(16.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Lze říci, že oblast investování do obnovy kulturních památek je na bodu přes 4 miliardy korun, což si myslím, že je přece jenom v porovnání s těmi minulými určitý pozitivní vývoj, takže tam došlo k určitým navýšením. Takže si myslím, že v téhle oblasti se asi budeme moci bavit poměrně racionálně o tom způsobu nebo o tom, že tady určité možnosti jsou. A jakkoli památky by byly schopny vstřebat ještě větší sumu, tak tady mi to připadá, že ten trend není tak katastrofální jako v oblasti živého umění.

A říkám, pozornost nyní soustřeďuji především na platy a na zvýšení v oblasti živého umění. A o kulturních památkách se ještě pojďme bavit. Myslím si, že tady ty ztráty, nebo ten trend je přece jenom o něco lepší než v těch dalších oblastech.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane ministře. Jsem ráda, že ještě budete bojovat za památky a za živé umění. Myslím, že co se týče památek, tak ten trend, jak jsem zaznamenala, je pravděpodobně do kulturních památek, které nejsou ve vlastnictví státu, klesající. Těch kulturních památek je 40 tisíc. A jak jste říkal sám, je tam asi 760 milionů, což je poměrně málo. A je jasné, že průzkumy ukázaly, že na těchto kulturních památkách je vnitřní dluh 318 miliard korun. A když se bude prodlužovat jejich oprava, jednak bude dražší, anebo ty památky samozřejmě - nechci říci spadnou, ale zkrátka můžeme o ně přijít.

Jenom jak mluvíte o těch čtyřech miliardách, tak to jste pravděpodobně mluvil právě o památkách státních, ale já jsem měla na mysli ty památky nestátní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr má zájem o odpověď? Nemá. Takže další interpelace - opět paní poslankyně Věra Kovářová na nepřítomného pana ministra Vladimíra Kremlíka. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, téma je jasné. Jihomoravská dálnice D52. Včera jsme se dozvěděli, že Rakušané otevřeli poslední část dálničního tahu A5 z Vídně k Mikulovu. Rakušané jsou také nachystáni a připraveni stavět poslední devítikilometrový úsek až ke státní hranici. Já se tedy ptám, jak jsme na tom my Češi. Zřejmě jsme pořád na stejném místě, jako jsme byli v roce 1996, a to v Pohořelicích. Ptám se tedy, kdy se dostaví česká strana dálnice. Ta je tedy podle informací ŘSD pravděpodobně v nedohlednu, což mě velmi mrzí. Trošku jsem se zastyděla, když jsem četla tuto zprávu. A v porovnání s Rakušany to vychází poměrně špatně.

Zeptám se tedy vás, pane ministře, i když vím, že nejste ve své funkci příliš dlouho, kde to tedy vázne, co uděláte pro to, aby se celá věc urychlila, a kdy bychom se asi mohli dočkat výsledku v podobě nové dálnice, tak abychom se mohli alespoň o trochu méně stydět. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem. Další a poslední interpelace na pana ministra Lubomíra Metnara. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, v poslední době se hodně hovoří o maršálu Koněvovi, resp. o jeho soše. Mně na té kauze, do které vstupuje ruské velvyslanectví, ba dokonce ruský ministr kultury, a pronášejí na adresu samosprávy na Praze 6 silné výroky, zaujalo to, že tentýž stát, tedy Rusko, nerespektuje ustanovení mezinárodní smlouvy s Československem, podle které by měl pečovat o hroby našich legionářů. Nechci ty situace srovnávat, vidím v nich odlišnosti, ale působí to jako situace, kdy kdosi káže vodu a sám pije víno.

Pojďme k věci. Před časem se Ministerstvo obrany rozhodlo neposlat ruské straně 1,5 milionu korun na obnovu těchto válečných hrobů. Důvod byl ten, že Rusko podle Ministerstva obrany zanedbává péči o tato pietní místa. Rusko pak minulý měsíc podalo žalobu na Českou republiku a brání se tak údajnému nařčení z rozkrádání peněz na opravy hrobů padlých československých vojáků. Můžete tyto skutečnosti potvrdit? Existuje naděje na zlepšení situace? Nebo Rusko nehodlá v péči o hroby pokračovat? Případně pokračovat v nepéči? Jaká částka měla podle odhadu české strany být zpronevěřena? Bude ji Česká republika vymáhat zpět?

Na závěr mi dovolte tuto poznámku. Je paradoxní, že tu máme skupinu lidí, která pořádá demonstrace kvůli soše Stalinova krvavého maršála, a zanedbávání hrobů našich legionářů a rozkrádání peněz určených na jejich údržbu jim zřejmě vůbec nevadí. Aspoň jsem si nevšimla, že by kvůli tomu před ruskou ambasádou pořádali demonstrace. Pokud se k tomu vzchopí, půjdu tam ráda s nimi. Chování k památce našich legionářů z ruské strany je totiž ostudné.

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji paní poslankyni. Na tuto interpelaci bude rovněž odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně. Tím jsme se vypořádali se všemi interpelacemi. Končím dnešní jednací den. Pokračovat budeme zítra v 9 hodin ráno dle schváleného programu na pořadu schůze. Přeji vám pěkný večer a na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 16.56 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP