(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, čili navrhujete stažení svých dvou pozměňovacích návrhů. Předpokládám, že pan zpravodaj si to poznamenal, a budeme o tom hlasovat, až se dostaneme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Na řadě je paní poslankyně Adámková v rozpravě, po ní vystoupí paní poslankyně Balcarová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, díky předřečníkům mohu výrazně zkrátit svůj příspěvek, protože všechno podstatné k těm mým poznámkám již řekla paní magistra Černochová a pan doktor Bělobrádek. Takže pouze několik doplňujících věcí.

Chtěla bych říci jednu větu na úvod. Myslivost je činnost obecně prospěšná. Myslivci se starají o naše národní bohatství a tím je naše zvěř, což je nezpochybnitelné. O tom, že v současné době jsme se dostali do velmi nevhodného poměru lesního porostu a zejména spárkaté zvěře, víme také. Domnívám se, že - k tomu se vracet nebudu, protože oba dva jste se tomu výrazně věnovali a myslím si, že by bylo velmi dobré, kdyby bývala byla opravdu nějaká diskuze.

Ale pojďme se podívat na jednu jinou věc. Jestliže - jak tady teď s úsměvem říkala moje předřečnice, co se týče toho markantu, tedy slechu - jestliže je tam nějaká místní dohoda, budiž. Ale v momentě, kdy toto přikážeme zákonem, musíme domyslet všechno další. Nemůžeme říct A a neříci B. Takže je třeba to tady dopracovat, eventuálně se k tomu dále vracet.

Jestliže slecho, dobře. Nevím, proč zrovna slecho, protože uvědomte si jednu věc. Pravděpodobně to pramení z toho, že předkladatelé neznají tedy praxi. Protože mnoho mysliveckých sdružení se samozřejmě snaží také určitým způsobem zlepšit svoje portfolio a to znamená komerční odstřel. Ten lovec, který zaplatí za tuto zvěř peníze, si chce obvykle odvézt tedy i k dalšímu zpracování třeba hlavu. Takže slecho tam určitě nebude možné. Protože bychom se dostali k opačnému, to znamená, že bychom vlastně nemohli tuto zvěř prodat, takže by nám ještě narostla.

Co se týče hygienických věcí, tak ještě musím říci, že jestliže toto přikážeme zákonem, což může být, tak prosím vás, ten úředník, který by měl na starosti práci s tímto biologickým materiálem - upozorňuji dopředu, že tam může být v případě samozřejmě onemocnění, není-li žalobce, není soudce, vymáhána choroba z povolání. V tomto případě by se mohlo jednat o choroby přenosné klíštětem Ixodes ricinus anebo nově hepatitidou typu E. Takže na to musíme dát také pozor.

Jestliže je tam praxe, že tedy nosí nějaké ocásky a tak dále jenom tak ukázat, je to jinak. Přikážeme-li zákonem, musíme pamatovat úplně na všechno. V tom případě by bylo potřeba, kdybychom toto dali do praxe, aby toto oddělení státní správy bylo vybaveno mrazákem na minus 80, přátelé, a to není levná věc. Čili musíme opět říci, kdo by se tím měl zabývat.

Jenom bych uvedla trošku na pravou míru ty odstřely. Ani v současné době samozřejmě nemůže nikdo vlítnout do lesa a začít střílet, co ho napadne. To je velmi naivní představa. Ty plány zvěře jsou. (V sále je velmi hlučno.)

Další věcí je, že musíme tedy dořešit, jakým způsobem bude nakládáno s dokladem zvěře, která bude sražena, nejčastěji sražena na silnici nebo vlakem, což se běžně stává -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, paní poslankyně. Dámy a pánové, prosím o klid. Přestává být slyšet, co paní poslankyně říká. Děkuji. Prosím pokračujte.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji. Potom chci říci, že jak les, tak samozřejmě zvěř, která do něj patří, musí být v symbióze. Čili ano, pojďme se podívat na to, jakým způsobem stavy regulovat, ale opravdu je potřeba říci B, a nezatěžovat tudíž ještě státní správu tím, že by si museli dělat vybavení, potažmo by tedy vstoupili do jiných hygienických tříd zaměstnanců. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Balcarová je na řadě. Po ní paní poslankyně Krutáková. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji, vážený pane předsedající, za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já budu mluvit pouze krátce, protože se pokusíme uzavřít tuto rozpravu ještě před jednou hodinou. Takže jsem vás chtěla jenom požádat, prosím podpořte pozměňovací návrhy, které podává TOP 09 společně s Piráty, a současně pozměňovací návrhy paní poslankyně Fialové. A chtěla bych říct, že důvodem je hlavně to, že už není na co čekat. V tuto chvíli je potřeba přijmout silný zákon, který bude řešit problémy českých lesů, současnost i budoucnost. A vzhledem k tomu, že příprava nové novely, která by měla být komplexní, by měla trvat až tři roky - pan ministr, nám tady řekl, že připravuje přípravu koncepce, to znamená, že fakt by to nebylo rychle -, je potřeba opravdu již teď přijmout zákon, který bude řešit současnou situaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Pávek, ale není přítomen. Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? (Ministr: Není. Zpravodaj: Ne.) Není. Nejsme v úplně jednoduché situaci, protože ve 13 hodin podle dohody skončíme dopolední jednání Poslanecké sněmovny. A hlasování, které je před námi, není jednoduché a rozhodně ho nestihneme během několika minut. Takže i na základě konzultace se zpravodajem to provedeme nyní tak, že přeruším projednávání tohoto bodu, ukončím dopolední jednání Poslanecké sněmovny. Sejdeme se znovu ve 14.30. Máme pevně zařazený bod. A členy organizačního výboru upozorňuji, že ve 13 hodin začne jednání organizačního výboru.

 

(Jednání přerušeno ve 12.56 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP