(0.50 hodin)
(pokračuje Žáček)

Další citát: "Obecní policii je třeba zapojit do integrovaného záchranného systému a činností souvisejících se zajištěním vyšší bezpečnosti občanů, a to ve spolupráci se státní policií." Myslím, že to ani nemá smysl hlouběji rozebírat či komentovat. Naprostá nula, nic.

Další citát: "Budeme i nadále podporovat právo na vlastní obranu a držení legálních zbraní." I "nadále podporovat" v newspeaku této vlády asi znamená, že se slíbí hory doly, udělá se série fotografií při podpisu peticí za legální držení zbraně, ale faktickou práci opět odvede někdo jiný. Všichni se pak budeme následně divit, že jsme byli v Bruselu zase přehlasováni, protože nikdo nic nevyjednal.

Rád bych při této příležitosti vzpomněl iniciativu kolegyně Černochové, která tuto agendu od roku 2015 řeší a aktivně se zastává zákona dbalých legálních držitelů zbraní. Co ale pro ně udělal nejdříve ministr a následně předseda vlády a jeho dvě vlády? Snad pouze usilovné přípravy k implementaci hloupé, tzv. zbraňové směrnice, namísto toho, aby se iniciovala nová jednání, jak po tom jako první volala právě ODS, a k nimž máme dokonce usnesení Poslanecké sněmovny.

Předposlední citát: "Zpřísníme podmínky pro soukromé bezpečností služby a prosadíme přijetí zákona o soukromých bezpečnostních službách, aby byly pod přísnější kontrolou státu." Zejména z důvodu malého zájmu ministra vnitra jde zatím o prázdnou proklamaci. Zákon o soukromých bezpečnostních službách stále v Poslanecké sněmovně nemáme.

A konečně poslední citát: "Podpoříme dobrovolné programy připravenosti občanů na krizové situace při ochraně obyvatelstva." Už je mi vcelku trapné se pořád opakovat, ale ani v této oblasti se nestalo vůbec nic.

Závěrem jsem tedy nucen konstatovat, vyhodnocení naplňování programu vlády je v oblasti vnitřní bezpečnosti poměrně zdrcující.

Bylo by možné na tomto místě vzpomenout ještě celou řadu přešlapů, nesplněných slibů, nečinnosti a dalších hříchů, ale zdůrazním alespoň stále více se rozevírající nůžky mezi sociálními službami na straně jedné a na straně druhé bezpečností státu a právní ochranou. Asi není nutné zdůrazňovat, tím spíše po té diskusi, která před chvílí skončila, která oblast, a to za současné celkově nejisté bezpečnostní situace, je dlouhodobě zanedbávána a podceňována. Nejsem přesvědčen, a to i na základě prezentovaných faktů, že by vláda Andreje Babiše věnovala záležitostem národní bezpečnosti takovou pozornost, jakou si tato problematika dnes rozhodně zasluhuje.

A v samotném závěru mi dovolte zareagovat na dopolední oslovení přímo ze strany premiéra Babiše, mimochodem tak nějak pravidelně opakované při příležitosti hlasování o důvěře vládě, a pronést několik slov na téma Státní bezpečnosti.

Ano, opětovně potvrzuji, že otevírání archivů československé komunistické tajné policie a jednotlivých svazků občanské veřejnosti trvalo příliš dlouho. Jde to jednoznačně na vrub prvních politických garnitur po listopadu 1989. Ale považuji za obzvláště pikantní, pokud to kritizuje osoba, jejíž agenturní svazek je od roku 2004 uložen a přístupný badatelské veřejnosti v archivu Ústavu paměti národa v Bratislavě. Ale jinak souhlasím s kritikou v tom smyslu, že pokud by se archivy Státní bezpečnosti odtajnily a otevřely dříve, tak bychom zde neseděli a neřešili ani polistopadové problémy Andreje Babiše.

A ještě jednu poznámku musím věnovat tzv. skartacím či ničení agenturně operativních materiálů příslušníky Státní bezpečnosti, kterou dopoledne zmiňoval také pan premiér. Dovolím si ho na základě dlouholetého studia pramenů opět opravit. Tato skartace desítek tisíc svazků neproběhla pod prvním nekomunistickým ministrem vnitra Richardem Sacherem, který byl jmenován do funkce Václavem Havlem v posledních dnech roku 1989, ale již v první dekádě prosince 1989 v gesci tehdejšího prvního náměstka federálního ministra vnitra Alojze Lorence. Ano, toho generálporučíka Lorence, posledního faktického velitele Státní bezpečnosti, který byl zodpovědný mimo jiné za řízení centrálních útvarů politické policie, včetně správy kontrarozvědky v Bratislavě, tj. XII. správy Sboru národní bezpečnosti a jejích příslušníků, kteří kromě jiné činnosti organizovali agenturně důvěrnickou síť v podnicích zahraničního obchodu, včetně PZO Petrimex.

A úplně na konec dodávám, že tato skartace, která měla zničit kompromitující důkazy o činnosti komunistické strany a jejích mocenských orgánů, nebyla úplně důsledná, o čemž svědčí dnes i tolik diskutované agenturní svazky s krycími jmény Bureš a Falmer. Agenturní svazky, abych tak řekl, které vzhledem k naší zvláštní politicko-společenské situaci ještě třicet let po pádu komunistického režimu utužují stávající vládní koalici.

Moji podporu tato vláda pochopitelně nemá. Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Než dám slovo dalšímu řečníkovi v řádné rozpravě, jsou tu nějaká přednostní práva a nějaké faktické poznámky. Takže jako první s faktickou poznámkou pan poslanec Králíček, poté pan poslanec Růžička. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Robert Králíček: Takže dobré ráno všem. Já bych chtěl reagovat jenom na výstup pana Žáčka, protože si myslím, že to je důkaz jenom toho, že ta vystoupení jsou v některých případech, jak bych to řekl, lživá nebo účelově zkreslená. Konkrétně jeho vystoupení, kde mluví o tom chybějícím zákonu o soukromých bezpečnostních službách, tak on sám byl přítomen na několika odborných debatách, které jsme v minulém roce a půl uspořádali, a v současné době ten zákon je na vládě. Takže není pravda, že se v tom nic nestalo. Je na vládě a bude se posouvat do Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní pan poslanec Růžička s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Pavel Růžička: Dobré ráno. Já bych pro pana profesora Žáčka prostřednictvím pana předsedajícího k IZS. To, co vy jste tady říkal, že nám IZS nefunguje - já takový dojem nemám. IZS funguje perfektně, hasičům se kupuje nová technika, hasiči jsou suprově vycvičeni, hasiči dělají suprové zásahy. A ono to není jenom tak. Je to věcí ministra vnitra, je to věcí pana premiéra, je to věcí celé vlády. Takže to, co jste tady říkal, rozhodně není pravda.

Další věc, jak jste říkal školení nebo výuka do škol. To také funguje. Funguje to, jako garant Ústecký kraj a Zlínský kraj, kde požární ochrana jde do škol. Jsou programy, kde se děti učí, jak mají reagovat na mimořádné události, co mají dělat, když vznikne požár, učí se poskytovat první pomoc. To také funguje, možná třeba jenom o tom nevíte.

A poslední věc - implementace zbraňové směrnice. Nedělá to jenom paní poslankyně Černochová, dělají to i naši poslanci. Naši poslanci jsou v kontaktu s Ministerstvem vnitra, s tím odborem, který řeší implementaci. Pravidelně s nimi spolupracujeme a snažíme se, aby implementace byla co nejlepší a aby vyšla vstříc všem držitelům zbraní. To bych chtěl říct, že to tak je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych jenom možná si dovolila trošku poopravit svoje předřečníky, protože pan Žáček nijak nezpochybňoval integrovaný záchranný systém. V tom se všichni shodneme, že skutečně je to funkční systém, systém, který by si zasloužil určitě lepší techniku, lepší vybavení, více finančních prostředků, lepší ohodnocení. On tady citoval z programového prohlášení, kde stojí, že finančně podpoříme zkvalitnění a zefektivnění fungování bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému, což tato věta, snad se shodneme, neznamená jeho zpochybnění.

A k tomu zákonu o bezpečnostních agenturách, bezpečnostních službách. Pokud ten systém (zákon) je na vládě, my nemáme jako poslanci přístup do eKLEPu. Já se to teď dozvídám od vás, byť vím i od pana poslance Ondráčka, že o něčem takovém se hovoří. Ale zatím jsem paragrafové znění já jako poslankyně výboru pro bezpečnost ještě nedostala. Takže jsem zvědavá, co ten návrh bude obsahovat. A jenom doufám a věřím, že to nebude stejný návrh, jako se tady projednával v minulém volebním období a který naštěstí se nedoprojednal, protože byl velmi špatný. Takže ani v tomto ohledu pan Žáček nelhal. Vy jste použil to slovo, já jsem za něj předtím byla káraná. Já vás za něj nekárám, protože na slovu lež nebo hloupost já nevidím nic pejorativního. Takže tady to bylo míněno tak, že to ještě nebylo předloženo Poslanecké sněmovně do procesu. Jsme víc než dva roky od voleb. Pokud tyto normy nebudou předloženy řekněme do podzimu letošního roku, tak si myslím, že se nestihnou v tomto funkčním období projednat, což je škoda a bude to v rozporu s vaším programovým prohlášením. (Předsedající upozorňuje na čas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak to byly všechny faktické poznámky a nyní prosím s přednostním právem pana místopředsedu vlády Hamáčka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP