(1.20 hodin)
(pokračuje Skopeček)

Proč tedy, na závěr, krátce, nedám, nemůžu hlasovat pro důvěru a vyslovím se pro nedůvěru této vládě, tak jednoduše. Přes letité sliby nemáme vyrovnaný rozpočet a na nadcházející roky, i když ekonomika má stále podle odhadů růst, počítáme až do roku 2022 se schodkem.

Já jsem tady v interpelacích, a když je tu pan premiér, tak se ho zeptám, on kdysi prohlásil, že kdyby mu někdo sestavil byznys plán s deficitem, což je podle něj ztráta, tak ho okamžitě z firmy vyhodí. Tak já jsem tak trošku v nadsázce se ptal, kdy, pane premiére, odvoláte paní ministryni financí, když vám předkládá ten byznys plán se ztrátou už poněkolikáté, a to i v době toho ekonomického růstu. Tak tomu úplně nerozumím, co ještě paní ministryně Schillerová na tom místě dělá, když dělá tak špatné byznys plány.

Takže nemáme přes opakované sliby vyrovnaný rozpočet a na další roky se předpokládá rozpočet se schodkem 40 mld. korun. Nepodařilo se za těch šest let, co má hnutí ANO ve správě Ministerstvo financí, nepodařilo se zjednodušit velmi složitý daňový systém. Podle indexu daňové složitosti se umístila ČR až na 85. místě ze 115 sledovaných. Přes sliby a opakování teze, že bude zrušena superhrubá mzda, ať už ve vládním programu, nebo v programu hnutí ANO, znovu za těch šest let, i když to tady bylo jako pozměňující návrh, tak superhrubá mzda zrušena nebyla.

Chybí nový zákon o příjmových daních. Návrh, někde jsem zaslechl, že by tu mohl být během léta, nevím, jestli je to pravda a kdy bude realita, kdy se to stane realitou. Ale chybí nový zákon o příjmových daních, přestože jste ho slibovali. Stále chybí elektronizace daňového systému on-line komunikace s finančním úřadem, i když vím, že se tam v tomto směru něco posune dopředu. Ale přesto po šesti letech tady nic nemáme.

Důchodová reforma, neexistuje ani její náznak. Já jsem rád, že paní ministryně Maláčová tady slíbila, že po šesti letech, co má sociální demokracie ve správě rezort práce a sociálních věcí, tak aspoň přijde s návrhem. No, pokud to bude pokračovat stejnou rychlostí, tak si, paní ministryně, myslím, že tou elektronickou evidencí tržeb budeme rychleji platit za ty vesmírné lety, než abychom se dočkali nějaké smysluplné reformy, protože za šest let tu máme jenom příslib nějakého návrhu.

Také se tato vláda, zejména hnutí ANO, velmi, velmi intenzivně zabývalo slovem investice a investovat. A slibovala velké investice. Já jenom řeknu, že v roce 2019 je ten podíl investic na celkových výdajích státního rozpočtu nižší, než byl v letech krizových, kdy vládly pravicové vlády. V roce 2019 je ten poměr 8,1 % k celkovým výdajům, v roce 2009 byl 11,4. Takže to ta podle vás zločinná pravicová vláda investovala mnohem více než vy. Takže to je další věc, která stojí za kritiku a důvod, proč hlasovat pro nedůvěru této vládě.

Slyšeli jsme i sliby o rozšíření institutu paušální daně. Také se nestalo, také nesplněno. Také jsme to neměli na plénu Sněmovny.

Když se podíváme na Finanční správu, tak já jsem si tu poznamenal zdivočelá Finanční správa, která od kontrol svatebčanů přes kontroly tržnic, přes zaklekávání na firmy a už několik proher u soudu, co se týče zajišťovacích příkazů, a měli jsme tu kauzu, kde i vás vyzval rozpočtový výbor, který má v rukou koalice, abyste personálně řešila věci, které souvisely s tím, že pracovníci Finanční správy byli finančně motivováni na výši doměření daní, to je také určitě problém, který stojí za to tady zmínit, když vy jste zmiňovala ty úspěchy, tak já na druhé straně ty neúspěchy.

Mohl bych takhle pokračovat dál. Já jediné vlastně, co považuji, že se vám povedlo, i když já z toho radost nemám, je, že jste dokázali protlačit Sněmovnou EET. To se vám skutečně podařilo, to byla priorita. Ale to je jediné, co tak jako můžeme za viditelnou věc považovat, i když já ji za pozitivní nevidím. Ale celá ta řada věcí, o kterých jsem tu hovořil, mluví za to, že Ministerstvo financí nebylo a není spravováno dobře a že jsme prohospodařili těch šest let, v rámci kterých se s veřejnými financemi dalo něco strukturálně pozitivního dělat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní s přednostním právem bude reagovat paní ministryně Schillerová. Poté bychom se dostali snad zpět do obecné rozpravy. Prosím, paní ministryně.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Já už jsem myslela, že už dnes reagovat nebudu, ale přece jenom musím ještě na pana poslance Skopečka tady pár věcí říct. To budou témata, která stejně budeme řešit teď v průběhu dalších měsíců, ale zareaguji, protože se ta témata neustále vrací a opakují. A já si dovolím je uvést na pravou míru. Už nebudu otevírat důchodovou reformu. Já si myslím, že jsme si řekli hodně. Já už nic nového v tuto chvíli... anebo určitě bych měla, ale zas bychom to eskalovali dál.

Složená daňová kvóta. Už si myslím, že jsme tady spolu tu rétoriku vedli, pane poslanče, neznamená, že se zvyšují daně. Složená daňová kvóta roste a vy to dobře víte. Ale přitom se nezvýšily žádné plošné daně. Proč ona roste? Protože přes 50 % výnosu tvoří daň z příjmu ze závislé činnosti neboli ze mzdy. A protože nám roste průměrná mzda, tak nám samozřejmě roste ten objem včetně sociálního, ale žádné daně, ani sociální, ani pojistné se nezvedlo, tak ať jsme korektní. Růst složené daňové kvóty neznamená, že nám rostou daně.

Co se týče rozpočtu. Samozřejmě rozpočet je teď schválen v té své první fázi. A budeme celé léto na něm pracovat. Nicméně já bych si dovolila říct - a mluvila jsem tady o tom, mám tady graf příslušný, ale už to nebudu v tuto hodinu, o půl druhé ráno, vytahovat - že veřejné finance nikdy nebyly v tak dobré kondici, jak jsou nyní. Samozřejmě to neznamená, že se nemůže cokoliv zhoršit. Takže musíme pořád dbát, aby v té kondici zůstaly. Veřejné finance jako celek. A státní rozpočet je pouze součástí těchto veřejných financí. Říkám to tady donekonečna. Ohodnotila to i Evropská komise. Opakovala jsem to tady už dnes, opakovat to nebudu. Takže my jsme případně, kdyby pokračovalo zpomalování ekonomiky, tak jsme na to dobře připraveni.

Opakovaně se objevuje, a nejen od vás, ale třeba i od pana předsedy Kalouska, ten tady teď není, tak ho nebudu citovat, ať jsem korektní, objevuje se ten podíl investic na celkovém objemu investic. Ano, je to zhruba něco přes 8 %, co plánujeme v rozpočtu na rok 2020. A pořád to srovnáváte s těmi starými lety, kdy to bylo 11 %. Já bohužel teď jsem v rychlosti nenašla tu tabulku, kde ty přehledy mám, ale příště budu připravena. Já ji tam mám někde, ale jak jsem už šla sem, tak jsem ji nevyhledala. Ano, tam bylo 11 % - ale za jakou cenu? Byl tam obrovský schodek a růst tam byl asi 4,5 %. Ale dohledám tabulku a příště řeknu úplně přesně, protože určitě debata nekončí. My jsme ten schodek 40miliardový, který neustále, a víte, že jsem ho snížila v tom rozpočtu roku 2019 o 10 mld., v tuto chvíli díky zpomalení ekonomiky prostě jsem připravila první návrh rozpočtu 40miliardovým schodkem, ale uvědomme si, že jenom ty důchody, jenom ten nárůst důchodů o 900 korun v průměru dělá 37 mld. A jste na schodku. (Hlas z pléna.)

To je v pořádku. Já to vůbec nevyčítám. Já jenom říkám, že bývám - dnes to nepadlo z vaší strany, ať jsem korektní, ale často slýchám, že projídáme, že prostě... A co je tedy to projídání? Dnes jste to neřekl, takže to říkám, chci být korektní, ale padá to jindy. Jsou to ty důchody, jsou to ty platy učitelů. V loňském roce jsme zvedli i platy veřejného sektoru, protože tam máme 60 % úředníků. A to, co jste vy jste mi tady vyčítali třeba při projednávání rozpočtu 2019, tak nejčastěji zaznívalo... (Ministryně pije vodu.) Pardon, já se omlouvám. Nejčastěji zaznívalo, že nám rostou platy, mandatorní výdaje - to je pravda. Že nám rostou počty úředníků. Já jsem vysvětlovala, měla jsem tady grafy, koláče, jak to vzniklo, že tam došlo k přesunům, že většina těch úředníků jsou učitelé, které nemůžeme si dovolit snižovat, to souvisí s reformou regionálního školství, kterou připravila minulá vláda a tato vláda ji musela finančně zabezpečit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP