(19.00 hodin)
(pokračuje Svoboda)

Těch věcí, které jsou, je celá řada. Mohl bych je říkat jednu za druhou, ale budu je říkat v průběhu dalšího pobytu v Poslanecké sněmovně, pokud se nedohodneme dneska jinak. A doufám, že ty změny, které jste udělal ve svém myšlení a úvahách, nejsou změny vaše, že jste k nim byl přinucen. Rozumím tomu, že může být zajímavé zvýšit věk pro možnost fertilizace, pro možnost implantace vajíčka, přestože to má tisíc zdravotnických problémů a riziko genetických chorob dětí, ale je to jistě ekonomicky zajímavé pro toho, kdo to vlastní. A možná že to jsou důvody, pro které svá rozhodnutí nebo úvahy měníte a zdravotnictví vedete někam směrem, který není úplně ideální.

Konstatuji tedy, že z hlediska výkonu povolání přes řadu věcí, které jsou aktuálně prospěšné, ta velká, principiální koncepční práce, kterou by měl ministr udělat, provedena není. A je to skutečně v této oblasti, jako je zdravotnictví, chyba veliká, která je velmi závažná. Možná že excelujete v získávání informací na politickou konkurenci, ale v ministerské funkci podle mého názoru neplníte svoji úlohu. A to je ten důvod, proč i já budu dneska hlasovat pro nedůvěru této vládě. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrý večer. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mám tady jednu faktickou poznámku. Paní poslankyně Pastuchová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji za slovo. Jen krátce musím zareagovat na svého předřečníka, i když si ho velice vážím. Sestry píší, píší, píší. A pan ministr nejezdí. Takže sestry, když mají výborný management v nemocnici, tak nepíší, nepíší. Záleží to na managementu, jak si tu dokumentaci udělá. Pan ministr byl v našem Libereckém kraji, jezdili jsme, můžete se dotázat. Byli jsme v krajské nemocnici v Liberci, byli jsme v městské nemocnici v Jablonci. A dokumentaci, kterou vytvořili v těchto dvou nemocnicích, si vyžadují nemocnice v republice. To je jedna věc. Takže si myslím, že to je opravdu na managementu a ne na tom, co přikazuje Ministerstvo zdravotnictví.

A ještě k tomu, že pan ministr neplní své sliby. Víte, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, včera jsem byla účastna podvýboru pro vzdělávání nelékařů. V minulém volebním období jsme se tu neskutečně dlouho zabývali zákonem č. 95 o vzdělávání lékařů i č. 96 o nelékařích, kde zaplať pánbůh jsme dosáhli toho, že zdravotní sestry nemusí mít vysokou školu. Nicméně tento zákon č. 95 platí - teď abych nelhala - rok, rok a půl? A najednou se nám tady objeví znovu s vaším podnětem, aby se zase otevřel a zase se změnilo to, nad čím jsme tady debatovali hodiny a hodiny, a debatujeme o tom znovu. A možná, kdybychom o tom nedebatovali teď další hodiny, tak stačíme projednat další zákony, které jsou potřebnější, než měnit něco, co trvá ve zdravotnictví rok a půl. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Další faktická poznámka je pan poslanec Svoboda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Jenom velice stručně. I po roce působení toho zákona vidíme, jak ten problém u praktických lékařů, pediatrů stoupá, jak jejich počet se mění. A samozřejmě vnímám kolegu Kasala, který z toho má úbytě, když takto promluvím, ale já hovořím i s tím, že sám chodím se svými dětmi k pediatrovi a vím, jak to funguje.

Ta druhá věc je psaní sester na oddělení. To si nevymýšlí vedení nemocnice. Pokud chcete mít nemocnici kvalitní a budete bojovat o to, aby získala mezinárodní akreditaci například, tak vám všecky tyto papíry budou nařízeny. Budete dělat sesterskou dokumentaci, psát to a budete to muset dělat. Není to nic o tom, že by to bylo nesprávné. Velice pravděpodobně hlídání bezpečnosti procesu je důležité, ale všecky ty ostatní věci, které tam jsou, zůstávají pořád stejné. A já na tom oddělení skutečně jsem od rána do oběda, někdy do večera. A někdy tam nejsem, jsem tady. Ale nemyslím si, že by v ty dny, kdy tam nejsem, sestry psaly míň.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším s faktickou poznámkou - pan poslanec David Kasal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane docente prostřednictvím pana předsedajícího, já si vás vážím. Nicméně řeknu to naplno. Za vašich vlád a za působení vašeho pana poslance Cabrnocha byla pediatrie rozdělena - úmyslně, z politických důvodů a z finančních důvodů. Kdo šéfuje pediatrii praktické? Paní doktorka Cabrnochová, manželka pana Cabrnocha. Co k tomu chcete víc dodat? Vážím si vás. Přesto musím říct, že ano, já jsem 25 let pediatr. Vy jste mnohem déle gynekolog. Omlouvám se, já do gynekologie nikdy hovořit nebudu.

A co se týká těch věcí okolo toho, co už tady bylo řečeno, vždycky to je jenom a jenom na šéfovi daného oddělení, co dovolí, co se tam bude psát. Je daný rámec. A já jsem nikdy nedovolil na svém oddělení, aby se tam psaly zbytečné papíry. Byl na mě velký tlak, ale nikdy jsem to nedovolil. Takže to je vždycky jenom na šéfovi oddělení a ne na tom, co je z ministerstva.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v obecné rozpravě je pan poslanec Martin Baxa. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Baxa: Dobrý podvečer, vážený pane místopředsedo, pane premiére, členové vlády, dámy a pánové. Já jsem se rozhodl ve svém příspěvku úmyslně zvednout rukavici, kterou hodil pan premiér, a vyjadřovat se zcela konkrétně k tomu, co vykonávají někteří členové jeho vlády a jak plní programové prohlášení, v tomto případě Ministerstvo kultury a Ministerstvo školství, v těch 637 bodech, nebo jejich příslušné části.

Dovolte mi, dámy a pánové, abych začal svým příspěvkem směrem k nepřítomnému panu ministru kultury Antonínu Staňkovi. A začal bych vlastně takovým konstatováním, že Antonín Staněk je v této vládě jakýmsi zvláštním úkazem. Jednak když jednáme v tuto chvíli o důvěře vládě, tak pan ministr se tady za celou dobu dnešního jednacího dne objevil v řádu jednotlivých minut a ani nyní, kdy vystupuji s příspěvkem, který se ho týká, nepovažuje za nutné do jednacího sálu Sněmovny přijít.

Pane místopředsedo, já ale nenavrhuji přerušení schůze do přítomnosti pana ministra kultury Staňka, protože si myslím, že ten fakt sám o jeho nepřítomnosti svědčí o tom, jaký pan ministr má vztah k resortu, který řídí, a k Poslanecké sněmovně jako celku. (Předsedající několikrát gonguje. Vzápětí do sálu přibíhá několik poslanců, v sále nastává velký hluk.)

A ten druhý důvod, proč považuji pana ministra Staňka za zvláštní úkaz, je to, že pan ministr Staněk byl před rokem jmenován do této vlády jako nominant sociální demokracie, ale dnes už za sociální demokracii v této vládě není. Řekl bych, že je jakýmsi nominantem čtvrté koaliční strany, která se nejspíš po dnešku již objevila, a to je strana hradní. Totiž sama strana, která pana ministra Staňka do této vlády nominovala, sociální demokracie, ho v této vládě již nechce, ale pan ministr Staněk stále ve vládě zůstává. Tak to si myslím, že je rozhodně úkaz velmi zvláštní.

Jak se vlastně toto stalo, že pan ministr ve vládě byl za sociální demokracii, dnes už za sociální demokracii není a stále ministrem zůstává? Připomenu tedy několik základních dat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane poslanče, vy jste dal procedurální návrh, já o něm nechám hlasovat. (Předsedající znovu gonguje. Do sálu přibíhají další poslanci a hluk se dále zvyšuje.)

 

Poslanec Martin Baxa: Ne. Právě že jsem nedal procedurální návrh, pane místopředsedo. (Smích v sále.) Já jsem říkal, že ho nechci, protože to nejvíc hovoří o tom, jaký pan ministr Staněk má vztah ke Sněmovně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: A pan ministr Staněk je tady, takže on má velice kladný vztah ke Sněmovně. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP