(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré odpoledne, dámy a pánové, dalším bodem našeho pořadu jsou

 

54.
Ústní interpelace

které jsou určené předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády. Dnes bylo za účasti ověřovatelů vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše a poté na ostatní členy vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji interpelující poslance a interpelované členy vlády, že ihned po ukončení interpelací na omluveného předsedu vlády budou následovat interpelace na členy vlády.

Než předám slovo prvnímu poslanci vylosovanému v pořadí, panu poslanci Jakubu Michálkovi, přečtu došlé omluvy. Pan poslanec Jan Volný se omlouvá z jednání schůze mezi 14.30 až 18.00 z důvodů pracovních. Pan poslanec Karel Rais se omlouvá dnes mezi 16.00 a 18.00 z důvodů pracovních. Pan poslanec František Petrtýl se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Miloslav Rozner se omlouvá dnes od 14.30 hodin do konce jednání z pracovních důvodů. Pan poslanec Rostislav Vyzula se omlouvá dnes od 14.30 do konce jednacího dne a zítra, dne 12. 7., na celý den ze zdravotních důvodů. Paní poslankyně Andrea Brzobohatá se omlouvá dnes od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Tomáš Kohoutek se omlouvá dnes mezi 15.30 a 18.00 z důvodů pracovních.

Nyní poprosím, předám slovo panu poslanci Jakubu Michálkovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády ČR Andreje Babiše. Připraví se pan poslanec Vojtěch Pikal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane nepřítomný předsedo vlády, zase jste nedorazil na ústní interpelace. Nuže, já se chci zeptat na váš slib, který jste dal občanům, kdy jste slíbil, že budete bojovat proti korupci. Konkrétně jste do programového prohlášení napsali, že předložíte účinné právní nástroje k ochraně oznamovatelů korupce a zákon o regulaci lobbingu vycházející z mezinárodních doporučení. Lidi to samozřejmě štve. Podle průzkumu štve lidi nejvíc korupce a hospodářská kriminalita. Ptáme se, proč třeba chodí do Poslanecké sněmovny daňový podvodník pan Pitr. S kým se sem chodí radit? Proto nemáme zákon o lobbingu, takže to nevíme. Nemáme ochranu oznamovatelů. Vy jste slíbili, že to budete mít v roce 2018 hotové, že to je v legislativním plánu, a není nic. V březnu 2018 jste uvedl, že tady máme plno věcí samozřejmě, už v minulosti, já jsem navrhoval whistleblowing, to neprošlo, regulace lobbingu, to byl záměr na vládě, to připravuje pan Pelikán. Pak říkal pan Kněžínek, že to připravuje, zase není nic, a v červnu 2019 paní Benešová uvedla, že samozřejmě tam pracujeme také na návrhu zákona o lobbování, návrhu zákona o ochraně oznamovatelů.

Takže dva roky tady sedíte, máte Ministerstvo spravedlnosti pět let, a není nic. Žádný zákon jste nepředložili, sice na tom pracujete, ale nemá to žádné výsledky, ani do Poslanecké sněmovny se to nedostalo. Takže nás tady krmíte nesmysly jako vodňanská kuřata ve svém závodě. Toto se mi opravdu nelíbí. Lidi považují korupci a hospodářskou kriminalitu za závažný problém. Každý pátý případ hospodářské kriminality byl odhalen díky oznamovatelům, takže je logické, abychom tady měli právní prostředí. (Předsedající upozorňuje na čas.) A bohužel za dva roky v rozporu s legislativním plánem jste ho nepředložili.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jelikož pan premiér není přítomen, tak bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem do 30 dnů.

Dalším v pořadí je pan poslanec a místopředseda Vojtěch Pikal. Máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Vážená vládo, obracím se na vás ve věci nekončících podezření z korupčních jednání předsedy Úřadu ochrany hospodářské soutěže Ing. Petra Rafaje. Jedná se především o kauzu Brno-střed, ve které dnes již vazebně stíhaný politik Jiří Švachula byl v rozhodné době své trestné činnosti v oblasti veřejných zakázek členem rozkladové komise úřadu. Jmenován byl z vůle předsedy Rafaje, přestože nemá žádné odborné vzdělání. Policie v této kauze zabavila předsedovi hotovost schovávanou po kapsách a v šatníku v hodnotě 2 milionů korun. Do rozkladové komise úřadu navíc předseda Rafaj jmenoval i vlastní dceru Petru nebo svého zetě Petra Kubína.

Další kauzou předsedy úřadu je případ BusLine, kdy na útraty této společnosti předseda letěl na fotbalový zápis do Nizozemska s trestně stíhaným Miroslavem Peltou a bývalým vedoucím společnosti BusLine Jiřím Vařilem. Přitom úřad se opakovaně za BusLine postavil. V Libereckém kraji úřad zrušil dopravní tendry nebo v nich rozhodoval tak pozdě, že takovýto postup vždy nahrával této společnosti. Některé kraje dnes požadují přezkoumat tendry, které jim úřad zastavil. Podnět na vrchní státní zastupitelství již podal Liberecký kraj.

Věřím, že na půdě Poslanecké sněmovny již nemusím dál připomínat dobře známou kauzu Kapsch, v jejíž souvislosti předseda Rafaj bez udání důvodu odvolal svého místopředsedu dr. Josefa Chýleho, který tendr ministerstva bránil.

Kromě výše uvedených skandálů se z poslední výroční zprávy také ukazuje manažerské selhání předsedy Rafaje. Ačkoliv v roce 2012 byl zdvojnásoben rozpočet jeho úřadu, v posledních letech došlo k postupnému omezení jeho dozorové činnosti až na polovinu. Za rok 2018 vydal úřad rekordně nejnižší počet správních rozhodnutí, 507. Při počtu úředníků 71 v sekci veřejných zakázek dnes připadá na jednoho referenta půl případu měsíčně. Tohle rozhodně není efektivní činnost státního orgánu.

Ze všech výše uvedených důvodů se proto domnívám, že je pozice předsedy úřadu Petra Rafaje nadále neudržitelná. Proto se ptám, jaké kroky učiní vláda České republiky k ochraně nezávislosti a nestrannosti antimonopolního úřadu, jehož je předsedou, a zdali navrhne jeho odvolání prezidentu republiky. (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak jsem si říkal, jestli to stihnete do těch dvou minut, bylo to o pět vteřin přetaženo. Takže také - v souladu s jednacím řádem do 30 dnů bude odeslána odpověď.

Dalším v pořadí je pan poslanec Tomáš Martínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Vážený nepřítomný pane premiére, interpeluji vás ve věci výstavby obchvatu České Lípy. O obchvatu se diskutuje již od 90. let, stavět se začalo v roce 2008 a hotový měl být v roce 2016. V roce 2010 byl však projekt z úsporných důvodů zastaven tehdejším ministrem dopravy Vítem Bártou.

Jak vy, tak pan exministr dopravy Ťok jste v březnu 2018 během návštěvy Libereckého kraje podepsali petici za zrychlení přípravy výstavby obchvatu České Lípy. Ministr dopravy zároveň prohlásil, že stavba dostane výjimku, což by mělo přípravu urychlit a zajistit financování. Vy jste hovořil o rozšíření poslaneckého návrhu zákona, který má urychlit výstavbu určených dopravních staveb, právě o tento obchvat. K tomu však nedošlo. Při druhé návštěvě Libereckého kraje ministra Ťoka v září 2018 prohlásil pan ministr, že střízlivý odhad plánovaného termínu zahájení první fáze stavby je rok 2020.

V materiálu vlády předkládaném Ministerstvem dopravy k 11. 9. 2018 nazvaném "Přehled přípravy staveb s plánovaným zahájením 2016 až 2018 a stavebními náklady nad 300 milionů Kč", byl u projektu "I/9 Dubice-Dolní Libchava (Sosnová-II/262), (původně I/9 Dubice-Dolní Libchava obchvat)" uveden termín předložení žádosti o stavební povolení září 2019. V novém materiálu vlády předkládaném Ministerstvem dopravy k 23. 3. 2019 nazvaném "Přehled přípravy staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 milionů Kč" u projektu obchvatu České Lípy uveden termín předložení žádosti o stavební povolení prosinec 2019. Dle výše uvedených se tak posouvá předpoklad realizace z roku 2019 na rok 2020.

Na předvolební návštěvě Libereckého kraje v Novém Boru jste považoval tuto stavbu za prioritu vlády. Nyní to ovšem vypadá, že se naopak realizace oddaluje. Kdy tedy bude realizace projektu zahájena? Bude zahájena v roce 2019, či 2020? Jak pokračuje odkup pozemků a jaké je skutečné riziko, že se stavba obchvatu znovu odloží? (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP