Čtvrtek 12. září 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

185.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Královstvím Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách
/sněmovní tisk 197/ - druhé čtení

Vládou je opět pověřen pan ministr Brabec, aby nás seznámil s tímto vládním návrhem. Prosím pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Ještě jednou děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, letecká dohoda se Saúdskou Arábií byla podepsána 7. prosince 2016 a následně byla poprvé předložena Parlamentu České republiky k udělení souhlasu s její ratifikací. V červenci 2017 nebyla další ratifikace dohody podpořena v plénu Senátu, nejednalo se však o nesouhlas s věcnou stránkou dohody.

Ministerstvo dopravy se rozhodlo opětovně předložit tento materiál do Parlamentu České republiky, a to zejména z důvodu zajištění právní jistoty pro současný i budoucí provoz leteckých dopravců mezi Českou republikou a Saúdskou Arábií. České aerolinie provozují pravidelnou sezónní linku mezi Prahou a Rijádem třetím rokem a před touto letní sezónou zaznamenaly problémy při schvalování povolení svých letů v Saúdské Arábii. Ta nově vyžaduje pro pravidelný provoz Českých aerolinií v letním období 2019 schválenou leteckou dohodu. Dohoda upravuje čistě provozní ekonomické aspekty letecké dopravy a bez ní hrozí neočekávané problémy při provozu s negativními ekonomickými dopady zejména na letecké dopravce a cestující veřejnost.

V rámci nového ratifikačního procesu byl již v plénu Senátu vysloven souhlas s ratifikací této dohody dne 15. srpna 2018 a zahraniční výbor Poslanecké sněmovně doporučil udělit souhlas s ratifikací na svém jednání 21. února 2019.

Dovoluji si tedy tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu s ratifikací dohody. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu ministrovi. Také v tomto případě se role zpravodaje zahraničního výboru ujal pan poslanec Navrkal. Prosím, aby odůvodnil usnesení výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Navrkal: Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr už to tady zase statečně představil a odůvodnil. Já jenom doplním, že ze stejného dne jako v posledním případě, to jest 21. února 2019, se na svém zasedání zahraniční výbor usnesl na následujícím doporučení, a to jest, že má Poslanecká sněmovna přijmout takovéto usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách." A ještě bych doplnil, že Senát vyslovil svůj souhlas s ratifikací již na své 17. schůzi dne 15. srpna 2018. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji. Než otevřu diskusi, konstatuji, že pan poslanec Kupka se omlouvá z dnešního jednání od 14.30 do 16.00 z pracovních důvodů.

Otevírám rozpravu. Nikdo není přihlášený, ani se nikdo z místa nehlásí. Rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není.

 

Opět přistoupíme k hlasování o navrženém usnesení, jak nám ho představil pan zpravodaj. Na hlasování jsme připraveni.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 59, přihlášeno 152 poslanců, pro 127, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní přistoupíme k bodu

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP