(14.30 hodin)

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Dobrý den, dámy a pánové. Já bych vás chtěla poprosit o dvě změny programu. První z nich se týká lesního zákona, který je zařazen jako bod číslo 22, je to sněmovní tisk 408, a poprosila bych o jeho vyřazení. Jedná se o druhé čtení tohoto návrhu zákona. Vyřazení navrhuji z toho důvodu, že přece jenom lhůta mezi prvním a druhým čtením, mezi projednáním ve výborech, které by nás mělo teď čekat tady na plénu, nebyla příliš dlouhá pro to, abychom mohli četné pozměňovací návrhy, které jsme ve výborech předkládali, ještě upravit tak, abychom je mohli předložit i zde ve Sněmovně. Proto si vás dovoluji požádat o to, abychom druhé čtení odsunuli na září. Rozhodně tím nechceme návrh zákona blokovat a nechceme, aby k jeho projednání nedošlo třeba z toho důvodu, že bychom s obsahem nesouhlasili. Naopak, my se snažíme o co největší zlepšení, a tedy i co nejkvalitnější předložení pozměňovacích návrhů. Přece jenom jde o zákon, který řeší velmi důležitou problematiku na desítky let dopředu.

Další návrh, který mám, je naopak zařazení nového bodu a je to konkrétně bod pod sněmovním tiskem 162, novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Navrhujeme tento bod společně s kolegy, kteří jsme jej předložili, zařadit, protože na minulé schůzi měl tento bod být projednán v rámci tzv. opozičního okénka, ale bohužel se na něj nedostala řada, na rozdíl od řady jiných. Myslím si, že by byla vhodná i ta debata, protože se jedná o podporu zkrácených úvazků vzhledem k tomu, že nás tady čeká debata o rodičovském příspěvku, a jak jistě všichni víme, tak tato problematika spolu docela úzce souvisí. Proto bych byla ráda, kdybychom jej navrhli, první čtení tohoto zákona, právě hned za sněmovní tisk 490, tedy vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o státní sociální podpoře. Myslím si, že ta debata spolu může hezky korelovat a že je vhodné tyto dvě věci i propojit. Proto poprosím nejdříve o zařazení tohoto bodu, sněmovního tisku 162, a následně jeho pevné zařazení, a to přesně po sněmovním tisku 490, který je původně plánovaný dnes jako první bod, ale je tady už celá řada dalších návrhů, takže s tím se určitě během hlasování bude nutné popasovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Pekarové Adamové. Nyní paní poslankyně Alena Gajdůšková, připraví se pan poslanec Petr Dolínek. Máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji, vážený pane předsedající. Paní poslankyně, páni poslanci, chci vás také požádat o zařazení nového bodu do programu současné schůze. Tím bodem by měl být sněmovní tisk číslo 463/0, Návrh poslanců Aleny Gajdůškové, Jana Chvojky, Ondřeje Veselého, Hany Aulické Jírovcové, Heleny Válkové, Lukáše Koláříka, Romana Onderky, Víta Kaňkovského, Petra Pávka, Lenky Dražilové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o navýšení příspěvku pro zaměstnavatele lidí se zdravotním postižením.

Jde o to, že při navýšení minimální mzdy zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají lidi se zdravotním postižením, mají ekonomický problém. Navýšení bylo domluveno v rámci tripartity již při navyšování minimální mzdy. Já jsem ten návrh dávala už na jaře tohoto roku, nebo na začátku vlastně tohoto roku jako pozměňovací návrh k zákonu o zaměstnávání cizinců. Sněmovna ho nepřijala. Připomínám, že nebyl ten návrh zamítnut, ale velká část lidí se zdržovala. Pak mi bylo vysvětlováno, že to nebylo úplně právně konformní, protože to bylo považováno jako nepřímý přílepek.

V téhle chvíli je ten návrh zákona předložen jako poslanecký návrh novely zákona o zaměstnanosti, kam bytostně patří. Musím říci, že navýšení financí, jestliže se bavíme o tom navýšení, tak se jedná o 300 mil. korun za rok, a to bylo za celý rok. S tím, že půlka toho nejméně se samozřejmě vrátí v odvodech na zaměstnávání a v tom, že se těm lidem neplatí podpora v nezaměstnanosti. Zaměstnavatelé lidí se zdravotním postižením i samotní zaměstnanci, lidé se zdravotním postižením, na tento návrh čekají, protože ekonomická situace těchto firem není již utěšená, protože celý už půlrok doplácí mimo tento příspěvek. Prosím vás tedy o podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Gajdůškové. Nyní pan poslanec Dolínek. Ano, prosím paní poslankyně ještě.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Omlouvám se, neřekla jsem, kam to chci zařadit: jako poslední za pevně zařazenými body v prvním čtení, jedná se o první čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Poslední v bloku prvních čtení. Pan poslanec Dolínek.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobré odpoledne. Já bych chtěl požádat o zařazení čtyř nových bodů. Body již zmiňoval kolega, byla zde i reakce pana předsedy klubu SPD. To se týká sněmovního tisku číslo 113, Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2016, sněmovního tisku 114, Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2016, sněmovního tisku 143, Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2017 a sněmovního tisku 251, Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2017. Požádal bych zařadit tyto čtyři body na čtvrtek za smlouvy v prvním čtení, to znamená, aby prošla smlouvy první čtení a následně, aby to bylo zařazeno. V případě, že by nebyly tyto body projednány, nebyl by čas, tak bych požádal o zařazení na pátek v případě, že do 14 hodin by tam byl prostor. Teď nevím, omlouvám se, pane předsedající, jak se to správně specifikuje, ale...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Po třetích čteních.

 

Poslanec Petr Dolínek: Po třetích čteních, v tom případě. Takže na pátek po třetích čteních. Děkuji za pochopení a za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál k programu schůze? Prosím. Pan poslanec Profant. Máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobré odpoledne. Já bych chtěl poprosit o zařazení bodu 15, sněmovní tisk 446, kterým se mění některé zákony v oblasti zakládání obchodních společností, my to zkráceně nazýváme "firma za jeden den", v pátek po třetích čteních jako pevný bod, resp. když tak možná po bodech pana Dolínka, které zrovna navrhoval. Protože bychom byli rádi, aby se na to dostalo, a bojíme se, že kdyby to bylo jenom v bloku prvních čtení, tak by se na to nedostalo. Tak děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zakládání obchodních společností, dobře. Ještě někdo? Pan kolega Ferjenčík. Máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Mě velmi překvapil kolega Faltýnek návrhem předřadit sazbový balíček, protože to je extrémně kontroverzní návrh. Zatímco zvýšení rodičovského příspěvku je v této sněmovně myslím konsenzuální tisk, tak razantní zvýšení daní ještě velice kontroverzním způsobem zdaleka tak konsenzuální není. Takže si myslím, že dává daleko větší smysl, abychom nejprve projednali tu rodičovskou. (Poslanec Faltýnek z lavice reaguje nesouhlasnými poznámkami.) Každopádně... Pane předsedající, já bych vás poprosil, jestli byste mohl upozornit...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já myslím, že tady máte dostatečný klid, pane poslanče, k tomu, abyste hovořil.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já bych byl rád, kdyby si se mnou pan Faltýnek nepovídal tady z lavice.

Každopádně, chtěl jsem navrhnout, abychom - za prvé jsem se chtěl připojit k návrhu kolegy Stanjury a zařadit ten sazbový balíček až na konec prvních čtení. A v případě, že to nebude přijato, bych chtěl navrhnout dětské insolvence, sněmovní tisk číslo 11, před sazbový balíček. Myslím, že je to extrémně důležitý zákon, který bychom měli stihnout. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP