(16.00 hodin)
(pokračuje Gajdůšková)

K tomu chci připomenout, že pro lidi s hendikepem je pracovní aktivita nejen zdrojem obživy. Tak jak to víme od těchto lidí, a vykládal to i pan Krása, šéf Národní rady osob se zdravotním postižením, je práce, pracovní aktivita, byť na nějaký zkrácený úvazek, současně pracovní rehabilitací, současně sociální terapií. Je tedy v zájmu společnosti zaměstnávat lidi se zdravotním postižením, vytvořit jim podmínky, aby i přes svůj hendikep zaměstnáváni být mohli. K tomu se také současná vláda zavázala při jednání tripartity na začátku tohoto roku současně s dohodou o navýšení minimální mzdy.

Zde musím ještě připomenout, že od 1. 1. 2019 došlo nařízením vlády ke zvýšení minimální mzdy z 12 200 na 13 350 korun. S respektem k této dohodě v tripartitě, kterou připomínám, navrhuji, nebo navrhujeme proto zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce o 800 korun, tj. ze současných 12 000 na 12 800 korun. Předpokládané dopady na státní rozpočet, pokud by zaměstnavatelé uplatnili nárok na navýšení po celý rok a u všech lidí, které takto mají zaměstnané, by byly přibližně 557 mil. Kč. Je potřeba připomenout zase, nebo říci, že velká část z těch lidí nepracuje na plné úvazky, ale na zkrácené, takže při přepočtení úvazku na plné úvazky by to znamenalo asi 336 mil. Kč. Pokud návrh schválíme ještě v tomto roce, a nabude tedy návrh zákona účinnosti od 1. 1. 2020 a zaměstnavatelé budou moci uplatnit navýšení za 4. kvartál tohoto roku, bude se letos jednat o jednu čtvrtinu této částky.

Ještě k tomu opět chci doplnit, že tento státní příspěvek pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením jde v podstatě na jejich mzdy. To znamená, že se část tohoto příspěvku vrátí státu zpět na odvodech a pojištění a ten zbytek stát ušetří na podporách v nezaměstnanosti a sociálních dávkách, které by musel stát vyplatit, pokud by nám osoby se zdravotním postižením zůstaly nezaměstnané. To je ekonomická úvaha. Já ale věřím, že Sněmovna, vážené kolegyně, vážení kolegové, bude uvažovat i v těch kategoriích podpory lidí, těch, kteří to nejvíce potřebují, lidí s hendikepem.

Protože se již nyní hovoří o dalším navýšení minimální mzdy, měli bychom ale také zvážit, zda bychom neměli vytvořit valorizační mechanismus, který by zajistit stabilitu zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Nebylo by asi dobře, abychom příští rok začínali celou debatu od znova a hledali cesty, jak zaměstnávání lidí se zdravotním postižením opět podpořit.

Jak jsem již řekla na začátku, firmy, které zaměstnávají lidi se zdravotním postižením, a i tito lidé, a věřte tomu, že jsem s mnohými z nich mluvila, čekají na tuto podporu, protože se skutečně obávají, že jejich zaměstnavatelé to neunesou a museli by omezovat počet svých zaměstnanců. Čekají na to, aby tento návrh zákona byl schválen co nejdříve. Oni na to již čekají vlastně celý rok. Budu proto v rozpravě navrhovat zkrácení lhůty k projednání ve výboru na 30 dnů.

Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám všem za předkladatele za pozornost, kterou věnujete tomuto návrhu, a prosím o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Děkuji paní poslankyni za uvedení tohoto návrhu a poprosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Andrea Brzobohatá. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Andrea Brzobohatá: Dobrý den, vážený pane předsedající, milá paní ministryně, milé kolegyně, milí kolegové. Sněmovní tisk 463 hovoří o změně výše příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce poskytovaného podle § 78a odst. 2 zákona o zaměstnanosti z 12 000 na 12 800 korun. Zvýšení se navrhuje v důsledku zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2019, a to na základě novelizace nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Nařízením vlády došlo ke změně výše minimální mzdy z 12 200 na 13 350 korun za měsíc. Změna výše minimální mzdy, tedy zvýšení osobních nákladů na zaměstnávání osob se zdravotním postižením nepodložené alespoň částečným zvýšením tržní hodnoty jejich práce, může mít negativní dopad na zaměstnanost osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. Produktivita práce zaměstnanců se zdravotním postižením dle stanovisek jejich zaměstnavatelů ve většině případů neodpovídá minimální mzdě, a proto je ekonomická stabilita těchto zaměstnavatelů zcela závislá na příspěvku poskytovaném Úřadem práce České republiky.

Vláda České republiky dala k této novele neutrální stanovisko a upozorňuje, že bez ohledu na realizaci předloženého návrhu zákona výše podpory vynaložené pro zaměstnavatele na chráněném trhu práce zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením neustále narůstá, přičemž v roce 2018 to bylo již téměř 6,8 mld. korun a od roku 2016 činí vzestup téměř 2 mld. korun.

Dále vláda poukazuje na skutečnost, že ačkoliv vynaložená podpora pro zaměstnavatele zaměstnávající osoby se zdravotním postižením neustále narůstá, nedaří se adekvátně snižovat počet dlouhodobě nezaměstnaných osob se zdravotním postižením. V meziročním srovnání mezi 31. prosincem 2017 a 31. prosincem 2018 došlo k výraznému nárůstu podílu na dlouhodobé nezaměstnanosti u osob se zdravotním postižením z 24,9 % na 32,9 %. I z těchto uvedených důvodů by bylo vhodné se zabývat touto oblastí na rezortu MPSV a připravit legislativní změny, které by stanovily optimální a transparentní podmínky pro zaměstnávání zdravotně postižených a znevýhodněných osob.

Jako zpravodajka k tomuto tisku navrhuji propustit tuto novelu v prvním čtení a jako garanční výbor bych doporučila schválit výbor pro sociální politiku. Doporučuji schválení zkrácení na 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji paní poslankyni a zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu. S přednostním právem je přihlášena paní ministryně Jana Maláčová. Než dojde k mikrofonu, tak přečtu omluvu. Omlouvá se paní poslankyně Věra Adámková dnes mezi 16.10 a 18.00 hod. z důvodů pracovních.

Prosím, paní ministryně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP