(18.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji paní poslankyni. Poprosím znovu o klid v sále a prosím paní poslankyni Černochovou.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Je smutné, že paní ministryně a její ministerstvo sídlí v obvodu Prahy 2 a neví, že na stejném obvodě jsou jesle zřízené zřizovatelem městskou částí Praha 2. Že toto zákon umožňuje. Dokonce máme dvě detašovaná pracoviště. Jedno v Londýnské a druhé Na Rybníčku. Přijímáme děti od šesti měsíců věku, pobyt je možný až do tří let.

Řeknu vám, paní ministryně, co udělala vláda pod vedením sociální demokracie, konkrétně v rezortu Ministerstva školství. Nařídila přijímání dětí v posledním ročníku, jak už to tady zmiňoval kolega - kdy to bylo, víte na úkor koho? Na úkor - protože to byly papírové děti, ty děti fakticky do té školky nenastoupily. Nakonec jsme to tady horko těžko měnili, aby se ten problém vyřešil. Protože ten problém nastal ve chvíli, kdy rodiče, kteří opravdu potřebovali dostat své dítě do školky, to dítě do té školky dostat nemohli, protože ta školka má nějakou kapacitu. My jsme památková rezervace, takže samozřejmě nemůžeme, nemáme ty budovy nafukovací. Tak to byl jeden obrovský problém, který způsobila vláda, kde Ministerstvo školství měli sociální demokraté.

O inkluzi bych tady mohla povídat další dvě hodiny, ale nechci zdržovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní paní poslankyně Gajdůšková se ještě přihlásila s faktickou poznámkou. Já bych možná jenom požádal, abychom se snažili držet projednávaného tématu. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji, vážený pane předsedající, za slovo. Já jenom fakticky. Už tady byla řeč o takzvaných Husákových dětech. Z této doby bylo kapacit ve školkách dost. Ale v období pravicových vlád, ať už to bylo na městech, nebo na centrální úrovni, se ty budovy školek různě rozprodávaly a privatizovaly. My jsme ve Zlíně samozřejmě měli kapacity naplněné na 60 %. Také jsme museli ty školky uzavírat, aby to to město vůbec utáhlo. Ale nepustili jsme je z města. Nepustili jsme je z majetku města Zlína. Zůstaly k dispozici dětem. Tam, kde to neudělali, tak se s tím samozřejmě potýkají. To, že tam ty peníze na obnovení kapacit byly dále dány, to už zde bylo řečeno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a v tuto chvíli končím rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo od paní navrhovatelky. (Ne.) Paní zpravodajka má zájem o závěrečné slovo? (Mám.) Má? Tak prosím paní zpravodajku. (V sále je velmi rušno.)

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Já to nechci zdržovat, ale chtěla bych poděkovat všem, kdo se do této košaté diskuze -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní poslankyně, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid. Prosím pokračujte.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Chtěla bych poděkovat všem, kdo se do této košaté diskuze přihlásili. I mužům, až na některou výjimku, kterou jsem už tady komentovala. Jenom bych chtěla podotknout k paní poslankyni kolegyni vaším prostřednictvím Richterové, že tady uvedla, že děti, které jdou předčasně, nebo malí, do předškolního zařízení, jsou ve stresu, že se to pozná ze slin. Tak pak nevím, jestli prosazujete dětské skupiny, kam chodí dětí od jednoho do tří let, protože by tedy podle vás měly být ve stresu.

Já se moc těším na odbornou diskuzi ve výborech. Myslím, že jako garanční bude navržen sociální, takže se na to moc těším. A jak jsem si zapisovala, kdo tady už oznamoval, že bude podávat pozměňovací návrhy, tak jich bude asi opravdu mnoho a závěrečná hlasovací procedura bude určitě zajímavá. Takže děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. To byla závěrečná slova. Nezaznamenal jsem žádné návrhy na vrácení či zamítnutí, takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Má někdo jiný návrh na výbor garanční? Pokud tomu tak není, tak bych zahájil hlasování.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo pro přikázání. Kdo je proti přikázání tomuto výboru? Já vám děkuji.

hlasování číslo 72 je přihlášeno 183 poslanců a poslankyň, pro 170, proti nikdo. Konstatuji, že jsme tedy návrh přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Navrhuje někdo další výbor? (Hlásí se poslankyně Pastuchová.) Paní poslankyně, prosím.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Já navrhuji k projednání do komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Má ještě někdo nějaký jiný návrh na přikázání dalším orgánům? Pokud tomu tak není, myslím, že jsme návrh všichni slyšeli.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přikázání komisi. Kdo je proti?

hlasování číslo 73 je přihlášeno 183 poslanců a poslankyň, pro 151, proti 1. Konstatuji, že jsme tedy tento návrh přikázali k projednání i komisi pro sociální politiku.

 

A pokud tedy není nic dalšího, myslím, že nic nezaznělo, tak projednávání tohoto tisku končím. Děkuji navrhovatelce a děkuji zpravodajce a posuneme se dál. Otevírám bod

 

1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb.,
o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 157/7/ - vrácený Senátem

Bod byl původně přerušen v úterý 16. 6. na 30. schůzi během úvodního vystoupení pana senátora Jiřího Ciencialy. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele pan poslanec Lukáš Bartoň a senátor Jiří Cienciala a případně senátor Ivo Valenta. Ale vidím, že je tady pan senátor Cienciala. Takže připomínám, že Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 157/8. A nyní prosím pana senátora Ciencialu, aby se ujal slova a mohl tak pokračovat ve svém úvodním příspěvku.

A pan premiér se nám omlouvá z pracovních důvodů. (Poslanci stále velmi hlučí.)

Prosím, pane senátore.

 

Senátor Jiří Cienciala: Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane senátore, já vás ještě na chvilku přeruším a požádám kolegy o klid. Vím, že hlasování bylo vzrušující, nicméně už jsme u dalšího bodu, takže prosím, abyste případné jednání přesunuli mimo sál. Prosím, pane senátore, pokračujte.

 

Senátor Jiří Cienciala: Děkuji mockrát. Dovolte mi, abych pokračoval v přerušeném bodu jednání z minulé schůze. Čili nebudu opakovat to, co bylo řečeno. Akorát na to zkusím navázat. (Hluk v sále trvá.)

Rád bych zdůraznil, že senátoři podpořili jednoznačně po věcné stránce váš poslanecký návrh zákona o vnitrozemské plavbě -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane senátore, já vás znovu přeruším. Požádám poslance, kteří opouštějí sál, aby tak činili v klidu. A poprosím případně více na mikrofon. Prosím.

 

Senátor Jiří Cienciala: Připomínám, že senátní novela pro zavedení určité míry benevolence pro cyklisty, která byla projednávána v Senátu poprvé daleko před touto iniciativou, a to již v roce 2016, tehdy vzešla od občanů, kterým se podařilo za Zlínský a Jihomoravský kraj sesbírat přes 10 tisíc podpisů. Uvedená fakta dokládají, že iniciativa má širokou podporu veřejnosti, a to zdaleka nejen té, která občas nebo často systematicky jezdí na kolech. Senátoři jsou toho názoru, že tito občané si po těch letech konečně zaslouží, aby byl i jejich hlas vyslyšen, protože se blíží letní sezóna, která už v podstatě začala. Ale měli jsme to projednávat před dvěma měsíci, ale už jsme to nestihli, to se stává. Tak alespoň tu další sezónu v plné parádě začneme i jezdit na kolech. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP