejnost.

Dále pokračuje úspěšně výstavba dráhy na letiště Václava Havla kompletní rekonstrukcí Negrelliho viaduktu. Tato rekonstrukce se předpokládá, že bude ukončena v polovině roku 2020, 1. června. Dále pokračuje stavba železničního koridoru Sudoměřice - Votice. Aktuálně probíhá modernizace trati do Hostivaře. Na železnici potom letos začínají další práce na elektrizaci a zkapacitnění trati Uničov - Olomouc v celkové délce 29 km. Optimalizace 15 km traťového úseku Mstětice - Praha-Vysočany. Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov. Prodloužení podchodů na pražském Hlavním nádraží směrem na Žižkov.

Také se věnujeme nádražním budovám. Celkem již probíhá nebo prošlo rekonstrukcí 102 nádražních budov za celkovou částku 1,2 mld. korun, například v Praze, v Havířově, v Břeclavi, Přerově. Hotovo je třeba v Kuřimi, Sokolově, v Lipníku nad Bečvou. Vedle samotné rekonstrukce budov dochází též k nabídce nevyužitých nádražních prostor, veřejné správy i komerčním subjektům. Je to málo? ptal bych se opozice. Tady vidíte jednoznačně, že stavíme. Nejenom silnice, ale i na železnicích.

Zavedli jsme také výrazné zlevnění jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory nad 65 let, ale také pro žáky a studenty do dovršení 26. roku života. Naše 70% slevy využilo celkem 38 % dětí a žáků od šesti let, 36 % studentů od 18 let a 22 % seniorů od 65 let.

Od 1. července roku 2018 je pak možné požádat o řidičský průkaz na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností. Jedná se o 206 míst, kde si občan může nyní vyřídit řidičský průkaz. Není to služba veřejnosti? K pořízení fotografie dojde potom přímo na místě vyřízení. Nikdo nemusí nosit s sebou fotografie. Skoncovali jsme tak s papírovými fotkami. S tím, že bychom se museli chodit někam fotografovat a nezapomenout fotografii při cestě na úřad. Řidiči také mohou nově na Portálu občana zjistit, kdy jim končí platnost řidičského průkazu, případně si zjistí stav svého bodového konta.

Od 1. 4. 2019 registr vozidel informuje automaticky majitele vozidel, kteří vlastní datovou schránku, zprávou do datové schránky o končící platnosti pravidelné technické prohlídky ve lhůtě 60 dnů před vypršením termínu technické prohlídky.

Dále konáme i v oblasti prevence bezpečnosti silničního provozu. Ministerstvo dopravy připravilo, vyrobilo kampaň na vytváření uličky pro záchranáře. Nepozornost při řízení nebo rizikové situace na motocyklu. Spoty k uličce pro záchranáře, opakovaně vysílané v hlavním zpravodajství České televize, Primy nebo Novy zaznamenalo přibližně 5 mil. diváků. Dále na uzavřených okruzích v krajských nemocnicích a u praktických lékařů sledovalo tyto pořady 2,5 mil. lidí.

Takže to je velmi stručně za resort Ministerstva dopravy. Tady jsem se snažil vám všem ukázat, že Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic, Správa železniční dopravní cesty, že konáme. Konáme, stavíme. A stavíme pro naše lidi, stavíme pro naše občany. Děkuji. (Potlesk v lavicích ANO.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP