(17.30 hodin)
(pokračuje Bauer)

Věřím, že na půdě výboru pro sociální politiku bude možnost ještě tuto otázku otevřít, a možná se nám povede navrhnout model, ve kterém si budou moci navýšenou částku dočerpat i tito rodiče, že se opět otevře možnost vrátit se v zásadě k jedné z těch variant, o které jste na koalici vyjednávali, a že ten prostor se ještě najde. Už v této chvíli mohu avizovat úmysl poslaneckého klubu Občanské demokratické strany, že tento pozměňovací návrh sami předložíme.

Na závěr si dovolím ještě drobné doplnění. Zvýšená rodičovská bezesporu rodinám s dětmi pomůže, ale není to jediné ani zásadní opatření, které zajistí lepší podporu rodin s dětmi v České republice. Podpora rodin s dětmi se bohužel často omezuje jen na rodiny ze sociálně problematických poměrů a rodiny v ohrožení. Já si ale myslím, že by měla mnohem výrazněji mířit i na funkční rodiny s ekonomicky aktivními rodiči, musí být mnohem širší, promyšlenější a systémová, protože právě v rodinách s dětmi je naše budoucnost a mimo jiné i klíč k řešení krize penzijního systému, o kterém jsme tady dneska tak dlouze diskutovali.

A například mě mrzí, s jakou urputností se úředníci a příslušní ministři brání podpoře rodin s více dětmi například z evropských fondů, jak o tom diskutujeme na výboru pro sociální politiku, nebo jak vláda přehlíží návrhy, které tu leží z poslanecké iniciativy. Za všechny jmenuji jenom jeden, podepsaný poslanci napříč celým politickým spektrem, je to návrh změny, která by rodičům více dětí umožnila dočerpat rodičovskou na starší dítě i v případě, že se do rodiny narodí další mladší dítě. Určitě asi, vážená paní ministryně prostřednictvím pana předsedajícího, víte, že ten návrh tu leží už více než půl roku a doposud nebyl projednán ani v prvním čtení, přestože by výrazně pomohl rodičům, kteří mají odvahu vychovávat více dětí po sobě.

Závěrem - skončím pozitivně. Vláda dnes dostane od opozice obecnou podporu navýšení rodičovské, a proto věřím, že stejně tak vláda podpoří projednávání návrhů na podporu rodin, které předložili poslanci a na kterých lze najít shodu napříč celou Poslaneckou sněmovnou. A především věřím, že vláda konečně začne vnímat rodiny s dětmi a jejich podporu jako prioritu a tu nejlepší investici do budoucna.

Úplně závěrem bych chtěl říci, že sice mám zajímavé projevy, dokonce se i rád někdy poslouchám, ale viděl jsem, že na sjetině vystupujících je moje jméno dvakrát, což si myslím, že je systémová chyba, a domnívám se, že jedno vystoupení stačí. (Na tabuli svítí jména: Hyťhová, Bauer, Golasowská, Aulická Jírovcová.) Tak bych chtěl poprosit pana předsedajícího, jestli by mě mohl z toho seznamu škrtnout, protože už více vystupovat nebudu.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Přeji příjemný podvečer. Dovolím si nejdřív poznámku, že není třeba se obracet na ministry mým prostřednictvím, zvláště pak pokud nejsou současně poslanci.

Pan místopředseda Hanzel se nám omlouvá dnes od 17.30 do konce jednání z pracovních důvodů. A paní ministryně žádala o výstup s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Už jsem to avizovala, k jednotlivým výtkám k systémovému nastavení podpory rodin se vyjádřím na závěr této debaty. Nicméně teď si v té faktické poznámce dovolím ještě rozjitřit jednou tu poznámku o tom, jak předchozí pravicové vlády nenavyšovaly nebo navyšovaly důchody. Myslím si, že výmluva na krizi už by měla přestat, protože když se podíváme na naši ekonomiku, tak ta je popoháněna buď exportem, nebo domácí spotřebou. Souhlasím s tím, že během hospodářské krize, která začala v roce 2008, mezinárodní situace neumožňovala, nebo dovedla nás do krize kvůli situaci v exportu. Nicméně právě domácí spotřeba byla jedna z možností, jak se rychleji z té velmi složité hospodářské situace dostat. A to, co udělaly pravicové vlády, tak se právě proškrtaly ještě do ještě horší situace a výsledek byl ten, že jsme se z krize dostávali o dva roky déle než zbytek Evropy. Takže se zastávám pana poslance Sklenáka, protože v tomto má pravdu. Kdyby se předchozí vlády rozhodly navyšovat důchody, tak naše ekonomika mohla být z krize rychleji venku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní se přihlásil s faktickou poznámkou ještě pan poslanec Krejza. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Karel Krejza: Dobrý den. Děkuji za slovo. Budu velmi stručný. Kdyby naše nebo pravicové vlády navyšovaly důchody, tak by nám tady nebylo vyčítáno 200 miliard schodku, ale možná 350. Takže nevím, jestli je to úplně správná cesta, byť s některými věcmi se dá souhlasit, že motivovat ekonomiku státními investicemi v momentě, kdy stagnuje, to je správně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní ještě pan poslanec Munzar s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Ještě krátká reakce na paní ministryni. Zatímco vy jste to dovedli teď k dokonalosti - v době ekonomického růstu zadlužujete státní finance a veřejné rozpočty a ještě navíc soukromou spotřebu dusíte zvyšováním daní, což jste dneska předvedli v předchozím bodě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní tedy do obecné rozpravy paní poslankyně Hyťhová. Prosím.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Také bych se chtěla za náš klub SPD vyjádřit ke zvýšení rodičovského příspěvku. SPD samozřejmě podporuje navýšení rodičovského příspěvku. A rovnou říkáme, že podporujeme toto navýšení pro rodiče všech dětí, které budou k 1. 1. 2020, resp. ke dni nabytí účinnosti projednávané novely ve věku čtyř let a nižším. V tomto smyslu odmítáme selekci a podmínku pobírání rodičovského příspěvku a de facto nabádání k jeho účelovému prodlužování, k čemuž předkládaný návrh prakticky všechny zainteresované rodiče vybízí. A v tomto smyslu a směru také předložíme příslušný pozměňovací návrh, protože předkládaný vládní návrh je jednak nesystémový, ale i do značné míry asociální a velmi nespravedlivý, popírající starou právní zásadu takzvaného legitimního očekávání, které vládní strany vyvolaly u občanů původním slibem navýšit tento příspěvek všem dětem do čtyř let, to znamená i těm narozeným před 1. 1. 2020, bez výjimek. V očích rodičů a mladých lidí se jednalo fakticky o veřejný slib, jak o tom svědčí nejen množství e-mailů v našich e-mailových poslaneckých schránkách, které nám v této věci neustále přicházejí, ale také slib, který měl motivovat ke zvýšení porodnosti okamžitě od chvíle jeho vyřčení, nikoli až od 1. 1. 2020.

Původní plán ANO a ČSSD ohledně navýšení rodičovského příspěvku hovořil o 40 tisících korunách v červenci 2019. Následovat pak měla jakási druhá vlna s navýšením o dalších 40 tisíc korun. Následně se dohodla ministerstva financí a práce a sociálních věcí na tom, že příspěvek vzroste o 80 tisíc korun na 300 tisíc korun od ledna 2020, přičemž pro rodiče dvojčat a vícerčat by měl vzrůst na 450 tisíc korun.

Na zvýšený rodičovský příspěvek by tedy podle SPD měli dosáhnout jednak rodiče, kteří na něj budou mít nárok v lednu 2020, i ti, kteří si jej již vybrali bez ohledu na to, zda vyčerpali rodičovskou dovolenou, ale mají čtyřleté či mladší dítě k předmětnému datu nabytí účinnosti této novely. Zvýšení rodičovského příspěvku pro všechny rodiče se čtyřletými a mladšími dětmi by státní rozpočet vyšlo na cca 11,2 miliardy korun, zatímco takzvaná levnější předkládaná varianta vyjde na 8,6 miliardy korun. Státní pokladna tedy tímto krokem ušetří cca 2,6 mld. korun, což je z pohledu celkového objemu rozpočtu nepříliš dramatická částka, navíc se jedná o jednoznačně prorodinné a propopulační opatření, které v budoucnu bude pro stát finančním přínosem a vkladem do naší budoucnosti. Opak by byl navíc hazardem s důvěrou mladých rodin a mladých lidí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP