(12.50 hodin)
(pokračuje Kaňkovský)

Bohužel ale musím navázat na slova pana docenta Svobody. A teď budu mluvit k vám, pane místopředsedo, vaším prostřednictvím. I pro mě byla vaše slova, kdy jste naznačil - a skutečně kdybyste neměl poslaneckou imunitu, tak by to bylo na to vás zažalovat nebo podat na vás trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy. Jestliže vy tady vytváříte dojem, že některé menší nemocnice léčí onkologické pacienty tím způsobem, aby z toho měly profit, tak je to opravdu neskutečná nehoráznost.

Já nevím, jestli víte, jak funguje systém péče o onkologické pacienty. Dneska i v té nejmenší nemocnici, pokud je zjištěn pacientovi nádor, tak ten pacient je konzultován v onkologickém týmu v onkologickém centru, je nastavena jeho léčba a ta má nějaké kroky. A v řadě případů to začíná tím chirurgickým výkonem. A pak jsou ty další modality a může to skončit i tím protonovým centrem. Ale říkat tady, že některé ty články to dělají pro svůj profit, to je opravdu šíření poplašné zprávy. Co si o tom ta veřejnost bude myslet? Já pevně doufám, že svá slova, ta slova, která byla snad jen neuvážená, vezmete zpět, protože toto si naši pacienti nezaslouží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já bohužel nemůžu na vás reagovat, protože končíme ve 13 hodin a je tady tolik faktických poznámek. Jinak bych rád zareagoval. Takže zareaguji potom osobně vůči vám, za vámi zajdu a řeknu vám i zdroj, odkud to mám. Ale já teď nemůžu z pozice, ve které tady sedím, zareagovat více. Je to taková trošku nepříjemná situace pro mě, ale svá slova odvolávat nebudu.

Další je tady s faktickou poznámkou poslanec Mašek. Vaše dvě minuty. Připraví se poslanec Vyzula, připraví se poslanec Luzar, Maříková, Richterová. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, žádný zdravotní systém na celém světě není bez problémů. Všude je nedostatek financí. Já bych se chtěl vyjádřit k současné situaci, protože my tady zdravotnictví nevyřešíme. Jak kolega Kaňkovský prostřednictvím pana předsedajícího říkal, tak samozřejmě jsou tady hrozby, ale není tady krize. Určitě tady není aktuální krize.

Celé to vzniklo tím, že pojišťovny zveřejnily, že na svých účtech mají několik desítek miliard. V tu chvíli zareagovaly odbory vcelku pochopitelně tím, že by z těch peněz něco chtěly. Jenom pro zajímavost několik čísel. Těch několik desítek miliard je na chod zdravotnictví zhruba na jeden měsíc v případě, že by se úplně zastavil příliv financí do zdravotnictví. Nebo virtuálně na podržení zdravotnictví, když se nebude dařit, třeba na dva roky. Ty peníze tam opravdu musí zůstat a není možné je plošně rozsypat do systému, který není připraven. On je připraven je schroustnout, ale není připraven je efektivně využít. Takže to je jeden pohled na věc.

A kdo se ozval? Ozvaly se dva segmenty, které kupodivu na tom nejsou při tom rozdělování financí na příští rok úplně nejhůř. Průměr zvýšení financí na příští rok je 7,7 %. S 12 segmenty došlo k dohodě, s dvěma k nedohodě. A byly to nemocnice, ty dostávají 8,2 % navíc, a je to segment domácí péče. Ta dostává téměř 16 % navíc. Myslím si, že tady je prostor pro to, aby manažeři těchto zdravotnických zařízení adekvátně zvýšili platy. Je to na nich. Já si myslím, že už by mělo skončit to, že ministr vyšle signál, že se mzdy zvýší o tolik a tolik procent, protože on na to ani nemá dosah. On může říct nějaký předpoklad, ale vesměs ta zařízení v krajích nejsou v rukou ministra. On to může tvrdit o svých fakultních nemocnicích, kdežto na výši mezd v krajích nemá v podstatě absolutně vliv. (Upozornění na čas.) Takže to je, co jsem k tomu chtěl říct. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další v pořadí, poslanec Vyzula. Připraví se poslanec Luzar, Maříková, Richterová. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Dobré odpoledne. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, jako onkolog se prostě musím postavit proti tomu, co tady řekl pan místopředseda Okamura, a zastali se onkologů jak pan docent Svoboda, tak pan doktor Kaňkovský. Není možné vytrhovat jeden příklad z celého kontextu. Onkologové jako jediní v podstatě v této republice mají nastavená přesně daná pravidla, standardní postupy, takzvané guide line, které se nazývají modrá kniha. Mají stanovena komplexní onkologická centra, která jsou garantovaná Ministerstvem zdravotnictví, a myslím si, že péče v onkologii je příkladná. Věřím tomu, že pan místopředseda Okamura prostřednictvím vaším, pane místopředsedo, to nemyslel vážně, jako globálně, ale uvedl jeden příklad, o kterém toho možná příliš neví.

Jedna věc, kterou bych chtěl říct v této krátké replice na předřečníky, je to, že jestli zdravotnictví něco potřebuje, tak bych rád vyzval jak Sněmovnu, tak ministerstvo, tak Senát a i občany naší republiky k tomu, abychom vedli všeobecnou rozpravu o stavu ve zdravotnictví a stanovili dlouhodobou strategii vývoje a stavu našeho zdravotnictví. Pokud nenastavíme tuto strategii, budeme se bavit jenom o jednotlivých segmentech péče, a tím budeme vytrhovat a v podstatě jenom hasit požár v té či oné oblasti. My potřebujeme jasnou dlouhodobou vizi, strategii ve zdravotnictví. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Přečtu rychle dvě omluvy. Poslankyně Helena Válková mezi 14.30 a 18.00 z pracovních důvodů a poslankyně Lenka Dražilová od 14.30 do konce jednacího dne.

A nyní poslanec Leo Luzar. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi, a chtěl jsem vaším prostřednictvím hovořit ke kolegovi Válkovi, který zde není, tak mu umožním ještě chvilku, jestli by přišel do sálu.

My jsme tento bod otevřeli z jednoho prostého důvodu. Komunistická strana Čech a Moravy se chce podívat do budoucna a nabídnout určité řešení, bavit se o tom řešení a hledat diskusi pod záplavou těch mailů a informací, které se na nás řítí, v tom uvolnit peníze, neuvolnit peníze, odbory stávkují, doktoři, jděte do zahraničí. To přece v té společnosti je. Že to tady rozehrávají ctění kolegové a kolegyně lékaři v této Sněmovně a říkají své příklady, ale mimo tuto Sněmovnu to prostě na ty lidi působí, to si uvědomme. A je to docela závažná věc, jak vnímají stav zdravotnictví z tohoto pohledu. Jak se vlastně dívají na obor, kterému nerozumějí, když lékaři o něm takhle hovoří, medici o něm takhle hovoří. Vždyť to je tragédie. To si řekněme.

A jelikož kolega Válek tu není, tu repliku na jeho vystoupení. Pane kolego Válku, ano, před listopadem 1989 nebylo vše v pořádku, ale zdravotnictví, zdravotnictví bylo jedna z věcí, které nám záviděla celá Evropa. Prevence, lékařství, zubní lékařství, dětské lékařství. A jestliže vy říkáte, že tehdejší lékaři k těm lidem přistupovali jako k lůze, že k nim přistupovali jako k méněcenným, tak se vás musím zeptat, pane doktore, kdy jste vystudoval vy, od kterého roku vy pracujete v medicíně a jak vy přistupujete k lidem. Protože já si nedovolím říci, že tehdejší lékaři, z nichž mnozí po roce 1989 pokračovali ve své lékařské kariéře, byli špatní. Já si myslím, že odvedli kus dobré práce a nemají se za co stydět, abyste k nim tahle přistupoval, že všichni, kteří byli před rokem 1989, byli špatní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji také za dodržení času. Nyní paní poslankyně Karla Maříková. A asi to bude poslední faktická, protože je 12.58. Uvidíme. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP