(17.00 hodin)
(pokračuje Skopeček)

Když jsme projednávali daňový balíček na podvýboru pro daně, paní ministryně, tak tam byl váš náměstek, který přinesl analýzu toho, jaké daně jsou v okolních zemích, kde argumentoval, kde všude jsou větší. Jenom zapomněl na to, že v České republice je jiná cenová úroveň než v Německu či Rakousku a srovnání daňových sazeb v absolutní hodnotě je naprosto bezcenná informace. Divil jsem se, že někdo z Ministerstva financí vůbec s tímto argumentem, s touto fatální neznalostí může na podvýbor pro daně přijít a argumentovat tam ve prospěch tohoto zákona. Analýza neobsahovala ani srovnání cenových hladin, ale neobsahovala ani důkladnou analýzu a debatu právě o elasticitě poptávky, zejména u produktů, jako jsou cigarety a jako je alkohol. Protože to riziko, že se skutečně projeví zvýšení zejména alkoholu v tom, že prohloubí sociálněpatologické jevy u nejslabších sociálních skupin, je skutečně velké, protože myslím, že nemusíme studovat velké analýzy, ale jestliže si lidé, kteří jsou zkrátka zvyklí si kupovat nějaké množství alkoholu, někteří jsou dokonce závislí, jestli si myslíte, že tuto spotřebu si odpustí ve chvíli, kdy se jim zvýší spotřební daň, tak si myslím, že se všichni mýlíme, že si lžeme do vlastní kapsy a že jediný efekt bude skutečně ten, že ze svého disponibilního příjmu ukrojí jeho relativně větší část na výdaje spojené s alkoholem a s cigaretami a méně jim zbude na ostatní produkty a služby, které pro svou rodinu kupují. Čili tento zákon nemá žádný pozitivní aspekt toho, že by pomáhal těmto sociálním skupinám, ale spíše problémy jejich rodin a jejich situace ještě zvýší.

Ze všech těchto důvodů se připojuji k místopředsedovi Poslanecké sněmovny. Rovněž jsem chtěl dát návrh na zamítnutí toho zákona. Myslím si, že i bez těchto argumentů stačila už ta dichotomie v argumentaci pana ministra zdravotnictví a toho, co se píše v důvodové zprávě, kdy jedno ministerstvo argumentuje, že to povede ke snížení spotřeby, druhé ministerstvo argumentuje, že to naopak povede ke zvýšenému výběru daní z tabáku a alkoholu. Myslím, že obojí není dost dobře možné a že by si nejprve měla tato ministerstva vyjasnit, jaký efekt je silnější. Já se obávám toho efektu, že poroste černý trh, ať už s cigaretami, ale i alkoholem. U alkoholu jsme před pár lety měli dost tragickou zkušenost a já bych ji nerad opakoval, nerad bych motivoval spotřebitele, aby alkohol kupovali na černém trhu, a nerad bych, aby se tady rozjela nějaká další metanolová aféra s dopady na životy lidí.

Čili vyzývám tuto vládu, aby v době, kdy tahá z kapes daňových poplatníků nejvíce peněz v historii České republiky, aby si na chvíli konečně dala stopku, aby se také podívala na výdajovou stranu rozpočtu, aby nechala vydechnout daňového poplatníka a neuvalovala na něj další daně, a to ještě v tak nebezpečných oblastech, kde to může vést k tomu, že se rozbují černý trh s negativními dopady na zdraví obyvatelstva.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Na vaše vystoupení bude faktickou poznámkou reagovat pan poslanec Bláha. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, vážení kolegové, celou dobu si říkám: nechoď tam za ten pultík. Ale už jsem to nevydržel. (Potlesk v pravé části sálu.)

Tady jsme slyšeli přednášku o tom, jak my podnikatelé chudáci jsme zatíženi nejvíce v této době daněmi. Kdybyste se, kolego, podíval prostřednictvím pana předsedajícího, z čeho se skládají příjmy do státní kasy, tak byste zjistil, že nejvíce přispíváme všichni na DPH. A kdy bylo největší DPH? V době vlády pravicových stran. Čistě pravicových! Byla to i doba navýšení z 5 % na 15 %. Byla to doba navýšení za služby s přidanou hodnotou na 21 %. Takže za to, že jsme dali zákazníkovi věneček na talířek, tak jsme odvedli státu 21 % za to, že jsme více pracovali. Takže v té době jsme odváděli státu nejvíc. V dnešní době, kdy nám kleslo DPH, tak samozřejmě to všem podnikatelům, kteří jsou nejvíce zatížení DPH, což jsou všichni ve službách, a věřte tomu, že nejvíc peněz jde právě státu z DPH, tak platíme daleko méně. A návrh balíčku je, že budeme platit zase ještě méně. Takže to je, myslím si, pro nás podnikatele to nejdůležitější.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Následují faktické poznámky poslanců Skopečka, Stanjury, Ferjenčíka a Munzara. Pan poslanec Skopeček je na řadě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Já si taky říkám, že už na vás nebudu nikdy reagovat, a přesto mi to nedá. Tak já vám tu tabulku předám. (Ukazuje.) Jsou to data Eurostatu. Je to výpočet daňového inkasa na hrubý domácí produkt. V roce 2017 35,4 %. Když se podíváte, mám to až do roku 2001. Nikde nenajdete větší číslo. Prostě statistiky nejde opít rohlíkem, nejde opít marketingem, který umíte. Ta čísla jsou jasná. Prostě vy zatěžujete obyvatele a podnikatele České republiky nejvíce v historii.

Co se týče toho zvýšení DPH, já být na vašem místě, pane kolego, tak radši pomlčím. Dobře víte, že řada těch daní, které pravicové vlády zvyšovaly v době krize, já u toho tehdy nebyl, nesouhlasil jsem s tím, ale byla to nějaká reakce a nějaké opatření v krizové době, další část pramenila z toho, že se zaváděla penzijní reforma, tak tyto daně jste měli několikrát šanci v Poslanecké sněmovně vrátit na původní úroveň před pravicovými vládami. Dělali jsme to my několikrát. U některých typů těchto daní bylo i časově omezené působení. Vždycky jste si prohlasovali to, aby tyto vysoké daně pokračovaly dál, přestože jejich tvůrci počítali s jejich časově omezenou platností, včetně například solidární daně.

Čili kdo zvyšoval daně, jste byli vy. Kdo nevyužil x příležitostí, kdy se mohly snížit, jste byli vy. A kvůli vám, kvůli hlasům hnutí ANO, má Česká republika nejvyšší daně v historii.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: To zvýšené DPH bylo schváleno naší vládou a Parlamentem pro roky 2013, 2014, 2015 - pro pana poslance Bláhu. Na tři roky! Vy jste to prolongovali. Dneska to platí pro rok 2016, 2017, 2018, 2019. Takže už vedete 4:3 na ty roky. A pro rok 2020 se s tím nehodlá nic dělat, takže už vedete minimálně 5:3. Tak si musíte vybrat. Buď to bylo špatně, a máte už šest let možnost to špatné opatření změnit, anebo to bylo dobře. Ale vyberte si. Protože v logice pana poslance Bláhy, když je vysoké DPH za pravicové strany, tak je to špatně, a když je vysoké DPH za vlády ANO, tak je to dobře. To úplně nesedí, ta argumentace.

Mimochodem, ty daně byly zvednuty na tři roky kvůli druhému pilíři penzijní reformy, kterou vaše vláda zrušila, ale peníze jste si nechali z DPH. Tak koho vlastně kritizujete, pane poslanče? Nás, nebo sebe? Myslím, že když se podíváte do zrcadla, nebo případně když půjdete na Ministerstvo financí a uvidíte tam ministra Babiše, ministra Pilného a paní ministryni Schillerovou, tak to jsou ti, kteří za šest let s tou DPH, jak vy říkáte velmi špatnou, neudělali vůbec nic. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP