(15.10 hodin)
(pokračuje Juránek)

Já jsem rád, že k těm povodním v současné době v takovémto rozsahu nedochází, ale velice prosím, abychom tady s touto rezervou počítali. A znovu říkám, to řešení je dvojí. Buď budeme počítat a necháme určitou sílu a ponecháme ji pojišťovnám, anebo ta druhá část, že s tímto budeme muset počítat v tom velkém a při tom velkém rozsahu v rozpočtu. V obou případech tuto záležitost, protože jsem ji osobně prožil naprosto bezprostředně v Jihomoravském kraji, prožil jsem ji se svými kolegy hejtmany, kterých se to dotklo, tak tohle považuji za tak důležité, že to budu připomínat jak v rámci tohoto daňového balíčku, tak také v rámci rozpočtu na příští rok.

Děkuji vám za pozornost a znovu zdůrazňuji, z toho pohledu si myslím, že by bylo dobré nechat tuto záležitost daňového balíčku k dopracování.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Takže jako první vystoupí pan poslanec Dominik Feri a připraví se pan poslanec Petr Bendl. Tak pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, když jsme se tu bavili o povodních, paní ministryně je právnička, to znamená, že ví, že stále na advokátním tarifu lpí 20procentní tzv. povodňová daň, byť to nespadá do její gesce... (Odmlka pro neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás požádám o klid, protože je pravdou, že je tady vyšší hladina hluku. Aby se pan poslanec mohl vyjádřit. Tak prosím. Já vám nastavím čas taky.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji, pane místopředsedo.

Byť to nespadá do její gesce, ale s ministryní spravedlnosti to může konzultovat a tu vyhlášku jí pomoci připravit a narovnat podmínky tak, jak mají být. V každém případě si nemyslím, že bychom takto zásadní změnu, daňový balíček, měli diskutovat, byť jenom diskutovat, za tak turbulentní politické situace, a proto navrhuji přerušení do příští schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže navrhujete přerušení do příští schůze. Dobře. Je to váš návrh. Takže vás odhlásím, přihlaste se, prosím, znovu svými hlasovacími kartami. Radši zagonguji, ale jsme tady jinak v dostatečném počtu. Ještě vteřinku počkáme, jestli se někdo dostaví. Ano, tak myslím, že víme, o čem budeme hlasovat.

 

Pan poslanec Feri navrhuje přerušení do příští schůze Poslanecké sněmovny.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 61 je přihlášeno 173 poslanců, pro 80, proti 91. Návrh byl zamítnut.

 

Dále se s faktickou poznámkou v obecné rozpravě hlásí pan poslanec Petr Bendl a připraví se pan poslanec Stanislav Juránek. Tak prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já jsem prostřednictvím pana předsedajícího chtěl říct panu kolegovi Juránkovi, že se mýlí. Vláda si nebere ty peníze, těch 10 nebo 11 miliard proto, aby je pak nějakou formou vrátila těm, kteří se mohli pojistit a nepojistili anebo se jim toho pojištění nedostalo. Oni ty peníze chtějí utratit ve státním rozpočtu. Takhle jednoduché to zcela bezpečně je. A všichni ti, kteří se pohybovali kolem povodní v roce 2002 nebo třeba i v roce 1997, mezi které já jsem patřil, já jim chci jenom připomenout, že škody napáchané povodní jsou mnohonásobně nižší než škody napáchané suchem. Mnohonásobně nižší. Když se podíváte na to, kolik Českou republiku stálo, případně finance, které jsme využívali z Evropské unie, obecní a krajské peníze atd., a spočítáte to dohromady, tak si přidejte minimálně nulu a pak se můžete o něčem takovém bavit. Takže když něco takového přijde, tak zcela určitě ani těch 10 miliard stačit nebude. To bude jenom kapka v moři.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další, zatím poslední přihláška na faktickou poznámku pan poslanec Stanislav Juránek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Já tady nebudu polemizovat vaším prostřednictvím s kolegou Bendlem, ale chci ještě doplnit jeden svůj návrh, který zazněl minule. Já jsem tam navrhl, že by mohlo být prodloužení lhůty o 30 dnů, ale neprojednal jsem to s ministerstvem a s předkladatelem, tzn. navrhuji prodloužení v délce 20 dnů a důvodem je právě to, abychom byli schopni dohledat všechny náležitosti, které se týkají jednotlivostí, které jsou v tomto zákoně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, reflektuji váš návrh, již jsem si to poznamenal a opravil. Nyní se rozhlédnu po sále, zdali je zájem ještě o někoho, kdo by chtěl vystoupit v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím a táži se, zdali je zájem navrhovatele o závěrečné slovo, případně zpravodaje, jestli má zájem také. Nemá pan poslanec zájem, takže paní ministryně, je to vaše sólo. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, děkuji, že jsem se dostala k tomu, abych se vyjádřila, shrnula, záměrně jsem to udělala na závěr, protože jsem chtěla vyslechnout všechny vaše připomínky.

Dovolte, prosím, abych uvedla na pravou míru naprosto věcně a technicky, jak je to s rezervami pojišťoven. (Obrací se na předsedajícího kvůli zjednání klidu v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás poprosím o klid, aby se paní ministryně mohla vyjádřit. Prosím o klid. Jestli neprojednáváte věci související s tímto tiskem, tak prosím, abyste je projednali v předsálí. Prosím, paní ministryně.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Aby to bylo dobře pochopeno, tak půjdeme do historie. Mně leželo v hlavě, proč to tak strašně vadí. A řeknu vám, o co jde. Řeknu vám, jak je to skutečně podle zákona. Řeknu vám to jako člověk, který dělal 25 let v daních.

Když se v roce 1993 přijal zákon o rezervách, tak tam byl limit pro pojišťovny, že vytvořená rezerva nesmí překročit 60 % předepsaného pojištění. Takže nebylo možné tvořit rezervy jako daňově účinné prosím. Nikdo nebrání pojišťovnám, ať si tvoří rezervy, jak chtějí. Ale chceme limit na daňově účinné rezervy, jako má každá jiná právnická osoba v této zemi. Chápeme se? Jako mají banky, jako mají další, jiné instituce. Proč má sektor jeden jediný takovouto výhodu? Proč si může vytvořit rezervu, jak chce velkou, tím pádem snížit základ daně a odložit si daň v čase podle své úvahy? To nikdo tady nemá a v této zemi to taky nebylo, když se tehdy přijal zákon o rezervách. A najednou jsem to našla včera. Našla jsem to až včera. Do března roku 2000 ten limit skutečně existoval a pak byl zrušen... (Další odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás poprosím ještě jednou o klid, aby se paní ministryně mohla vyjádřit!

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Pak byl zrušen na základě pozměňovacího návrhu pana poslance tehdy, já ho neznám, uvedu jeho jméno, dohledala jsem si to skutečně z relevantních zdrojů, pana poslance Suchánka. Údajně byl za ODS. Takže v podstatě od té doby tady máme výjimečný sektor. Takže v podstatě vy uzavřete pojistku např. na 500 korun měsíčně a proti tomu si ta pojišťovna může vytvořit rezervu podle své úvahy, účetní rezervu, tak, jak si myslí, že by mohla být hodnota škodné události. Říkám to prosím vás lidově, srozumitelně pro ty, kteří se v tom nepohybují. A tu ale si započte jako daňově odečitatelnou, daňově uznatelnou. Takže my chceme jediné - my chceme, ať si příště ty rezervy tvoří tak jako každý jiný právnický subjekt. Ať mají tam určité minimum, jak říká Solvency II, pak ať si je klidně tvoří velké, nebo jak chtějí velké, ale každopádně už ne jako daňově uznatelné.

Takže já rozumím, pane předsedo Kalousku, že se to téma vracelo. Ono to ty úředníky strašně štvalo na Ministerstvu financí. Řekl jste to správně včera. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP