(15.40 hodin)
(pokračuje Richterová)

Nicméně ta současná změna vyvolává, domnívám se, velmi opodstatněné obavy, že - a to je opravdu velký problém - naroste počet rodin, které budou hledat místo v azylovém domě. Azylové domy jsou už dnes přeplněné. Služby tam jsou taky docela drahé, protože tam jsou pracovníci 24 hodin denně. V Pirátech podporujeme terénní služby, pomoc v přirozeném prostředí lidí. Zase tahle novela, nebo příprava nového zákona by mohla vést k tomu, že budeme i přímo porušovat Listinu základních práv EU. Opravdu by mě zajímalo, zda bude zpracována RIA, přehled dopadů regulace plánovaného zákona, a žádám o veškeré informace, kolika osob se to dotkne, jaké budou dopady administrativní a další a případně cokoliv dalšího, co má paní ministryně zpracováno (upozornění na čas). Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Paní ministryně v souladu s jednacím řádem odpoví na váš dotaz do třiceti dnů písemně.

Nyní prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat pana ministra Petříčka ve věci české zahraniční politiky: orchestr bez dirigenta? Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, nedobrá koordinace české zahraniční politiky je už takovým evergreenem. A vůbec vás za to nechci plísnit, protože koordinovat některé lidi prostě není jednoduché a dost možná to u některých ani nejde. Každopádně jako ministr zahraničí nesete za jednotné vystupování České republiky navenek před touto komorou odpovědnost, a tak se vás musím zeptat i na nejnovější události.

Všichni vědí o tom, že se pan prezident opět, v uvozovkách, předvedl při své návštěvě v Srbsku, když prohlásil, že nemá rád Kosovo a že bychom měli vzít zpátky jeho uznání. Podle mých informací jste o tomto výroku prezidenta nebyl informován ani vy, ani pan premiér, tudíž je jasné, že jste s těmito kroky nemohl vyjádřit souhlas.

Vážený pane ministře, není to poprvé, co se na vás obracím s dotazem na koordinaci české zahraniční politiky. Minule jste mi odpověděl, že vy a vaše ministerstvo chce hrát koordinační a konsenzuální roli napříč ústavními činiteli ve věci společné zahraniční politiky. A tak se tedy ptám, vážený pane ministře - daří se to? Asi někdy ne. Co uděláte pro to, aby česká zahraniční politika nepůsobila jako orchestr bez dirigenta? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, poslanci, poslankyně, já jsem opakovaně říkal, že jsem rád, že se podařilo znovu zahájit pravidelné schůzky ústavních činitelů jakožto nástroje koordinace české zahraniční politiky.

Jsem přesvědčen, a opakovaně to zdůrazňuji, že za zahraniční politiku naší země odpovídá vláda, a to jako kolektiv, ale také jako jednotlivé resorty, a to především Ministerstvo zahraničních věcí. A bohužel se musím přiznat, že se obávám, že některými vyjádřeními z posledních dnů jsme se i dostali do situace, kdy se stává naše zahraniční politika pro svět nečitelná, a to přesto, že naši partneři vědí, že oficiální pozici za Česko stanoví a vykonává právě vláda České republiky.

Je známo, že pro českou vládu, ať už to byla vláda Miloše Zemana v roce 1999, bylo nejednoduché rozhodnutí o podpoře aliančního bombardování, útoku proti Miloševičovu režimu v Jugoslávii, když měli za cíl zabránit dalšímu krveprolití v Kosovu. Stejně tak bylo i nejednoduché rozhodnutí vlády Miroslava Topolánka v roce 2008 o uznání kosovské samostatnosti. A v tomto směru bych rád doplnil, že se jednalo o uznání de iure a to má také jisté právní důsledky.

V této souvislosti - jenom abych možná uvedl na pravou míru právě otázku oduznání, o kterém Česká republika, česká vláda neuvažuje. Toto odvolání uznání státu de iure je v mezinárodním právu zcela výjimečným krokem, krokem, který nastává v případě, kdy na straně předtím uznaného státu došlo ke ztrátě některého z konstitutivních prvků státnosti, což u Kosova v tuto chvíli nenastalo.

Já jsem přesvědčen, že naši prioritou v oblasti západního Balkánu by mělo být především pomoci zemím k rychlejší integraci, ať už do Evropské unie, či - pokud se k tomu rozhodnou - do Severoatlantické aliance. Je to i zájem České republiky z toho hlediska, abychom přispěli ke stabilitě a bezpečnosti celého regionu, a myslím, že bychom neměli sehrávat neproduktivní roli v tom, že bychom zpochybňovali některé základní principy, na kterých právě vztahy Evropské unie se zeměmi západního Balkánu stály doposud. Pojďme se soustředit skutečně na to, jak jim pomoci, aby se staly součástí naší Unie, tak abychom zajistili pro celý region, pro všechny země bezpečnost a prosperitu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Paní poslankyně bude mít zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, moc děkuji za vaši odpověď. Já osobně sleduji vaše vyjádření a jsem ráda, jakým směrem Ministerstvo zahraničí a vy podáváte informace o vašich postojích. Jen mě mrzí, a myslím si, že vyjádření pana prezidenta dost často komplikují práci Ministerstvu zahraničí a určitě i práci nejenom v té diplomatické, ale i v ekonomické diplomacii. Neočekávám nějakou dlouhou odpověď, ale myslím, že tomu tak skutečně je, a jenom konstatuji, že mě to mrzí. A ještě jednou opakuji, že si vážím vašich postojů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nevím, jestli pan ministr bude chtít reagovat. Bude chtít reagovat. Prosím. Možnost k odpovědi na doplňující dotaz.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček Já jenom znovu zdůrazním, že naši zahraniční partneři jsou si vědomi, že za zahraniční politiku naší země zodpovídá vláda, že oficiální stanoviska, co se týče klíčových zahraničněpolitických otázek, má na starosti právě vláda, potažmo Ministerstvo zahraničních věcí. A já bych jenom možná doplnil - žijeme v demokracii, kde je také svoboda slova, nicméně pro mě je důležité, samozřejmě, našim partnerům vysvětlovat to, co my chceme v našem okolí dělat, to, jaké jsou naše priority a jak se k tomu staví právě vláda České republiky, ať už prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí, ale ono to je také záležitost třeba i pro pana premiéra. Takže děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana poslance Podala, který bude interpelovat nepřítomného ministra Plagu ve věci uznání vzdělání včelařských lektorů. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Podal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený nepřítomný pane ministře, obracím se na vás se svojí interpelací ve věci uznání úrovně vzdělání pro lektory, kteří získali včelařské vzdělání na dvouleté Ústřední včelařské škole Českého svazu včelařů v letech 1977 až 1991, pro možnost přednášet a čerpat prostředky z dotace dle nařízení vlády č. 148/2019 Sb.

Současná právní úprava umožňuje hradit odměny lektorům vzdělávacích akcí, kteří buď mají vysokoškolské vzdělání, nebo vyučují odborný výcvik oboru včelař, nebo mají střední vzdělání s výučním listem v oboru včelař. Ti, kteří absolvovali dvouletou ÚVŠ, neměli možnost vyučit se včelařem ve formě dálkového studia ve školském zařízení a získat výuční list, protože takové školské zařízení tehdy prostě nebylo. Proto v tomto směru převzal iniciativu Český svaz včelařů. Nyní by měli být naši učitelé včelařství právní úpravou potrestáni tím, že jejich přednášky nelze hradit z dotace, což znamená, že organizátor si je nepozve. Přitom jejich vzdělání a hlavně zkušenosti jsou srovnatelné s absolventy dálkového studia oboru včelař.

Proto prosím o vaši podporu této žádosti, aby absolventi ÚVŠ při Českém svazu včelařů v Praze, která vyvíjela činnost v letech 1977 až 1991, splňovali podmínku vzdělání dle paragrafu 5 odstavec 3a) nařízení vlády č. 148/2019 Sb. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP