Čtvrtek 12. září 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

186.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s přijetím změny článku 8
Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
/sněmovní tisk 234/ - druhé čtení

Rozpravu u tohoto bodu jsme přerušili 18. dubna na 28. schůzi Poslanecké sněmovny. Odročili jsme jeho projednávání do příští řádné schůze.

Prosím, aby se místa u stolku zpravodajů za navrhovatele ujal ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček a zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Jiří Strýček. Připomínám, že usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 234/1 až 234/3.

Měli bychom pokračovat v rozpravě, protože jsme bod přerušili v rozpravě. Do rozpravy nicméně nikdo přihlášen není a ani nevidím, že by se někdo do rozpravy hlásil. Rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Pan zpravodaj? Pan ministr? Zájem o závěrečná slova není.

Takže bychom mohli přikročit k hlasování. V tomto případě bych přece jenom poprosil pana zpravodaje, protože uběhla delší doba, aby nám přečetl návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat. Jenom to usnesení, o kterém bude hlasovat Poslanecká sněmovna. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Strýček: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, touto problematikou se zabýval zahraniční výbor na své 26. schůzi konané dne 21. února 2019 a bylo k němu přijato následující usnesení, které vám nyní přečtu.

Usnesení zahraničního výboru z 26. schůze ze dne 21. února 2019 k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přijetím změny článku 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, sněmovní tisk 234. Po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí Aleše Chmelaře a zpravodajské zprávě poslanec Ing. Strýčka a po rozpravě zahraniční výbor za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci změn článku 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu."

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Tak děkuji, pane zpravodaji. To je přesně to, o čem budeme hlasovat. To další už je jenom usnesení výboru, o kterém nyní hlasovat nebudeme.

 

Budeme hlasovat o tom, že Poslanecká sněmovna dává souhlas s přijetím změny článku, tak jak jste to nyní přečetl. Myslím, že to je jasné.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 60, přihlášeno 153 poslanců, pro 131, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji a panu ministrovi.

 

Ještě než ve 12 hodin přistoupíme k pevně zařazenému bodu, otevírám bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP